Categorieën
Amnesty International

Militaire autoriteiten van Mali, stop met willekeurige arrestaties

Op 18 augustus vond een militaire coup plaats in Mali. Soldaten van het Nationale Comité voor de Redding van het Volk (CNSP) bestormden het huis van president Boubacar Keita en arresteerden hem en een aantal andere hoogwaardigheidsbekleders. Amnesty International is bezorgd over deze arrestaties.

‘Alle arrestanten moeten onmiddellijk worden vrijgelaten of worden aangeklaagd voor een erkend stafrechtelijk vergrijp’, zegt Samira Daoud, directeur West-Afrika van Amnesty International. ‘We roepen de coupleiders op de rechten van de hele bevolking te garanderen. Zo moeten de gevangenen toegang hebben tot een advocaat naar eigen keuze en tot hun families en moet duidelijk worden gemaakt op welke juridische grond zij worden vastgehouden.’

‘We hebben informatie over de dood van vier mensen en het gewond raken van vijftien anderen. Alle slachtoffers zijn onder onduidelijke omstandigheden geraakt door kogels en zijn overgebracht naar het Gabriel Touré-ziekenhuis in de hoofdstad Bamako.

Amnesty’s oproep

Amnesty International roept de CNSP op om te onderzoeken onder welke omstandigheden deze doden en gewonden zijn gevallen en om als er bewijs is van misdrijven en andere mensenrechtenschendingen, de verantwoordelijken te berechten in eerlijke processen.

Amnesty houdt de situatie in Mali in de gaten en roept de militaire autoriteiten op om de mensenrechten en het internationaal recht te respecteren en te verdedigen en de rechten in acht te nemen van degenen die tijdens de coup zijn gearresteerd.

Achtergrond

Al sinds juni heeft Mali te maken met een protestbeweging die vraagt om het opstappen van President Ibrahim Boubacar Keita. De protestbeweging wordt geleid door de Movement de 5 Juin-Front patriotique de resistance (M5-RFP). De demonstraties van 10 juli zijn wreed onderdrukt door het veiligheidsapparaat, met als gevolg ten minste 14 doden en 300 gewonden.

Vanaf het moment dat de verkiezingsresultaten bekend werden in april 2020, probeert de Economic Community of West African States (ECOWAS) te bemiddelen tussen de verschillende partijen om tot een politieke oplossing te komen. In deze gespannen politieke situatie heeft de coup plaatsgevonden.

Op 18 Augustus vond er een muiterij plaats op de Soudiata Keita militaire basis in Kati. In de middag arresteerden de muitende militairen president Keita en premier Cisse in het huis van de president en brachten hen overnaar Kati. ’s Morgens waren de ministers van Financiën, Buitenlandse Zaken en Defensie al gearresteerd.

’s Avonds kondigde president Keita op televisie zijn vertrek aan, evenals de ontbinding van de regering en het parlement. ‘Ik wil dat er geen bloed wordt vergoten om mij aan de macht te houden.’

Terwijl ECOWAS, de Afrikaanse Unie en de VN de coup veroordeeld hebben, hebben de coupleiders opgeroepen tot een civiele overgangsregering en nieuwe verkiezingen.

In een verklaring schortte ECOWAS Mali’s deelname aan alle besluitvormende organen op, kondigde de sluiting van de grenzen met het land aan en riep op tot het onmiddellijk instellen van sancties tegen de coupleiders en hun medeplichtigen.

Dit artikel is afkomstig van de website van Amnesty International:

https://www.amnesty.nl/actueel/militaire-autoriteiten-van-mali-stop-met-willekeurige-arrestaties

Categorieën
Free Press Unlimited

Platform SIRA documenteert mensenrechtenschendingen in Mali

Het nieuwe digitale platform SIRA (Systeem voor Digitale Documentatie en Analyse) werd op 24 juni 2020 tijdens een online persconferentie gelanceerd. Het doel van het platform is het verzamelen, visualiseren en analyseren van mensenrechtenschendingen in Mali. Het is het eerste van drie platforms die ontwikkeld zijn als onderdeel van het OCCIPRE-project, geïnitieerd door Tuwindi, Free Press Unlimited en Amnesty International Mali, en gefinancierd door de Europese Unie.

Tuwindi is sinds 2017 een Free Press Unlimited-partner. Deze organisatie voor mediaontwikkeling is gespecialiseerd in het creëren van technologische oplossingen ter ondersteuning van sociale en economische ontwikkeling op het gebied van bestuur, burgerschap, mensenrechten en democratie.

The OCCIPRE-project

Nu werken Tuwindi en Free Press Unlimited samen met Amnesty International Mali voor het OCCIPRE-project. Ramata Guissé, uitvoerend directeur van Amnesty International Mali: ¨OCCIPRE wil bijdragen aan de komst van een democratische en inclusieve Malinese samenleving waarin alle burgers alle fundamentele rechten genieten die in nationale en internationale teksten zijn vastgelegd.” OCCIPRE maakt gebruik van digitale en mobiele platforms om collectieve monitoring in de hele samenleving te stimuleren, en ook een lobby voor verantwoording en rechtvaardigheid op gang te brengen.

Launch of SIRA

SIRA is het eerste van drie platforms die door OCCIPRE worden gelanceerd. Het brengt een netwerk van meer dan 800 waarnemers samen die realtime informatie over incidenten van mensenrechtenschendingen zullen delen. Zo ontstaat er een database die openlijk toegankelijk is voor bijvoorbeeld journalisten, advocaten en mensenrechtenverdedigers.

“Dankzij SIRA krijgt het Malinese volk toegang tot betrouwbare informatiebronnen, terwijl het in staat wordt gesteld om op een participatieve, inclusieve en diverse manier bij te dragen. SIRA wordt het platform voor het verzamelen van informatie over, en het documenteren en bestreden van, mensenrechtenschendingen in Mali, waardoor een voor iedereen toegankelijk database wordt gecreëerd”, aldus Jens Kiesheyer, Free Press Unlimited-programmacoördinator voor Mali.

Data-analyse en -training

Het platform is beschikbaar als web versie en als mobiele app. De app is voornamelijk bedoeld voor het in realtime vastleggen van incidenten; de web versie maakt het ook mogelijk om gegevens te analyseren. Dit kan de gebieden van het land die het meest worden getroffen identificeren en de meest voorkomende schendingen en hun belangrijkste oorzaken opsporen. Met gebruik van deze gegevens wordt een landelijk lobby- en actieplan ontwikkeld.

Training is ook onderdeel van SIRA. 110 journalisten zullen een professionele opleiding krijgen zodat zij beter in staat zijn mensenrechten te onderzoeken en te integreren in hun verslaggeving. Ongeveer 20 advocaten zullen ook training krijgen zodat het makkelijker wordt voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen om de juiste juridische steun te krijgen.

57 journalisten waren bij de lancering op 24 juni aanwezig. De EU-delegatie in Mali werd ook vertegenwoordigd door hoofd Bart Ouvry en hoofd van de politieke afdeling, Salvador Pinto da Francoa. Er waren ook deelnemers uit Kidal, wat anders een vrij ontoegankelijke regio is.

SIRA is het eerste van drie digitale platforms. De andere twee platforms, Xensa en Kenekanko, worden later dit jaar gelanceerd. Het doel van Xensa is Malinese bloggers in staat te stellen contact te leggen met hun lokaal gekozen politici. Kenekanko wordt de Malinese versie van Publeaks van Free Press Unlimited, een platform waar klokkenluiders aan onderzoeksjournalisten veilig kunnen rapporteren over gevallen van corruptie en andere misdaden.

Dit artikel is afkomstig van de website van Free Press Unlimited:

https://www.freepressunlimited.org/nl/nieuws/platform-sira-documenteert-mensenrechtenschendingen-in-mali