Categorieën
Plan International Nederland

Coronacrisis zal leiden tot enorme toename kindhuwelijken

Het coronavirus heeft verstrekkende gevolgen. Door de crisis lopen meisjes en jonge vrouwen een nog groter risico om uitgehuwelijkt te worden. Als we hier niks aan doen, zullen maar liefst 13 miljoen meisjes meer dan voorspeld worden uitgehuwelijkt in de komende 10 jaar.

“In de afgelopen decennia zijn er mooie stappen gezet in de bestrijding van kindhuwelijken in de landen waar wij werken, maar door de coronacrisis worden de komende tien jaar waarschijnlijk 13 miljoen jonge meisjes meer uitgehuwelijkt dan voorspeld. Dit is dramatisch. Door armoede vanwege het wegvallen van een inkomen, zullen ouders eerder hun dochters uithuwelijken, want dan heb je een mond minder te voeden,” aldus een bezorgde Monique van ’t Hek, directeur van Plan International Nederland.

Achteraan in de rij

Voordat het coronavirus uitbrak, werden er jaarlijks 12 miljoen kindhuwelijken gesloten. Daar zullen in de komende tien jaar nog eens 13 miljoen bij komen, jaarlijks dus meer dan een miljoen meer kindhuwelijken dan nu al het geval is, volgens cijfers van de UNFPA (het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties).

In het deze week verschenen rapport, Living under Lockdown, vergelijkt Plan de coronacrisis met andere crises, zoals de ebolacrisis in 2014. In Sierra Leone waren de scholen tijdens de ebolacrisis negen maanden dicht, wat leidde tot 18.000 tienerzwangerschappen. Veel van deze meisjes mochten hierna niet meer terug naar school. Als het gaat om thuisonderwijs, voedsel en veiligheid staan meisjes in veel landen nog steeds achteraan in de rij.

Inkomens dalen, stress neemt toe

Een derde van de wereldbevolking in 90 landen zit thuis in lockdown vanwege het coronavirus. De economische en sociale gevolgen van deze situatie leiden ertoe dat inkomens dalen en dat stress toeneemt. Plan bestrijdt in 75 landen praktijken als kindhuwelijken, meisjesbesnijdenissen en seksuele uitbuiting en geweld. Hierbij is direct contact met de community en de meisjes zelf vaak cruciaal. Door de coronacrisis wordt dit bemoeilijkt. “De meisjes gaan niet meer naar school, zijn afgesloten van hun sociale netwerk, van mentale begeleiding, of juridische hulp”, legt Monique van ’t Hek uit.

De coronacrisis zal de ongelijkheid versterken en miljoenen meisjes lopen het risico om niet meer zelf over hun leven te kunnen beslissen

Monique van ‘t Hek (Directeur Plan International Nederland)

Bescherming tegen gedwongen huwelijken en geweld

Veel van de programma’s van Plan zijn tijdelijk aangepast. Een belangrijk doel is nu voorlichting geven om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en in water, zeep of andere desinfectiemiddelen te voorzien. Daar waar het kan is Plan gestart met de meisjes binnenshuis te bereiken om ze te beschermen tegen gedwongen huwelijken en (seksueel) geweld. Dit doen we onder meer door het verstrekken van iPads en van telefoontegoeden zodat ze om hulp kunnen vragen als dat nodig is, en door het bieden van psychologische hulp (online of via hotlines). Ook hebben we platforms opgericht die meisjes onderling verbinden en uit hun isolement halen en maken we op social media en de radio de risico’s die meisjes lopen bespreekbaar. Lees ook: Gendergelijkheid is essentieel in de strijd tegen het coronavirus

Zeggenschap van meisjes en jonge vrouwen

Juist nu is het ontzettend belangrijk om de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van meisjes en jonge vrouwen goed te blijven bewaken. Toegang tot zorg en hulp kan voor velen levensreddend zijn. Ook het vergroten van de zeggenschap van meisjes en jonge vrouwen in besluitvorming mag niet van de agenda verdwijnen. Van eerdere crises zoals de ebola-uitbraak hebben we geleerd dat de betrokkenheid van de community’s en vooral van jongeren zelf, cruciaal is bij de steun die we bieden. Samen strijden we ervoor dat meisjes en jonge vrouwen over hun eigen toekomst mogen beslissen.

Categorieën
Plan International Nederland

Veelbelovende resultaten in de strijd tegen kindhuwelijken

Plan International Nederland heeft met het Yes I Do-programma in 2019 weer veelbelovende resultaten behaald in Ethiopië, Indonesië, Kenia, Malawi, Mozambique en Zambia. Hieronder een aantal voorbeelden:

Plan heeft intensief gelobbyd en voorlichting gegeven om gedragsverandering ten aanzien van kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en meisjesbesnijdenissen te bereiken.

  • In Malawi heeft de lokale bevolking op eigen initiatief maar liefst 448 acties ondernomen om kindhuwelijken en tienerzwangerschappen tegen te gaan. Religieuze en traditionele jeugdleiders wisten daardoor meer dan 4.300 mensen te bereiken.
  • In Ethiopië heeft Plan International bijna 20.000 jongeren en volwassenen getraind op het gebied van de seksuele reproductieve gezondheid en rechten van jongeren en de negatieve consequenties van kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en meisjesbesnijdenis. Door hier gesprekken over te voeren met mensen in de community’s wist Plan in Kenia zo’n 4.000 mensen te bereiken.

Ook in 2019 heeft Plan International meisjes alternatieven geboden door verbeterde toegang tot  onderwijs en het bieden van economisch perspectief.

  • Zo zijn 307 jongeren in Indonesië getraind om ondernemer te worden. Ook 303 volwassenen kregen dergelijke trainingen ter bevordering van hun economische weerbaarheid. In Kenia kregen 1.347 scholieren les in het verbeteren van hun financiële vaardigheden. In Zambia namen 2.358 jonge vrouwen en mannen deel aan spaar- en leengroepen waarmee de financiële positie van gezinnen beter werd en hun dochters naar school kunnen blijven gaan.
  • Ook konden 878 kinderen in Malawi, waaronder tienermoeders, weer naar school terugkeren, terwijl 794 jongeren deelnamen aan spaar- en leengroepen waarmee ze bijvoorbeeld een klein bedrijfje konden opstarten. Ook in de andere landen zoals in Ethiopië, Indonesië, Kenia, Mozambique en Zambia is het mogelijk gemaakt dat meisjes die gestopt waren met school o.a. door zwangerschap of doordat ze uitgehuwelijkt zouden worden, weer terug konden keren naar school.

Plan International heeft een leidende positie genomen in lobby en campagnes. Dit heeft ervoor gezorgd dat seksuele en reproductieve rechten van jongeren en het uitbannen van kindhuwelijken nu hoog op de agenda van beleidsmakers en parlementariërs staan.

  • Zo heeft Plan International bijeenkomsten over kindhuwelijken gefaciliteerd in Mozambique met het parlement, justitie, academici en andere maatschappelijke organisaties. Dit resulteerde uiteindelijk in een herziene Algemene Wet die kindhuwelijken strafbaar stelt.
  • In Zambia heeft Plan International meer dan 100 traditionele- en religieuze leiders getraind in het begrijpen van de regionale en nationale wettelijke kaders gerelateerd aan kindhuwelijken, wat resulteerde in lokale wetten tegen kindhuwelijken. Ook heeft Plan International 300 juridische adviseurs getraind om de handhaving van deze nieuwe lokale wetten te ondersteunen. Zo is bijvoorbeeld in de Chamuka Chiefdom in 2 jaar tijd een daling waargenomen in het aantal kindhuwelijken van 45 naar 8 en in tienerzwangerschappen van maar liefst 209 naar 1. Daarnaast gaan 67 meisjes, die niet meer naar school gingen doordat ze uitgehuwelijkt waren, weer naar school.
  • In Malawi heeft Plan er met kinderbeschermingscommissies voor gezorgd dat 173 kindhuwelijken werden ontbonden.