Nederlandse kust opnieuw bedreigd door bouwplannen

De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Toen in 2015 een ongebreidelde en ongeregisseerde bouwdrift onze kust bedreigde, kwamen 108.000 Nederlanders in actie. De campagne Bescherm de Kust resulteerde in het Kustpact, waarin 59 betrokken partijen, waaronder de minister en alle kustgemeenten, afspraken maakten over de ontwikkeling van de mooie maar kwetsbare Nederlandse kust. De kern: […]

Nieuw plan Brouwerseiland onmogelijk volgens kustvisie

Volgens natuurorganisaties is het nieuwe plan voor Brouwerseiland kansloos omdat het in strijd is met de afspraken die zijn gemaakt in de Zeeuwse Kustvisie. De coalitie Bescherm de Kust, bestaande uit Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, Stichting Duinbehoud, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Zeeuwse Milieufederatie en Natuurmonumenten, wijzen in een brief aan de […]