Categorieën
Amnesty International

EU-migratiepact: verhogen muren en versterken hekken

Gistermiddag kwam het EU Pact voor migratie uit. Amnesty is teleurgesteld over de contouren van dit pact. Het werd vooraf aangekondigd als een frisse start voor het Europese migratiebeleid, maar het lijkt vooral gericht op het verhogen van muren en versterken van hekken. In plaats van een nieuwe benadering om mensen in veiligheid te brengen lijkt dit meer op het bestaande systeem dat al jaren faalt, met dramatische consequenties. Hieronder lees je onze belangrijkste zorgen.

Onze zorgen

 • Lidstaten die vijandig tegenover vluchtelingen staan kunnen hun ‘solidariteit’ uiten door ‘terugkeer sponsors’ te worden.  Van solidariteit blijft weinig over als landen hun verantwoordelijkheid kunnen afkopen met meer grensbewaking.
 • Dit pact doet niets om het lijden van duizenden mensen die vastzitten in kampen op de Griekse eilanden te verlichten, of voor diegenen die vastzitten in de detentiecentra in Libië en slachtoffer zijn van zeer ernstige mensenrechtenschendingen (zie ook ons vandaag verschenen rapport).
 • Ook biedt het geen ondersteuning voor de landen waar mensen als eerste arriveren. De kampen die aan de randen van Europa ontstaan kunnen nieuwe Moria’s worden.
 • Bij snelle grensprocedures is er een groot risico op onzorgvuldigheid. Zo heeft een politiek activist uit Marokko vak net zulke goede redenen om te vluchten net als een oorlogsvluchteling uit Syrië.
 • Tot slot ontbreekt het aan concrete voorstellen voor legale routes, waardoor mensen die veiligheid in Europa zoeken, alsnog gedwongen zijn levensgevaarlijke routes af te leggen.

Afschrikken en opsluiten

Amnesty verwelkomt de intentie om incidenten aan de grenzen beter te monitoren, mits dit onafhankelijk en transparant uitgevoerd wordt. Maar dat valt alsnog in het niet bij het feit dat dit pact van detentie de norm maakt en gericht is op afschrikking, opsluiting in kampen en deals met foute regimes.

Dit artikel is afkomstig van de website van Amnesty International:

https://www.amnesty.nl/actueel/eu-migratiepact-verhogen-muren-en-versterken-hekken

Categorieën
PAX

Mensenrechten: ook voor slachtoffers van Moria

Nederland moet een eerlijk aandeel nemen in het opnemen van de slachtoffers van de brand in kamp Moria. Een breed maatschappelijk collectief, waaronder PAX, doet vandaag deze oproep aan de regeringscoalitie in de Volkskrant, het AD en Trouw. PAX steunt deze oproep, want: wegkijken is geen optie.

Iedereen heeft het kunnen zien: de vreselijke beelden van de branden in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse Lesbos, en de chaos sindsdien. Deze ramp is een wake-up call. Een gevolg van falend beleid, nationaal en Europees.

Wij kunnen en mogen niet langer wegkijken. Nederland heeft een lange staat van dienst als voorvechter van mensenrechten, met bijzondere aandacht voor vrouwen- en kinderrechten. Maar deze status schept verplichtingen. Wij zijn beschaamd door de zogenaamde ‘Moria-deal’ van de regeringscoalitie. Alle 13.000 mensen van Moria vallen onder de universele mensenrechten van recht op leven en menselijke waardigheid.

Van de 13.000 kwetsbare mensen in Moria wil Nederland er maar 100 opnemen. Die gaan dan nog af van het aantal dat Nederland toch al zou opnemen. Resultaat: nul extra!

WIJ, ONDERTEKENAARS VAN DEZE OPROEP, ROEPEN DE POLITIEK OP OM NU TE HANDELEN.

 • NU moet Nederland zijn eerlijke aandeel nemen in het opnemen van een deel van de slachtoffers van Moria.
 • NU moet Nederland samen met de overige EU-lidstaten humanitaire hulp geven, die verder gaat dan het bouwen van een tentenkamp dat de functie vervult van een detentiecentrum.
 • NU moet Nederland actief bijdragen aan een solide Europees migratiepact om te voorkomen dat dit soort rampen zich in de toekomst blijft voordoen. De ondertekenaars vertegenwoordigen brede lagen van de Nederlandse samenleving. Nederland kan, wil en moet meer doen.

WIJ REKENEN OP U! #WEGKIJKENISGEENOPTIE

Kijk voor de volledige lijst ondertekenaars op: fnv.nl/moria. Steun betuigen? Gebruik #wegkijkenisgeenoptie

Dit bericht is afkomstig van de website van Pax Nederland:

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/mensenrechten-ook-voor-slachtoffers-van-moria

Categorieën
Humanitas

“Nederland, wees humaan en neem je verantwoordelijkheid”

Nederland, wees humaan en neem je verantwoordelijkheid. Die oproep doet René Peeters, voorzitter van het hoofdbestuur van vereniging Humanitas in een open brief aan Nederlandse regering, waarin hij het kabinet vraagt om tot een humaner vluchtelingenbeleid te komen. 

“U heeft de beelden ongetwijfeld gezien: gezinnen met kinderen, kinderen zonder ouders en ouderen die op straat leven, omringd door zwaarbewapende ordetroepen, omdat hun tentenkamp Moria in brand gestoken is. Uit woede, uit wanhoop, uit onmacht. Een kamp waar bovendien het coronavirus rondwaarde. Het is een paar dagen nieuws. We schudden het hoofd, mopperen op de politiek en de ongevoeligheid en schakelen dan snel over naar ons eigen leven, onze eigen sores.

Realiseren we ons wel echt wat er op dit moment gebeurt op een eiland waar we misschien kortgeleden nog zorgeloos op vakantie waren? Honger, gebrek aan sanitaire voorzieningen, slapeloze nachten, sterke temperatuurswisselingen en psychische nood. Verplaatsen we ons werkelijk in de situatie van deze mensen?

13.000 mensen leven op straat en ons kabinet laat 100 vluchtelingen uit Moria toe in Nederland. 100 vluchtelingen uit andere landen mogen nu níet meer komen, want dat is het politieke compromis. We onderhandelen over cijfers, we houden de politieke bondgenoten te vriend, we willen niet dat het kabinet valt en verdedigen zonder schaamte in het journaal ons standpunt. Wat je ook vindt van de reden waarom mensen vluchten, welke angst je ook hebt dat er nog veel meer mensen aangemoedigd worden naar de rijkdom van Europa te komen: de houding van de Nederlandse regering is ronduit onethisch, mensonwaardig.

Moria is het bewijs van koehandel met mensen, zonder de mensen nog te zien. De mens wordt een nummer, een deel van een getal. 50 kinderen tot 14 jaar zijn welkom, kinderen van 15, 16, 17 en 18 jaar niet. Mede door ons politieke falen zitten 13.000 mensen vast op een klein eiland, een drama voor de betrokkenen, een drama voor de eilandbewoners. Nederland, wees humaan en neem je verantwoordelijkheid. Laat mensen ruimhartig toe in ons land, een land waar genieten een recht is en waar men boos wordt als de cafés tijdelijk om 01.00 uur dicht moeten. Wees humaan en laat een flinke groep mensen vanuit Moria naar ons land komen.

In de Volkskrant pleit Leo Lucassen, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden, voor het activeren van netwerken (en politici) die empathie en identificatie met vluchtelingen in ons land kunnen mobiliseren. Humanitas ís zo’n netwerk. Humanitas is een springlevend onderdeel van de civil society. Een maatschappij waar mensen en organisaties zorgzaam zijn, op elkaar letten, juist ook in de niet-professionele wereld. Letten op je buren, oog hebben voor elkaar.

Waarom peilt de overheid niet bij Humanitas en andere vrijwilligersorganisaties wat zij kunnen betekenen voor mensen in nood? Al in 1945, het startjaar van Humanitas, ontfermden vrijwilligers van onze vereniging zich over NSB-kinderen die, onschuldig, met de nek werden aangekeken vanwege het gedrag van hun ouders. Onze vrijwilligers willen dat het goed gaat met de ander, willen de medemens zo snel mogelijk weer zelfstandig laten meedoen met de maatschappij. Velen zijn bereid te helpen, niets liever dan dat.

Moria is allang geen dilemma meer, het is een misstand waar we verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Ik roep het kabinet op om samen met Humanitas en andere organisaties te werken aan een wereld waar de ander gezien wordt, ook op een Grieks eiland. Daar wordt ons land mooier, humaner van.”

René Peeters

Voorzitter hoofdbestuur Humanitas

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Humanitas:

https://www.humanitas.nl/nieuws/brief-rene-peeters/

Categorieën
Stichting Vluchteling

Reactie Stichting Vluchteling op nieuw migratieplan van de EU

Op woensdag 23 september werd het nieuwe Migratiepact van de Europese Commissie gepresenteerd. Het plan dient om structureel meer grip te krijgen op migratie naar Europa. Stichting Vluchteling constateert dat het nieuwe pact weinig harde afspraken kent en grotendeels is gestoeld op vrijwilligheid van de lidstaten.

De realiteit op Lesbos laat zien dat het nieuwe EU-migratiepact vooral een verzameling woorden is.

Na jaren debat, discussie en vooral een sterk defensieve houding van de Europese Unie ten aanzien van alle vormen van migratie naar Europa, presenteerde EU commissaris Ylva Johansson een nieuw asiel- en migratiepact. Stichting Vluchteling biedt noodhulp bij opvang in de regio, denk daarbij aan Syrië, de Democratische Republiek Congo of Bangladesh. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen verleent Stichting Vluchteling hulp binnen de grenzen van Europa. Zo’n exceptioneel geval was in 2015 de situatie op de Griekse eilanden, waar de omstandigheden nog slechter waren dan die in vluchtelingenkampen in Afrika of Azië. Het nieuwe migratiepact, beleid gericht op de migratie naar de landen van de Europese Unie, volgen wij met het oog op de problemen die we al jaren zien in Griekenland, maar migratievraagstukken vallen dus niet binnen ons mandaat.

We constateren dat het nieuwe pact weinig harde afspraken kent en grotendeels is gestoeld op vrijwilligheid van de lidstaten. In de praktijk van vandaag de dag op de Griekse eilanden, of de Middellandse Zee, blijkt er verdraaid weinig van vrijwilligheid om te komen tot oplossingen. Lesbos dient als schrijnend voorbeeld van dit gebrek aan welwillendheid vanuit de EU-landen. Niet valt in te zien hoe een ‘permanente reservepot’ waaraan landen kúnnen bijdragen effectief zou kunnen zijn, nu de geschiedenis leert dat Europa jarenlang een situatie zoals op Lesbos niet kan of wil oplossen.

Uit alles blijkt eens te meer dat Europa binnen haar grondgebied zo min mogelijk bescherming wil bieden aan mensen op de vlucht. Uit dit pact spreekt een gebrek aan medemenselijkheid en solidariteit in de richting van de meest kwetsbaren. Dat is, op een moment dat een recordaantal mensen op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, meer dan diep verdrietig.

(Foto: Milene van Aarendonk)

Dit artikel is afkomstig van de website van Stichting Vluchteling:

https://www.vluchteling.nl/nieuws/2020/9/reactiemigratieplan

Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

No more Moria’s: valse beloften in het nieuwe migratiepact

VluchtelingenWerk Nederland is teleurgesteld dat er geen concrete afspraken komen over het overnemen van vluchtelingen aan de buitengrenzen van Europa, zoals in Griekenland. In het voorstel van de Europese Commissie kunnen lidstaten het overnemen van vluchtelingen ‘afkopen’ door financiële of materiële steun te bieden. Hierdoor vrezen we dat weinig landen bereid zullen zijn vluchtelingen over te nemen. Mede omdat ze zich zullen blijven verschuilen achter het feit dat ook andere landen dat niet doen, zoals ook Nederland dat als argument blijft aanvoeren. De druk op de Griekse eilanden zal hierdoor alleen maar toenemen en dat zorgt voor een voortzetting van de volstrekt onleefbare situaties in vluchtelingenkampen. De belofte ‘no more Moria’s’ kan hiermee in de prullenbak.

Voorprocedures

Daarnaast vrezen we dat de bescherming van vluchtelingen ernstig onder druk komt te staan door zogeheten ‘voorprocedures’ aan de buitengrenzen van Europa in te voeren. VluchtelingenWerk Nederland roept de Nederlandse regering op meer verantwoordelijkheid te nemen, te luisteren naar het draagvlak in Nederland en toe te werken naar echte solidariteit in Europa door zich in te zetten voor het verplicht overnemen van vluchtelingen uit landen als Griekenland. En door in de tussentijd zelf ook verantwoordelijkheid te nemen door mensen van de Griekse eilanden over te nemen, te beginnen bij 500 alleenstaande minderjarigen.

Vrijwillige solidariteit

EU-Landen mogen zelf bepalen op wat voor manier zij aankomstlanden als Griekenland en Italië hulp bieden. Bijvoorbeeld door vrijwillig asielzoekers over te nemen of door het bieden van materiële hulp. We vrezen dat dit niet zal zorgen voor de bereidheid om vluchtelingen over te nemen van landen aan de grenzen van Europa. Niet alleen landen als Hongarije en Polen zullen dat blijven weigeren, maar ook een land als Nederland zal zich kunnen blijven verschuilen achter het argument dat ook andere landen geen vluchtelingen overnemen. We vrezen dat de vrijwillige solidariteit de deur openzet naar initiatieven zoals het neerzetten van ‘opvanghuizen’ in bijvoorbeeld Griekenland, waarmee de solidariteit wordt afgekocht en het land blijft zitten met alle verantwoordelijkheid. De druk op de Griekse eilanden zal hierdoor alleen maar toenemen en dat zorgt voor voortzetting van de volstrekt onleefbare situaties in vluchtelingenkampen. Europa mag de ogen niet sluiten voor het menselijk leed dat hier elke dag plaatsvindt.

Selectie aan de poort

In het Migratiepact staat dat er ‘voor-procedures’ zullen worden ingevoerd aan de buitengrenzen van Europa. Dit betekent dat er in vijf dagen wordt besloten of een asielaanvraag kansrijk is. Hierbij wordt vooral gekeken naar nationaliteit en het inwillingspercentage van dat land. Als dit percentage onder de 20% ligt wordt het verzoek vrijwel direct afgewezen. VluchtelingenWerk Nederland vreest dat hierdoor veel vluchtelingen onterecht worden teruggestuurd naar voor hen onveilige gebieden. Want ook al kan het zijn dat een land niet voor iedereen onveilig is, voor mensen die om politieke, religieuze of hun geaardheid vluchten kan hun land levensgevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld een afvallige uit Pakistan, een politiek opposant uit Irak of een LHBTI’er uit Algerije. Juist voor hen moet Europa bescherming blijven bieden.

Wat is er nog meer nodig?

VluchtelingenWerk vindt het bemoedigend dat de EU uitspreekt dat levens op zee gered dienen te worden en dat ieder mens recht heeft op een asielprocedure in Europa. Ook het voornemen van de Commissie om waarnemers te sturen naar landen die er van verdacht worden worden vluchtelingen terug de zee op te sturen, de zogeheten pushbacks, is positief. Maar Europa moet meer doen en naleven wat al eerder is afgesproken en is vastgelegd in bestaande wetgeving. Er is al lang afgesproken dat alle lidstaten moeten zorgen voor een fatsoenlijke opvang en procedures, en dat Europese landen solidair moeten zijn met elkaar op het gebied van asiel. De enige échte oplossing is een eerlijk en bindend herverdelingssysteem onder welwillende landen waarbij rekening wordt gehouden met objectieve criteria zoals het BNP, de bevolkingsdichtheid en de werkgelegenheid. Verder zou er meer werk gemaakt moeten worden van het creëren van veilige routes, zoals hervestiging, humanitaire visa en gezinshereniging om gevaarlijke routes over zee met mensensmokkelaars te voorkomen.

De rol van Nederland

De afgelopen weken hebben duizenden Nederlanders hun stem laten horen tijdens demonstraties en aangegeven dat vluchtelingen in Nederland welkom zijn. De petitie om #500kinderen over te nemen uit Griekenland is door meer dan 100.000 mensen ondertekend. Het is tijd dat de Nederlandse regering in actie komt en zich niet verschuilt achter discussie in Europees verband, waarbij iedereen weet dat het migratiepact de problemen die er zijn niet gaat oplossen. Iedereen weet dat landen als Hongarije en Polen niet meewerken aan het overnemen van vluchtelingen, zonder dat er een verplichte solidariteit in het pact wordt opgenomen. Het is tijd dat Nederland zelf verantwoordelijkheid neemt, zich welwillend opstelt en in oplossingen gaat denken. Door te pleiten voor verplichte solidariteit in Europa maar ook door nu al verantwoordelijkheid te nemen. Dit begint met gehoor geven aan de noodkreet van Griekenland aan de EU om 2.500 alleenstaande kinderen over te nemen. Meer dan 170 Nederlandse gemeenten en 5 provincies zijn bereid te zijn 500 kinderen op te nemen.

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/persbericht/no-more-morias-valse-beloften-het-nieuwe-migratiepact

Categorieën
Stichting Vluchteling

Lesbos: hulp voor ruim 3.000 vluchtelingen in volle gang

Op 9 september is kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos volledig afgebrand. De vraag naar noodhulp is enorm. Daarom heeft Stichting Vluchteling per direct 250.000 euro ter beschikking gesteld. Een bedrag waarmee in totaal ruim 3.000 vluchtelingen hulp ontvangen.

Hulp is keihard nodig

De brand zorgde ervoor dat 12.000 vluchtelingen op het eiland in één klap dakloos werden. De inwoners werden gedwongen te vluchten. Ze sliepen op straat in een afgesloten gebied met beperkte toegang tot voedsel, schoon drinkwater, medische zorg en bescherming. Inmiddels zijn de meeste vluchtelingen verhuist naar een nieuw kamp.

Hoe helpt Stichting Vluchteling

Samen met onze internationale partner Intersos zijn we direct na de brand in actie gekomen. Onze noodhulp begon met het uitdelen van voedsel en schoon drinkwater in het gebied waar de vluchtelingen vast hebben gezeten. Inmiddels is onze noodhulp uitgebreid naar het nieuwe kamp. Daar delen we ook de hygiënepakketten uit. Ook zien we dat mensen die al getraumatiseerd zijn, nu opnieuw problemen krijgen. We bieden psychische en juridische ondersteuning.

Wij zorgen voor:

 • Eten voor 1.000 vluchtelingen. We delen voedsel uit aan 300 vrouwen en 700 kinderen, producten met een hoge voedingswaarde. Denk aan proteïne repen, gedroogd fruit, biscuits en multivitamine sap.
 • Hygiëne pakketten, zodat 2.000 vluchtelingen gezond kunnen blijven en zich kunnen beschermen tegen het coronavirus, dat zich al verspreidde door het kamp. In deze pakketten zitten gezichtsmaskers, ondergoed, maandverband, handgel, zoutwaterzeep en schoonmaakdoekjes.
 • Psychologische steun en juridische steun voor kwetsbare vrouwen. We richten ons vooral op vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld. Daarnaast helpen we met het aanvragen van asiel.

Ons team in actie

Ons team in actie

Op dit moment is onze internationale partner Intersos op Lesbos om noodhulp te verlenen.Voedselpakketten

Voedselpakketten

We richten ons vooral op vrouwen en kinderen.Na de brand

Na de brand

12.000 vluchtelingen zijn in één klap dakloos en zitten vast in een afgesloten gebied.Op straat

Op straat

Vlak na de brand waren we al ter plaatse om noodhulp te verlenen.Het nieuwe kamp

Het nieuwe kamp

Inmiddels zijn de meeste vluchtelingen overgeplaatst. Ook wij zijn ter plaatse om te helpen.

(Foto’s: Martina Martelloni)

Hulp blijft keihard nodig

Ook jij kunt iets betekenen voor de slachtoffers van de brand in kamp Moria op Lesbos.

Dit artikel is afkomstig van de website van Stichting Vluchteling:

https://www.vluchteling.nl/nieuws/2020/9/noodhulp-lesbos

Categorieën
Artsen zonder grenzen

Zorgwekkend aantal COVID-besmettingen in nieuw vluchtelingenkamp Lesbos

Artsen zonder Grenzen maakt zich grote zorgen om het aantal COVID-besmettingen in het nieuwe kamp op Lesbos, vlakbij de hoofdstad Mytilene, waar nu in totaal 9.938 mensen zijn overgebracht. In het kamp zijn er 241 positieve COVID-19-gevallen bevestigd onder de 600 mensen die uit voorzorg in quarantaine werden geplaatst. Twee mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen met COVID-19. Het feit dat de tenten worden gedeeld door meerdere families en dat alleenstaande mannen zelfs een tent delen met 150 anderen maakt de kans op verspreiding van het virus alleen maar groter.

Ook de overige omstandigheden zijn zorgelijk: het kamp ligt in volle wind naast de zee, de tenten zijn slecht geïsoleerd en de eerste regenbuien zullen waarschijnlijk voor omstandigheden zorgen die mogelijk erger zullen zijn dan in kamp Moria. Veel patiënten van Artsen zonder Grenzen klagen over gebrek aan water, weinig voedsel, amper water- of sanitaire voorzieningen en geen beschutting in het kamp.

De klinieken die Artsen zonder Grenzen had opgezet vlakbij de mensen die op straat leefden, zijn gesloten nu iedereen naar het nieuwe kamp is overgebracht. De noodhulporganisatie brengt nu patiënten over van het nieuwe kamp naar de kliniek naast Moria. Hier biedt Artsen zonder Grenzen vooral geestelijke en seksuele en reproductieve gezondheidszorg. Ook worden er kinderen behandeld met chronische aandoeningen. Ondertussen doet de organisatie onderzoek naar alternatieve locaties die dichter bij het nieuwe kamp liggen. 

Het is op dit moment onduidelijk of in het nieuwe kamp hetzelfde opsluitingsbeleid geldt als in het vorige kamp. Artsen Zonder Grenzen blijft oproepen tot evacuatie van alle mensen uit Lesbos, naar een veilig onderkomen op het vasteland en in andere EU-landen om aan een menswaardig leven te beginnen.

Dit artikel is afkomstig van de website van Artsen zonder Grenzen:

http://newsroom.artsenzondergrenzen.nl/191858-zorgwekkend-aantal-covid-besmettingen-in-nieuw-vluchtelingenkamp-lesbos

Categorieën
Stichting Vluchteling

De huidige situatie op Lesbos

Stichting Vluchteling vindt dat de 12.000 vluchtelingen die op dit moment vastzitten op het Griekse eiland Lesbos, zo snel mogelijk naar het Griekse vasteland gebracht moeten worden of herenigd met hun families in andere Europese landen wanneer hun asielaanvraag is goedgekeurd. Hen opnieuw vasthouden in een kamp op het eiland vinden wij onaanvaardbaar.

Stichting Vluchteling biedt, via haar partners, noodhulp aan de meest kwetsbare vluchtelingen op Lesbos. Deze noodhulp bestaat momenteel uit het uitdelen van water, voedsel en hygiëne pakketten. Daarnaast wordt psychosociale zorg verleend. We richten ons bij het bieden van onze noodhulp op de meest kwetsbaren en die bevinden zich nu grotendeels in het nieuwe kamp. Op geen enkele manier draagt Stichting Vluchteling bij aan de bouw van het kamp of het versterken van de infrastructuur.

Vanzelfsprekend volgen we de situatie op de voet en stellen we ons standpunt bij wanneer de omstandigheden daarom vragen.

(headerfoto: Martina Martelloni)

Dit artikel is afkomstig van de website van Stichting Vluchteling:

https://www.vluchteling.nl/nieuws/2020/9/situatielesbos

Categorieën
Dokters van de Wereld

Groep zorgprofessionals verwijt kabinet mensenrechtenschending

De Nederlandse regering moet overgaan tot onmiddellijke evacuatie van vluchtelingen op Lesbos zodat de grove schending van de mensenrechten stopt. Deze oproep doen Nederlandse zorgprofessionals, hulporganisaties in binnen-, en buitenland in opnieuw een brandbrief aan minister De Jonge van VWS en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van J&V. De zorgprofessionals waarschuwen voor de snel escalerende situatie in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. In de nasleep van de brand die het vluchtelingenkamp verwoestte, zitten ruim 13.000 mensen zonder onderdak en toegang tot basisvoorzieningen zoals schoon water, voedsel en gezondheidszorg ten tijde van de pandemie.

Er zijn sinds maart jl. meerdere brandbrieven geschreven aan het kabinet, van onder andere SOS Moria en kinder- en jeugdartsen en tropenartsen, die pleitten voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen. De recente toezegging om 100 vluchtelingen – waaronder 50 kinderen – op te nemen in Nederland is een stap, maar niet genoeg. Er is veel meer nodig, zoals in de afgelopen week ook werd betoogd bij verschillende demonstraties in het land.

De professionals verwijzen naar artikel 3 en 25 van de Universele Rechten van de Mens, waarin onder andere het recht op veiligheid, vrijheid en een voldoende levensstandaard met voeding, kleding, huisvesting en gezondheidszorg zijn opgenomen. Zij noemen het een humanitaire crisis van ongekende omvang in hedendaags Europa.

Minister De Jonge en staatssecretaris Broekers-Knol worden aangezet tot het volgende:

 1. Onmiddellijke evacuatie en relocatie van alle vluchtelingen van kamp Moria – met prioriteit voor de meest kwetsbaren – zodat de schending van de mensenrechten stopt. Tenminste 500 vluchtelingen moeten worden opgenomen in Nederland, waaronder verweesde kinderen in de meer dan 150 Nederlandse gemeenten die hiertoe bereid te zijn.
 2. Het op Lesbos waarborgen van medisch noodzakelijke zorg en basisvoorzieningen, zoals veilig drinkwater, voedsel en onderdak, totdat alle mensen zijn geëvacueerd, met nadrukkelijke aandacht voor de meest kwetsbare vluchtelingen zoals kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en chronisch zieken.
 3. Een grotere inspanning om een duurzame Europese oplossing te realiseren voor de blijvende stroom vluchtelingen en een menswaardige procedure en opvang te creëren.

Brandbrief:

In de bijlage van dit persbericht vindt u de volledige brandbrief van TROIE, NVTG, OIGT, SOS Moria, Dokters van de Wereld, Stichting Bootvluchteling, ISM&RH, Cordaid, Expertisegroep Global Child Health, GMH, WHIG, NSIS, Werkgroep Tropische geneeskunde, Uniting Streams, GHEN, Werkgroep Tropische Dermatologie, Werkgroep Tropische Oogheelkunde en Nederlandse Straatdokters Groep.

Dit artikel is afkomstig van de website van Dokters van de Wereld:

Groep zorgprofessionals verwijt kabinet mensenrechtenschending

Categorieën
Amnesty International

Drie manieren om in actie te komen voor de bewoners van Moria

Twee grote branden hebben op het Griekse eiland Lesbos vluchtelingenkamp Moria in as gelegd. De 13.000 inwoners van Moria hebben hun familie, huizen en bezittingen al eens achtergelaten toen ze naar Europa vluchtten. Nu heeft deze brand voor veel mensen alles vernietigd wat ze nog over hadden. Lees hier wat je kunt doen om voor hen in actie te komen.

1. Demonstreer voor de opvang van vluchtelingen

Wat zich afspeelt op Lesbos is een humanitaire ramp. Daartegen wordt zondag in heel Europa gedemonstreerd. Roep aanstaande zondag de Nederlandse regering en de Europese Unie op om de mensen in de Griekse vluchtelingenkampen menswaardig op te vangen en eerlijk over Europa te verdelen.

Wanneer: zondag 20 september van 13.00 tot 15.00 uur

Waar: Jaarbeursplein, Utrecht of kijk of er ook in jouw stad wordt gedemonstreerd

Houd je wel aan de coronaregels: houd 1,5 meter afstand en draag een mondkapje

2. Teken de petitie #500kinderen

Amnesty steunt de oproep van #500kinderen aan de Nederlandse regering om meer te doen voor de duizenden kinderen uit landen als Syrië en Afghanistan die moederziel alleen in de kampen leven. Maar Nederland wil slechts 50 kinderen opnemen. Steun de oproep, teken de petitie.

3. Teken de petitie van DeGoedeZaak

De petitie van DeGoedeZaak roept de Nederlandse regering op slachtoffers van de verwoestende brand op Moria op te vangen. Moria is het resultaat van ons Europese immigratiebeleid. Toch weigert regering hulp, ook voor de meest kwetsbare mensen. Teken daarom de petitie.

Wat is er aan de hand in Griekenland?

Met name door de oorlog is Syrië kwamen vanaf 2015 veel vluchtelingen naar Europa. De Europese Unie besloot de buitengrenzen te versterken, waardoor de vluchtelingen geen kant meer op konden. Lees meer over de uitwassen van het Europese vluchtelingenbeleid.

Dit artikel is afkomstig van de website van Amnesty International:

https://www.amnesty.nl/actueel/drie-manieren-om-in-actie-te-komen-voor-de-bewoners-van-moria