Categorieën
Milieudefensie

Brief aan de programmacommissies over de instelling van een ‘Commissie voor een eerlijke transitie’

De programmacommissies van de politieke partijen schrijven aan de verkiezingsprgramma’s voor het voorjaar van 2021. In een brief pleit een brede coalitie van maatschappelijke organisaties, waaronder FNV en Milieudefensie, voor de instelling van een ‘Commissie voor een eerlijke transitie’. In Schotland heeft de regering al zo’n commissie ingesteld. Deze commissie moet de regering adviseren en zorgen dat het klimaatbeleid de ongelijkheid niet vergroot en zorgt voor een breed draagvlak.

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/20-075-brief-cie-eerlijke-transitie.pdf

Categorieën
Plastic Soup Foundation

Plasticbelasting als onderdeel van het herstelfonds

Per 1 januari 2021 gaat de EU belasting heffen op plastic verpakkingsafval dat niet gerecycled wordt. Deze afspraak is begin deze week gemaakt door de Europese regeringsleiders in het kader van de onderhandelingen over het herstelfonds van 750 miljard euro. Dit fonds moet de Europese landen helpen die zwaar zijn getroffen door de corona-pandemie.

Naar verwachting zal de recycling van plastic bevorderd worden, omdat de belasting gekoppeld is aan hergebruik van plastic. De komende maanden worden de technische details door de Europese Commissie uitgewerkt.

Plussen en minnen

De Europese Unie doet nu wat de Nederlandse regering al lang had moeten doen: het belasten van verpakkingen die schadelijk zijn voor het milieu. Het is winst in de strijd tegen de plasticsoep dat deze Europese belasting er nu komt, al zijn er kritische kanttekeningen te maken:

  1. De belasting zal 80 cent per kilogram bedragen. Hoe slechter een land plastic recyclet, des te meer zal het straks aan Brussel moeten afdragen. Maar is de belasting überhaupt wel hoog genoeg om effect te hebben?
  2. De belasting is niet gericht op de plastic verpakkingen die het vaakst in de natuur belanden, zoals flesjes, tasjes of bijvoorbeeld to go-drinkbekers.
  3. Nieuw of virgin plastic wordt niet belast. De belasting biedt dus geen prikkel om  de plasticproductie als zodanig te verminderen.

Al twee jaar discussie over europese plasticbelasting

In 2018 tweette de toenmalige EU-commissaris Oettinger, verantwoordelijk voor de begroting, de suggestie of de Europese Unie niet beter belasting kon gaan heffen op het produceren van plastic. Dat voorstel zou twee vliegen in één klap slaan. Het duurder maken van plastic zorgt voor lagere verkoop, en de Europese Unie zou over meer inkomsten beschikken. Zijn voorstel haalde het toen niet, mede vanwege een effectieve lobby van de plasticindustrie en van landen als Nederland die niet willen dat Brussel rechtstreeks belasting heft.

Afgelopen februari blies Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, het voorstel nieuw leven in. Maar in zijn nu geaccepteerde variant was geen sprake meer van het belasten van virgin plastic. Tijdens de afgelopen top over de financiering van het corana-hulpfonds werd Michels voorstel door de regeringsleiders geaccepteerd.

Foto: Europese Unie

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van de Plastic Soup Foundation:

https://www.plasticsoupfoundation.org/2020/07/plasticbelasting-als-onderdeel-van-het-herstelfonds/

Categorieën
Milieudefensie

Slim vervoerspakket levert 9 miljoen ton CO2 besparing op

Uit berekeningen van CE Delft in opdracht van Milieudefensie blijkt dat het kabinet de uitstoot van broeikasgassen tot 9 miljoen ton CO2 kan verminderen. Door de invoer van een slim vervoerspakket met 5 maatregelen waaronder een veelvliegerstaks en kilometerheffing en daarbij een klimaatbonus voor iedere Nederlander.

Door de invoering van een veelvliegerstaks wordt 3,8 ton minder CO2 uitgestoten en vertrekken 23 procent minder vluchten vanaf Schiphol. Na invoering van een veelvliegerstaks betalen passagiers 40 euro extra voor de eerste vlucht,  80 euro voor de tweede, 160 voor de derde en bij vier of meer vluchten per jaar maximaal 320 euro extra voor elke vlucht. 

Ook minder stikstof

Behalve minder CO2 levert het slimme vervoerspakket van Milieudefensie ook een aanzienlijke daling op van stikstof. Met het plan stoot Nederland 3.300 ton minder stikstof uit. Stikstof tast de natuur ernstig aan. 

Klimaatbonus

“Het nieuwe vervoersplan is eerlijk, want de vervuiler betaalt”, zegt Bram van Liere van Milieudefensie. Met de invoer van het alternatieve pakket, krijgen alle huishoudens een vrij te besteden inkomensafhankelijke jaarlijkse klimaatbonus: 1000 euro voor de lage en middeninkomens, 400 voor de hoogste 20 procent van de inkomens. Deze regeling wordt bekostigd door een kilometerheffing, een ander onderdeel van het vervoerspakket. Lage inkomens gaan met de klimaatbonus financieel erop vooruit en hogere inkomens ontvangen nog altijd een jaarlijkse bonus van 450 euro.

Weg van de snelweg

Het pakket stelt ook voor om 1,5 miljard euro per jaar te verschuiven van wegenbouw naar openbaar vervoer en verbeterde infrastructuur voor de fiets. De verwachting is dat zo meer mensen gebruik gaan maken van de fiets en het ov. Dit bespaart tot 1,2 megaton CO2. Samen met een kilometerheffing maken we tot 30 procent minder autokilometers en stoten we tot nog eens 3 megaton minder CO2 uit. 

Schoner en eerlijker

Het slimme vervoerspakket bevat in totaal 5 maatregelen. De flexibele bijtelling, afschaffing van de onbelaste woon- werkvergoeding, investering in ov en fiets, kilometerheffing en de veelvliegerstaks. 

Van Liere: ”Door de urgentie van het klimaatprobleem is kilometerheffing noodzakelijk, met de klimaatbonus wordt deze ook eerlijk. Met dit plan kunnen VVD en CDA niet langer tegen de kilometerheffing zijn want de mensen met een laag inkomen gaan er op vooruit. Alleen automobilisten die veel rijden gaan in dit plan meer betalen, namelijk wat ze daadwerkelijk vervuilen. Reizen wordt schoner en eerlijker als de politiek kiest voor dit vervoersplan.”

Bekijk de brochure en download het deelrapport Voorstellen voor de klimaateconomie, bereikbaarheidspakket, en lees wat CE Delft over dit deelrapport vermeldt.

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/slim-vervoersplan

Categorieën
Milieudefensie

Waarom Duitse huizen dikkere muren hebben

In Nederland hebben we te lang gewacht met goede isolatie van onze huizen. In dit blog neemt Willem Wiskerke je mee naar de oorzaken. En hij vertelt hoe ons plan voor een warmtefonds daar snel verandering in kan brengen.

Is het je wel eens opgevallen als je in Duitsland bent? De huizen zijn er veel steviger dan in Nederland, met dikkere muren. Dat zie je ook terug in het energieverbruik. Het energieverbruik van gebouwen en woningen is in Duitsland een stuk lager dan in Nederland.

Het Groningse gas maakte Nederland kortzichtig

Maar waarom zijn de Duitse huizen steviger? Een belangrijke reden daarvoor is het Groningse aardgas. De gedachte was: we hebben in Nederland oneindig en goedkoop aardgas. Waarom zouden we dan duurdere, goed geïsoleerde huizen bouwen?

Voor die kortzichtigheid betalen we nu de rekening. De gasboringen hebben veel kapot gemaakt. Denk maar aan de aardbevingen die Groningers steeds harder raken. Maar ook aan de klimaatschade. De overheid heeft, onder druk van de Groningse bevolking en Milieudefensie, besloten de gaskraan dicht te draaien. Goed nieuws! Maar het probleem van slecht geïsoleerde huizen is daarmee nog niet opgelost.

Energie besparen? Dan eerst isoleren!

Het eerste wat we moeten doen, is het verlagen van onze energiebehoefte, door betere isolatie. Maar waarom isoleren bewoners dan niet gewoon hun eigen huizen? De belangrijkste reden is dat isoleren het veel geld kost. Zo’n ingrijpende verbouwing is voor veel mensen geen aantrekkelijke optie. Vooral voor mensen met een lager inkomen. De overheid kan helpen door isoleren voor woningeigenaren zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Dan zal de regering de klimaatcrisis wel serieus moeten gaan nemen. Dat is nodig om Nederland in korte tijd grondig te verbouwen. En ja, dat mag wat kosten. Gelukkig is er geld genoeg, het gaat erom het te halen waar het zit.

Warmtefonds – Dit is ons voorstel
Het warmtefonds stelt huiseigenaren in staat om hun huis te isoleren. Mensen met een lager inkomen betalen geen cent extra en profiteren wel van deze oplossing.  We hebben het warmtefonds laten doorrekenen door onderzoeksbureau CE Delft. Het warmtefonds levert tienduizenden groene banen op en een flinke daling van de uitstoot van CO2. En wie gaat dat betalen? Door een energiebelasting voor grote bedrijven in te voeren, betalen zij voortaan ook voor hun vervuiling. Dat doen ze nu namelijk nog niet. De opbrengsten van deze energiebelasting worden ingezet voor dit warmtefonds. Wel zo eerlijk!

De industrie betaalt

In ons plan wordt dit warmtefonds betaald door de industrie energiebelasting te laten betalen. Tot nu toe zijn de chemische- en staalindustrie vrijgesteld van die belasting. Voor andere grote bedrijven geldt dat ze heel weinig energiebelasting betalen. Als deze kortingen en vrijstellingen worden afgeschaft, komt er 115 miljoen euro per jaar vrij.

Dankzij dat geld kunnen mensen met een lager inkomen hun huis isoleren. Een grondige isolatie (vloer, muren, ramen, dak) kan bij een oud en tochtig huis al snel in de tienduizenden euro’s lopen. Lagere inkomens betalen alleen maandelijks terug wat ze besparen op de energierekening. De rest wordt vergoed. Er wordt geen rente in rekening gebracht en mensen hoeven niet kredietwaardig te zijn. Op die manier krijgen we de grote verbouwing van Nederland echt van de grond.

Warmtefonds zorgt voor extra werkgelegenheid

Ons plan voor het warmtefonds zorgt voor veel extra banen. Onderzoeksbureau CE Delft heeft voor ons uitgerekend dat er in de komende 10 jaar tot 60.000 mensen nodig zijn om 2 miljoen woningen te isoleren. Dat bespaart 1,6 miljoen ton CO2. Maar hoe komen we aan al die extra arbeidskrachten?

De afgelopen jaren was de werkloosheid laag, maar was er juist een groot tekort aan personeel bij bedrijven die zonnepanelen installeren en huizen isoleren. Nu door de economische crisis de komende tijd veel mensen hun baan zullen verliezen, is het de uitdaging om uit deze groep voldoende mensen om te scholen. Zodat zij kunnen helpen bij deze mooie klus: miljoenen mensen op weg helpen naar een warm en betaalbaar duurzaam huis.

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/waarom-duitse-huizen-dikkere-muren-hebben-dan-nederlandse-huizen

Categorieën
Plastic Soup Foundation

Open brief Gretha Thunberg aan EU-leiders eist onmiddellijke actie

Greta Thunberg schreef met drie andere jonge klimaatactivisten een open brief aan de EU-leiders. De aanhef is een simpele waarheid: ‘Jullie moet stoppen met te doen alsof we de klimaat- en ecologische crisis kunnen oplossen, zonder die als een crisis te behandelen’. Maatregelen moeten genomen worden. ‘Niet over een paar jaar, maar nu’.

Er staat een aantal essentiële maatregelen in de brief die direct genomen moeten worden om een onomkeerbare ecologische ramp te voorkomen. De brief is ondertekend door een paar duizend activisten, wetenschappers en beroemdheden.

STOP INVESTERINGEN EN SUBSIDIES IN FOSSIEL

Om de klimaatdoelen te halen, heeft de wereld in Parijs afgesproken om te zorgen dat de temperatuur niet met meer dan 1,5% stijgt. Om dit doel te bereiken moeten de investeringen in de fossiele brandstoffen worden afgebouwd. Maar deze industrie wordt daarentegen nog altijd zwaar gesubsidieerd en de gezamenlijk geplande investeringen in fossiele brandstoffen laten zien dat de klimaatdoelen nooit gehaald kunnen worden. ‘Even a child can see that the climate and ecological crisis cannot be solved within today’s system’.

ECOCIDE

De brief roept de EU-leiders ook op om ecocide te erkennen als internationale misdaad onder het Internationaal Strafhof. Ecocide is de grootschalige beschadiging, vernietiging of verlies van ecosystemen. Onlangs stelde de Franse burgerraad ook voor om ecocide strafbaar te stellen in de Franse wetgeving.

Maria Westerbos, directeur en oprichter van de Plastic Soup Foundation: ‘De grote milieuproblemen van de wereld, waaronder plasticsoep, kunnen alleen bestreden worden door die problemen als een crisis aan te pakken. De brief van Gretha is mij daarom uit het hart gegrepen. Laten we met zijn allen deze brief mede ondertekenen door een heel krachtig signaal af te geven.’

Onderteken de brief hier.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van de Plastic Soup Foundation:

https://www.plasticsoupfoundation.org/2020/07/open-brief-gretha-thunberg-aan-eu-leiders-eist-onmiddellijke-actie/

Categorieën
Milieudefensie

Nederland schendt afspraken, sponsort klimaatschade met meer dan 8 miljard euro per jaar

De Nederlandse regering beloofde al in 2013 dat ze dit jaar zou stoppen met het subsidiëren van het gebruik en de productie van kolen, gas en olie. Maar in plaats daarvan blijft de overheid jaarlijks miljarden euro‘s steken in de veroorzakers van klimaatverandering. Dat blijkt uit onderzoek dat Milieudefensie en Oil Change International dinsdag publiceren.

Sinds 2016 sponsort Nederland de klimaatcrisis met gemiddeld tenminste 8,3 miljard euro per jaar, staat in het onderzoek. Daarvan bestaat gemiddeld 4,9 miljard per jaar uit subsidies aan de lucht- en scheepvaart, de zware industrie, energiecentrales en de landbouwsector. Internationaal opererende bedrijven genieten exportkredieten en garanties van Atradius DSB, leningen van ontwikkelingsbank FMO en investeringen van staatsbank ABN AMRO. Het gaat in totaal om voordelen ter waarde van gemiddeld 2,9 miljard euro per jaar. Ruim een half miljard per jaar wordt uitgegeven aan investeringen in fossiele brandstoffen door staatsbedrijven als Energiebeheer Nederland en GasTerra.

Treinreizigers, huishoudens en vissers de dupe

“Luchtvaartbedrijven als de KLM krijgen samen 2,1 miljard euro per jaar over de rug van bijvoorbeeld de treinreiziger” zegt directeur Donald Pols van Milieudefensie. “De grote vervuilers uit de zware industrie krijgen miljoenen aan belastingvoordelen, die worden opgehoest door huishoudens en kleine ondernemers. Op dit moment dreigen Nederlandse bedrijven overheidssteun te krijgen voor het bouwen van infrastructuur voor gaswinning in Mozambique, waarvoor vissers moeten wijken en mensen van hun land zijn verdreven.”

‘Stop met het exporteren van klimaatvernietiging’

Hij roept de regering op zich aan haar afspraken te houden. “Nederland moet mensen en klimaat boven de belangen van bedrijven stellen en stoppen met het exporteren van klimaatvernietiging”. Pols: “Er zijn miljarden nodig om de economische gevolgen van de coronacrisis te boven te komen. Het is een politieke keuze of je die steekt in vervuilende bedrijven in Nederland en over de grens, of dat je investeert in eerlijke oplossingen die mensen een toekomstperspectief geeft. Ons rapport laat zien dat dat kán.”

Klimaatwinst in 2025

Door de subsidies ad 4,9 miljard euro per jaar af te schaffen kan de regering de CO2-uitstoot in 2025 met 7,7 procent (11,7 megaton) omlaag brengen. Dat is evenveel als de totale uitstoot door het energiegebruik van 2,3 miljoen huishoudens. Die daling is mogelijk als een deel van dit geld wordt geïnvesteerd in oplossingen voor mens en milieu, zoals duurzame energie, energiebesparing en het isoleren van woningen. Bovendien ontstaan zo nieuwe, groene banen.

Hét moment om afspraken na te komen

“Tot voor kort ontkende de regering glashard dat Nederland fossiele subsidies verleent”, zegt onderzoeker Laurie van der Burg van Price of Oil Change. “Nu dit onderwerp op de beleidsagenda staat is dit hét moment om eindelijk de afspraken over het afschaffen van deze fossiele steun na te komen. De lage olieprijs maakt het nu een goed moment om dit te doen.”

Het kabinet kan vandaag aan de slag

“Minister Wiebes van Economische Zaken kan vandaag besluiten om een einde te maken aan de miljoenen aan voordelen en kortingen voor de zware industrie en een algemene CO2-heffing invoeren zonder vrijstellingen”, stelt Pols. “Minister Kaag kan vandaag besluiten om net als Zweden geen garanties en kredieten te geven aan fossiele projecten in arme landen. Ze kan dat geld besteden aan de eerlijke overstap naar een duurzame energie. Ze kan investeren in de strijd van inwoners tegen milieuvervuiling door bedrijven als Shell en mensenrechtenschendingen in landen als Nigeria, Oeganda en Mozambique.”

* Het onderzoek hanteert de definitie van de Wereldhandelsorganisatie WTO om de subsidies voor fossiele brandstoffen in kaart te brengen. Die omvat directe subsidies, belastingvoordelen en prijsondersteuning. Daarnaast brengt het rapport financiering door publieke financiële instellingen en investeringen door Nederlandse staatsbedrijven in fossiel in kaart.

Meer lezen

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/nederland-schendt-afspraken-sponsort-klimaatschade-met-meer-dan-8-miljard-euro-per-jaar

Categorieën
Greenpeace

Rutte: zet in Brussel in op groen en eerlijk herstel!

De afgelopen maanden hebben we keer op keer samen met jou richting het kabinet gepleit voor het groen en eerlijk inzetten van de crisismiljarden. Komend weekend zal hierover in Brussel opnieuw over worden gesproken. Juist nu moeten we ervoor zorgen dat we welzijn in plaats van welvaart voorop stellen en onze toekomst veilig stellen. Dat betekent ook dat we onszelf behoeden voor de fouten uit de crisis in 2008.

We kunnen geld maar 1 keer uitgeven

Zoals je misschien weet wordt er, naast de nationale herstelmaatregelen, ook in Brussel flink gewerkt aan een herstelpakket. Er ligt een voorstel voor een versterkt EU-budget voor 2021-27 van € 1,1 biljoen en € 750 miljard aan gezamenlijke schuld voor herstelfinanciering om de economische gevolgen van de pandemie te verzachten: een totaal van € 1,85 biljoen. Hierover komen de regeringsleiders, waaronder onze eigen premier Rutte, op 17 en 18 juli bij elkaar. Duidelijk is dat de Europese plannen vooralsnog flink onder de maat zijn. Daarom vragen we jullie opnieuw onze oproep, samen met bijna 76.000 andere bezorgde burgers, te ondersteunen. Want tijdens de coronacrisis woeden de klimaat- en de natuurcrisis gewoon door. We kunnen het geld maar 1x uitgeven. Laten we dat dan doen voor een groene en eerlijke toekomst.

Klimaatwaakhond

Nu klinkt 1,85 biljoen al als een gigantisch bedrag, maar we berekenden dat er in totaal zelfs € 4 biljoen wordt vrijgemaakt door de Europese Commissie en nationale regeringen samen om de economie door de coronacrisis heen te helpen. Dat komt neer op ongeveer € 9.000 per Europese burger. Juist nu moeten alle economische maatregelen en herstelfondsen uitsluitend voor een groen en eerlijk herstel gebruikt worden, want teruggaan naar het oude systeem is rampzalig voor ons klimaat en onze natuur. Ook De Nederlandsche Bank riep overheden daar al toe op. Bovendien moet er een klimaatwaakhond komen die erop toeziet dat de corona-steunmaatregelen van de Europese Commissie wel in lijn zijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs, met daarbij als voorwaarde dat we in 2030 65% minder uitstoten.

Onze voorwaarden zijn helder

Eerder formuleerden we al een aantal checkvragen waar het Europese herstelpakket aan zou moeten voldoen. Op deze manier draagt dit budget bij aan sociale en ecologische welvaart, economische transformatie en investeringen in banen, bedrijven en sectoren die groene werkgelegenheid creëren. 
Daarom herinneren premier Rutte graag nog even aan deze vragen voordat hij akkoord geeft op het herstelpakket: Is het toekomstbestendig? Is het voor iedereen? En beschermt het onze grondrechten?

Doe je ook mee? Teken dan nu de oproep aan het kabinet en roep je vrienden op hetzelfde te doen.

Kabinet, dit spreken we af

Dit artikel is afkomstig van de website van Greenpeace Nederland:

Rutte: zet in Brussel in op groen en eerlijk herstel!

Categorieën
Greenpeace

Europese Raad over herstelplan als antwoord op de COVID‑19-crisis

De Tweede Kamer debatteert dinsdag 14 juli 2020 met de minister-president over de Europese Raad d.d. 17-18 juli 2020. Tijdens deze Raad proberen regeringsleiders overeenstemming te bereiken over een herstelplan als antwoord op de COVID‑19-crisis. Greenpeace heeft eerder berekend dat er in totaal 4 biljoen euro wordt vrijgemaakt door de Europese Commissie en de nationale regeringen om de economie door de coronacrisis heen te helpen. Daarom stuurden we de Tweede Kamer een brief waarin we politici oproepen zich in te zetten voor stevige groene en sociale voorwaarden bij dit herstelpakket.

Dit artikel is afkomstig van de website van Greenpeace Nederland:

Europese Raad over herstelplan als antwoord op de COVID‑19-crisis

Categorieën
Natuurmonumenten

Meer stikstofreductie nodig door klimaatverandering

Natuurmonumenten waarschuwt dat door klimaatverandering meer stikstofreductie nodig is dan tot nu toe werd aangenomen. Het warme en droge weer zorgde de afgelopen twee jaar voor verhoogde ammoniakconcentraties in de lucht bij natuurgebieden. Met deze trend wordt geen rekening gehouden in de stikstofreductieplannen van het kabinet.

Ammoniakconcentraties in de lucht bij natuurgebieden waren in 2018 en 2019 hoger dan in de jaren ervoor. Dit blijkt uit metingen van het MAN (Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden). De hogere concentraties komen vooral doordat het beide jaren erg warm, zonnig en droog was. RIVM stelt dat hierdoor veel ammoniak uit mest kon verdampen, die bovendien door het tekort aan regen niet snel neersloeg maar via de lucht verder verspreidde naar natuurgebieden. 

Ook 2020 kende een langdurige periode met warm, zeer zonnig en droog weer. In klimaatvoorspellingen wordt bovendien aangegeven dat droge, warme lentes vaker zullen voorkomen. Het is dus te verwachten dat ook in de toekomst meer ammoniak in natuurgebieden terecht zal komen dan waar nu rekening mee wordt gehouden in de stikstofplannen van minister Schouten. 

Natuurmonumenten maakt zich hier ernstige zorgen over. Niet alleen is de stikstofreductiedoelstelling 50% lager dan de commissie Remkes adviseert, er wordt bovendien uitgegaan van een ‘autonome reductie’ die de veranderingen van ons klimaat niet incalculeert. De kwaliteit van de natuur blijft zo steeds verder achteruit gaan. 

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/meer-stikstofreductie-nodig-door-klimaatverandering

Categorieën
Milieudefensie

Milieuorganisaties blij dat SER subsidies voor biomassaverbranding afraadt

Volgens het advies dat de Sociaal-Economische Raad (SER) vandaag heeft gepresenteerd, is verbranding van waardevolle biogrondstoffen onwenselijk. De overheid moet subsidies voor biomassaverbranding afbouwen, zo stelt de SER. Natuur & Milieu en Milieudefensie – nauw betrokken bij de totstandkoming van dit advies – vinden dat de overheid biogrondstoffen beter kan gebruiken voor dingen waar we nog lang plezier van hebben.

Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu, is optimistisch over het advies dat met inspraak van werkgevers, werknemers en de twee milieuorganisaties tot stand kwam: “Het geeft een duidelijk advies voor beter biomassabeleid. Biomassa moet primair gezien worden als een grondstof in plaats van een brandstof, daarom spreken we vanaf nu ook over biogrondstoffen. Wij zijn tevreden dat er in het advies staat dat biomassa niet langer gebruikt moet worden voor warmte, elektriciteit en brandstof voor personenauto’s, want daarvoor bestaan duurzamere alternatieven. Maar juist wel als grondstof voor bijvoorbeeld de bouw en de chemische industrie, waar de toegevoegde waarde veel groter is.” Het SER-advies geeft duidelijk aan in welke gevallen biomassa een (tijdelijke) oplossing kan zijn in afwachting van duurzame alternatieven en wanneer niet.”

Donald Pols, directeur van Milieudefensie: “De richting is nu aangegeven, het moet anders met biomassa. Nu komt het aan op concreet beleid en lef vanuit het kabinet. De subsidies die de overheid geeft voor het verbranden van biomassa, kunnen we beter besteden aan subsidies voor het isoleren van huur- en koopwoningen. De goedkoopste energie is de energie die je niet nodig hebt. Door meer te investeren in energiebesparing is veel te winnen.”

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/milieuorganisaties-blij-dat-ser-gesubsidieerde-biomassaverbranding-afraadt