Categorieën
Milieudefensie

Rutte, de keuze is niet klimaat óf economie

Nobelprijswinnaars, economen en De Nederlandsche Bank wijzen er al langer op: het huidige economische systeem, dat draait op fossiele brandstoffen en de uitputting van het natuurlijk kapitaal, is failliet. We moeten naar een klimaateconomie waarin vervuilen geld kost en vergroenen loont.

Het kabinet vervalt echter in oude patronen. Het heeft de CO2-heffing voor grote bedrijven uitgesteld en de stikstofaanpak verkruimeld. De salarissen in de zorg gaan niet omhoog, maar de luchtvaartsector en multinationals krijgen grote financiële injecties. Nederland heeft politici nodig die snappen dat een economie draait als de gewone dingen zoals wonen, eten en reizen duurzaam geregeld zijn.

Critici doen een klimaateconomie af als een sprookje, maar uit doorrekeningen van onderzoeksbureau CE Delft, in opdracht van Milieudefensie, blijkt dat plannen als een warmtefonds om huizen te isoleren, veelvliegerstaksen en een fonds voor transitie naar biologische landbouw betaalbaar zijn. Sterker nog: lagere inkomens gaan erop vooruit, de plannen scheppen werkgelegenheid en een aantal van deze maatregelen financiert zichzelf of levert geld op. Het schrappen van belastingvoordelen voor vervuilende bedrijven en de allerrijksten doet de rest. Klimaat en economie kunnen elkaar versterken, er zijn alleen duidelijke keuzes voor nodig.

Donald Pols
directeur Milieudefensie

Dit artikel verscheen in NRC Handelsblad en ook in nrc.next van 31 augustus 2020

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/rutte-de-keuze-is-niet-klimaat-of-economie

Categorieën
Greenpeace

Reactie op nieuwe CO2-reductiedoel van de EU

Greenpeace reageert op het bericht Von der Leyen wil reductie CO2-uitstoot met 55 procent in 2030″

Faiza Oulahsen van Greenpeace:
“Deze stap is onvoldoende want dat doel stopt de klimaatcrisis niet en is niet in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Bovendien speelt Timmermans ook nog vals door ook het planten van bomen mee te tellen. We kunnen de natuur die al zo onder druk staat niet vragen om dit voor ons op te lossen. De vervuilers moeten zelf  stappen zetten. Dit is niet het moment voor nieuwe rekentrucs in Europa, maar voor serieus leiderschap. De uitstoot van broeikasgassen moet zo snel mogelijk terug worden gebracht. Alleen met 65% echte CO2-reductie in 2030, zonder trucs, blijven we binnen de anderhalve graad opwarming.  

Greenpeace gaat daarom actievoeren tussen 23 september en 15 oktober in heel Europa. Protesten gaan plaatsvinden in 19 landen en 55 steden. Ook in Nederland wordt actie gevoerd in de aanloop naar de EU top in oktober, waar Rutte samen met andere regeringsleiders samenkomt om belangrijke besluiten te nemen over het de Europese klimaatdoelen.” 

De @EU_Commissie steunt een 55% emissiereductie voor de EU in 2030. Daarbij zit ook een voorstel het hele doel te verwateren doordat nu compensaties (offsetting) worden toegestaan. Deze rekentruc doet het doel mooier voorkomen dan het is en moet zsm weer van tafel pic.twitter.com/0L9r5fgtgF

— Faiza Oulahsen (@faizaoulahsen) September 16, 2020

Dit artikel is afkomstig van de website van Greenpeace Nederland:

Reactie op nieuwe CO2-reductiedoel van de EU

Categorieën
Milieudefensie

Absurd: zware industrie wordt beloond voor vervuiling

De zware industrie in Nederland is verantwoordelijk voor ruim 20 procent van onze jaarlijkse CO2-uitstoot. Toch betalen deze grootste energieverbruikers de laagste energiebelasting. De allergrootste vervuiler Tata Steel hoeft zelfs helemaal geen energiebelasting te betalen. Hoe zit dat?

Spotgoedkope energie voor zware industrie

Onze overheid geeft grote vervuilers allerlei vrijstellingen en kortingen op hun energierekening. Hierdoor blijven vervuilende productieprocessen goedkoop en maken duurzame alternatieven minder kans. Het gaat om minimaal 145 miljoen euro subsidie per jaar. Het zou nog wel eens veel meer kunnen zijn, want niet alle cijfers zijn openbaar.

Bekijk ons onderzoek over fossiele subsidies.

Iedereen wil meedoen behalve de grootste vervuilers

Door de subsidies krijgen de grootste vervuilers geen enkele prikkel om te verduurzamen. Sterker nog: ze blijven fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas gebruiken. En dat terwijl zoveel gezinnen en ondernemers juist hun best doen met energiebesparing, overstappen op groene stroom en bijvoorbeeld minder vaak de auto pakken.

Overstappen naar groene energie is een investering in de toekomst. Grote vervuilende bedrijven zijn niet bereid om die investering te doen. Met andere woorden: ze willen best vergroenen, maar er niet voor betalen. Dat is natuurlijk de wereld op z’n kop.

Wij willen dat de zware industrie niet langer wordt gematst, maar gaat betalen. Dat kan door een algemene CO2-heffing in te voeren zonder vrijstellingen. Met de opbrengst daarvan kan de industrie vergroenen en kunnen we een warmtefonds voor huishoudens opzetten.

Geen steun meer voor de zware industrie

Nederland heeft veel zware industrie, zoals 5 olieraffinaderijen (heel veel voor een klein land). Dat komt onder andere door onze gunstig gelegen havens en onze gunstige regels om te handelen. Maar in een duurzame economie past het niet om om op zo’n grote schaal grondstoffen en goederen te produceren en over de wereld te verslepen. Duurzaam is meer lokaal en circulair (hergebruik). Dus overheid: zorg dat de vervuiler gaat betalen!

Teken de petitie voor duurzaam herstel

Het gebruik en de productie van fossiele brandstoffen (zoals olie, kolen en gas) is de oorzaak van gevaarlijke klimaatverandering, bosbranden, overstromingen en mensenrechtenschendingen. Daar geld in stoppen is echt iets van vroeger. Laten we investeren in de toekomst. Daarom vragen wij de politiek: stop de financiële steun aan grote vervuilers en investeer in duurzaam herstel! Help je mee?

Teken de petitie

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/absurd-zware-industrie-wordt-beloond-voor-vervuiling

Categorieën
Milieudefensie

Berekening toont aan: Slim veehouderijpakket oplossing klimaatcrisis in landbouw

Hervorming van de Nederlandse veeteelt leidt tot 89 procent minder broeikasgassen in de sector en een dramatische afname van stikstofuitstoot. Dit blijkt uit een berekening van CE Delft in opdracht van Milieudefensie.

Als de veehouderij overstapt naar biologische kringlooplandbouw daalt de uitstoot van CO2 van 18 naar 2 megaton per jaar in 2030 en wordt de stikstofcrisis opgelost. Ook het mestoverschot en stankoverlast behoren dan tot het verleden. De uitstoot van fijnstof neemt af met 4,4 miljoen ton per jaar. Jorien de Lege van Milieudefensie: “Ons land dreigt te bezwijken onder het overschot aan vee. Met dit plan krijgt de veehouderij een duurzame toekomst en krijgt de Nederlander weer een leefbaar en gezond landschap.“

Ruimhartige uitkoop

In de huidige landbouw krimpt de werkgelegenheid naar verwachting met 17.000 voltijds banen tot 2030. In het pakket van Milieudefensie daalt de werkgelegenheid ook maar worden veehouders wel ruimhartig uitgekocht. In de biologische veehouderij en de groenten- en fruitsector stijgt de werkgelegenheid. Netto becijfert CE Delft het verlies aan werkgelegenheid bij de omslag naar kringloopveeteelt op 7300 banen. De hoeveelheid vee vermindert met zeker 60 procent.

Groente en fruit goedkoper

Onderdeel van het pakket is een verlaging van het btw-tarief op groente en fruit van 9 naar 5 procent. Dit maakt het voor iedereen mogelijk om gezonder te eten. De prijs van vlees gaat iets omhoog: In 2030 wordt 20 tot 57 cent extra betaald per 100 gram. 63 procent van de Nederlanders staat positief tegenover een vleestaks om de veeteelt te verduurzamen, blijkt uit recent onderzoek van I&O Research.

Beter dan klimaatakkoord

Het slimme veehouderijplan is onderdeel van de berekening “Voorstellen voor de klimaateconomie” van CE Delft over duurzame hervormingen voor wonen, reizen en eten. Alle voorgestelde maatregelen samen leveren een extra CO2-afname van 25 tot 27 megaton op bovenop het klimaatakkoord. De totale afname van CO2 nadert daarmee 55 procent in 2030, minimaal nodig om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden. Het klimaatakkoord leidt waarschijnlijk tot 43 en in het meest gunstige geval tot 48 procent CO2 afname. Het kabinet hanteert een doelstelling van 49 procent maar met het huidige akkoord haalt het kabinet haar eigen doelstelling niet.

Eerlijk

De maatregelen uit het pakket hebben een licht nivellerend effect: lagere inkomens gaan er in koopkracht op vooruit, hogere inkomens leveren iets in. Het totaalpakket levert tussen de 26.000 en 53.000 extra voltijds banen op.

Lees hier het CE Rapport
Lees hier het onderzoek van I&O Research

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/berekening-toont-aan-slim-veehouderijpakket-oplossing-klimaatcrisis-in-landbouw

Categorieën
Greenpeace

Greenpeace reist door Nederland met fototentoonstelling over bosbranden 

Greenpeace reist door Nederland met een fototentoonstelling over bosbranden wereldwijd. De tien fotopalen tonen de klimaat brandhaarden in de Braziliaanse Amazone, Australië, Indonesië en Rusland en vertellen het verhaal achter de bosbranden. Ontbossing voor de oprukkende landbouw is een belangrijke oorzaak net als klimaatverandering en menselijk handelen. Vanaf maandagmiddag 24 augustus is de tentoonstelling op de eerste locatie te bezichtigen nabij de ingang van het Amsterdamse Bos in Amsterdam. 

FOTO: Marizilda Cruppe / Greenpeace 

De zomer is het piekseizoen voor bosbranden in Rusland en de Amazone. In Rusland gaat jaarlijks 40 miljoen hectare in rook op: tien keer de oppervlakte van Nederland. Ook in Brazilië blijft het aantal bosbranden toenemen. In de Braziliaanse Amazone werden in juli 6.804 bosbranden geteld, het hoogste aantal in vier jaar. Opvallend is de stijging van bosbranden in de inheemse gebieden. In juli werden er 539 geregistreerd, een stijging van 76 procent ten opzichte van vorig jaar.

“Terwijl Nederlanders in deze corona tijden juist de natuur opzoeken, gaat elders op de wereld miljoenen hectare natuur in vlammen op. In Nederland kunnen we veel doen om die bosbranden te voorkomen. Bijvoorbeeld door de landbouw anders in te richten met minder dieren en door minder soja voor veevoer en palmolie te importeren. De productie daarvan zorgt voor veel ontbossing en CO2-uitstoot.”

Hilde Stroot, bosbranden expert bij Greenpeace:

Gevolgen voor natuur en inheemse volken

Bossen die zo onmisbaar zijn voor het klimaat en de rijke biodiversiteit staan wereldwijd in brand. De gevolgen voor het klimaat en de natuur zijn gigantisch. Inheemse volken worden bedreigd en duizenden unieke planten- en diersoorten sterven uit. Ook komen er gigantische hoeveelheden CO2 vrij, waardoor de klimaatopwarming versnelt en er nog meer bosbranden bijkomen. De wereldwijde klimaatcrisis is een belangrijke aanjager van natuurbranden. De hogere temperaturen en aanhoudende droogte vergroten de kans op branden in de natuur. In Rusland zit het venijn ook in veenbranden die ondergronds doorwoekeren en elders weer de kop opsteken.

FOTO: Julia Petrenko / Greenpeace

Russische vrijwilligers in actie

“Veel mensen denken om die reden dat bosbranden een natuurverschijnsel zijn, maar in Rusland en Nederland ontstaan de meeste branden nog altijd door menselijk handelen. Bijvoorbeeld doordat sigaretten en kampvuren niet goed worden uitgemaakt. Die bosbranden kunnen we dus met zijn allen voorkomen! Met steun van de Nationale Postcode Loterij traint Greenpeace om die reden vrijwilligers in Rusland om natuurbranden te voorkomen en bestrijden.”

Categorieën
Natuurmonumenten

Onderzoek naar broeikasgas in Polder Camphuis

Sinds half augustus staat er in Polder Camphuis nabij Groningen een bijzondere opstelling in het moeras. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit meten hier hoeveel broeikasgas wordt vastgelegd en hoeveel er in de polder vrijkomt.

Metingen

Het klimaat is aan het veranderen, dit komt doordat er steeds meer broeikasgassen vrijkomen in de lucht door bijvoorbeeld energieproductie uit fossiele brandstoffen. Broeikasgassen zoals CO2 en methaan (moerasgas) vormen een deken om de aarde en houden de warmte van de zon vast. Hierdoor stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde. Dit gaat gepaard met toenemende wateroverlast, watertekorten, zeespiegelstijging en hittegolven in de steden.

Veengebieden zoals Polder Camphuis kunnen CO2 vastleggen, zodat de deken van broeikasgassen weer iets dunner kan worden en de klimaatverandering iets wordt getemperd. Daarom is veenvernatting als maatregel opgenomen in het klimaatakkoord en is de waterstand in Polder Camphuis en Westerbroek vorig jaar verhoogd. In moerasgebieden blijven plantenresten op de bodem achter en ontstaat een de veenlaag. Deze bestaat vooral uit koolstofverbindingen. Natter maken van de natuur vergroot het moeras: er groeien meer planten en die nemen CO2 op uit de lucht en leggen dit vast. Onbekend is hoe groot dit effect is.

Veenvernatting kan echter ook een extra uitstoot van het sterke broeikasgas methaan (CH4) veroorzaken. Ook daarvan is onbekend hoeveel dat is en onder welke omstandigheden dat gebeurt. Door de metingen uit te voeren in samenwerking met onderzoekers van de Wageningen Universiteit willen Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschappen NL hier gezamenlijk duidelijkheid over krijgen.

Gebieden van Natuurmonumenten

Natuurmonumenten maakt zich zorgen over klimaatverandering: voor de natuur en biodiversiteit en voor de mensen. De natuur kan een belangrijke bondgenoot zijn in het tegengaan van klimaatverandering door opslag en het vasthouden van CO2 in bodem of biomassa.

Daarnaast kan de natuur helpen tegen nadelige effecten van klimaatverandering. Een natuurgebied zoals Polder Camphuis is een natuurlijke klimaatbuffer: er is ruimte voor natuur en het biedt oplossingen voor klimaatproblemen en behoeften in de omgeving zoals waterveiligheid, vermindering CO2 en recreatie. Met natuurlijke klimaatbuffers bieden we ruimte aan regenwater bij extreem weer en helpen we Nederlanders droge voeten te houden. Natuurgebieden moeten daarvoor wel voldoende robuust zijn en de natuur moet er voldoende ruimte hebben.

Eerder dit jaar zijn er ook metingen gedaan in natuurgebied De Onlanden. De resultaten van dit onderzoek kunnen leiden tot adviezen voor beheerders van veen- en moerasgebieden.

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/landgoederen-paterswolde/nieuws/onderzoek-naar-broeikasgas-polder-camphuis

Categorieën
Milieudefensie

Wob: Wiebes blijft grote vervuilers subsidiëren op kosten van mkb

Niet de 12 grootste vervuilers uit de staal-, olie en chemische industrie, maar vooral mkb-bedrijven als fietsfabrikanten en koekjesfabrieken draaien op voor de verduurzaming van de grootste vervuilende industrie. Die conclusie trekt Milieudefensie uit informatie die met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) is verkregen.

Minister Wiebes beloofde de Tweede Kamer dat de industrie haar eigen vergroening betaalt, waarbij de rekening komt te liggen bij de grootverbruikers. De 12 grootste vervuilers zijn ook grootverbruiker. En nu blijkt dat Wiebes hen uit de wind houdt”, zegt Freek Bersch, campagneleider van Milieudefensie. “Dit is onbegrijpelijk. Zij betalen niet alleen minder energiebelasting, zij krijgen geld toe. Het wordt tijd dat zij echt hun eigen verduurzaming betalen.”

Top 12 vervuilers

De top 12 van industriële uitstoters bestaat uit 5 olieraffinaderijen, 6 chemiebedrijven en de hoogovens van Tata Steel. Samen zijn ze verantwoordelijk voor eenvijfde van de totale CO2-uitstoot van Nederland en tweederde van de Nederlandse industriesector.

Milieudefensie legde de uitstoot van deze 12 vervuilers naast de bijdrage van de industrie aan de subsidiepot voor verduurzaming van de industrie, op basis van de gegevens verkregen uit het Wob-verzoek. Die subsidiepot loopt in 2030 op tot 550 miljoen euro per jaar.

Uit de vergelijking blijkt dat deze 12 bedrijven minder dan 20 % van de subsidie opbrengen. Dat komt door een zeer laag belastingtarief en een reeks van vrijstellingen. Tata Steel, de grootste uitstoter, draagt helemaal niks bij. De industrie moet in 10 jaar tijd 59 % minder uitstoten.

Mkb bedrijven betalen het meest en krijgen het minst

Kleinere industriële bedrijven betalen ruim 80 % van de subsidiepot voor industriële vergroening, terwijl zij veel minder uitstoten en nauwelijks gebruik kunnen maken van dit geld. Het gaat vooral om mkb-bedrijven.

Freek Bersch: “De olieraffinaderij van Shell draagt gemiddeld per ton broeikasgas 75 keer minder bij dan onder andere fietsfabrikanten, machinebouwers en metaalbewerkers. En gemiddeld 30 keer minder dan huishoudens. Opvallend is dat zelfs ziekenhuizen en het onderwijs meer betalen voor de verduurzaming van Nederland.”

Iedereen gelijk behandelen

Campagneleider Freek Bersch van Milieudefensie: “De meeste mensen dragen graag bij aan het bestrijden van klimaatverandering, ook ondernemers. Maar het is niet uit te leggen dat juist de grootste vervuilers het zuurverdiende geld van kleinere fabrikanten mogen gebruiken om bijvoorbeeld hun CO2 onder de grond te stoppen. Zij moeten hun eigen verduurzaming betalen.

Milieudefensie pleit ervoor dat de vrijstellingen die de industrie geniet worden afgebouwd en dat de industrie echt gaat betalen voor elke ton CO2. Met die opbrengst kunnen bedrijven als Shell en Tata vervolgens hun uitstoot omlaag brengen.

Belasting grote bedrijven is geheim

Milieudefensie heeft met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur aan de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Financiën gevraagd naar de bijdrage aan de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) van de 15 grootste uitstoters van broeikasgassen in Nederland. De ministeries gaven alleen de cijfers per sector. Per bedrijf is die informatie volgens de rijksoverheid alleen bekend bij de belastingdienst. Die gegevens worden deels door bedrijven zelf aangeleverd en niet gecontroleerd. Milieudefensie vindt dat zorgelijk.

Meer lezen

Lees de notitie met de resultaten van het Wob-verzoek

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/wob-wiebes-blijft-grote-vervuilers-subsidieren-op-kosten-van-mkb

Categorieën
Milieudefensie

Absurd veel subsidie naar luchtvaart: ruim 2 miljard per jaar

Onze overheid sponsort fossiele bedrijven ieder jaar met 8,3 miljard euro. Meer dan een kwart van dat gigantische bedrag – 2,1 miljard euro – gaat via subsidies naar de luchtvaart. Onbegrijpelijk. Waarom stoppen we dat geld niet in duurzame oplossingen?

Deze schokkende cijfers staan in ons nieuwe onderzoek. Daarvoor werkten we samen met Oil Change International. Bekijk de factsheet.

Geen belasting op kerosine en tickets

Luchtvaartmaatschappijen hoeven geen belasting te betalen over de kerosine die ze gebruiken en ook tickets zijn vrijgesteld van btw. Dat terwijl het gebruik van auto, bus, trein of tram wel gewoon belast wordt. Het is absurd dat je voor je milieuvriendelijke tramkaartje meer btw-belasting betaalt dan voor een vervuilend vliegticket naar Bali.

Belastingvrij vervuilen

Bedrijven zoals KLM krijgen dus miljarden euro’s voordeel. Daarmee wordt vliegen en transport per vliegtuig gestimuleerd ten opzichte van alternatieven, zoals een hogesnelheidstrein. Ook op korte afstanden. En zo draagt de overheid direct bij aan milieu- en gezondheidsschade door de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof.

Ons onderzoek gaat over structurele overheidssteun. De miljarden die de overheid nu steekt in de KLM in verband met corona staan hier los van. In ons onderzoek hebben we dat steunpakket dus niet meegerekend.

Luchtvaart buiten klimaatakkoorden

De luchtvaart doet niet mee aan het klimaatakkoord van Parijs. Ook in het Nederlands Klimaatakkoord blijft de luchtvaart buiten schot. Ondertussen zien we de klimaatcrisis om ons heen werkelijkheid worden. Ons land heeft bijvoorbeeld al te maken met serieuze droogte. En dat is nog maar het begin. Daarom is het onverklaarbaar dat onze overheid nu nog miljarden pompt in de vervuilende, onhoudbare luchtvaartindustrie. Nota bene van ons belastinggeld. Geld dat juist bestemd is voor een veilige en gezonde leefomgeving.

Sponsor de toekomst, niet het verleden

Het gebruik en de productie van fossiele brandstoffen is de oorzaak van gevaarlijke klimaatverandering, bosbranden, overstromingen en mensenrechtenschendingen. Daar belastinggeld in stoppen is bizar. Laten we investeren in de toekomst. Daarom vragen wij de politiek: stop de financiële steun aan grote vervuilers en investeer in duurzaam herstel! Help je mee?

Teken de petitie

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/absurd-veel-subsidie-naar-luchtvaart-ruim-2-miljard-per-jaar

Categorieën
Milieudefensie

Slim vervoerspakket levert 9 miljoen ton CO2 besparing op

Uit berekeningen van CE Delft in opdracht van Milieudefensie blijkt dat het kabinet de uitstoot van broeikasgassen tot 9 miljoen ton CO2 kan verminderen. Door de invoer van een slim vervoerspakket met 5 maatregelen waaronder een veelvliegerstaks en kilometerheffing en daarbij een klimaatbonus voor iedere Nederlander.

Door de invoering van een veelvliegerstaks wordt 3,8 ton minder CO2 uitgestoten en vertrekken 23 procent minder vluchten vanaf Schiphol. Na invoering van een veelvliegerstaks betalen passagiers 40 euro extra voor de eerste vlucht,  80 euro voor de tweede, 160 voor de derde en bij vier of meer vluchten per jaar maximaal 320 euro extra voor elke vlucht. 

Ook minder stikstof

Behalve minder CO2 levert het slimme vervoerspakket van Milieudefensie ook een aanzienlijke daling op van stikstof. Met het plan stoot Nederland 3.300 ton minder stikstof uit. Stikstof tast de natuur ernstig aan. 

Klimaatbonus

“Het nieuwe vervoersplan is eerlijk, want de vervuiler betaalt”, zegt Bram van Liere van Milieudefensie. Met de invoer van het alternatieve pakket, krijgen alle huishoudens een vrij te besteden inkomensafhankelijke jaarlijkse klimaatbonus: 1000 euro voor de lage en middeninkomens, 400 voor de hoogste 20 procent van de inkomens. Deze regeling wordt bekostigd door een kilometerheffing, een ander onderdeel van het vervoerspakket. Lage inkomens gaan met de klimaatbonus financieel erop vooruit en hogere inkomens ontvangen nog altijd een jaarlijkse bonus van 450 euro.

Weg van de snelweg

Het pakket stelt ook voor om 1,5 miljard euro per jaar te verschuiven van wegenbouw naar openbaar vervoer en verbeterde infrastructuur voor de fiets. De verwachting is dat zo meer mensen gebruik gaan maken van de fiets en het ov. Dit bespaart tot 1,2 megaton CO2. Samen met een kilometerheffing maken we tot 30 procent minder autokilometers en stoten we tot nog eens 3 megaton minder CO2 uit. 

Schoner en eerlijker

Het slimme vervoerspakket bevat in totaal 5 maatregelen. De flexibele bijtelling, afschaffing van de onbelaste woon- werkvergoeding, investering in ov en fiets, kilometerheffing en de veelvliegerstaks. 

Van Liere: ”Door de urgentie van het klimaatprobleem is kilometerheffing noodzakelijk, met de klimaatbonus wordt deze ook eerlijk. Met dit plan kunnen VVD en CDA niet langer tegen de kilometerheffing zijn want de mensen met een laag inkomen gaan er op vooruit. Alleen automobilisten die veel rijden gaan in dit plan meer betalen, namelijk wat ze daadwerkelijk vervuilen. Reizen wordt schoner en eerlijker als de politiek kiest voor dit vervoersplan.”

Bekijk de brochure en download het deelrapport Voorstellen voor de klimaateconomie, bereikbaarheidspakket, en lees wat CE Delft over dit deelrapport vermeldt.

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/slim-vervoersplan

Categorieën
Milieudefensie

Nederland schendt afspraken, sponsort klimaatschade met meer dan 8 miljard euro per jaar

De Nederlandse regering beloofde al in 2013 dat ze dit jaar zou stoppen met het subsidiëren van het gebruik en de productie van kolen, gas en olie. Maar in plaats daarvan blijft de overheid jaarlijks miljarden euro‘s steken in de veroorzakers van klimaatverandering. Dat blijkt uit onderzoek dat Milieudefensie en Oil Change International dinsdag publiceren.

Sinds 2016 sponsort Nederland de klimaatcrisis met gemiddeld tenminste 8,3 miljard euro per jaar, staat in het onderzoek. Daarvan bestaat gemiddeld 4,9 miljard per jaar uit subsidies aan de lucht- en scheepvaart, de zware industrie, energiecentrales en de landbouwsector. Internationaal opererende bedrijven genieten exportkredieten en garanties van Atradius DSB, leningen van ontwikkelingsbank FMO en investeringen van staatsbank ABN AMRO. Het gaat in totaal om voordelen ter waarde van gemiddeld 2,9 miljard euro per jaar. Ruim een half miljard per jaar wordt uitgegeven aan investeringen in fossiele brandstoffen door staatsbedrijven als Energiebeheer Nederland en GasTerra.

Treinreizigers, huishoudens en vissers de dupe

“Luchtvaartbedrijven als de KLM krijgen samen 2,1 miljard euro per jaar over de rug van bijvoorbeeld de treinreiziger” zegt directeur Donald Pols van Milieudefensie. “De grote vervuilers uit de zware industrie krijgen miljoenen aan belastingvoordelen, die worden opgehoest door huishoudens en kleine ondernemers. Op dit moment dreigen Nederlandse bedrijven overheidssteun te krijgen voor het bouwen van infrastructuur voor gaswinning in Mozambique, waarvoor vissers moeten wijken en mensen van hun land zijn verdreven.”

‘Stop met het exporteren van klimaatvernietiging’

Hij roept de regering op zich aan haar afspraken te houden. “Nederland moet mensen en klimaat boven de belangen van bedrijven stellen en stoppen met het exporteren van klimaatvernietiging”. Pols: “Er zijn miljarden nodig om de economische gevolgen van de coronacrisis te boven te komen. Het is een politieke keuze of je die steekt in vervuilende bedrijven in Nederland en over de grens, of dat je investeert in eerlijke oplossingen die mensen een toekomstperspectief geeft. Ons rapport laat zien dat dat kán.”

Klimaatwinst in 2025

Door de subsidies ad 4,9 miljard euro per jaar af te schaffen kan de regering de CO2-uitstoot in 2025 met 7,7 procent (11,7 megaton) omlaag brengen. Dat is evenveel als de totale uitstoot door het energiegebruik van 2,3 miljoen huishoudens. Die daling is mogelijk als een deel van dit geld wordt geïnvesteerd in oplossingen voor mens en milieu, zoals duurzame energie, energiebesparing en het isoleren van woningen. Bovendien ontstaan zo nieuwe, groene banen.

Hét moment om afspraken na te komen

“Tot voor kort ontkende de regering glashard dat Nederland fossiele subsidies verleent”, zegt onderzoeker Laurie van der Burg van Price of Oil Change. “Nu dit onderwerp op de beleidsagenda staat is dit hét moment om eindelijk de afspraken over het afschaffen van deze fossiele steun na te komen. De lage olieprijs maakt het nu een goed moment om dit te doen.”

Het kabinet kan vandaag aan de slag

“Minister Wiebes van Economische Zaken kan vandaag besluiten om een einde te maken aan de miljoenen aan voordelen en kortingen voor de zware industrie en een algemene CO2-heffing invoeren zonder vrijstellingen”, stelt Pols. “Minister Kaag kan vandaag besluiten om net als Zweden geen garanties en kredieten te geven aan fossiele projecten in arme landen. Ze kan dat geld besteden aan de eerlijke overstap naar een duurzame energie. Ze kan investeren in de strijd van inwoners tegen milieuvervuiling door bedrijven als Shell en mensenrechtenschendingen in landen als Nigeria, Oeganda en Mozambique.”

* Het onderzoek hanteert de definitie van de Wereldhandelsorganisatie WTO om de subsidies voor fossiele brandstoffen in kaart te brengen. Die omvat directe subsidies, belastingvoordelen en prijsondersteuning. Daarnaast brengt het rapport financiering door publieke financiële instellingen en investeringen door Nederlandse staatsbedrijven in fossiel in kaart.

Meer lezen

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/nederland-schendt-afspraken-sponsort-klimaatschade-met-meer-dan-8-miljard-euro-per-jaar