Categorieën
Natuurmonumenten

Nederlandse kust opnieuw bedreigd door bouwplannen

De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Toen in 2015 een ongebreidelde en ongeregisseerde bouwdrift onze kust bedreigde, kwamen 108.000 Nederlanders in actie. De campagne Bescherm de Kust resulteerde in het Kustpact, waarin 59 betrokken partijen, waaronder de minister en alle kustgemeenten, afspraken maakten over de ontwikkeling van de mooie maar kwetsbare Nederlandse kust. De kern: er is ruimte voor toerisme en recreatie, maar behoud van natuur en landschap staan voorop. Het Kustpact ambieert het behoud van de kust als grootste vrij toegankelijke ruimte van Nederland. Wat ongerept is moet ongerept blijven. Anno 2020 ziet het er opnieuw naar uit dat de bouwsector op een aantal plaatsen vrij spel krijgt, met mogelijk zware gevolgen voor natuur en milieu, maar ook voor de leefbaarheid aan de kust en in het achterland. In een brandbrief herinneren acht natuur- en milieuorganisaties minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de afspraken in het Kustpact, waarvan zij nota bene ambtshalve voorzitter is.

Landschap en leefbaarheid aangetast

Op verscheidene plekken aan onze kust staan bouwprojecten op stapel, die het landschap en de leefbaarheid van de bewoners aantasten. Een voorbeeld is het plan Brouwerseiland: 315 villa’s aan de Brouwersdam. En dat terwijl het plan al eerder door de Raad van State is vernietigd. De villa’s  veroorzaken niet alleen landschappelijk leed, maar nemen ook de plek van dagrecreanten in.

Zo zijn er meer plannen, die landschappelijk én maatschappelijk veel nadelen hebben. In Schagen (Noord-Holland) en Kijkduin (Den Haag) zijn er ambities om strandhuisjes en -paviljoens te bouwen op ongerepte delen van de stranden. In Noordwijk wil de gemeente het Badcentrum Langevelderslag uitbreiden, gelegen in het Natura 2000 gebied Kennemerland Zuid. Ook hier zeggen de natuurorganisaties: er is ruimte voor toerisme en recreatie, maar de schaal van de plannen moet passen binnen de afspraken van het Kustpact en de provinciale uitwerking hiervan.

Afspraak is afspraak

In een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties spreken de acht natuurorganisaties hun zorgen uit en vragen de minister ervoor te zorgen dat de kustgemeenten de afspraken in het Kustpact respecteren en zo nodig te zorgen voor handhaving.

De brief is ondertekend door de , Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Zeeuwse Milieufederatie, Stichting Duinbehoud, Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap, Het Zuid-Hollands Landschap en Landschap Noord-Holland.

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/nederlandse-kust-opnieuw-bedreigd-door-bouwplannen

Categorieën
Natuurmonumenten

Nieuw plan Brouwerseiland onmogelijk volgens kustvisie

Volgens natuurorganisaties is het nieuwe plan voor Brouwerseiland kansloos omdat het in strijd is met de afspraken die zijn gemaakt in de Zeeuwse Kustvisie. De coalitie Bescherm de Kust, bestaande uit Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, Stichting Duinbehoud, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Zeeuwse Milieufederatie en Natuurmonumenten, wijzen in een brief aan de gemeente Schouwen-Duivenland op de afspraken die gemaakt zijn in de door hen medeondertekende Kustvisie waarin staat dat nieuwe verblijfsrecreatieve bebouwing op de Brouwersdam niet mogelijk is.

Lees hier de brief met reactie (PDF)

Een eerder plan voor de bouw van villapark Brouwerseiland in het Grevelingenmeer werd na grote bezwaren in april 2019 door de Raad van State vernietigd. Mei 2019 besloot ook de gemeenteraad niet door te willen gaan met plannen voor Brouwerseiland. Het verbaast de natuurorganisaties dan ook zeer dat er nu ineens een geheel nieuw concept bestemmingsplan gepresenteerd wordt voor de bouw van ruim 300 luxe vakantievilla’s en een jachthaven in het Grevelingenmeer.

Gert de Groot, gebiedsmanager Zeeland Natuurmonumenten: “met de presentatie van dit plan lijkt het er op dat de gemeente compleet voorbij gaat aan de afspraken uit de door hen ondertekende Zeeuwse Kustvisie. Een visie die is ontstaan vanuit grote maatschappelijke bezorgdheid en politieke commotie over het ‘dichtslibben’ van het kustlandschap met recreatieve bebouwing. Het college zet met dit besluit het maatschappelijke vertrouwen in de Kustvisie op het spel. Je kunt Brouwerseiland écht niet beschouwen als een pijplijnproject van voor de Kustvisie”

Kustvisie

Op 21 februari 2017 werd het landelijke Kustpact door ruim 60 bij de kust betrokken overheden en maatschappelijke organisaties ondertekend. Conform dit Kustpact begonnen de kustprovincies met de uitwerking van een provinciale kustvisie. In het Convenant Zeeuwse Kustvisie ‘Samen sterk voor de Zeeuwse Kust’ staat dat het behoud van de robuustheid, openheid en ongereptheid van de dam uitgangspunten zijn die bij ontwikkelingen gewaarborgd moeten blijven. Nieuwe recreatieve bebouwing bij de Brouwersdam is hierbij niet mogelijk.

Negatieve gevolgen voor natuur

Sinds de presentatie van de plannen voor Brouwerseiland in 2017 zijn ZMF en Natuurmonumenten, gedragen door hun achterban, crowdfunders en watersporters, samen de strijd aangegaan tegen dit project. Het geplande park was een doorn in het oog van natuurorganisaties, omdat met het groots opgezette villapark kostbaar natuurgebied en het kenmerkende open landschap van de Zeeuwse eilanden voor altijd verloren dreigde te gaan. Bovendien, vinden ze, zou Brouwerseiland de toegang en het gebruik van het natuur- en recreatiegebied voor het brede publiek volledig veranderen en zelfs ernstig belemmeren. De blijdschap was dan ook groot toen de Raad van State het plan april 2019 vernietigde.

Gert de Groot: “In de brief roepen we de gemeente op om vast te houden aan eerdere besluitvorming. De grenzen aan intensiteit van recreatie zijn volgens ons bereikt. Gezien onze eerdere acties wordt deze mening breed gedeeld onder inwoners en bezoekers van Schouwen-Duiveland. Ook de raad wil vanaf mei 2019 niet verder met Brouwerseiland”

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/nieuw-plan-brouwerseiland-onmogelijk-volgens-kustvisie