Reactie ActionAid op nieuw IMVO-beleid minister Kaag

Minister Kaag laat voorkomen van misstanden in ketens van Nederlandse bedrijven over aan de Europese Commissie Minister Kaag (voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) kiest de Europese route naar wetgeving voor verantwoord ondernemen. Dit maakte ze vandaag bekend in het nieuwe kabinetsbeleid voor verantwoord ondernemen, goedgekeurd door de ministerraad. Minister Kaag beraadde zich de afgelopen maanden […]

SER-advies ‘Samen naar een duurzame keten’: zet meer in op gendergelijkheid en vrouwenrechten in internationale waardeketens

Op 18 september 2020 publiceerde de Sociaal Economische Raad (SER) haar advies ‘Samen naar duurzame ketenimpact’ over de herziening van het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) beleid. Gendergelijkheid en vrouwenrechten worden genoemd in het advies en de SER stelt dat aanvullende wetgeving leidt tot de meeste impact. WO=MEN Dutch Gender Platform en haar leden zien […]

ActionAid-reactie op SER-advies internationaal MVO

De SER concludeert dat wetgeving nodig is om tot een succesvolle aanpak van schendingen in de productieketens van bedrijven te komen. Dit werd vandaag gepubliceerd in het advies “Samen naar duurzame ketenimpact: Toekomstbestendig beleid voor internationaal IMVO”, dat de SER in opdracht van minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking opstelde. Deze wetgeving zal voor […]