Chaos en onzorgvuldigheid bij inhalen achterstanden IND

De Taskforce die van staatssecretaris Broekers-Knol de opdracht kreeg de lange wachtrij voor de asielprocedure weg te werken gaat chaotisch en onzorgvuldig te werk. Door slechte planning, niet goed ingewerkte medewerkers en het op afstand werken vanwege corona holt de kwaliteit van de asielprocedure achteruit. VluchtelingenWerk Nederland waarschuwt voor onterechte afwijzingen, onnodige verdere vertraging en […]

Asielzoekers demonstreren tegen lange wachttijden

Asielzoekers demonstreren sinds een aantal dagen bij verschillende azc’s om aandacht te vragen voor de lange wachttijden bij de IND. Directe aanleiding is een recente maatregel van staatssecretaris Broekers-Knol die zorgt voor een grote onduidelijkheid wanneer asielzoekers kunnen beginnen aan hun asielprocedure. Recent gearriveerde asielzoekers krijgen na een paar weken al hun eerste gesprek, terwijl […]