Categorieën
World Animal Protection

Meeste grote reisorganisaties in Nederland scoren goed op dierenwelzijn

Eerste ranking reisaanbieders door World Animal Protection

De meeste grote in Nederland actieve reisorganisaties scoren goed op dierenwelzijn, terwijl nog veel andere wereldwijde spelers achterblijven. Dat blijkt uit de eerste wereldwijde ranking van World Animal Protection, waarbij 14 grote toonaangevende reisorganisaties worden beoordeeld op hun beleid ten aanzien van dierenwelzijn. Airbnb heeft de hoogste score ‘zeer goed’, Booking.com en Tripadvisor scoren een ‘goed’ en TUI krijgt een ‘voldoende’. Bekende speler in Nederland, Expedia, scoort een onvoldoende.
Het onderzoek, in opdracht van World Animal Protection en uitgevoerd door de Universiteit van Surrey, kijkt onder meer naar hoe actief de bedrijven zijn in het veranderen van het (lokale) aanbod en het voorlichten van de consument. Belangrijk is ook hoe dierenwelzijn is verankerd in het bedrijfsbeleid. Airbnb scoort onder andere het hoogst omdat dierenwelzijn door het hele bedrijf veel aandacht krijgt. Daarnaast werkt het bedrijf aan bewustwording bij consumenten over wat diervriendelijke keuzes zijn en worden consumenten actief gestimuleerd om misstanden te melden.
De ranking laat ook zien dat Expedia onvoldoende scoort. Zo promoot en verkoopt het bedrijf, ondanks publieke druk en meerdere verzoeken om te stoppen, nog steeds kaarten voor attracties waarbij directe interactie en shows met dolfijnen plaatsvinden. Ook andere grote, maar in Nederland minder bekende organisaties, scoren matig of slecht.

Categorieën
World Animal Protection

Handel in wilde dieren: ook in Nederland een bedreiging voor mens én dier

Door de coronapandemie, die hoogstwaarschijnlijk is terug te voeren op een markt in China, staan de schijnwerpers op markten met wilde dieren. Naast Azië, worden ook in Nederland wilde dieren, zoals slangen, hagedissen, spinnen, roofvogels en insecten aangeboden. Kopers kunnen de dieren zowel online als op fysieke markten en beurzen aanschaffen.  

Wat vindt Nederland hiervan?

Uit ons opinieonderzoek blijkt dat Nederlanders reptielenbeurzen in eigen land (81%) bijna net zo onacceptabel vinden als de wilde dierenmarkten in Azië (89%). Ook het houden van exotische dieren vindt meer dan de helft van de bevraagden niet acceptabel. Verder vindt 70 procent van de Nederlanders een verbod op markten en beurzen een goede maatregel om de kans op uitbraken, zoals corona, te verkleinen.

Gecko in bakje

Dierenwelzijn is ver te zoeken

Het dierenwelzijn is op dergelijke beurzen vaak ondermaats, bleek uit onderzoek vorig jaar. Onze onderzoekers bezochten zes verschillende evenementen waar wilde dieren werden verkocht, waaronder ook de reptielenbeurs in Houten. Daar zagen ze dat de dieren in de bakjes, waarin de dieren ook tijdens de lange transporten verbleven, een groot gebrek aan ruimte hadden. Daarnaast constateerden ze een gebrek aan zorg over de verspreiding van overdraagbare bacteriën door reptielen.

Weinig controle, groot risico

Onze directeur, Dirk-Jan Verdonk: ‘Wereldwijd worden dieren verhandeld alsof het producten zijn, zo worden ze verkocht als huisdier en slijten hun leven lang in een huiskamer. We hopen dat de overheid in actie komt en de handel verbiedt. Dat scheelt ongelooflijk veel dierenleed, en is van belang voor de volksgezondheid. Exoten dragen allerlei ziekteverwekkers met zich mee. Doordat er weinig controle is op de exotische dierenhandel, weten we vaak niet welke ziekteverwekkers de dieren bij zich dragen.’

Slangen in bamibakjes

Samen kunnen we dierenleed stoppen

In Nederland worden honderdduizenden reptielen en miljoenen zang- en siervogels gehouden. We pleiten voor betere wet- en regelgeving. In Nederland, maar ook op wereldwijd niveau. We roepen daarom met een petitie de wereldleiders van de G20 op om de handel in wilde dieren te verbieden.

Help jij mee?

Teken de petitie!

Dit bericht is afkomstig van de website van World Animal Protection:

https://www.worldanimalprotection.nl/actueel/handel-wilde-dieren-ook-nederland-een-bedreiging-voor-mens-en-dier

Categorieën
World Animal Protection

Mooi nieuws: verzekeraars en pensioenfondsen aan de slag met dierenwelzijn

Verzekeraars en pensioenfondsen kunnen vanaf nu actief aan de slag om dierenwelzijn te verbeteren. Er zijn richtlijnen ontwikkeld zodat verzekeraars en pensioenfondsen met hun beleggingen een positievere bijdrage kunnen leveren aan de wereld. De richtlijnen gelden voor thema’s zoals dierenwelzijn, klimaat, wapens en kinderarbeid.

De richtlijnen (ook wel themakaders) zijn gemaakt als onderdeel van het IMVO-convenant Verzekeringssector en het IMVO-convenant voor de Pensioenfondsen. Met deze kaders hebben verzekeraars en pensioenfondsen nu een concreet middel in handen om internationaal maatschappelijk verantwoord te beleggen. 

Wij nemen deel aan deze convenanten, omdat we het belangrijk vinden dat dierenwelzijn wordt meegenomen in het beleggingsbeleid van verzekeraars en pensioenfondsen. Jaarlijks worden miljarden door hen belegd. In bijvoorbeeld de vee- en vleesverwerkingsindustrie, maar ook in supermarkten en fastfoodketens. Verzekeraars en pensioenfondsen kunnen via hun beleggingen een beter leven eisen voor miljarden varkens, kippen en koeien. 

Nienke van der Veen, onze Programmamanager Convenanten: ‘Er valt nog een wereld te winnen op het gebied van dierenwelzijn in de industriële veehouderij. Het leed van deze dieren blijft vaak verborgen, en bedrijven voelen zich niet gedwongen om openheid van zaken te geven. Dat moet anders, en grote beleggers kunnen daarin een belangrijke rol spelen. De productie en consumptie van vlees is bovendien nauw verbonden met andere thema’s, zoals klimaatverandering, volksgezondheid en werkomstandigheden voor werknemers. Met deze kaders geven we verzekeraars en pensioenfondsen een concreet handvat om daarmee aan de slag te gaan.’

koeien

Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars ziet het convenant en de gepubliceerde themakaders ook als kans voor verzekeraars om een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld. ‘Het benadrukt de inzet van verzekeraars om internationaal maatschappelijk verantwoord te beleggen. De kaders kunnen ook behulpzaam zijn voor bedrijven buiten de verzekeringsbranche die ook een beleggingsbeleid voeren, dus doe er vooral je voordeel mee.”

‘Partijen zoeken met dit convenant gezamenlijk naar mogelijkheden om verbeteringen op thema’s, zoals landrechten en kinderrechten, te realiseren’, zegt Hanneke Schuiling, Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen bij Ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Met de publicatie van de themakaders geven partijen invulling aan de convenantafspraken hierover en kunnen verzekeraars hun IMVO-beleid in lijn met de afspraken over due diligence, zoals vervat in de OESO-richtlijnen en de UNGP’s, versterken.’

Kader dierenwelzijn

De themakaders voor dierenwelzijn gaan onder meer in op beleggingen in:

  • Bedrijven in de keten van voedselproductie en -consumptie (vlees, vis, zuivel, eieren), inclusief veehouderij- en visserijbedrijven, slachterijen en verwerkers, levensmiddelenproducenten, retailers, cateraars, fastfood- en restaurants en toeleveringsbedrijven.
  • Bedrijven in de farmaceutische-, cosmetica- en chemische industrie (dierproeven).
  • Bedrijven in de keten van kleding, textiel en woonartikelen (leer, wol, dons, veren, bont en zijde).

Bij deze bedrijfstakken is er een risico dat er geïnvesteerd wordt in dierenleed. Bijvoorbeeld doordat er te snel groeiende kippenrassen worden gebruikt (voor vleeskippen), dieren weinig leefruimte hebben, pijnlijke ingrepen worden gedaan (zoals het knippen de staartjes van biggen), dieren onnodig lijden bij de slacht, het levend plukken van ganzen of eenden en het onnodig uitvoeren van dierproeven.

In het themakader dierenwelzijn is te lezen hoe verzekeraars en pensioenfondsen beleggingen in dierenleed kunnen voorkomen door hun beleid daarop in te richten. 

Bekijk het kader voor dierenwelzijn convenant Verzekeringssector 

Bekijk het kader voor dierenwelzijn convenant Pensioenfondsen

plofkip, vee-industrie, kippen, mhp

Belangrijke lessen

In het IMVO-Convenant Verzekeringssector gaan verzekeraars, de overheid en NGO’s met elkaar in gesprek over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onlangs publiceerden we gezamenlijk de ‘geleerde lessen’, waarin ook de vleesindustrie wordt besproken. De vleesindustrie is een sector waarin niet alleen dierenleed voorkomt, maar brengt ook al te vaak milieuverontreiniging, risico’s voor de volksgezondheid, CO2-uitstoot en slechte arbeidsomstandigheden met zich mee. Tijdens de sessies in het convenant was er veel ruimte en bereidheid om van elkaar te leren en zo een positieve bijdrage te leveren. Zo werd in ten aanzien van de vleesindustrie besproken dat een bedrijf dierenwelzijnsbeleid op papier kan hebben, maar dat dit nog niet betekent dat dit ook de praktijk wordt gebracht.

Naast de vleesindustrie zijn ook andere bedrijfssectoren besproken, zoals de palmolie- en de mijnbouwsector. Voorbeelden van geleerde lessen die zijn gedeeld zijn:

  • Baseer het IMVO-beleggingsbeleid op eigen bedrijfsprincipes en -waarden en combineer dit met internationale richtlijnen en wetgeving.
  • Start het IMVO-beleggingsbeleid en bouw dit vervolgens uit.
  • Een bedrijf met negatieve impact op mens, dier en/of milieu kent een hoger financieel risico en is daardoor geen verstandige langetermijninvestering.
  • Leer als NGO’s, overheid en verzekeraars van elkaar.
  • Engagement is effectiever bij samenwerking met andere verzekeraars en/of andere beleggers en NGO’s.

Bekijk de geleerde lessen binnen het convenant

Dit bericht is afkomstig van de website van World Animal Protection:

https://www.worldanimalprotection.nl/actueel/mooi-nieuws-verzekeraars-aan-de-slag-met-dierenwelzijn