Categorieën
Milieudefensie

Verruiming warmtefonds biedt miljoenen huishoudens kans op kosteloos isoleren

Meer dan 2 miljoen woningen kunnen geïsoleerd worden zonder extra kosten voor de bewoners, dat blijkt uit een doorrekening van CE Delft in opdracht van Milieudefensie. “Uit dit onderzoek blijkt dat een warmtefonds tienduizenden banen kan opleveren én een flinke CO2-besparing”, zegt Jorien de Lege van Milieudefensie. “Bovendien is het eerlijk. Door de vrijstelling van de energiebelasting voor de industrie te schrappen, wordt het toegankelijk voor mensen met een laag inkomen.”

“Grootschalige isolatie is een eerste stap op weg naar een beter klimaat en duurzaam economisch herstel,“ zegt Jorien de Lege van Milieudefensie. In een vandaag gepubliceerde notitie over economisch herstel van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wordt verduurzaming van de gebouwde omgeving nadrukkelijk als kans voor economisch herstel aangemerkt. Jorien de Lege: “Het PBL spoort dit kabinet niet voor niets aan om de achterstand met andere landen in te halen. Ons plan voor een eerlijk warmtefonds biedt het kabinet concrete handvatten om daarmee te starten.”

Mensen met een laag inkomen moeten van Ollongren lenen

Minister Ollongren kwam onlangs met een warmtefonds waarmee een lening kan worden afgesloten voor verduurzaming van een woning. Jorien de Lege. “Dat klinkt aardig. Maar een rente van 2 procent op een lening van 20 jaar is een hoge drempel, terwijl juist mensen met lagere inkomens vaak in een slecht geïsoleerd huis wonen en veel moeten stoken. Dat is slecht voor het klimaat en hun portemonnee.”

1,6 megaton minder CO2-uitstoot

Alleen goed geïsoleerde huizen kunnen efficiënt duurzaam verwarmd worden. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 zeker anderhalf miljoen woningen gasloos moeten zijn. Om anderhalf miljoen woningen te kunnen isoleren is jaarlijks 115 miljoen euro nodig aan financiering vanuit de overheid. Milieudefensie stelt voor de vrijstellingen van de energiebelasting voor de industrie te schrappen. Dit levert ruim voldoende dekking waardoor het warmtefonds de belastingbetaler niets kost. Het isoleren van zoveel woningen levert wel tienduizenden banen op en 1,6 megaton minder uitstoot in 2030.

Kostenneutraal

Milieudefensie heeft laten berekenen welke effecten het heeft als er geen maximum wordt gesteld aan het te lenen bedrag en de rente. Terugbetaling gaat naar draagkracht: mensen met lagere inkomens betalen maandelijks een bedrag terug dat gelijk is aan de vermindering van de kosten op hun energierekening. Daarmee is de regeling kostenneutraal, maar veel mensen gaan er in de praktijk financieel op vooruit.

Toegankelijker

Milieudefensie roept Minister Ollongren op het warmtefonds toegankelijker te maken door de lening op dezelfde manier vorm te geven als studieleningen en geen maximum te stellen. Van een dergelijke lening wordt meer gebruik gemaakt, is de verwachting. Het is wel zaak om de capaciteit in de isolatiebranche flink op te schroeven om isolatie op deze schaal mogelijk te maken.

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/verruiming-warmtefonds-biedt-miljoenen-huishoudens-kans-op-kosteloos-isoleren

Categorieën
Greenpeace

Greenpeace eist openheid over staatssteun aan grote vervuiler KLM

Greenpeace eist via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) openheid over de staatssteun van 3,4 miljard aan grote vervuiler KLM. Met name het gebrek aan groene voorwaarden roept vragen op bij de milieuorganisatie. Het kabinet had de kans om echt doortastend klimaatbeleid door te voeren, maar heeft dit niet gedaan. Greenpeace wil weten hoe dat kan. 

“Er gaat heel veel belastinggeld naar een vervuilende industrie, zonder dat er duidelijke voorwaarden zijn gesteld. De ‘duurzame’ eisen waar minister Cora van Nieuwenhuizen mee pronkt, zijn eerder al eens toegezegd en niet nagekomen door de luchtvaart. Bovendien zijn deze bij lange na niet genoeg om in lijn te komen met het Klimaatakkoord van Parijs. De voorwaarden zijn zo vaag, dat wij willen weten wat er precies is afgesproken en hoe dit tot stand is gekomen,” aldus Faiza Oulahsen hoofd klimaat en energie bij Greenpeace.

Staatssteun KLM is niet ‘groen en eerlijk’

Redenen om kritisch te zijn op de staatssteun aan KLM zijn er genoeg. Vliegen heeft een negatief effect op mens, natuur en klimaat. Ook wordt de luchtvaart vaak uitgezonderd van regels die voor andere sectoren wel gelden. Zo wordt er geen belasting betaald over tickets en kerosine, opereren vliegvelden zonder natuurvergunning en worden omwonenden uit hun slaap gehouden door duizenden nachtvluchten. Oulahsen: “Schiphol brengt ons enorme hoeveelheden lawaai, fijnstof, stikstof en CO2. Met KLM als hofleverancier van deze vervuiling. De overheid committeert zich via deze staatssteun aan deze vervuiling. Het kabinet had kunnen kiezen voor groen en eerlijk herstel, zoals ook De Nederlandse Bank

adviseert, maar besluit duidelijk anders. Via dit Wob-verzoek hopen wij de onderste steen boven te krijgen over hoe dit zover heeft kunnen komen.”

De boterzachte ‘klimaatvoorwaarden’ die aan KLM zijn gesteld, zijn wederom een voorbeeld van de uitzonderingspositie van de luchtvaart. Zo wordt de totale uitstoot van de sector niet aangepakt met de CO2-reductie per kilometer en wordt 2005 als basisjaar aangehouden in plaats van het gebruikelijke jaar 1990. 

“Geen poen, zonder groen”

Greenpeace roept de overheid al langer op om te investeren in groene en eerlijke plannen. Eerder werd er onder het mom “Geen poen zonder groen”, actie gevoerd op de Aalsmeerbaan tussen de geparkeerde KLM-toestellen. Een petitie van Greenpeace, waarin het kabinet wordt opgeroepen om de crisis-miljarden groen en eerlijk in te zetten, is al bijna 75.000 keer ondertekend.

Foto: Marten van Dijl

Dit artikel is afkomstig van de website van Greenpeace Nederland:

Greenpeace eist openheid over staatssteun aan grote vervuiler KLM

Categorieën
Greenpeace Milieudefensie

Reactie op de 3,4 miljard aan staatsteun voor KLM

Gezamenlijk reactie van milieuorganisaties Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieu Federatie Noord-Holland op de staatssteun van 3,4 miljard aan KLM.

“KLM wordt door de overheid in de lucht gehouden en kan grotendeels op oude voet verder. Zoals meerdere keren per dag naar Brussel vliegen, omwonenden (nog steeds) ‘s nachts wakker houden en stikstof, fijnstof en CO2 uitstoten. Zonder dat er belasting wordt betaald over tickets en kerosine. Het kabinet had de keuze voor groen en eerlijk herstel, maar besluit anders.

De klimaatvoorwaarden schieten ruimschoots tekort en dat is zeer teleurstellend. KLM is een grote vervuiler en moet zich net als andere sectoren houden aan klimaatafspraken. Blind vertrouwen op biokerosine brengt ons nog verder van huis, en ook de CO2-reductie doelen zijn te mager om serieus te nemen.

Deze miljarden aan belastinggeld hadden gebruikt moeten worden om KLM op het juiste spoor te zetten. Een spoor dat leidt tot minder vluchten en minder uitstoot in lijn met klimaatafspraken. Dat kan met synthetische kerosine en veel minder korte afstandsvluchten naar plaatsen met een snelle treinverbinding als Londen, Parijs, Frankfurt en Brussel. Want alleen dan pakken we de coronacrisis én de klimaatcrisis aan .”

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/reactie-op-de-3-4-miljard-aan-staatsteun-voor-klm

Categorieën
Greenpeace

Greenpeace wil klimaatwaakhond voor besteding EU-steunmiljarden

“Vier biljoen aan herstelmaatregelen moeten kloppen met het klimaatakkoord van Parijs”

Amsterdam, 18 juni 2020 – Er moet een klimaatwaakhond komen die erop toeziet of de corona-steunmaatregelen van de Europese Commissie, wel in lijn zijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Dat stelt Greenpeace vandaag in een oproep aan de Europese regeringsleiders. Greenpeace heeft berekend dat er in totaal 4 biljoen wordt vrijgemaakt door de Europese Commissie en de nationale regeringen om de economie door de coronacrisis heen te helpen. Dat komt neer op ongeveer € 9.000 per Europese burger. Op 19 juni komen de Europese staatshoofden van de Europese Raad bijeen. Greenpeace vindt dat alle economische maatregelen en herstelfondsen uitsluitend voor een groen en eerlijk herstel gebruikt moeten worden. Ook De Nederlandsche Bank riep overheden daar al toe op.

Aan door de Europese Commissie goedgekeurde staatssteunregelingen zijn tot op heden geen verplichte en stevige groene voorwaarden verbonden. Uit een analyse van Greenpeace Nederland blijkt dat een groot gedeelte van de economische maatregelen op nationale schaal de vervuilende fossiele industrie nu ten goede komt. Zoals verlaging van belastingen en andere accijnzen en aanpassing van regelgeving. Daarom zijn deze investeringen niet in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Dit geldt ook voor de grote bedragen die door de Europese Centrale Bank worden geïnvesteerd.

“We hebben de afgelopen drie maanden veel gehoord over het belang van eerlijk en groen herstel. Negentien EU-lidstaten hebben deze oproep zelfs publiekelijk gesteund, waaronder Nederland. Tot nu toe blijft het bij groene praatjes voor de bühne, want ondertussen worden vervuilende industrieën gespekt onder het mom van corona-steun. Wanneer de Europese leiders morgen over herstel op de lange termijn overleggen, moeten ze een beveiliging inbouwen voor het klimaat nu er zoveel geld geïnvesteerd wordt. Het instellen van een klimaatwaakhond door de Europese Commissie kan voorkomen dat dit belastinggeld vloeit naar CO2-intensieve industrie en bedrijven die nog teren op fossiele brandstoffen. Anders is de klimaatcrisis onomkeerbaar,” aldus Faiza Oulahsen van Greenpeace.

Dit artikel is afkomstig van Greenpeace Nederland:

Categorieën
Milieudefensie

Nederlanders willen geen uitstel CO2-heffing voor grote bedrijven

Uitstellen van de CO2-belasting voor grote bedrijven, zoals het kabinet in april besloot, valt slecht bij meer dan de helft van de Nederlanders. Dit blijkt uit een opiniepeiling van I&O Research in opdracht van Milieudefensie. Zeven op de tien Nederlanders maken zich zorgen over het klimaat en 80 procent wil dat het kabinet minstens evenveel moet blijven doen om klimaatverandering tegen te gaan, ondanks de Coronacrisis.

Door het uitstel van de CO2-heffing stoten de 300 meest vervuilende bedrijven tot 2030 minstens 17 miljoen ton extra CO2 uit, vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van 2 miljoen huishoudens, stelt Milieudefensie. De aanzwellende economische crisis lijkt weinig invloed te hebben op de urgentie van stevig klimaatbeleid. Slechts 14 procent van de Nederlanders vindt dat het wel wat minder mag.

Links en rechts tegen uitstel

Het kabinet besloot om de CO2-heffing niet in 2021 maar in 2024 in te laten gaan. Meer dan de helft (55%) van de ondervraagden vindt dit een slecht idee. Driekwart van de kiezers van GroenLinks, PvdA, PvdD en 50Plus wijst het uitstel af, ook een meerderheid van coalitiepartijen D66 (67%) en ChristenUnie (62%) en van Forum voor Democratie (58%) wil dat de heffing in 2021 ingaat. Bij de kiezers van VVD en CDA is iets minder dan een kwart voor en bijna de helft tegen uitstel.

Economie en klimaat verbonden

Milieudefensie roept het kabinet op het uitstellen van de CO2-belasting in te trekken. Jorien de Lege van Milieudefensie: “Herstel van economie en klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat zien de meeste Nederlanders gelukkig ook. Het kabinet moet koersen op een gezonde klimaateconomie waarin grote vervuilers hun deel betalen.”

Peiling

De peiling is uitgevoerd onder 1700 Nederlanders en is landelijk representatief. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017.

Opiniepeiling van I&O Research over de CO2-heffing en klimaatbeleid van het kabinet
I&O Research

Volg Jorien op twitter

Foto: Flickr

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/nederlanders-willen-geen-uitstel-co-2-heffing-voor-grote-bedrijven

Categorieën
Milieudefensie Natuur, Milieu en Dieren

Laat vervuilers niet wegkomen met een slappe CO2-heffing

We kunnen de klimaatcrisis alleen stoppen als vervuilen duurder wordt. Daarom moet er een ambitieuze CO2-heffing worden ingevoerd voor de industrie. Op dit moment maakt de overheid hiervoor een nieuwe wet. Maar die kan echt stukken beter. Gelukkig kunnen we invloed uitoefenen. Help je mee? Het kost je maar een paar minuten.

Ja, ik help graag mee!

Probleem: de industrie stoot nog steeds veel te veel CO2 uit

De vervuiler betaalt. Logisch toch? Helaas is nu precies het omgekeerde het geval: de vervuiler wordt juist beloond. Met grote gevolgen voor mens, dier en natuur. 

Dat zit zo: Grote vervuilende bedrijven – zoals staalfabrieken, olieraffinaderijen en chemiegiganten – stoten meer CO2 uit dan alle Nederlandse huishoudens bij elkaar. Tegelijkertijd betalen ze veel minder mee aan duurzame oplossingen. Oneerlijk toch?

Oplossing: een ambitieuze CO2-heffing voor de industrie

Grote vervuilende bedrijven helpen helaas niet uit zichzelf mee om de klimaatcrisis aan te pakken. Dus is er beleid nodig vanuit de overheid: een CO2-heffing.  Alleen op die manier prikkel je de industrie om beter met onze aarde om te gaan. 

De wereld op z’n kop: gewone mensen betalen de rekening

Er ligt nu een wetsvoorstel voor zo’n CO2-heffing. Mooi zo. Maar de wet is echt nog niet ambitieus genoeg. Zo hoeven bedrijven bijvoorbeeld geen heffing te betalen over het grootste deel van hun uitstoot. De eerste jaren hoeven ze zelfs helemaal niets te betalen. Vervolgens krijgen ze ook nog eens miljarden subsidie om te vergroenen. En wie draait er (via de belastingen) voor die subsidie op? Juist. Huishoudens en kleine ondernemingen. De wereld op z’n kop.

Zo wordt de nieuwe wet veel beter

Een ambitieuzere CO2-heffing is echt noodzakelijk. Nu is de heffing nog veel te slap.  De wet wordt stukken beter door deze drie verbeterpunten:

 • Een hoge prijs per ton CO2 , minimaal  €50, en oplopend per jaar
 • De industrie krijgt geen vrijstellingen en voordelen meer
 • De heffing gaat snel van start, niet pas in 2024, zoals nu gepland is

Als de opbrengst van de CO2-heffing  vervolgens gebruikt wordt om de vergroening van de grote vervuilers te betalen, hoeven wij dat niet voor hen te doen. De opbrengst kan daarnaast ook huishoudens en kleine ondernemingen helpen met duurzame oplossingen, zoals woningisolatie en zonnepanelen. 

Op deze manier gaat de vervuiler betalen. En op deze manier dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Zo simpel kan het zijn.

Hoe jij kan helpen

Wil je ook dat de vervuiler betaalt? Help ons dan door mee te doen met de zogenoemde ‘consultatie’. Hiermee geef je jouw reactie op de nieuwe wet. Het mooie is dat de overheid verplicht is om jouw reactie mee te nemen in de besluitvorming. Je hebt dus direct invloed!

Let op: de deadline is op vrijdag 29 mei.

Zo doe je mee (het duurt maar een paar minuutjes):

 • Stap 1: Ga naar: www.internetconsultatie.nl/co2heffingindustrie 
 • Stap 2: Druk op de blauwe knop ‘Geef uw reactie op deze consultatie’.
 • Stap 3: Geef je reactie in het open veld. Je kunt zelf een reactie schrijven, of – lekker makkelijk – ons voorbeeld hieronder kopiëren en plakken:

Ik wil een ambitieuze en effectieve CO2-heffing voor de industrie. Dat is dus een heffing:
– Met een hoge prijs per ton CO2 , minimaal  €50, en oplopend per jaar
– Waarbij de industrie geen vrijstellingen en voordelen meer blijft krijgen
– Die snel ingaat, niet pas in 2024, zoals nu gepland is

Met de opbrengst van de heffing kan de vergroening van grote vervuilers mooi worden betaald. Dan hoeven wij dat niet voor hen te doen, zoals nu het geval is. De opbrengst kan daarnaast ook huishoudens en kleine ondernemingen helpen met duurzame oplossingen, zoals woningisolatie en zonnepanelen.

De vervuiler betaalt. En de sterkste schouders dragen de grootste lasten. Logisch toch? Laten we bouwen aan een duurzaam en eerlijk Nederland. Voor iedereen.

 • Stap 4: Druk op de knop ‘Verder’, vul je gegevens in, en verzend jouw reactie.
 • Stap 5: Check je mail en bevestig jouw inzending.

Ziezo, het is gelukt. Heel erg bedankt!

Word lid

Stel je eens voor wat we kunnen bereiken als we geen geld meer stoppen in vervuiling. Als we nu een nieuwe weg inslaan. Door gelijk met de coronacrisis ook de klimaatcrisis aan te pakken, en dat op een eerlijke manier te doen. Wij vragen de overheid te kiezen voor mensen en niet voor vervuilende bedrijven. Samen hebben we invloed. Word lid.

Categorieën
Milieudefensie Natuur, Milieu en Dieren

Shell koppelt wederom groen verhaal aan gitzwarte plannen

Het was groot nieuws en het lijkt goed nieuws: ‘Shell scherpt zijn eigen klimaatdoelstellingen aan’. Helaas gaan we ook met de nieuwste ambities van de oliereus de doelstellingen van het Parijsakkoord niet halen. We leggen uit waarom.

We moeten naar nul in 2050

Volgens Shell’s eigen persbericht wil het de uitstoot van de eigen productieketen in 2050 naar 0 krijgen.  In de praktijk houdt dit in dat Shell bijvoorbeeld schonere vrachtwagens of vrachtschepen gaat aanschaffen. De netto-uitstoot van de producten die Shell aan zijn klanten verkoopt, bijvoorbeeld benzine, moet in 2050 met 65 procent zijn afgenomen. 

De grootste CO2-uitstoot, 82%, wordt veroorzaakt door het gebruik van de producten van Shell. Om de klimaatdoelen te halen is het dus veel belangrijker dat de uitstoot die vrijkomt door het gebruik van bijvoorbeeld gas en benzine naar beneden gaat, dan de uitstoot die veroorzaakt wordt door het productieproces. In onze klimaatzaak eisen we dan ook dat Shell zijn volledige uitstoot, dus ook de CO2 die vrijkomt bij het gebruik van olie en gas, naar 0 brengt in 2050.

Wil je ons helpen de rechtszaak tegen Shell te winnen? Steun ons dan met een gift.

Shell gokt op CO2 opslag

Nog een kanttekening. Shell doet alleen uitspraken over zijn relatieve uitstoot. Die 65% is dus niet een echte absolute afname maar alleen relatief. Dat geeft dus geen garantie dat de CO2 uitstoot ook echt omlaag gaat. Shell gaat ervan uit dat CO2 in de toekomst opgeslagen kan worden. Als dat mogelijk is, dan kan Shell gewoon door blijven boren en toch minder CO2 uitstoten, omdat een gedeelte van de broeikasgassen is opgevangen.

Relatief versus absoluut
Shell gaat uit van relatieve en niet van absolute emissiereducties. Ofwel de hoeveelheid CO2-uitstoot per energie-eenheid die Shell verhandelt. Zo kan het bedrijf haar klimaatambitie behalen door bijvoorbeeld simpelweg dubbel zoveel hernieuwbare energie te verhandelen en tegelijk evenveel fossiel te blijven verkopen. Daarmee wordt het aandeel hernieuwbaar in Shells portfolio groter en halveert Shell de CO2-intensiteit van Shells producten zonder de productie en handel in fossiele brandstoffen ook maar enigszins te verkleinen. Het klimaat schiet er niets mee op. We moeten in absolute zin afscheid nemen van fossiel. En shell dus ook.

Rechters in de Urgenda zaak wezen erop dat dat een gevaarlijke gok is: het is onacceptabel om erop te vertrouwen dat deze technologie in de toekomst de CO2 die we vandaag uitstoten ongedaan kan maken. Met deze plannen zou Shell in theorie zijn uitstoot in absolute zin zelfs nog kunnen laten stijgen. Het is van groot belang dat Shell ook de absolute uitstoot van zijn producten terugbrengt naar 0 in 2050.

Shell blijft investeren in nieuwe olie- en gasvoorraden

Shell blijft het komende decennium miljarden investeren in het vinden van nog meer nieuwe olie- en gasvelden. Ruim 25 miljard. Slechts 1 tot 2 miljard is gereserveerd voor duurzame energieprojecten. Dit is niet in lijn met het klimaatakkoord, maar staat er juist haaks op. Om verdere opwarming van de aarde te voorkomen is het belangrijk dat we zoveel mogelijk olie en gas in de grond laten zitten.

Steun onze klimaatzaak tegen Shell

Eind december staan wij tegenover Shell in de rechtbank. Shell is de grootste vervuiler van Nederland en stoot 2 keer meer CO2 uit dan heel Nederland bij elkaar. Het is dan ook van groots belang dat we deze zaak winnen. Wil je ons helpen? Steun ons dan met een gift en help ons een einde te maken aan de klimaatvernietiging van Shell.

Categorieën
Milieudefensie Natuur, Milieu en Dieren

Steun KLM niet voor doorstart, maar voor duurzame krimp

De overheid gaat miljardensteun geven aan een bedrijf dat verduurzaming al jaren voor zich uitschuift. Dit is het moment om eisen te stellen aan KLM, Schiphol en de hele luchtvaartsector. Voor duurzame krimp en serieuze investeringen in eerlijke en groene alternatieven.

Help je mee? 

Teken de oproep voor duurzaam herstel

Waar moet KLM aan voldoen?

Elk groot bedrijf dat met belastinggeld wordt gesteund, moet het algemeen belang dienen. Daarom is het verbinden van voorwaarden aan die steun volstrekt logisch. Hoe zouden die voorwaarden er voor KLM uitzien?

1. Bindende klimaat- en vervuilingsafspraken

Helaas stelde premier Rutte in het debat in de Tweede Kamer op 22 april dat hij duurzaamheidseisen voor bedrijven te ver vond gaan. Ze moeten zich toch al aan het klimaatakkoord van Parijs houden. Alleen is de luchtvaart buiten dat verdrag gelaten en gelden die klimaateisen dus niet voor KLM.

De luchtvaart is een gigantische vervuiler, zowel voor het klimaat als het milieu.

De CO2-uitstoot van de Nederlandse luchtvaart steeg tussen 1997 en 2017 met ruim 40 procent. Momenteel zorgt de luchtvaart voor ongeveer 7 procent van alle CO2-uitstoot in Nederland. Als het luchtvaartbeleid niet verandert, stijgt de CO2-uitstoot van de Nederlandse luchtvaart van 4,5 Mton in 1990 naar 23 Mton in 2050.

Daarom moet KLM zich binden aan een jaarlijks dalend CO2-maximum. Ook voor afname van de luchtvervuiling, de uitstoot van ultrafijnstof en de geluidshinder zijn strenge afspraken nodig.

De Nederlandse luchtvaartsector is er niet in geslaagd om zelf met een serieus klimaatplan te komen om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. En wil juist verder groeien. De hoogste tijd om dit nu direct te regelen.

2. Geen belasting betalen? Dan ook geen steun

KLM betaalt nu geen belasting op kerosine en vliegtickets. Hoog tijd dat deze oneerlijke voordelen verdwijnen.

Vooral de vrijstelling van belasting op kerosine is schadelijk. Deze houdt namelijk direct verband met de klimaat- en milieuvervuiling. Ook scheelt dit onze schatkist jaarlijks gemiddeld 2,1 miljard euro.

De belasting op vliegtickets, ook wel tickettaks genoemd, zou dit jaar worden ingevoerd. Maar met de crisis als excuus dreigt de tickettaks uitgesteld te worden. Onze voorwaarde: op korte termijn een progressieve tickettaks invoeren, ook voor transferpassagiers.

Bovendien bleek de afgelopen week dat zo’n 10 procent van de KLM-piloten belasting ontwijkt door een buitenlandse woon- en verblijfplaats op te geven. Wil je betaald worden uit onze publieke steun, dan betaal je gewoon belasting in Nederland.

3. Geld naar werknemers, niet naar aandeelhouders of directie

Toen KLM vorige week bekendmaakte de bonus voor directeur Elbers volgend jaar te willen verdubbelen, leek het een hele slechte grap. Maar dat was het niet. De week ervoor had KLM nog 1500 tot 2000 tijdelijke werknemers ontslagen. Na alle kritiek krabbelde Elbers snel terug en zag ervan af.

En alsof er niets gebeurd was deed Air France iets soortgelijks. CEO Ben Smith werd een gigantische bonus beloofd  als hij noodsteun van Frankrijk zou binnenhalen om het bedrijf zo door de crisis te loodsen. Bizar maar waar. Een dag later zag ook deze topman af van de bonus. De voorstellen rondom de bonussen voor de top zijn tekenend voor het ontbreken van een moreel kompas in de luchtvaartsector.

Zonder beleidswijziging zal het aandeel van de luchtvaart in klimaatopwarming alleen maar verder stijgen. Georganiseerde krimp van de luchtvaart is onontkoombaar. Daarom moet KLM een toekomstbestendig banenplan ontwikkelen waar wordt ingezet op looncompensatie voor personeel en van-werk-naar-werk-programma’s.

Voorwaarden in het belang van ons allemaal

Tot nu toe werd de KLM en de luchtvaart vaak de hand boven het hoofd gehouden. Ze mochten en kregen veel meer dan andere bedrijven. Die tijd is voorbij. Om van deze crisis naar een groene en eerlijke samenleving te komen hebben we iedereen nodig. Dat is in het belang van ons allemaal. Dus wil de KLM publiek geld, dan wel onder deze voorwaarden.

Teken de oproep voor duurzaam herstel

Het is tijd om een nieuwe weg in te slaan nu we onze economie en ons land opnieuw gaan opbouwen. Door tegelijk met de economische crisis ook de klimaatcrisis aan te pakken.  En door mensen in zorg, onderwijs en andere vitale beroepen eerlijker te belonen. Daarbij zijn veranderingen in de luchtvaartsector essentieel.

Laten we voorkomen dat de aanpak van de coronacrisis de klimaatcrisis nog erger maakt. Het kabinet is daar tot nu toe doof voor en daar gaan wij verandering in brengen. Dus laat je horen.

Help je mee? Teken dan de oproep voor duurzaam herstel.

Categorieën
Milieudefensie Natuur, Milieu en Dieren

Goed nieuws: klimaatzaak tegen Shell al in december in behandeling

Vers van de pers: onze rechtszaak tegen Shell komt al in december voor de rechter. Sneller dan we dachten. De rechtbank neemt met 4 hoorzittingsdagen uitvoerig de tijd. Dat is goed nieuws voor het klimaat, vooral nu de politiek klimaatmaatregelen uitstelt.

Omdat de politiek vanwege corona kiest voor uitstel, wordt onze rechtszaak nog belangrijker. Om te winnen hebben we jouw hulp nodig.

Ja, ik help mee

Shell moet zich ook aan Klimaatakkoord houden

Bosbranden in Australië. Sprinkhanenplagen in Afrika. 7 zachte winters op rij. Hitterecords die jaar op jaar verbroken worden. Klimaatverandering is volgens ons en velen met ons het grootste probleem waar de wereld een oplossing voor moet vinden. En wel nú.

Eén van de oplossingen is: zoveel mogelijk olie en gas in de grond laten zitten. Daarom begonnen wij op 4 april 2018 een rechtszaak tegen Shell. Wij vragen de rechter om Shell te dwingen zijn plannen in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Wij waren bang dat dit proces jaren zou gaan duren. Maar  de rechter besloot anders en daar zijn we erg blij mee.

Uitspraak begin 2021

Een rechtszaak duurt vaak lang. Normaal gesproken reageren partijen eerst alleen schriftelijk op elkaar. En pas na meerdere van die rondes komt er een hoorzitting waarbij de partijen echt voor de rechter staan. Maar het proces neemt nu een totaal andere wending. De rechter heeft besloten dat er al in december van dit jaar een proces met 4 zittingsdagen komt. De uitspraak volgt dan begin 2021.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat van een bedrijf wordt geëist dat het zijn bedrijfsplannen in lijn brengt met het klimaatakkoord. We zijn dan ook heel blij dat de rechter deze zaak snel in behandeling neemt. En dat wij tijdens de hoorzittingen ruim de tijd krijgen om echt goed uit te leggen waarom we de klimaatzaak zijn begonnen

Hoe ziet dit jaar eruit?

 • Op 1 september en 30 oktober leveren Shell en Milieudefensie hun inhoudelijke stukken aan.
 • In het najaar maakt de rechter duidelijk op welke vragen de partijen in moeten gaan tijdens de hoorzittingen.
 • Op 1, 3, 15 en 17 december zijn de 4 hoorzittingsdagen. Wij hopen dat onze mede-eisers in de zaal aanwezig mogen zijn.
 • Een paar maanden na de hoorzittingen volgt meestal de uitspraak.

Help ons alles op tijd af te krijgen

Wij dachten dat we een paar jaar de tijd hadden voor onze voorbereidingen. Dat werk moet nu in de komende 8 maanden gedaan worden. Dat betekent dat onze advocaat Roger Cox en zijn team zich volledig op deze zaak gaan storten. Wij gaan extra mensen aannemen met inhoudelijke expertise om de zaak voor te bereiden. Ook huren we onderzoekers en wetenschappers in die voor ons rapporten schrijven en ons adviseren.

Om dit allemaal in zeer korte tijd voor elkaar te krijgen, hebben we ten minste € 300.000 nodig. Wil je helpen en kun je iets missen? Steun de rechtszaak dan met een donatie. Werk mee aan deze unieke rechtszaak en stop de klimaatvervuiling door Shell!

Ja, ik help mee