Colombia: falend beleid beschermt verdedigers mensenrechten in de praktijk onvoldoende

De Colombiaanse regering faalt bij het beschermen van mensenrechtenverdedigers. Als gevolg daarvan worden mensen die opkomen voor land- en milieurechten bedreigd, aangevallen en vermoord. In het rapport Why do they want to kill us? The lack of a safe space to defend human rights in Colombia worden de oorzaken beschreven van het geweld tegen gemeenschapsleiders […]