Democratie wereldwijd onder druk door corona. Nederland, spring in de bres!

Sinds de opkomst en bestrijding van het coronavirus kalft de democratische ruimte wereldwijd in rap tempo af. De druk op mensenrechten neemt toe, in landen met autoritaire regimes, maar ook in democratieën. Samen met andere maatschappelijke organisaties komt PAX met aanbevelingen om die kwalijke trend tegen te gaan. De Civic Engagement Alliance, Free Press Unlimited, Cordaid, Hivos, PAX, het Nederlands […]

De impact van COVID-19 op de wereldwijde strijd voor vrijheid

De COVID-19 pandemie heeft grote afbreuk gedaan aan de staat van de democratie en mensenrechten wereldwijd. De bestrijding van de pandemie wordt door veel overheden misbruikt om burgerlijke vrijheden in te perken en tegenspraak de kop in te drukken. Deze alarmerende conclusie trekt Freedom House in haar Democracy Under Lockdown rapport. Internationaal toezicht op het […]