Categorieën
Stichting Vluchteling

Coronahulp in 17 landen voor meer dan 360.000 mensen

Een miljoen. Zoveel mensen kwamen er tot nu toe om het leven met of door corona, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus. De grens werd eind september gepasseerd. Het gaat om geregistreerde doden, in werkelijkheid zal dit aantal nog vele malen hoger liggen.

Veel landen waar Stichting Vluchteling actief is hebben te maken met dubbele kopzorgen. Hier komt corona boven op bestaande crises als oorlog en conflict, ondervoeding en epidemieën. Stichting Vluchteling verleent hulp tijdens de coronacrisis in 17 landen en bereikt meer dan 360.000 mensen.

De gevolgen van het virus

In veel landen waar we actief zijn, schiet de medische zorg ernstig tekort. Landen waar het al crisis was, voordat corona terrein won. Juist in deze landen zorgt het virus er ook voor dat eerste levensbehoeften zoals voedsel en medicijnen mensen moeilijk weten te bereiken. Daarnaast verliezen veel mensen hun inkomsten, waardoor zij niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Steeds meer mensen zullen afhankelijk zijn van humanitaire hulp. Volgens de VN zullen aan het einde van dit jaar maar liefst 265 miljoen mensen in acute voedselonzekerheid verkeren door de pandemie.   

De strijd tegen het coronavirus is nog lang niet voorbij. We geven je hier een overzicht van de landen waar wij werken:  

Europa  

Na een gestage toename van het aantal besmettingen, is het aantal besmettingen de afgelopen dagen licht gedaald met 1%. Toch zijn de verschillen groot. Spanje bijvoorbeeld rapporteerde deze week een stijging van 200% in het aantal doden in vergelijking met de week ervoor. De afgelopen dagen stierven 191 mensen als gevolg van corona. Ook in Kroatië, Polen, Oekraïne, Tsjechië en Moldavië lijkt sprake te zijn van een tweede golf.  

Griekenland  
We verbeteren de hygiënische omstandigheden in vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos. Daar worden kranen, toiletten en douches aangelegd. Hierdoor kunnen dagelijks duizenden vluchtelingen gebruik maken van schone voorzieningen. Daarnaast zorgen we ervoor dat er in de kampen dagelijks afval wordt opgehaald.  

Midden-Oosten

Ook in het Midden-Oosten zien we de afgelopen week een lichte stijging van het aantal besmettingen. Vooral in Jordanië en Libanon is de toename het hoogst. Als gevolg van de explosie in Beiroet is de capaciteit van de gezondheidszorg erg afgenomen. Op dit moment worden de voorzieningen hersteld en worden er testlocaties opgezet voor bewoners en vrijwilligers in de zwaarst getroffen gebieden.  

Afghanistan
We geven training aan medisch personeel in drie afgelegen gebieden. Ook verbeteren we de hygiëne in twee gezondheidscentra en zorgen voor beschermingsmateriaal. Daarnaast geven we voorlichting over de risico’s en verspreiding van het virus en delen hygiëne pakketten uit.  

Syrië
In Damascus en Hama, waar veel ontheemden wonen, ondersteunen we twee klinieken. We verzorgen trainingen voor het personeel en stellen medisch materiaal ter beschikking zoals beschermingskleding. Daarnaast zetten we een bewustwordingscampagne op.  

Jemen
We bieden hygiënevoorlichting en zorgen voor opsporing en doorverwijzing van coronagevallen. We leveren medische apparatuur aan een isolatiecentrum voor coronapatiënten. We ondersteunen 11 gezondheidscentra in Lahj met corona-triage en doorverwijzing voor testen en verdere behandeling.  

Jordanie
Met het corona hulpprogramma werken we in steden Amman, Irbid en Karak. Onze hulp richt zich op de dringende behoeften van kwetsbare Syrische vluchtelingen (70%) en Jordaniërs (30%) die geraakt worden door de corona-crisis. We bieden hem voor een periode van een aantal maanden cash ondersteuning om te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften.
Irak
We zorgen voor medische apparatuur en beschermende kleding in drie klinieken. En we richten een speciale isolatie-afdeling in. We trainen het ziekenhuispersoneel. In verafgelegen gebieden geven de mobiele medische klinieken van Yazda medische zorg.

Afrika  

Afrika heeft 1,3 miljard inwoners. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over het aantal van een miljoen besmettingen. Het virus verspreidt zich nu buiten de steden naar het achterland, waar weinig mogelijkheden voor gezondheidszorg zijn. Iets meer dan 5% van alle coronabesmettingen wereldwijd is vastgesteld in Afrika.  

Burkina Faso  
Samen met onze partners geven we voorlichting over corona en het belang van goede hygiëne. Ook leggen we waterpunten en latrines aan en verbeteren we de water- en sanitaire voorzieningen in gezondheidscentra.  

Centraal Afrikaanse Republiek  
We verbeteren de hygiënische omstandigheden in vier ontheemdenkampen. We zorgen voor water, handwaspunten en noodlatrines. In de kampen delen we hulppakketten uit met spullen voor de dagelijkse hygiëne en geven we voorlichting.  

Democratische Republiek Congo  
We helpen het Panzi ziekenhuis en twee plattelandsziekenhuizen. We geven veel voorlichting en zorgen dat corona patiënten snel geïdentificeerd en behandeld worden. Medisch personeel krijgt training, beschermende kleding, testmateriaal en medicijnen.  

Kenia  
We geven voorlichting over de gevaren van het coronavirus. Daarnaast delen we hulppakketten met spullen voor de dagelijkse hygiëne om zo besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.  

Niger  
We zorgen ervoor dat kinderen in Diffa ook in deze tijd veilig naar school blijven gaan met mondkapjes voor leerkrachten en leerlingen. Daarnaast verbeteren we de watervoorziening en hygiëne en geven voorlichting via radiostations en op scholen.  

Zuid Soedan  
Op dit moment verlenen we extra medische en technische ondersteuning. Zo doen we er in Zuid-Soedan alles aan om onze reguliere hulpverlening coronaproof te maken.  

Nigeria  
We verbeteren de hygiëne in kampen van ontheemden. Bijvoorbeeld door het uitdelen van zeep, het aanleggen van handwaspunten en het houden van voorlichtingscampagnes. Daarnaast zijn er trainingen voor medisch personeel.  

Somalië  
We zorgen ervoor dat het regionale ziekenhuis in Jowar coronaproof is en richten een isolatiecentrum in. Daarnaast zijn onze mobiele medische teams actief in vier ontheemdenkampen en geven we voorlichting via folders, sms’jes en lokale radiostations.  

Azië  

Op dit moment is Zuidoost-Azië na Afrika de zwaarst getroffen regio. Respectievelijk 28% en 15% van de nieuw gemelde besmettingen en stergevallen komt uit Zuidoost-Azië. India meldt nog steeds de meeste gevallen en heeft in totaal meer dan drie miljoen gevallen gerapporteerd, wat goed is voor 86% van alle regionale bevestigde gevallen.  

Myanmar  
Medisch personeel krijgt training en beschermende kleding, testmateriaal en medicijnen. We bieden medische zorg en voorlichting in elf klinieken voor ontheemden en lokale inwoners. Mobiele klinieken biezen coronahulp in afgelegen gebieden.

Zuid-Amerika  

Verschillende landen en gebieden op de Caraïbische eilanden hebben de afgelopen week melding gemaakt van een grote toename van het aantal besmettingen en sterfgevallen in de Dit zijn onder andere de Bahama’s, Trinidad en Tobago, Guadeloupe, Jamaica en Guyana. De toename van het aantal gevallen dat op de Caribische eilanden wordt waargenomen, kan gedeeltelijk het gevolg zijn van een toename van het toerisme.  

Colombia  
We hebben handenwaspunten geïnstalleerd en zorgden voor desinfecterende middelen in de klinieken. In kleine groepen gaven we voorlichting over de ziekte. Daarnaast kregen Venezolaanse vluchtelingen geld om in hun levensonderhoud te voorzien. (Deze hulp is eind april 2020 beëindigd.)  

Curaçao  
De medische kliniek Salu Pa Tur blijft gedurende de lockdown open voor onder meer vluchtelingen uit Venezuela. We maken het mogelijk dat een arts en verpleegkundige hun huisbezoeken de komende maanden kunnen blijven doen.  

Onze teams blijven zich wereldwijd inzetten voor vluchtelingen in crisissituaties en in de strijd tegen het coronavirus. Wil je meer lezen over corona? Bekijk dan ook eens ons Dossier Corona. Daar vind je ook updates van onze directeur terug. 

Dit artikel is afkomstig van de website van Stichting Vluchteling:

https://www.vluchteling.nl/nieuws/2020/10/coronahulp

Categorieën
Amref Flying Doctors

Helden met een telefoon

Aan het woord is Patricia Vermeulen, CEO van Amref Flying Doctors. Ze praat met twee Afrikaanse collega’s – Carolyn Wanyonyi en Madalitso (Mada) Tolani – over de innovatieve oplossingen die Amref Flying Doctors gebruikt om de lokale zorgverleners op grote schaal op te leiden in het uitgestrekte continent. “77% Van de mensen in sub-Sahara Afrika heeft een mobiele telefoon”, aldus Patricia. “Het potentieel om op te leiden via de mobiele weg is dan ook enorm.”

Helden met een telefoon

Afrika kent een enorm tekort aan artsen en verpleeg- en verloskundigen. Wie levert dan de basiszorg? Dat zijn de lokale zorgverleners. In Kenia worden ze erkend door de overheid en krijgen ze formele trainingen en diploma’s. Ze wonen en werken in hun eigen dorp en zorgen ervoor dat mensen gezond bijven. Zij zijn een onmisbare schakel tussen de mensen in de dorpen en de gezondheidszorg. Lokale zorgverleners zijn zeer waardevol, mits ze goed zijn opgeleid. En dat opleiden doet Amref via de mobiele telefoon. We noemen de lokale zorgverleners dan ook: de helden met een telefoon.

Afstanden overbruggen

Normaal gesproken moeten de lokale zorgverleners voor goede training naar de stad. Dat betekent dat de mensen in het dorp in hun afwezigheid geen medische zorg kunnen krijgen. Door de grote afstanden op het continent hebben de lokale zorgverleners onderling bovendien nauwelijks contact met elkaar, ze voelen zich alleen staan in hun werk. Daarnaast raken ze gedemotiveerd doordat de training díe ze krijgen, vaak verouderde informatie bevat. Amref heeft samen met partners een innovatieve oplossing ontwikkeld om de afstanden te overbruggen en leerstof up-to-date te houden: LEAP.

Leren waar en wanneer je wilt

“LEAP is een mobiel leerplatform”, legt Carolyn Wanyonyi uit. De Keniaanse is werkzaam bij Amref Enterprises in Nairobi. Daar ontwikkelen ze vernieuwende manieren om zoveel mogelijk mensen te voorzien van goede én betaalbare zorg. Dat doen ze door gebruik te maken van technologieën. “LEAP heeft een trainingsfunctie, waarbij er gebeld kan worden naar een gratis nummer om gesproken lessen te volgen. Verder heeft de applicatie een chatfunctie zodat de lokale zorgverleners onderling informatie kunnen delen en elkaar kunnen helpen. En er is een berichtfunctie om belangrijke informatie met één druk op de knop te delen met tienduizenden zorgverleners. De applicatie is te gebruiken op de eigen mobiele telefoon. Er is geen WIFI of een 4G-netwerk voor nodig, alles gaat via de satelliet. Lokale zorgverleners kunnen dus leren waar en wanneer ze willen.” Via LEAP bereiken we duizenden lokale zorgverleners! Dat de succesvolle mobiele applicatie ook waardevol is in de strijd tegen een virusuitbraak is al bewezen: in 2016 kregen we de cholera-uitbraak dankzij LEAP onder controle.

Keniaanse zorgverlener leert over handen wassen en social distancing

Schaalbare oplossing

Op dit moment maken ruim 70.000 lokale zorgverleners in Kenia gebruik van LEAP. Elke lokale zorgverlener heeft zo’n 100 huishoudens onder zijn hoede die hij elke maand bezoekt en van goede zorg voorziet. Door te leren van de ervaringen in Kenia, is LEAP inmiddels opgeschaald naar verschillende andere Afrikaanse landen, waaronder Malawi. “De keuze voor Malawi is uiteraard niet toevallig”, legt Patricia uit. “De nood is er hoog en tegelijkertijd zijn er veel kansen. Eén lokale zorgverlener kan in Malawi drie dorpen met meer dan 50 huishoudens onder zijn hoede nemen. Ze zijn dus enorm belangrijk om het grote tekort aan medisch personeel te dichten. Alleen zijn ze niet getraind en worden ze nog niet betaald door de overheid.”

Malawi, een andere context

Madalitso (Mada) Tolani is hoofd Programma’s van het Amref-kantoor in Malawi en kent de context waarin Amref werkt als geen ander. Hij vertelt over de vele uitdagingen bij de uitrol van Leap in Malawi. “Om netwerkproblemen te tackelen moesten we samenwerken met netwerkproviders. Ook was de overheid kritisch op ons verzoek de lokale zorgverleners te betalen, omdat de overheid niet in staat is hen op grote schaal op te leiden. We hebben hen meegenomen naar Nairobi om te laten zien dat het kan, met behulp van mobiele technologie. Toen de overheid de successen in Kenia zag, waren zij overtuigd en wilde ze meewerken aan de uitrol van LEAP in Malawi. Maar er waren meer uitdagingen. “In Malawi heeft slechts 41% van de mensen een mobiele telefoon. We moesten meerdere lokale zorgverleners eerst uitleggen hoe een mobiele telefoon werkt. Ook de inhoud van de training is simpeler gemaakt, omdat velen geen opleiding hebben genoten. En alles moest vertaald worden naar het Chichewa, de lokale taal. Maar het is gelukt! In nog geen jaar tijd zijn er 1.000 lokale zorgverleners aangesloten op LEAP”, vertelt Mada enthousiast.

COVID-19, een ramp en een zege

“Het coronavirus zorgt voor nieuwe uitdagen”, vertelt Mada. “Het is lastiger om grote groepen lokale zorgverleners te trainen over LEAP; de training over LEAP wordt face to face gedaan. Daarbij volgen we de richtlijnen van de overheid: met maximaal 10 mensen tegelijk. De opleidingsperiode duurt daardoor langer.” Daarnaast is er een groot tekort aan beschermingsmiddelen zoals mondkapjes. Amref doet er alles aan om deze op korte termijn te leveren, zodat de lokale zorgverleners beschermd hun werk kunnen blijven doen. Maar het coronavirus heeft ook een positieve uitwerking gehad. De overheid wilde het mobiele platform gebruiken om informatie over het coronavirus te verspreiden. “De samenwerking met de overheid kwam daardoor in een stroomversnelling terecht. Nu is LEAP zelfs uitgerold in 6 districten in plaats van 2!”, zegt Mada trots.

Ambities

Carolyn benadrukt dat Malawi op de goede weg is. En dat er door samen te werken met de overheid en andere partners hetzelfde bereikt kan worden als in Kenia. “Ik hoop dat de overheid LEAP wil uitrollen in alle districten in Malawi”, zegt Mada. Carolyn blijkt nog grotere ambities te hebben: “Wij streven ernaar om 100.000 lokale zorgverleners in Kenia via LEAP op te leiden voor het einde van 2021 en 1 miljoen over heel Afrika in 2030!

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Amref Flying Doctors:

https://www.amref.nl/actueel/2020/helden-met-een-telefoon

Categorieën
Dokters van de Wereld

Rapport Global Response plan Covid-19

Dokters van de Wereld/Médecins du Monde (MdM) zet zich sinds het begin van de pandemie wereldwijd in om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Onze hulpverleners bieden medische zorg en ondersteuning aan kwetsbare bevolkingsgroepen in 67 landen. Dat doen we zoveel mogelijk samen met de lokale, regionale en nationale overheden van de landen waarin we actief zijn. MdM volgt daarbij de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De verspreiding van het coronavirus is helaas nog niet bedwongen. We moeten dus alert blijven en vooruit denken. Lees meer over onze werkwijze, strategie en aanbevelingen in het MdM Global Covid-19 response plan.

Dit artikel is afkomstig van de website van Dokters van de Wereld:

Rapport Global Response plan Covid-19

Categorieën
Rode Kruis

Geen eten op tafel in Nederland: “Mensen zijn radeloos”

Je brengt dagelijks je kinderen naar school, je hebt een dak boven het hoofd en met je schoonmaakklusjes lukt het je nét om elke avond een maaltijd op tafel te zetten. Maar dan komt de coronacrisis. Plotseling worden al je schoonmaakklussen afgezegd en weet je niet hoe je vanavond je kinderen te eten geeft. Je wilt wel hulp vragen, maar omdat je niet de juiste papieren hebt, kom je niet in aanmerking voor hulp van de voedselbank. Dat is de keiharde realiteit voor duizenden ongedocumenteerden in Nederland. Gianni da Costa van Give Back zorgt samen met het Rode Kruis dat deze mensen tóch een maaltijd op tafel hebben.

Een brood, een zak meel, wat tomatenpuree, een pak rijst: één voor één laten de vrijwilligers van Give Back de producten in de boodschappentassen zakken. Het is geen klusje dat in vijf minuten geklaard is: door de ruimte strekken zich lange rijen uit van honderden tassen. Ze moeten allemaal gevuld worden, klaar om een gezin in nood te helpen. De vrijwilligers pakken de klus graag op, want ook zij weten hoe het is om thuis een lege koelkast te hebben.

Dit is het werk van Give Back, een initiatief in Amsterdam dat ongedocumenteerde gezinnen voedselhulp geeft. Give Back is een van de lokale organisaties die in samenwerking met het Rode Kruis mensen in nood te eten geeft.

Het Rode Kruis geeft tijdens de coronacrisis voedselhulp aan mensen die niet voor andere hulp in aanmerking komen. Dat kan zijn omdat ze niet de juiste papieren hebben, maar ook omdat ze bijvoorbeeld tien euro te veel verdienen om boodschappen te mogen ophalen bij de voedselbank. We helpen hen met voedselpakketten of boodschappenkaarten. Die hulp leveren we samen met lokale organisaties, omdat zij mensen in nood in hun eigen stad het beste kunnen bereiken. Zo heeft Give Back bijvoorbeeld goede contacten met ongedocumenteerden in Amsterdam.

Steeds meer problemen

Gianni da Costa, initiatiefnemer van Give Back, merkte dat veel ongedocumenteerden in Amsterdam na de uitbraak van de coronacrisis plotseling flink in de problemen kwamen. “Ik werkte als bijlesdocent met kinderen van ongedocumenteerden. In maart kwamen steeds meer gezinnen naar me toe. Hun baantjes waren weggevallen en er kwam niets meer binnen. Mensen waren radeloos, ze wisten echt niet meer hoe ze de eindjes aan elkaar konden knopen.”

Gianni da Costa van Give Back deelt voedsel uit aan ongedocumenteerden in nood tijdens de coronacrisis.
Gianni da Costa van Give Back

Da Costa vroeg zijn omgeving om hulp en begon voedselpakketten samen te stellen voor twintig gezinnen. Zo hadden zij in ieder geval eten op tafel. Al snel meldden zich steeds meer mensen in nood. Inmiddels krijgen 780 gezinnen in Amsterdam voedselhulp van Give Back en het Rode Kruis.

Veel van de gezinnen die een voedselpakket of boodschappenkaart komen halen, hebben te maken met een opstapeling van problemen, legt Da Costa uit. “Veel van deze ongedocumenteerden zijn afhankelijk van schoonmaakklusjes. Die zijn nu weggevallen en daardoor hebben ze geen inkomen meer. Daarnaast wonen ze vaak met meerdere gezinnen in kleine appartementen die illegaal worden onderverhuurd voor woekerprijzen. Als ze de huur niet kunnen betalen, zetten huisbazen letterlijk een heel gezin op straat. Mensen zijn dus doodsbang dat ze hun huis worden uitgezet.” Daarnaast maken veel gezinnen zich zorgen over het coronavirus, omdat ze vrezen niet de juiste zorg te krijgen als ze ziek worden. De taalbarrière maakt het bovendien lastig om de Nederlandse maatregelen te begrijpen, legt Da Costa uit.

Dankzij de voedselhulp hebben de gezinnen in ieder geval één zorg minder. Da Costa merkt dat de gezinnen hiervoor enorm dankbaar zijn en ze zetten zich dan ook graag in om de voedselhulp mogelijk te maken. Zo’n 25 vrijwilligers ondersteunen Da Costa bij het organiseren van de voedselhulp.

Da Costa: “Dit zijn mensen die formeel gezien niet bestaan, maar feitelijk wel. En voor mij zijn het ook gewoon Amsterdammers. Daarom neem ik mijn verantwoordelijkheid en we krijgen hiervoor enorm veel waardering. We doen ook meer dan alleen voedsel aanbieden: we zijn er voor mensen en tonen oprechte interesse. Ook daarvoor zijn mensen enorm dankbaar.”

Geef een maaltijd aan een ander

Voor de meesten van ons is het de normaalste zaak van de wereld: iedere avond een stomend bord eten op tafel. Maar voor sommige mensen in Nederland is dit sinds de uitbraak van de coronacrisis niet meer vanzelfsprekend. Daarom kun je via het Rode Kruis een maaltijd geven aan iemand in nood. Dit kan al vanaf € 2! Zet je ook een bord op tafel bij een ander?

Dit artikel is afkomstig van de website van het Nederlandse Rode Kruis:

Geen eten op tafel in Nederland: “Mensen zijn radeloos”

Categorieën
Artsen zonder grenzen

Delen nieuwe kamp op Lesbos onder water na regen

Na hevige regenval op 13 oktober staan delen van het nieuwe kamp op Lesbos onder water. 7.500 mensen, waarvan 60% vrouwen en kinderen, leven in tenten van dun doek die totaal ongeschikt zijn voor komende winter. Alle factoren die kamp Moria tot een onmenselijke plek maakten, zien we terug in dit nieuwe kamp. En Lesbos is niet het enige Griekse eiland waar mensen in slechte omstandigheden vastzitten. Op Samos verblijven 4.300 mensen in een kamp dat berekend is op 650 mensen. Onze teams bieden op beide eilanden medische noodhulp.

Kom samen met ons in actie voor de mensen op de Griekse eilanden

Roep Europese leiders op om nú in actie te komen en teken de petitie!

Tenten onder water

Een aantal van onze patiënten meldt ons dat hun tent onder water staat en dat al hun bezittingen doorweekt zijn. Ook is er een tekort aan voorzieningen. ‘Er is geen water in dit kamp, we wassen onze kleren en onszelf met water uit de zee. We slapen op de grond. Dit nieuwe kamp is echt verschrikkelijk,’ aldus Sahar Razayee. Een andere inwoner van het kamp, Linda, stelt: ‘Het enige verschil tussen de twee kampen is dat de tenten nieuw zijn. Dat is het.’

Geen douches

Het nieuwe kamp staat op een onbeschutte plek, deels aan het strand. Er zijn nu minder mensen in het kamp dan 3 weken geleden. De Griekse overheid heeft inmiddels 1.410 erkende vluchtelingen en 212 asielzoekers naar het vasteland overgebracht. Onze patiënten vertellen ons dat er maar 345 toiletten zijn en geen douches. Dat sommige tenten geen ondergrond hebben waardoor mensen noodgedwongen op zand, aarde of stenen slapen. Gemiddeld slapen 7 of 8 mensen in één tent, met kleine kinderen zelfs met 10 of 11 in één tent. In de grote tenten voor alleenstaande mannen, slapen zo’n 90 tot 100 mannen in stapelbedden, op elkaar gepropt.

Corona (COVID-19) in het nieuwe kamp

Volgens de Griekse autoriteiten zijn er nu nog 15 mensen met corona (COVID-19) in het nieuwe kamp. Zij worden in isolatie gehouden samen met hun naasten, in totaal 34 mensen (cijfers van 7 oktober). De Griekse autoriteiten gaan over de aanpak van corona in het nieuwe kamp.

200 mensen in corona-risicogroep

Onze teams bieden medische hulp in onze bestaande kliniek bij Moria op Lesbos. Ze halen patiënten uit het nieuwe kamp op en brengen hen terug. Slachtoffers van geweld met ernstige psychische problemen krijgen hulp in onze kliniek in de hoofdstad Mytilini. 87 van onze patiënten hebben specialistische zorg nodig die niet op Lesbos is te krijgen. Het gaat om 31 kinderen en 56 slachtoffers van marteling, verkrachting en andersoortige mishandeling. Zij moeten dringend naar het vasteland geëvacueerd worden. Ook zijn er 206 mensen die tot de risicogroep voor corona behoren.

Medische hulp en schoon water

Onze teams op Samos werken net buiten kamp Vathy. Hier bieden ze medische en psychische zorg. Ook zorgen zij elke dag voor 100.000 liter water voor inwoners van het kamp. Ook hier hebben onze teams vastgesteld dat er mensen zijn die specialistische zorg nodig hebben die niet in het plaatselijke ziekenhuis voorhanden is. Daarnaast zijn er 44 asielzoekers die tot de risicogroep voor corona behoren. Deze mensen moeten dringend geëvacueerd worden.

4.300 in Vathy op Samos

In totaal zijn er 18.000 mensen in de vijf ‘hotspots’ op de Griekse eilanden. In Vathy, dat eigenlijk plek bood voor maximaal 650 mensen, is de situatie ook zeer zorgwekkend. Zo’n 4.300 mensen leven tussen vuilnishopen en ratten. De hygiënische voorzieningen zijn beperkt. Ook hier is corona uitgebroken, volgens de Griekse autoriteiten gaat het om 90 mensen bij wie een coronabesmetting is bevestigd. Volgens onze bronnen worden er daarnaast rond de 40 mensen in isolatiecontainers gehouden. Onze patiënten, die in deze containers verblijven, spreken over een gebrek aan water, toiletten en maaltijden (cijfers van 7 oktober 2020).

Dit artikel is afkomstig van de website van Artsen zonder Grenzen:

https://www.artsenzondergrenzen.nl/nieuws/moria-lesbos-samos-corona/

Categorieën
WO=MEN

Nieuw onderzoek: COVID-19 vergroot terugslag op gendergelijkheid en vrouwenrechten

COVID-19 vergroot de bestaande ongelijkheid in de wereld. Dat blijkt uit onderzoek gedaan in opdracht van WO=MEN Dutch Gender Platform. Gemarginaliseerde groepen worden het hardst geraakt. Gendergerelateerd geweld neemt wereldwijd toe, essentiële seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten worden teruggeschroefd, vredesprocessen worden onderbroken, toegang tot internet bepaalt of organisaties hun werk kunnen doen en werknemers in de informele economie (veelal vrouwen) worden het zwaarst getroffen. 

In het begin werd COVID-19 als de ‘grote gelijkmaker’ gezien, maar door de pandemie blijkt de ongelijkheid in de wereld juist te zijn verergerd. Net als bij andere crises worden mensen in kwetsbare posities, waaronder vrouwen en gender non-conforme personen, hard getroffen. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen structureel minder onderdeel uitmaken van de besluitvorming rond de pandemie dan mannen. Als gevolg daarvan worden de gezondheids- en veiligheidsbehoeften van vrouwen minder gezien en gewogen. Ook zien we dat genderongelijkheid wereldwijd verergert en fundamentele rechten van vrouwen in meerdere landen worden teruggedraaid. Tegelijk neemt de financiële en politieke steun van organisaties en activisten die aan de frontlinie staan om deze ongelijkheden te verdedigen, af. Een greep uit de bevindingen:

Gendergerelateerd geweld

Gendergerelateerd geweld, inclusief partnergeweld, stijgt wereldwijd. De Verenigde Naties zien een stijging van 25 procent en noemt huiselijk geweld dan ook de ‘schaduwpandemie’. Interventies om gendergerelateerd geweld tegen te gaan zijn een van de meest ondergefinancierde elementen van de wereldwijde humanitaire respons. 

Niet-essentiële medische procedures

Regeringen in Oeganda, Kenia, India, Bangladesh, Polen, Slowakije en de Verenigde Staten gebruiken deze tijd om hun conservatieve standpunten over gendergelijkheid verder te verstevigen, terwijl vrijheden ernstig worden beknot ‘in naam van interventies op het gebied van de volksgezondheid’. Zo wordt abortus in diverse landen niet langer als essentiële dienstverlening  gezien of wordt de al bestaande strenge wetgeving nog verder aangescherpt in het nadeel van vrouwen. 

Toenemende conflicten en onderbroken vredesprocessen 

Bestaande patronen van ongelijkheid verergeren, vredesprocessen worden onderbroken en het risico op geweld wordt groter. In Afghanistan was het vredesproces maanden lang onderbroken en startte het pas dit weekend weer op. In Zuid-Soedan, Somalië, Kenia, Kameroen en de Democratische Republiek Congo zijn belangrijke vredesdialogen geannuleerd en in Irak krijgt ISIS nu weer de kans zijn troepen te mobiliseren.

Toegang tot internet

Terwijl veel activisten eerstelijns hulp bieden in de crisis, stijgt de ongelijkheid tussen maatschappelijke organisaties. Organisaties met goede internetverbinding en staf in hoofdsteden hebben toegang tot (inter)nationale besluitvorming. Kleinere organisaties in rurale gebieden zijn soms volledig losgekoppeld van het debat.

Informele economie

Bijna 1,6 miljard werknemers in de informele economie zijn getroffen door lockdown-maatregelen of doordat zij werkzaam zijn in de zwaarst getroffen sectoren. Twee op de drie vrouwen wereldwijd werkt in de informele economie, veelal zonder sociaal vangnet. 

Rijksbegroting 2021

Uit het rapport komen dan ook de volgende aanbevelingen: 

1. Implementeer een intersectionele genderlens op alle terreinen van de Nederlandse internationale COVID-19 hulp. Maak dit zichtbaar in alle financiële instrumenten.

2. Maak duidelijk hoe Nederlandse financiële steun wordt besteed aan gendergelijkheid en vrouwenrechten en hoe deze inzet aan lokale organisaties en activisten ten goede komt. 

3. Erken de gelijkwaardige rol van (vrouwelijke) mensenrechtenverdedigers in internationale en nationale fora. 

4. Geef lokale vredesbouwers voldoende vertrouwen, eigenaarschap en financiering.

5. Zet in op een feministisch herstelplan voor systematische economische verandering zowel tegen ongelijkheid wereldwijd als in Nederland. 

6. Roep bedrijven ter verantwoording voor mensenrechtenschendingen in het buitenland en ondersteun bindende wetgeving. 

7. Maak het bestrijden van gendergerelateerd geweld een uitgangspunt van de Nederlandse internationale COVID-19 hulp.  Dit onderzoek is gebaseerd op literatuur, organisatie-verklaringen en nieuwsartikelen (uitgebracht tussen april-juli 2020), webinars en 17 interviews met organisaties die zich bezighouden met gendergelijkheid en vrouwenrechten op het gebied van duurzame economische ontwikkeling, vrede en veiligheid en duurzame politieke steun.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van WO=MEN:

https://wo-men.nl/nieuwsbericht/nieuw-onderzoek-covid-19-vergroot-terugslag-op-gendergelijkheid-en-vrouwenrechten

Categorieën
Stichting Vluchteling

Medische noodhulp op de frontlinie in noordoost Nigeria

Door de voortdurende strijd met Boko Haram zijn 1,8 miljoen mensen op vlucht in Nigeria. In augustus jl. werd het Magumeri ziekenhuis in het noordoosten van Nigeria aangevallen en in brand gestoken tijdens een gewapend conflict. In dit ziekenhuis bieden wij medische hulp aan. Sinds deze week hebben wij onze medische hulp weer kunnen hervatten.

‘Toen Boko Haram ons ziekenhuis in Magumeri in de brand stak, moesten we een oplossing bedenken om duizenden vluchtelingen te blijven ondersteunen met medische hulp’, zegt Yoseph Melaku, programmamedewerker van Stichting Vluchteling.

Magumeri en omgeving ligt zwaar onder vuur. ‘De afgelopen maanden zijn er steeds vaker aanslagen gepleegd, en bij de laatste aanval is het ziekenhuis in rook opgegaan’, zegt Yoseph. ‘Gelukkig raakten er geen patiënten of personeel gewond, maar veel waardevolle medicijnen en materiaal zijn verloren gegaan,’ zegt hij.

Onze collega’s van INTERSOS die ter plaatse levensreddende noodhulp verlenen, zijn inmiddels met mobiele medische teams letterlijk naar de vluchtelingen toe gegaan, onder meer die in Chabal (zie foto’s). Door de aanslagen van Boko Haram zijn tienduizenden mensen opnieuw op de vlucht geslagen, en nog moeilijker bereikbaar voor medische hulp.

Maar in Chabal, 80 km van Magumeri, is het gelukt: bepakt en bezakt met medicijnen en andere spullen om medische onderzoek te kunnen verrichten, ondersteunen de dappere collega’s van INTERSOS de meest kwetsbare mensen, zoals vrouwen en kinderen, maar ook veel ouderen en alleenstaande mannen en vrouwen met luchtweginfecties en malaria, maar ook jonge kinderen en baby’s die ondervoed zijn.

Een ander deel van de medische noodhulp die in het afgebrande ziekenhuis werd verleend, is nu verplaatst naar enkele vluchtelingenkampen in Maiduguri, de hoofdstad van de staat Borno, in het noordoosten van Nigeria.

Hier is het uitkijken geblazen voor corona, want nog niet zo lang geleden waren hier de eerste uitbraken geregistreerd. INTERSOS verwijst vluchtelingen met corona verschijnselen gelijk door naar de collega’s die eventueel kunnen testen en hen in isolatie met zorg en aandacht verder ondersteunen.

Hoe helpt Stichting Vluchteling?
Sinds 2015 bieden wij noodhulp in Nigeria. Sindsdien werken we aan het bieden van gezondheidszorg en bescherming van Nigerianen die door de strijd tussen Boko Haram en het Nigeriaanse leger ontheemd zijn geraakt.

Dit artikel is afkomstig van de website van Stichting Vluchteling:

https://www.vluchteling.nl/nieuws/2020/10/medische-noodhulp-op-de-frontlinie-in-noordoost-nigeria

Categorieën
Amnesty International

Gebrekkige corona-wetten in de Golfstaten zijn een aantasting van de vrije meningsuiting

De Golfstaten, en met name Bahrein, Koeweit, Oman, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, gebruiken de coronapandemie als dekmantel om de vrijheid van meningsuiting verder te onderdrukken.

In al deze landen worden wetten misbruikt om ‘nepnieuws’ strafbaar te stellen. Mensen die berichten op sociale media plaatsen over de pandemie of over de reactie van de overheid daarop, worden gearresteerd en vervolgd. ‘De Golfstaten kunnen niet verantwoorden waarom deze maatregelen noodzakelijk en proportioneel zijn voor het beschermen van de volksgezondheid,’ zegt Lynn Maalouf van Amnesty International. ‘Mensen worden lastiggevallen en geïntimideerd omdat ze online over de pandemie discussiëren. Dat is een duidelijke inbreuk op hun recht op vrije meningsuiting.

Bescherming bevolking minder belangrijk

De Golfstaten kiezen ervoor om alle middelen te gebruiken om elk openbaar debat, in dit geval over de pandemie, te smoren. Ze maken zich duidelijk meer zorgen over het feit dat ze onder de loep worden genomen dan over het beschermen van de volksgezondheid. Toegang tot informatie is essentieel om mensen op de hoogte te houden over hoe zij zich tegen het coronavirus kunnen beschermen.

Amnesty controleerde officiële verklaringen die via sociale mediakanalen van de regeringen openbaar werden gemaakt en commentaren van overheidsbronnen voor berichtgeving in de gecontroleerde binnenlandse pers in de periode vanaf maart 2020 tot nu.

Amnesty’s oproep

Amnesty roept de Golfstaten op om aan deze ongerechtvaardigde praktijk een einde te maken en ervoor te zorgen dat mensen zich kunnen uiten zonder angst voor represailles. Ook moeten deze staten zich er meer voor inspannen om betrouwbare, toegankelijke en feitelijke informatie verstrekken over het coronavirus. Dat is cruciaal om valse en misleidende informatie tegen te gaan.

Achtergrond

Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt door internationale mensenrechtenwetgeving beschermd, zoals in artikel 19 van het Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten en van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Bahrein en Koeweit zijn tot dit BuPo-verdrag toegetreden. Oman, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten behoren tot de 7 procent van de lidstaten van de Verenigde Naties die geen partij zijn bij het BuPo-verdrag.

Alle Golfstaten hebben zeer breed geformuleerde wetten voor de ‘openbare veiligheid’, die vaak worden gebruikt om onwelgevallige uitingen te bestraffen. De afgelopen jaren hebben de Golfstaten nieuwe onderdrukkende wetten aangenomen voor terrorismebestrijding of cyberbeveiliging. Ook veel bepalingen in hun oudere strafwetgeving zijn onverenigbaar met het recht op vrijheid van meningsuiting en worden nog steeds gebruikt om online critici het zwijgen op te leggen.

Algemene verbodsbepalingen over de verspreiding van informatie die zijn gebaseerd op vage en dubbelzinnige begrippen als ‘nepnieuws’ of het ‘verspreiden van verkeerde informatie’ zijn in strijd met internationale mensenrechtenwetgeving. Internationaal recht staat geen algemeen verbod toe op het uiten van een onjuiste mening of een onjuiste interpretatie van gebeurtenissen.

Lees hier de openbare verklaring van Amnesty International.

Dit artikel is afkomstig van de website van Amnesty International:

https://www.amnesty.nl/actueel/gebrekkige-corona-wetten-in-de-golfstaten-zijn-een-aanslag-op-de-vrije-meningsuiting

Categorieën
Care Nederland

Disaster Risk Reduction (DRR) tijdens COVID-19

Op 13 oktober j.l. was het de internationale dag van ‘Disaster Risk Reduction’ (DRR). Welke invloed heeft COVID-19 daarop en hoe gaan verschillende, arme gemeenschappen over de hele wereld hiermee om?

Helpen veerkracht te creëren

Over de hele wereld passen mensen zich zo goed mogelijk aan COVID-19 aan. Sommige gemeenschappen worden harder geraakt dan andere. We zitten niet allemaal in hetzelfde schuitje, want we bevinden ons in heel verschillende omgevingen. Gemeenschappen hebben oplossingen en moeten worden gehoord, want als dat gebeurt komt de verandering op gang! De pandemie dreigt er alsnog een stokje voor te steken. Partners for Resilience (PfR), waarvan CARE medeoprichter is, vraagt zich af: welke verandering is nodig om de aanpassingsbehoeften van kwetsbare gemeenschappen te integreren?

Een overzicht van activiteiten en moedige initiatieven:

1. Zuid-Soedan

In het dorp Oekiu, Zuid-Soedan, bevordert de samenwerking tussen PfR en regeringen vrede op het gebied van duurzaam beheer van de wetlands:

2. Isiolo, Kenia

Boeren in Isiolo, Kenia, worden hard getroffen doordat er vanwege de pandemie geen markt is om hun gewassen te verkopen. Partners for Resilience heeft een netwerk van het maatschappelijk middenveld opgezet, om er zo voor te zorgen dat de stemmen van de gemeenschap door de regering worden gehoord:

3. Haiti

Net als de klimaatverandering, worden sommigen harder getroffen door de gevolgen van deze pandemie dan anderen. Met de hulp van PfR werkt de Jeugd in Haïti samen met regeringen om hun omgeving te beschermen:

4. Indonesia

In Indonesië gaat Jupiter, met de steun van PfR, in gesprek met de regering om zijn waterreservoir te na te maken. Dit garandeert de gemeenschap van veerkracht in het geval van droogte of, zoals nu, tijdens een pandemie:

Mensen moeten worden gehoord; zo komt verandering op gang!

5. Online sessie – Save The Date

Save The Date en sluit je aan bij onze online sessie ‘Op weg naar veerkracht: welke verandering hebben we nodig om de aanpassingsbehoeften van kwetsbare gemeenschappen te integreren?’ Op weg naar de Adaptation Summit, 22 oktober a.s. van 13.00 tot 15.00 uur CEST.

Door middel van interactieve sessies delen experts en sprekers van hoog niveau over te nemen en schaalbare best practices en denken ze na over hoe duurzame verandering kan worden benut en versneld.

Registreer hier

6. UNDRR-rapport gepubliceerd voor de Internationale Dag voor Rampenrisicovermindering

De UNDRR heeft een rapport gepubliceerd ter gelegenheid van de Internationale Dag voor Rampenrisicovermindering op 13 oktober 2020. Het rapport bevestigt hoe extreme weersomstandigheden het ramplandschap van de 21e eeuw domineren.

Lees het artikel hier

Bron: website UNDRR

Dit artikel is afkomstig van de website van Care Nederland:

https://www.carenederland.org/disaster-risk-reduction-drr-tijdens-covid-19/

Categorieën
Rode Kruis

Giro 7244 open voor voedselhulp in Nederland

Steeds meer mensen in Nederland hebben door de coronacrisis niet voldoende te eten. De nood wordt steeds hoger en het Rode Kruis wil graag nog meer mensen van een dagelijkse maaltijd kunnen voorzien. Daarom start vandaag de actie ‘Maaltijd voor een ander’ en hebben wij Giro 7244 geopend. Jij kan al met een paar euro zorgen dat iemand anders in Nederland een maaltijd krijgt.

Door de coronacrisis valt er voor een grote groep mensen inkomen weg. Sommigen van hen kunnen ook niet terecht bij verschillende hulpinstanties, omdat ze net buiten de criteria vallen. De nood wordt steeds hoger en steeds meer mensen hebben nauwelijks nog geld om voedsel te kopen.

De hulp die het Rode Kruis aan deze mensen kan bieden moet worden opgeschaald, zegt Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik: “We kunnen de meest kwetsbare mensen in Nederland in deze moeilijke tijd niet in de kou laten staan.”

Een vrijwilliger deelt een voedselpakket uit

Voedselnood hoog onder meest kwetsbaren

Het Rode Kruis is in mei gestart met het geven van voedselhulp aan mensen die extra hard geraakt zijn door de coronacrisis en niet bij andere instanties terecht kunnen. In de afgelopen maanden deelden wij al meer dan 25.000 boodschappenkaarten en 25.000 voedselpakketten uit in Nederland. Met de actie ‘Maaltijd voor een ander’ willen we nog veel meer mensen steunen die in deze crisis zelf maar nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Met jouw hulp kunnen wij zorgen dat minimaal 3000 mensen de rest van dit jaar elke dag een maaltijd hebben.

Een van de kwetsbare groepen die wij helpen zijn de ongedocumenteerden in Nederland. Veel van hen zijn hun werk in bijvoorbeeld de schoonmaak, de bouw of de horeca verloren en hebben dus geen inkomen meer om eten mee te kunnen kopen. Ook werken wij samen met lokale partners om dak- en thuislozen met een warme maaltijd te helpen en gezinnen of alleenstaande ouders te ondersteunen.

Alle kleine beetje helpen

Om onze voedselhulp in Nederland te kunnen volhouden, is jouw hulp hard nodig. Een klein bedrag maakt al een groot verschil. Met 2 euro steun je iemand met één warme maaltijd. Voor 3,50 euro heeft iemand een warme maaltijd én ontbjit of lunch. Help je mee? Doneer op giro 7244 (IBAN NL19 INGB 0000 0072 44) of via www.rodekruis.nl/maaltijd.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Nederlandse Rode Kruis:

Giro 7244 open voor voedselhulp in Nederland