Categorieën
Artsen zonder grenzen

Branden kamp Moria: onze teams bieden noodhulp

Onze teams bieden medische noodhulp aan de slachtoffers van het afgebrande kamp Moria op Lesbos. Het restant van het kamp dat na de eerste grote brand nog overeind stond, is in de nacht van 9 op 10 september ook in vlammen opgegaan. Dat betekent dat de mensen die naar het kamp waren teruggekeerd na de eerste helse nacht, opnieuw halsoverkop aan een vuurzee moesten ontkomen. 13.000 mensen hebben dringend een veilig onderkomen nodig.

baby moria brand artsen zonder grenzen kliniek
In onze kliniek bij kamp Moria biedt ons team medische hulp aan slachtoffers van de branden. Deze baby heeft rook ingeademd en lijdt aan koorts. © MSF

Hulp van onze teams

‘Er heerst complete chaos. Duizenden mensen op straat, rondom de as van Moria, rond onze kliniek. Ze slapen op straat zonder ook maar iets, geen dekens, geen slaapzakken, geen voedsel of water. We zijn de enigen die hier nu hulp bieden. Gisteren kwam een moeder naar onze kliniek, met een kind met hoge koorts. Hij had rook ingeademd. Deze situatie is onaanvaardbaar. Het is verschrikkelijk om te zien hoe deze mensen in de buitenlucht moeten overnachten na zo’n traumatische ervaring. Een brand die heel Moria de afgelopen dagen totaal heeft verwoest. Deze mensen verdienen een veilig onderkomen, niet in Moria, niet op Lesbos. Ze moeten onmiddellijk geëvacueerd worden,’ aldus Marco Sandro, een van onze twee projectcoördinatoren op Lesbos gisterenavond.

Medische noodhulp

Onze teams bieden medische noodhulp in de Artsen zonder Grenzen kliniek net buiten Moria, die onbeschadigd is. Ook hebben ze een telefonische hulplijn opgezet, zodat mensen contact met onze teams kunnen opnemen. En ze proberen de mensen die verspreid over de heuvels bivakkeren, te bereiken om ze te helpen.

Mensen van Moria opnieuw op straat

De Griekse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Ook heeft zij aangekondigd noodonderkomens te leveren, in de vorm van schepen en tenten. Tot op heden hebben 13.000 mannen, vrouwen en kinderen echter nog steeds geen onderdak. Zij hebben opnieuw een nacht op straat moeten doorbrengen Ook heeft de Griekse regering bepaald dat niemand van het eiland af mag, op alleenstaande kinderen na. Gisteren zijn 408 alleenstaande kinderen naar het vasteland overgebracht.

brand kamp moria 8 op 9 september 2020
Ons team heeft gezien hoe de brand in kamp Moria, Lesbos, de hele nacht woedde in de nacht van 8 op 9 september. © MSF

Evacuatie dringend nodig

We roepen de Europese Unie en haar lidstaten op al deze mensen onmiddellijk naar een veilige plek op het vasteland of andere Europese landen te evacueren. Moria herbouwen is geen menselijke oplossing. Onze teams staan klaar om alle nodige support voor noodhulp te bieden.

100 vluchtelingen naar Nederland

Inmiddels heeft de Nederlandse overheid toegezegd om 100 vluchtelingen uit Moria op te nemen. Wij vinden de stap van Nederland om 50 alleenstaande kinderen en 50 kwetsbaren op te nemen uit kamp Moria een welkom gebaar, maar het is te weinig en te laat. Jarenlang is door ons en andere hulporganisaties gehamerd op de onhoudbare situatie die op Lesbos was ontstaan. Nederland zou in EU-verband moeten aandringen op de volledige evacuatie van kamp Moria en een eerlijke herverdeling van asielzoekers over de Europese Unie lidstaten. Het is belangrijk dat Nederland hierin zelf het voortouw neemt. Alleen zo wordt de ellende structureel opgelost en kan een herhaling van deze tragedie worden voorkomen. Daarnaast is het essentieel dat Nederland alle mogelijke hulp verleent aan de Griekse autoriteiten om een effectieve corona-aanpak (COVID-19) te organiseren gebaseerd op testen, contactonderzoek en individuele isolatie. Wij staan klaar om hierbij te helpen.

Vijf jaar kamp Moria

Al vijf jaar zitten mensen in slechte omstandigheden vast in kamp Moria. Voor de brand waren er 13.000 inwoners in een opvangkamp voor vluchtelingen, asielzoekers en migranten dat slechts berekend is op 3.000 mensen. Met wanhoop en spanningen als gevolg. We dringen al maanden aan op een evacuatie van de mensen.

Dit artikel is afkomstig van de website van Artsen zonder Grenzen:

https://www.artsenzondergrenzen.nl/nieuws/moria-afgebrand-lesbos/

Categorieën
Amnesty International

Brand vernietigt Moria: 12.500 mensen hebben dringend veilige opvang nodig

Adriana Tidona, migratieonderzoeker bij Amnesty International reageert op de verwoestende brand in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos:

“Wat zich nu afspeelt op Lesbos is een humanitaire ramp. In het vluchtelingenkamp Moria zijn vannacht bijna 13.000 mensen hun schamele onderdak en toegang tot sanitaire voorzieningen kwijt. De inwoners van Moria hebben hun leven, huizen en bezittingen al eens achtergelaten toen ze naar Europa vluchtten. Nu heeft deze brand waarschijnlijk alles vernietigd wat ze nog hadden, inclusief essentiële documenten, persoonlijke spullen en medicijnen.”

“Roekeloos EU-beleid heeft geleid tot gevaarlijk overbevolkte en smerige levensomstandigheden in Moria. Er waren vier keer meer mensen gehuisvest dan de eigenlijke capaciteit van het kamp. De Griekse autoriteiten, de EU en haar lidstaten moeten onmiddellijk optreden om de veiligheid van alle getroffen mensen te waarborgen. De mensen moeten nu verdeeld worden over Europa. Het overbrengen van mensen naar veiligere huisvesting is nu urgenter dan ooit. Net nu het EU-Migratiepact wordt afgewerkt, herinnert deze ramp hoe erg het huidige beleid tekortschiet.”

“Deze tragedie volgt op het verontrustende nieuws dat ten minste 35 asielzoekers in Moria positief getest zijn voor COVID-19. Afstand houden in het kamp is onmogelijk en de sanitaire voorzieningen zijn ontoereikend. De Griekse regering had het hele kamp in quarantaine geplaatst, hoewel die maatregel onmogelijk kon worden uitgevoerd met respect voor de basisrechten van de inwoners.”

Dit artikel is afkomstig van de website van Amnesty International:

https://www.amnesty.nl/actueel/griekenland-eu-brand-vernietigt-moria-12-500-mensen-hebben-dringend-veilige-opvang-nodig

Categorieën
Dokters van de Wereld

Grieks vluchtelingenkamp Moria grotendeels verwoest door brand

Vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is in de nacht van dinsdag op woensdag grotendeels verwoest door meerdere branden. Meer dan 12.000 mensen zijn geëvacueerd. Het is nog onduidelijk hoe het vuur is ontstaan.

Onze Griekse collega’s op het eiland zijn direct in actie gekomen en hebben hun activiteiten opgeschaald zodat ze de vluchtelingen kunnen helpen waar ze kunnen. Buiten kamp Moria zijn ze aanwezig met hun mobiele kliniek om te assisteren bij het identificeren van slachtoffers. DvdW Griekenland in Athene bereidt een eerste zending van noodpakketten met medicijnen en hulpmiddelen voor die zo snel mogelijk naar Lesbos wordt gestuurd.

Volgens een ooggetuige worden de evacuees die op weg waren naar de stad Mytilini tegengehouden door de politie. Daardoor zijn ze gestrand op de snelweg. Duizenden mensen sliepen door de brand vannacht op straat. Constantinos Petradellis, coördinator van het Dokters van de Wereld-team op Lesbos is ter plaatse: ”De angst en bezorgdheid voor eventuele slachtoffers neemt toe. Vanaf Moria tot aan de rand van Mytilini zitten mensen langs de kant van de weg met de weinige bezittingen die ze konden dragen. Opnieuw op de vlucht, op zoek naar veiligheid.”

Het kamp is sinds vorige week in quarantaine nadat een Somalische vluchteling besmet bleek met het coronavirus. Het aantal besmettingen is inmiddels gestegen naar 35. Deze mensen zijn zoekgeraakt in de vluchtende menigte.

Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld: “We maken ons ernstige zorgen over de gezondheidsituatie van deze mensen. De situatie op Lesbos voor vluchtelingen is al jaren onhoudbaar. Het is noodzakelijk dat deze vluchtelingen de zorg en bescherming krijgen die ze nodig hebben. Naast directe hulp op korte termijn pleiten we voor structurele oplossingen, zodat er een einde wordt gemaakt aan deze inhumane situatie.”

Dit artikel is afkomstig van de website van Dokters van de Wereld:

Grieks vluchtelingenkamp Moria grotendeels verwoest door brand

Categorieën
Stichting Vluchteling

Vluchtelingenkamp Moria grotendeels verwoest door brand

In het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is gisteravond een zeer hevige brand uitgebroken. Het kamp is nagenoeg geheel verwoest. De vluchtelingen in het kamp zijn inmiddels geëvacueerd. Stichting Vluchteling maakt zich grote zorgen om de getroffen bewoners van het kamp.

De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Vluchtelingen zitten veelal langs wegen rond het kamp. Honderden van hen probeerden naar de havenplaats Mytilene te vluchten, maar werden tegengehouden door de Griekse politie. In Moria wonen 13.000 mensen, terwijl er plaats is voor zo’n 3.000. Omdat het kamp zo overbevolkt is, is er een groot gebrek aan sanitaire voorzieningen, hygiëne en medische zorg.

“Een lang aangekondigde tragedie. Het moreel faillissement van Europa. Arme, arme mensen: vluchtelingen én eilandbewoners.”

Tineke Ceelen

500 alleenstaande kinderen
VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling roepen het kabinet al langer op om 500 alleenstaande kinderen uit de Griekse eilanden op te nemen. De rampzalige brand die kamp Moria nu heeft verwoest geven geen tijd meer om nog langer te discussiëren.

Onze hulp ter plekke
Sinds 2015 biedt Stichting Vluchteling hulp in Griekenland. Met psychosociale zorg voor vluchtelingen met trauma’s. Met juridische bijstand en hygiëne hulp aan vluchtelingen. We zijn met onze partner ter plekke in gesprek hoe we na deze verwoestende brand kunnen helpen.

Dit artikel is afkomstig van de website van Stichting Vluchteling:

https://www.vluchteling.nl/nieuws/2020/9/vluchtelingenkamp-moria-grotendeels-verwoest-door-brand

Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

Catastrofe in Griekse kamp Moria

De situatie in het Griekse vluchtelingenkamp Moria heeft vannacht een dramatische wending gekregen met een allesverwoestende brand die is uitgebroken. In een kamp waar normaal gesproken plaats is voor 3.000 mensen woonden er 13.000 opeengepakt. Het kamp is nu voor een groot deel afgebrand. VluchtelingenWerk luidt al langer de noodklok vanwege de zeer erbarmelijke omstandigheden waaronder de vluchtelingen hier moeten leven. Nu zijn daar recent de uitbraak van het coronavirus en de branden bovenop gekomen.

De situatie op de Griekse eilanden is volstrekt onleefbaar geworden. Europa mag niet de ogen blijven sluiten voor het menselijk leed dat hier plaatsvindt. Er staan levens op het spel. Ze moet nu in actie komen en de waarden naleven die Europa groot hebben gemaakt. Vluchtelingen zitten al jaren vast in de Griekse kampen onder erbarmelijke omstandigheden. Ze kunnen geen kant op en de Griekse overheid is niet bij machte om de vluchtelingen een goede bescherming en opvang te bieden. Lees hoe het komt dat ze op de eilanden vastzitten.

VluchtelingenWerk pleit er dan ook al  langer voor om de vluchtelingen uit de Griekse kampen te evacueren en onder te brengen op het Griekse vasteland waar ze een veilige, humane en hygiënische opvang krijgen. Hiervoor moet Griekenland steun krijgen van de andere Europese lidstaten. Lees wat er moet gebeuren.

#500 kinderen

In de Griekse kampen leven ook veel kinderen die alleen op de vlucht zijn. Deze kinderen zijn extreem kwetsbaar. VluchtelingenWerk zet zich samen met Defence for Children en Stichting Vluchteling in om 500 van deze kinderen naar Nederland te halen. Ruim 160 gemeenten ondersteunen deze oproep. Het Nederlandse kabinet is nu aan zet om deze kinderen een veilige plek te bieden. Teken de petitie.

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/catastrofe-griekse-kamp-moria

Categorieën
Artsen zonder grenzen

Kamp Moria afgebrand: nieuws van ons team op Lesbos

Gisterenavond zijn meerdere branden uitgebroken in kamp Moria op Lesbos. Vorige week is corona (COVID-19) hier voor het eerst uitgebroken. Bijna het hele kamp is afgebrand. ‘We zagen hoe het vuur zich over Moria verspreidde. En hoe de brand de hele nacht woedde. Alles stond in vuur en vlam. Mensen renden massaal alle kanten uit om van het inferno weg te komen. Bange kinderen, ouders totaal in shock. We zijn druk bezig om de mensen te helpen,’ vertelt Marco Sandrone, van ons team op Lesbos.

12.000 mensen Moria zonder onderkomen

Rond de 12.000 mannen, vrouwen en kinderen moesten halsoverkop het kamp verlaten, zonder een alternatief onderkomen. Ook de 35 mensen met corona die in isolatie waren. Onze kliniek bevindt zich tegenover kamp Moria, en is gelukkig onbeschadigd gebleven. Aangezien de meeste mensen nu door de brand uit Moria weg zijn, zijn we aan het kijken hoe we zo snel mogelijk onze hulpverlening weer kunnen opstarten.

Brand in kamp Moria
Twee kinderen in kamp Moria op Lesbos. ©MSF
Brand in kamp Moria op Lesbos
Mensen bekijken de schade van de brand in kamp Moria. © MSF

Urgente noden

Onze teams proberen de mensen die zich over de heuvels op het eiland verspreid hebben te bereiken. We zijn in contact met de relevante autoriteiten om te zien hoe we hen kunnen ondersteunen. Wat nu belangrijk is, is dat deze mensen een veilig heenkomen hebben.

Vijf jaar kamp Moria

Al vijf jaar zitten mensen in slechte omstandigheden vast in kamp Moria. Voor de brand waren er 13.000 inwoners in een opvangkamp voor vluchtelingen, asielzoekers en migranten dat slechts berekend is op 3.000 mensen. Met wanhoop en spanningen als gevolg. We dringen al maanden aan op een evacuatie van de mensen. We roepen de EU en haar lidstaten op al deze mensen onmiddellijk naar een veilige plek op het vasteland of andere Europese landen te evacueren. Onze teams staan klaar om alle nodige support voor noodhulp te bieden.

Dit artikel is afkomstig van de website van Artsen zonder Grenzen:

https://www.artsenzondergrenzen.nl/nieuws/brand-moria-lesbos/

Categorieën
Artsen zonder grenzen

Corona-quarantaine van kamp Moria op Lesbos is onnodig, gevaarlijk en wreed

Artsen zonder Grenzen is absoluut tegen de complete en plotselinge lockdown van kamp Moria op Lesbos. ‘Wat nodig is, is een medische noodaanpak, en niet de quarantaine van 13.000 mensen in een kamp met plaats voor 3.000 personen. 200 kwetsbare mensen die verhoogd risico lopen op corona moeten met spoed geëvacueerd worden,’ aldus onze projectcoördinator Caroline Willemen. Op 2 september is de eerste besmetting met corona in Moria bevestigd, waarop de Griekse regering het kamp totaal heeft dichtgegooid. Normaal konden mensen het kamp in en uit lopen. Door het op slot te doen zitten mensen nu nog meer op elkaar, waardoor het coronavirus zich er juist razendsnel kan verspreiden.

Plotselinge lockdown Moria

Sinds woensdag is het hele Moria-kamp op het eiland Lesbos totaal op slot. De bestaande kliniek van Artsen zonder Grenzen voor kinderen en zwangere vrouwen staat net buiten het kamp, en is dus nu onbereikbaar geworden voor de inwoners. Een dergelijke ‘massa-quarantaine’ is gevaarlijk en moet daarom vermeden worden. Het mag niet gebruikt worden om te verhullen dat de overheid geen strategie heeft bepaald om verspreiding van het coronavirus in het kamp tegen te gaan.

Regering moet mensen in Moria juist tegen corona beschermen

‘Niemand kan erin, of eruit. Het schijnt dat de lokale gezondheidsautoriteiten in het kamp zijn begonnen met het testen op corona, maar dat is bij lange na niet genoeg. Er moet veel meer actie worden genomen,’ vervolgt Caroline Willemen. ‘Wat nodig is, is een totaalplan om corona te bestrijden: contactonderzoek, testen, hygiënische voorzieningen flink opschroeven en uitbreiden én zorgen dat mensen snel en makkelijk medische hulp krijgen. Deze totale quarantaine is schadelijk voor de mensen: medisch en mentaal. Er zijn bejaarden met onderliggende gezondheidsproblemen, zwangere vrouwen en kinderen die al bang en getraumatiseerd zijn. De Griekse regering moet deze mensen beschermen en niet hen met corona in het kamp insluiten.’

Omringd door politie, in plaats van een evacuatie

In april beloofde de Griekse regering een complete evacuatie van Moria, maar 5 maanden later is daar niets van terechtgekomen. In plaats daarvan worden de mensen omringd door politie om te zorgen dat ze het kamp niet uit kunnen. 200 kwetsbare mensen die tot een risicogroep voor corona behoren, moeten met spoed geëvacueerd worden. Daartoe roepen we al maanden, en andere organisaties met ons, op. Alle mensen moeten naar een veilige omgeving: op Lesbos, op het vasteland of andere landen van de Europese Unie.

Coronakliniek onder dwang gesloten

Onze coronakliniek, die wij als voorbereiding op een corona-uitbraak, net buiten de poort van Moria hadden opgezet, is onder dwang van Griekse stedelijke planningsautoriteiten op 31 juli gesloten. Hierdoor is er op dit moment geen functionerende kliniek op het eiland, die gebruikt kan worden als het virus zich verder verspreidt.

Hoe moet corona in Moria worden bestreden?

Vanuit onze expertise in het bestrijden van infectieziekten, waaronder ook corona:

  • mensen goed informeren en de samenwerking van de mensen waarborgen
  • ervoor zorgen dat basisvoorzieningen voor hygiëne voor iedereen toegankelijk en mogelijk is
  • evacueren en afschermen van mensen die een verhoogd medisch risico lopen
  • massaal testen op corona (COVID-19)
  • isolatie en medische behandeling van coronazieken
  • contactonderzoek
  • quarantaine alléén als aan de minimumstandaard is voldaan qua hygiëne en voorzieningen en waar medische hulp en follow-up is geborgd
  • gèèn schadelijke maatregelen als politie-inzet en detentie.

Dit artikel is afkomstig van de website van Artsen zonder Grenzen:

https://www.artsenzondergrenzen.nl/nieuws/corona-moria-lesbos/

Categorieën
Dokters van de Wereld

Situatie Griekenland nog steeds nijpend

De situatie in Griekenland is sinds onze laatste update van eind april nog steeds nijpend. 60.000 vluchtelingen wonen opeenpakt in tientallen kampen door het land. Het leven is er zwaar en social distancing zo goed als onmogelijk. Er is dringend behoefte aan opvangplekken, coronatests, medische hulpmiddelen en medische en psychosociale steun.

Begin juni had Griekenland naar verluidt iets minder dan 3000 bevestigde gevallen van COVID-19 en minder dan 180 doden. Dat is aanzienlijk lager dan in de nabijgelegen landen. Precieze cijfers van het aantal besmettingen in de vluchtelingenkampen en andere opvangplekken zijn er niet. In april werden in verschillende opvangplekken corona-besmettingen geconstateerd. Volgens officiële cijfers zou het om 178 gevallen gaan, maar gevreesd wordt dat het werkelijke aantal hoger is vanwege de slechte informatievoorziening, de overbevolking en de gebrekkige sanitaire voorzieningen in de kampen.

Online medisch platform

Om mensen zo goed mogelijk en veilig van dienst te kunnen zijn ontwikkelde Médecins du Monde Griekenland een online platform waar informatie over het coronavirus en online medische consulten en psychosociale counseling wordt aangeboden. Dit platform is een succes. Er zijn inmiddels al 480 psychosociale en 140 medische sessies gegeven.

Vanaf 4 mei werden de beperkingen versoepeld voor de Griekse bevolking. Voor een aantal vluchtelingenkampen in het land echter niet, daar bleef de lockdown tot 21 mei van kracht en voor de kampen op de eilanden zelfs tot 7 juni. Door de aanwezigheid van politie in en rond de kampen om de strenge regels te handhaven voelden de bewoners van de kampen zich geïsoleerd, gefrustreerd en bang.

Lesbos

Sinds januari 2020 is MdM Griekenland de enige ngo die medische hulp verleent in vluchtelingenkamp Kara Tepe op Lesbos. Vanaf april 2020 neemt MdM Griekenland ook maatregelen om de verspreiding van de COVID-19-pandemie op het eiland te voorkomen in de kampen Kara Tepe en Moria, de hotels van UNHCR en in het recent opgerichte quarantainegebied in Kara Tepe. Het Griekse team heeft hiervoor een Business Continuity Plan (BCP) ontwikkeld dat de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Griekse ministerie van Volksgezondheid (MoH/EODY) volgt. In mei is de hulpverlening verder uitgebreid met training van personeel en medische screening en psychosociale ondersteuning van de bewoners van de verschillende opvangplekken op Lesbos.

Voorbereidingen tweede golf

Het is van groot belang dat er voorbereidingen worden getroffen voor een eventuele tweede golf van de pandemie. Zo is er dringend behoefte aan medische hulpmiddelen, meer tests en triage. Ook uitbreiding van quarantaine-voorzieningen en het verbeteren van bestaande voorzieningen voor vluchtelingen en migranten, arme Grieken, daklozen en ROMA is cruciaal. Tegelijkertijd moet de continuïteit van de zorg voor chronische patiënten voortgezet en behouden worden.

Dit artikel is afkomstig van de website van Dokters van de Wereld:

Situatie Griekenland nog steeds nijpend

Categorieën
Human Rights Watch

Wanneer toont Nederland solidariteit met kinderen in Griekenland?

Vorige week beet Luxemburg de spits af en nam het als eerste Europese land twaalf jongens en meisjes van de Egeïsche eilanden op. Duitsland volgde en haalde 58 kinderen op uit Griekenland. Het waren de eerste kinderen die als onderdeel van een plan om niet-begeleide minderjarige migranten uit overbevolkte Griekse kampen over te brengen naar veiligheid elders in Europa.

Als alles volgens plan verloopt, zouden minstens 1600 kinderen uitzicht hebben op een nieuw leven. Elf lidstaten van de Europese Unie, waaronder ook Frankrijk en België, hebben beloofd tientallen kinderen op te vangen en voor hen te zorgen.

Wat houdt Nederland dan nog tegen? De Nederlandse premier Mark Rutte zal het er vast mee eens zijn dat geen enkel kind aan zijn lot mag worden overgelaten in een vluchtelingenkamp, al helemaal niet in Europa. Toch is het voor honderden kinderen, die in hun eentje hun thuisland ontvlucht zijn – voor geweld, gewapende conflicten, discriminatie, armoede – al jarenlang overleven in mensonwaardige omstandigheden op de Egeïsche eilanden.

Op dit moment zitten meer dan 1600 niet-begeleide kinderen vast op de eilanden. Een aantal van hen krijgt hulp van Griekse en internationale organisaties, maar de grote meerderheid leeft er in onmenselijke omstandigheden, in geïmproviseerde kampen buiten de officiële opvangcentra. Velen van hen worden geconfronteerd met onveilige omstandigheden en slapen buiten. Ze hebben amper toegang tot onderwijs, voedsel, water, toiletten en douches, en de angst voor Covid-19 is groot.

Hun lot is het resultaat van collectief falen om de situatie aan te pakken van de asielzoekers en migranten die al sinds 2016 vastzitten op de Griekse eilanden. Eind 2015 werd een hervestigingsmechanisme in het leven geroepen,  maar Nederland kwam zijn verbintenissen maar voor de helft na. Ook dat heeft bijgedragen tot de toename van de druk op Griekenland en tot de overbevolking op de eilanden.

Op de eilanden speelt zich al jarenlang een humanitaire ramp af. Het ophalen van deze kinderen zal hun leven ongetwijfeld aanzienlijk verbeteren en hen hun kindertijd teruggeven. Intussen zou Nederland ook laten zien dat het solidair is met Griekenland. Als elk EU-land de zorg overneemt voor enkele tientallen kinderen, dan zouden de meeste niet-begeleide kinderen die in onaanvaardbare omstandigheden vastzitten op de eilanden alvast geholpen zijn. Nederland hoort te doen wat juist is en moet zich scharen achter die landen die hebben beloofd kinderen uit de Griekse kampen op te nemen.