Categorieën
Milieudefensie Natuur, Milieu en Dieren

Helpt de PVDA CETA alsnog aan een meerderheid in de Eerste Kamer?

De belangen van werknemers, milieu en dierenwelzijn zijn bij CETA ondergeschikt aan die van multinationals. Daarom stemde de PvdA in de Tweede Kamer tegen. Maar nu twijfelt de partij of het toch moet instemmen in ruil voor een paar minimale toezeggingen. Laten we dat gebeuren?

Roep de PVDA op tegen CETA te stemmen

PvdA-fractie heeft sleutel in handen

Om CETA in de Eerste Kamer te stoppen hebben we 38 van de 75 stemmen nodig. Op dit moment kunnen we uitgaan van 28 stemmen voor (VVD, CDA en D66), 30 tegen (SP, GL, FvD, PVV en PvdD) en 17 stemmen die nog twijfelen (CU, 50PLUS, SGP, Groep Otten, OSF en PvdA). Net als in de Tweede Kamer wordt het dus heel spannend.

Hoe staan die twijfelende partijen er nu in? Afgaande op de stemming in de Tweede Kamer en recente uitlatingen schatten we die zo in:

 • 4 stemmen waarschijnlijk tegen (SGP en Groep Otten)
 • 4 stemmen waarschijnlijk voor (CU)
 • 9 stemmen onbeslist (PvdA, 50PLUS en OSF)

Hieruit kunnen we opmaken dat de PvdA met 6 stemmen in de Eerste Kamer de sleutel in handen heeft. In de Tweede Kamer stemde de PvdA-fractie tegen. De leden in de Eerste Kamer hebben aangegeven hun eigen afweging te zullen maken.

Minister Kaag lanceerde onlangs een voorstel voor duurzame handelsafspraken voor de EU, samen met Frankrijk. Daar staan interessante ideeën tussen, waaronder de optie om tarieven juist te verhogen als handelspartners niet duurzaam genoeg produceren.

Voor de PvdA zou dit hun bezwaren tegen CETA kunnen wegnemen, maar dat zou een grote vergissing zijn. Het voorstel van Nederland en Frankrijk heeft geen gevolgen voor de inhoud van CETA, want die tekst ligt al vast. En bovendien hebben andere EU-lidstaten er nog geen steun voor uitgesproken. En uiteindelijk veranderen deze voorstellen niks aan het claimsysteem voor multinationals, het grote probleem van CETA.

Focus op ICS
Er is veel mis met CETA. En er zijn net zoveel fabels als feiten. Maar de blikken zijn nu vooral gericht op ICS (Investment Court System). Dat is een apart rechtssysteem binnen CETA dat grote investeerders (lees multinationals) moet beschermen tegen beslissingen van landen die hun investeringen kunnen schaden.

Minister Kaag van Buitenlandse Handel zegt dat de kans op een claim tegen Nederland zeer klein is. Volgens haar vooral omdat er nog nooit een investeerdersclaim via bestaande verdragen is ingediend. Ten eerste weten we dit helemaal niet, omdat veel claims niet openbaar zijn. En ten tweede dreigt er juist op dit moment een miljardenclaim tegen de Nederlandse Staat.

Het bedrijf Uniper wil de sluiting van haar kolencentrale aanvechten die dicht moet vanwege de kolenexit. Om de klimaatcrisis te bestrijden en aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen, moeten de meeste fossiele brandstoffen in de grond blijven. Zeker vervuilende kolen. Uniper wil de kosten daarvoor bij de Nederlandse belastingbetaler neerleggen via deze claim.

Milieudefensie wil moratorium op claims in coronatijd
Vorige week vond de eerste deskundigenbijeenkomst over CETA in de Eerste Kamer plaats. Onze campagneleider Freek Bersch gaf daar als een van de deskundigen zijn mening. Hij stelt dat CETA achterhaald is en dat corona alles nog meer op scherp zet.

Door het coronavirus moeten overheden noodgedwongen ingrijpen om verspreiding te voorkomen. En dat schaadt mogelijk investeringen van grote bedrijven. Dus zouden die bedrijven gigantische claims in kunnen dienen tegen overheden, waaronder Nederland. Er zijn veel aanwijzingen dat advocatenkantoren zich warmlopen om claims naar aanleiding van coronamaatregelen op te pakken. Net als bij de klimaatcrisis is dat natuurlijk de wereld op zijn kop, terwijl de wereld al op zijn kop staat.

Daarom ondertekende Donald Pols, directeur van Milieudefensie, een internationale oproep om een onmiddellijk moratorium (opschorting) in te stellen op alle ISDS-claims met betrekking tot overheidsmaatregelen gericht op gezondheid, economie en sociale effecten van de pandemie. Want het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld het sluiten van bedrijven om verspreiding van het virus te voorkomen, kan leiden tot een claim. Ook moeten overheden nu al hun aandacht richten op de beheersing van het virus en de economische crisis, niet op potentiële claims. En wat als een miljardenclaim wordt toegekend net nu al het geld nodig is om mensen en bedrijven te ondersteunen?

Roep de PvdA op zijn rug recht te houden en te kiezen voor mensen boven multinationals.

Via de site wijstoppenceta.nl zijn al duizenden mails verstuurd naar kamerleden. Stuur nu zelf een mail aan de PvdA en roep hen op tegen CETA te stemmen.

Categorieën
Milieudefensie Natuur, Milieu en Dieren

Eerste Kamer hoort CETA-deskundigen

Op dinsdag 12 mei vanaf 9 uur geven CETA-deskundigen hun mening in de Eerste Kamer. Een belangrijk moment in de besluitvorming in de senaat. Want de partijen die nog twijfelen, bepalen hier mede hun positie. De Eerste Kamer staat voor een belangrijke keuze: willen we CETA of willen we een duurzame, weerbare samenleving?

Bijna had de Tweede Kamer CETA weggestemd in februari 2020. Het scheelde uiteindelijk slechts 2 stemmen. Maar we hebben nog een kans om CETA te stoppen. Want nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. En daar heeft het kabinet op dit moment geen meerderheid.

CETA of duurzaam en weerbaar?

Campagneleider Freek Bersch van Milieudefensie is ook opgeroepen voor de deskundigenbijeenkomst. Daarvoor schreef hij zijn postion paper CETA is hyperglobalisering. Dus wat gaat de Eerste Kamer doen? Gaan ze voor CETA of voor een duurzame, weerbare samenleving?

Live volgen

Je kan de bijeenkomst op dinsdag 12 mei vanaf 9 uur live volgen via de website van de Eerste Kamer.

Roep de Eerste Kamer op: stop CETA

In de weken na de deskundigenbijeenkomst gaat de Eerste Kamer stemmen over CETA. Roep de leden van de Eerste Kamer nu op om CETA te stoppen via wijstoppenceta.nl

Categorieën
Milieudefensie Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

CETA: Deze partijen kozen vandaag voor de macht van multinationals

Vandaag stemde de Tweede Kamer over CETA. De grote vraag was: Is dit handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada wel of geen goed idee? Helaas stemde een nipte meerderheid vóór CETA. In dit artikel kom je te weten wat de partijen hebben gestemd en wat de gevolgen zijn van de uitkomst.

De uitslag van de stemming over CETA in de Tweede Kamer:

Vóór: 72 zetels

 • D66
 • CDA
 • VVD 
 • ChristenUnie
 • Van Haga 

Tegen: 69 zetels

 • PVV 
 • SP 
 • GroenLinks
 • Partij van de Arbeid 
 • Partij voor de Dieren
 • 50 Plus
 • SGP 
 • DENK
 • Forum voor Democratie 
 • Femke Merel van Kooten Arissen

Zorgelijke uitkomst

De Tweede Kamer kon vandaag geschiedenis schrijven, door te kiezen voor duurzame en eerlijke handel. Dat is helaas niet gebeurd. Een nipte meerderheid stemde vóór CETA. Wij vinden dit een heel zorgelijke uitkomst. Want CETA betekent:

 • Nog meer macht voor multinationals. Want met CETA kunnen grote vervuilende Canadese en Amerikaanse bedrijven miljoenen- of zelfs miljardenclaims indienen als we bijvoorbeeld stoppen met de gaswinning in de Waddenzee of de handel in kolen.
 • De bescherming van klimaat-onvriendelijke investeringen, zoals Shells productie van Canadese teerzandolie en schaliegas. Geld verdienen blijft dus belangrijker dan het beschermen van mens, dier en milieu. 
 • Canadese kiloknallers op ons bord, met meer dierenleed, milieuvervuiling en klimaatuitstoot. Want Canada heeft minder hoge standaarden voor milieu en dierenwelzijn dan Nederland en de Europese Unie.

Er is nog hoop! Eerste Kamer is nu aan zet

De Tweede Kamer heeft gesproken. Nu is de Eerste Kamer aan zet. Want onze senatoren hebben de doorslaggevende stem over CETA. Het goede nieuws is dat er in de senaat tot nu toe een meerderheid is tegen CETA. Dat gaan wij de komende tijd natuurlijk proberen zo te houden.

Nederland staat niet alleen

Nederland staat niet alleen in de beslissing vóór of tegen CETA. Het verdrag moet door elk Europees land goedgekeurd worden. Pas dán kan het doorgaan. Ook onze buurlanden Frankrijk, Duitsland en België moeten nog stemmen. Als 1 land tegen stemt, gaat het hele verdrag niet door.

Tekst loopt door onder de afbeelding

We blijven sowieso vrienden met Canada

Stort onze welvaart in zonder CETA, zoals de VVD stelt? Welnee. Zonder CETA blijven we ook gewoon vrienden met Canada. En zonder CETA kunnen we ons makkelijker inzetten voor de bescherming van mens, dier en milieu. Dat is hard nodig: hier én in Canada.

Winst: Draagvlak voor megaverdragen neemt af

Handelsverdragen als CETA kunnen op steeds minder steun rekenen. Mede dankzij ons verzet tegen CETA denkt de EU nu (harder dan ooit) na over echt ambitieuze afspraken over klimaat en duurzame ontwikkeling in handelsverdragen. Dat is winst voor mens en klimaat in Europa en ver daarbuiten. Want ook in Afrika, Latijns-Amerika en Azië maken ze zich terecht zorgen over CETA, 

“CETA zou wel eens het laatste foute handelsverdrag kunnen zijn waar Nederland een handtekening onder zet.” Freek Bersch, campagneleider

Categorieën
Milieudefensie Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

Live feed CETA-debat

Het is extreem spannend, komt CETA er wel of niet? Vandaag debatteert de Tweede Kamer over dit handelsverdrag. Hieronder volg je live het debat en het commentaar van twitteraars.

Stemt een meerderheid tegen het CETA-verdrag?

Krijgen we straks vlees op ons bord afkomstig van varkens die hun hele leven vast hebben gestaan. En kunnen Canadese bedrijven ons straks aanklagen als we de gaskraan dichtdraaien? Ja dat kan, als handelsverdrag CETA wordt goedgekeurd.

De politiek is verdeeld. In de video hieronder kun je live het debat in de Tweede Kamer volgen. Volgende week stemmen de partijen over CETA. Wil je ons helpen politici een laatste zetje in de juiste richting te geven? Ga dan naar wijstoppenceta.nl en stuur een politicus naar keuze een mail.

Wat vindt Twitter van CETA

Hieronder volg je live wat er op Twitter wordt gezegd rondom het debat. Refresh deze pagina af en toe zodat je de nieuw toegevoegde tweets kunt zien.

Categorieën
Milieudefensie Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

Waarom arme landen zich ook zorgen maken over CETA

Ze hebben niets met CETA te maken. Toch roepen 70 organisaties wereldwijd Nederland op om tegen dit handelsverdrag te stemmen. CETA moet namelijk als voorbeeld dienen voor nog veel meer handelsverdragen van de EU. Lees hoe handelsverdragen een land kapot kunnen maken.

Dankzij handelsverdragen toch bomen blijven kappen

Helaas is een land als Indonesië door schade en schande wijs geworden op het gebied van handelsverdragen. In 1999 nam de regering hier een nieuwe bosbouwwet aan. Vanwege de verwoestende effecten voor het milieu, werden open mijnen verboden in beschermde bosgebieden.

Internationale mijnbouwbedrijven die al actief waren in beschermde gebieden, claimden vervolgens extreem hoge schadevergoedingen. De regering zwakte de wet daarom af en stond toe dat de bedrijven met contracten van vóór 1999 bomen mochten blijven kappen in beschermde gebieden.

Bedrijven machtiger dan de overheid door ISDS

Hoezo kan een mijnbouwbedrijf een regering aanklagen? Indonesië had op dat moment een handelsverdrag met onder andere Amerika. Een onderdeel daarvan is ISDS, Investor State Dispute Settlement. Dit houdt het volgende in. Als een land als Indonesië nieuwe wetten invoert die nadelig uitpakken voor de winst van een bedrijf, dan heeft dat bedrijf het recht om een claim bij de overheid neer te leggen.

In dit geval schrok de Indonesische overheid zo ontzettend van de hoogte van deze claims, dat ze de wet aanpaste. Hierdoor worden er dus nog steeds bossen gekapt in beschermd natuurgebied. In het handelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie zit een zelfde onderdeel, hier heet het ICS. Investment Court System.

isds-ceta2sans_titre.png

CETA als blauwdruk

CETA moet dienen als blauwdruk voor heel veel handelsverdragen in de toekomst. Dat betekent dat landen mogelijk opnieuw geconfronteerd worden met miljardenclaims van bedrijven. Dat heeft voor Nederland misschien niet direct verstrekkende gevolgen. Maar voor lagelonenlanden wel. De bedragen die de afgelopen jaren geclaimd en toegekend zijn, waren soms hoger dan het zorgbudget van zo’n land voor een heel jaar.

Tijd voor verandering

Handelsverdragen hebben wereldwijde invloed. Ze dragen bij aan slechte arbeidsomstandigheden of onveilige fabrieken, omdat vooral de laagste prijs geldt. Ze verergeren klimaatverandering, omdat ze de fossiele industrie beschermen in plaats van aanpakken. Het moet anders. En het kan ook anders.

Want is het niet gek dat handelsverdragen gericht zijn op winst en voordeeltjes voor grote bedrijven? Terwijl het zou moeten gaan over hoe handel en investeringen bijdragen aan een gezond milieu, fatsoenlijk werk, een duurzame economie en het stoppen van klimaatverandering.

Help ons en zet druk op de overheid

We kunnen CETA nog stoppen. Wil je ons daarbij helpen? Stuur politici een mail waarin je hen oproept tegen CETA te stemmen.

De brief lees je hier

Categorieën
Milieudefensie Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

CETA, op zoek naar de feiten

Er is veel kritiek op CETA, het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. Programmamaker Froukje Jansen ging op zoek naar het echte verhaal. Bekijk hieronder de documentaire ‘CETA, op zoek naar de feiten’.

Minister Kaag van Buitenlandse Handel wil dat de Tweede Kamer het verdrag binnenkort goedkeurt en noemt de kritiek op CETA vaak onzin. Maar ondertussen zitten wij met veel vragen waar geen duidelijk antwoord op komt. Want:

 • Vinden we over een paar jaar hormoonvlees op ons bord?
 • Eten we straks vlees van varkens die hun hele leven lang vast hebben gestaan?
 • Kunnen onze boeren de concurrentie aan met de Canadese boer, die veel meer ruimte heeft en ook veel meer mag?
 • Kunnen we straks miljardenclaims verwachten van Canadese bedrijven omdat we de gaskraan dichtdraaien?
 • En wie gaat dat allemaal betalen?

De vervuiler wordt betaald

Froukje Jansen stelt deze vragen aan experts die zich hebben verdiept in CETA. Over een ding zijn ze het allemaal eens: CETA beschermt de belangen van multinationals boven die van mens en milieu. De zoektocht van Froukje naar de feiten achter CETA bekijk je hier:

CETA – op zoek naar de feiten

Help mee om CETA te stoppen

Binnenkort stemt de Tweede Kamer over CETA. Help mee en roep de kamerleden op tegen het verdrag te stemmen via WijStoppenCETA.nl

Categorieën
Milieudefensie Natuur, Milieu en Dieren Nieuwsbericht

Op deze manieren ga jij last krijgen van CETA

Half februari stemt de Tweede Kamer over handelsverdrag CETA. Door dit Europees-Canadees Handelsverdrag kunnen bedrijven onze overheid straks aanklagen. Of je nou ouder bent die gebruikmaakt van kinderopvang of graag naar de Waddeneilanden gaat, iedereen kan er last van krijgen. Milieudefensie en SOMO maakten voor jou een overzicht van Canadese bedrijven.

Help ons CETA te stoppen, roep politici op om tegen dit oneerlijke handelsverdrag te stemmen

Ja, ik help CETA te stoppen

Bepaalt Onex straks de regels in de kinderopvang?

Heb jij een kind dat naar de kinderopvang gaat? Grote kans dat jouw kind naar Partou, SmallSteps, Zus en Zo of Belle Fleur gaat. 60.000 Nederlandse kinderen gaan naar een kinderopvang die in handen is van de Canadese investeringsmaatschappij Onex. Politieke partijen willen dat de overheid zich intensiever gaat bemoeien met de kinderopvang. Zo gaan er stemmen op om te verbieden dat bedrijven winst maken met kinderopvang. Ook kan de overheid strengere eisen stellen aan de huisvesting of het aantal kinderen per leidster. Onder CETA kunnen Canadese investeerders als Onex een schadevergoeding eisen, omdat ze door het nieuwe overheidsbeleid minder winst kunnen maken.

Blijft Vermillion kleine gasvelden uitputten?

Vermillion is een Canadees gasbedrijf met gasvelden in Nederland: onder andere in de Waddenzee, Waalwijk en Woerden. De gaskraan in Groningen wordt steeds verder dichtgedraaid, maar dat geldt nog niet voor de kleinere gasvelden elders in het land. Als de Nederlandse regering besluit om helemaal op te houden met gaswinning, dan kan Vermillion onze overheid voor miljarden aanklagen. Omdat Vermillion door deze regel enorm veel inkomsten misloopt.

Houdt Brookfield Asset Management de woningmarkt in zijn greep?

Een betaalbaar huis vinden in Amsterdam? Dat is ongeveer hetzelfde als het terugvinden van je lens op Lowlands. Daarom gaan er steeds meer stemmen op om de huurprijzen aan banden te leggen, zodat Amsterdam bewoonbaar blijft. Door zo’n regel kunnen vastgoedbeleggers als Brookfield Asset Management onder CETA compensatie vragen voor misgelopen inkomsten.

Help ons CETA te stoppen

Half februari stemt de Tweede Kamer over CETA. Help ons te voorkomen dat multinationals straks machtiger worden dan onze overheid. Voorkom dat ons belastinggeld straks wordt uitgegeven aan schadeclaims. Roep politici op om tegen CETA te stemmen via wijstoppenceta.nl.

Ja, ik help CETA te stoppen

In samenwerking met SOMO publiceert Milieudefensie het onderzoek: CETA, claimrecht voor multinationals. In dit onderzoek zetten we op een rij van welke bedrijven de Nederlandse overheid in de toekomst claims kan verwachten. Het hele onderzoek vind je hier.