Reactie op uitspraak Geschillencommissie over biomassa

Greenpeace en de kolenbedrijven zijn verwikkeld in een achterhoede gevecht. Zelfs de SER heeft geconcludeerd dat het bijstoken van biomassa in kolencentrales zou moeten stoppen, omdat duurzame biomassa schaars is en deze niet moet worden verbrand voor stroomopwekking. De uitspraak van de geschillencommissie verandert daar niks aan en vandaar dat Greenpeace, samen met WNF, Natuur […]

Milieuorganisaties blij dat SER subsidies voor biomassaverbranding afraadt

Volgens het advies dat de Sociaal-Economische Raad (SER) vandaag heeft gepresenteerd, is verbranding van waardevolle biogrondstoffen onwenselijk. De overheid moet subsidies voor biomassaverbranding afbouwen, zo stelt de SER. Natuur & Milieu en Milieudefensie – nauw betrokken bij de totstandkoming van dit advies – vinden dat de overheid biogrondstoffen beter kan gebruiken voor dingen waar we […]