Categorieën
Artsen zonder grenzen

Beiroet: duizenden gewonden behandeld

Een maand geleden, op 4 augustus, vond een enorme ontploffing plaats in de haven van Beiroet. Gebouwen werden compleet weggevaagd en alle ramen zijn in de wijde omgeving gesneuveld. Meer dan 200 mensen hebben de ramp niet overleefd, duizenden mensen zijn gewond geraakt en nog eens honderdduizenden mensen zijn van de ene op de andere dag dakloos geworden. Onze teams blikken terug en praten met de inwoners van Beiroet over de impact van de ramp op hun leven.

Impact van de explosie:

 • De helft van de gebouwen in stad heeft schade opgelopen door de explosie.
 • Naar schatting hebben 300.000 mensen geen dak meer boven hun hoofd.
 • De herstelkosten van Beiroet worden geschat op 3 miljard dollar.

Crisis na crisis

‘De mensen in Libanon hebben ramp na ramp te verduren’, vertelt Jonathan Whittall, onze noodhulpcoördinator in Beiroet. ‘Al voor het land te maken kreeg met het coronavirus begin dit jaar, was de economische situatie hier alarmerend. Veel mensen leven in armoede en de werkloosheid is enorm. Ook legt de coronapandemie veel druk op het zorgstelsel in het land. Vlak voor de explosie had het land veel moeite om het stijgend aantal COVID-19 patiënten aan te kunnen. Ziekenhuizen raakten overvol. En in de uren na de explosie warmen er ook nog eens duizenden gewonden bij de ziekenhuizen binnen. De explosie heeft 3 ziekenhuizen in de stad verwoest. Wat het capaciteitsprobleem nog groter maakt. Het maakt de mensen boos en moe’, legt Jonathan uit.

Onze hulp in Beiroet

Het gezondheidssysteem van Libanon heeft veel veerkracht getoond bij het omgaan met meerdere crises in Libanon. Maar we zien nu, na de zoveelste ramp, dat er hulp nodig is. Om het zorgpersoneel direct na de explosie bij te staan, hebben we in de eerst uren EHBO-koffers uitgedeeld. Daarna hebben we in kaart gebracht waar de grootste behoefte lag.

In een van de zwaarst getroffen wijken hebben we een wondzorgkliniek opgezet. Onze teams zagen veel verwondingen veroorzaakt door scherven van glas en metaal. Veel mensen die bij onze kliniek kwamen, hadden last van geïnfecteerde wonden. In onze kliniek worden deze wonden met zorg behandeld. Daarnaast hebben we 3 noodklinieken opgezet in verschillende delen van Beiroet. Mensen kunnen daar terecht voor de behandeling van wonden, chronische ziekten en mentale problemen.

In de noodklinieken hebben onze teams:

 • 737 mensen behandeld voor hun wonden;
 • hulp verleend aan 2360 patiënten met chronische ziekten;
 • 1645 patiënten voorzien van tijdelijk medicatie voor chronische ziekten.

Hulp aan 2.360 chronisch zieke patiënten

‘Al snel werd duidelijk dat niet alleen de gewonden hulp nodig hadden, maar ook mensen met chronische ziekten. Velen waren hun medicijnen kwijtgeraakt of hadden geen medicijnen meer, konden zich geen nieuwe vullingen veroorloven of hadden geen toegang meer tot gezondheidsvoorzieningen die waren beschadigd of vernietigd. Sinds de explosie hebben onze teams 2.360 patiënten met chronische ziekten geholpen vanuit onze medische punten, of hebben thuis hulp gekregen. Ook hebben we 1645 patients kunnen voorzien van medicatie als een tijdelijke oplossing’, vertelt Jonathan. ‘De explosie heeft de huizen van honderdduizenden mensen verwoest. Onze teams hebben daarom hygiënekits uitgedeeld in enkele van de zwaarts getroffen wijken van Beiroet. Verder hebben we 6 watertanks geïnstalleerd om mensen te voorzien van schoon drinkwater.’

Explosie in Beiroet
Onze teams verlenen hulp aan huis zodat niemand wordt uitgesloten van zorg. ©Mohamad Cheblak
Explosie in Beiroet
Samar is 3 jaar oud. Onze arts verzorgt in de noodkliniek de wonden die zij opliep tijdens de explosie. ©Mohamad Cheblak

Psychologische hulp

Na de burgeroorlog, de economische crisis en de coronapandemie is de explosie een extra trauma voor de bevolking van Libanon. Op basis van onze ervaring weten we dat dit een enorme impact zal hebben op de geestelijke gezondheid van de mensen in Beiroet. Aangezien psychologische hulp een belangrijk onderdeel is van ons werk in Libanon, hebben we snel een team van psychologen kunnen mobiliseren om psychische noodhulp te verlenen. Op dit moment werken we aan het ontwikkelen van een oplossing op de langere termijn.

Teams blijven hulp bieden

Ons werk is slechts een klein deel van de totale noodhulp die nodig is in Beiroet. In samenwerking met verschillende lokale instanties en het ministerie van Volksgezondheid brengen we de behoeften van de bevolking in kaart. Onze teams blijven zich in Libanon en Beiroet inzetten voor de meest kwetsbare mensen die hulp nodig hebben.

Dit artikel is afkomstig van de website van Artsen zonder Grenzen:

https://www.artsenzondergrenzen.nl/nieuws/explosie-beiroet-enorme-impact-op-inwoners/

Categorieën
Rode Kruis

Een maand na de explosie in Beiroet: hoe hebben we tot nu toe geholpen?

Het is een maand geleden dat een enorme explosie in één klap het leven van honderdduizenden mensen in Beiroet in puin legde. Veel Libanezen hadden dringend hulp nodig. Sinds de explosie op 4 augustus heeft het Rode Kruis 106.642 mensen kunnen helpen. We verzorgden onder meer medische hulp, voedselpakketten, onderdak en financiële steun. In dit artikel lees je wat we de eerste maand precies hebben gedaan voor de inwoners van Beiroet.

Na de explosie in Beiroet verzorgt het Rode Kruis de ambulancediensten.

Medische hulp

Het Rode Kruis was direct na de ramp aanwezig om eerste hulp te verlenen en gewonden te evacueren. Sinds de explosie op 4 augustus hebben we ruim 10.000 mensen per ambulance vervoerd naar verschillende ziekenhuizen.

Hulpverleners zetten EHBO-posten op voor mensen die niet meteen in het ziekenhuis terecht konden. De ziekenhuizen waren al overbelast door de coronapandemie en een groot deel van de zorginstellingen raakte beschadigd door de explosie. Daarnaast maken de economische crisis en het oplopende aantal coronapatiënten dat de druk op de gezondheidszorg hoog blijft. In het hele land zijn 36 gezondheidscentra en negen mobiele klinieken van het Rode Kruis actief. Hulpverleners bieden hier gratis medische zorg.

De Libanezen hebben niet alleen fysiek, maar ook mentaal geleden onder de ramp. Getrainde Rode Kruis-hulpverleners bieden daarom ook psychosociale zorg. Deze zorg en de medische hulp gaan ook de komende tijd door.

Voedsel en opvang

Zo’n 7.700 gezinnen hebben voedselpakketten ontvangen en meer dan 6.000 gezinnen kregen hygiënekits. Geen van de mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt door de explosie, leeft nog op straat. Deze mensen verblijven in de noodopvang het Rode Kruis of bij vrienden of familie. De komende tijd zullen we helpen bij het repareren van huizen.

Financiële steun

Uit een rondgang van het Rode Kruis blijkt dat mensen het belangrijk vinden om zo snel mogelijk weer zelfstandig hun leven op te kunnen pakken. Bewoners van Beiroet willen hun huizen repareren, zelf weer eten kopen en koken voor hun gezin. Dit wordt bemoeilijkt door de economische crisis in het land.

Het Rode Kruis gaat daarom de komende tijd financiële steun geven aan gezinnen. Hierdoor worden zij sneller weer zelfvoorzienend en het stimuleert de lokale economie. We verwachten maximaal 10.000 gezinnen voor het einde van de maand op deze manier te kunnen helpen.

Meer over Beiroet

De explosie van 4 augustus in de haven van Beiroet verwoestte hele wijken in de Libanese hoofdstad Beiroet. Ook vielen meer dan tweehonderd doden en raakten duizenden mensen gewond. En dit in een land waar een crisis de economie heeft verlamd en een uitbraak van het coronavirus continu op de loer ligt.Meer over de explosie in Beiroet

Dit artikel is afkomstig van de website van het Nederlandse Rode Kruis:

Een maand na de explosie in Beiroet: hoe hebben we tot nu toe geholpen?

Categorieën
Terre des Hommes

Kinderen en ouders leren op afstand met ‘Can’t Wait to Learn’

In het kader van het ‘Back-to-the-Future’ project voert Terre des Hommes Italië het ‘Can’t Wait to Learn’ programma uit. Aangeboden door War Child in Libanon en aangepast aan het leren op afstand. “De cursus is vereenvoudigd en goed geillustreerd”, zegt Joelle, Education Focal Point van Terre des Hommes Italië centrum in Souk el Gharb.

Ze leren ook om ‘nee’ te zeggen

Het programma omvat niet alleen cursussen Arabisch en wiskunde, maar ook corona voorlichting en psychosociale activiteiten.  

Dat laatste is een lange termijn investering, legt Khouloud  van Terre des Hommes Italië uit. “De verandering, die niet direct zichtbaar is, is een opstapje voor het kind om routine en gedrag te leren.

Ze leren ook om ‘nee’ te zeggen, en dat ze het recht hebben om te accepteren of te weigeren. Dit is belangrijk in de strijd tegen de uitbuiting van kinderen”. 

Dankzij de psychosociale activiteiten kunnen kinderen leren op een andere wijze,  zoals bijvoorbeeld door middel van begeleid tuinieren. 

Back to the Future

Tegelijkertijd organiseert Terre des Hommes Italië ook bewustmakingssessies voor ouders. Deze sessies draaien om thema’s als kinderrechten, kindhuwelijken, stress, omgaan met traumatische gebeurtenissen, conflictoplossing en sociale vaardigheden. 

Volwassenen luchten hun hart en leven met elkaar mee op de telefonische hulplijn.

“Voor iemand die meestal niet praat, geen mening geeft en niet meedoet, herken ik de verandering in hen als ik ze vol vertrouwen bezig zie… en weet ik dat ze het zullen overbrengen op anderen in hun omgeving”.

Back to the Future

Dit bericht is afkomstig van de website van Terre des Hommes:

https://www.terredeshommes.nl/nl/actueel/kinderen-en-ouders-leren-op-afstand-met-can-t-wait-to-learn

Categorieën
Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling helpt de slachtoffers in Libanon

De gigantische explosie in de haven van Beiroet heeft een enorme impact op de levens van inwoners van de stad. Uit de opbrengst van de Nationale Actie van Giro555 ontving Stichting Vluchteling 1,2 miljoen euro. We helpen hiermee 29.694 mensen, 20% van hen is vluchteling.

Hulp is keihard nodig

Sinds de dag van de ramp heeft de explosie tenminste 180 mensen het leven gekost, meer dan 6.500 mensen zijn gewond en er werden 300.000 mensen dakloos. Onder hen raakten 124 vluchtelingen gewond en overleden er tot nu toe ten minste 34 vluchtelingen. Er is een grote behoefte aan hulp.

Hoe helpt Stichting Vluchteling?

Samen met onze lokale Libanese partner Intersos zijn we direct met onze hulpactiviteiten van start gegaan in Beiroet. In deze eerste fase van de ramp ligt de focus de noodhulp aan onder meer Syrische vluchtelingen, arbeidsmigranten en aan de meest arme Libanezen uit Beiroet. De komende negen maanden wordt hulp verleend, dit is wat we doen:

 • Allereerst verstrekken we cash noodhulp aan 5.967 Libanezen, Syrische vluchtelingen en arbeidsmigranten. De bijdrage is bedoeld voor eerste levensbehoeften als medische zorg, voedsel en onderdak (huur).
 • We bieden onderdak aan 75 gezinnen (337  personen) door het  financieren van herstelwerkzaamheden aan beschadigde huizen middels cash noodhulp en daarmee een bijdrage te leveren voor de aanschaf van bouwmaterialen, zoals tentzeilen, deuren, ramen etc.
 • Hygiënepakketten voor 1000 gezinnen (4.500 Libanezen), die variëren van zeep, waterzuiveringstabletten tot toiletpapier en een jerrycan. Vanwege een recordaantal coronabesmettingen zitten in het noodpakket ook beschermingsmiddelen als handgel, mondkapjes en ontsmettingsspray.
 • Veel inwoners zijn in shock. Hulpverleners bieden medische en psychosociale ondersteuning aan totaal 4.859 inwoners van Beiroet.
 • En ten slotte verlenen we juridische bijstand en juridisch advies aan 3.320 mensen die door de ramp bijvoorbeeld hun identiteitspapieren zijn kwijtgeraakt.

Hulp blijft keihard nodig

Je kunt de hulp van Stichting Vluchteling en de andere samenwerkende hulporganisaties nog steeds steunen door een gift aan Giro 555 (IBAN NL08 INGB 0000 0005 55).

Dit artikel is afkomstig van de website van Stichting Vluchteling:

https://www.vluchteling.nl/nieuws/2020/8/hulplibanon

Categorieën
Terre des Hommes

Kinderen in Beiroet krijgen traumahulp

Omdat ook veel gezinnen naar andere wijken, hotels, opvangplekken en nabijgelegen plaatsen zijn getrokken, doen we nu ook daar onderzoek naar de leefsituatie en mentale toestand van kinderen. Daarna bieden we gericht hulp aan de kinderen en hun families. 
Tegelijkertijd zet Terre des Hommes samen met een lokale partner Borderless NGO nieuwe kindvriendelijke plekken op, daar waar nodig. 

Bijvoorbeeld in de wijk Karantina. In een tent zijn kinderen onder professionele begeleiding van Terre des Hommes aan het tekenen en is er een kringgesprek met kinderen gaande. “We waren aan het eten toen we de explosie hoorden, de elektriciteit viel uit”, vertelt een kind. Een ander: “Mijn moeder raakte gewond aan haar hand door rondvliegend glas, en mijn broer moest hechtingen.” “En ik mis mijn klasgenootjes”, zegt een kind gelaten. Dan begint er opeens een kind hard te huilen. Een ballon knapt en hij schrikt van het geluid, dat hem en de andere aanwezigen meteen terugbrengt naar de verschrikkelijke 4 augustus. 

Opbrengst actie Giro555

De inwoners van Libanon hebben veel hulp nodig. Dankzij heel veel betrokken Nederlanders is er met de actie voor Beiroet van Giro-555 bijna 13 miljoen euro opgehaald! Dat geld besteden de samenwerkende hulporganisaties aan noodhulp voor de bevolking van Beiroet. Van reddingswerk, medische zorg, water en voedsel, tot onderdak en psychosociale zorg.  
Terre des Hommes, een van de elf betrokken organisaties, heeft tot nu toe al meerdere veilige plekken opgezet voor kinderen en zorgt voor bescherming en traumazorg voor kinderen en hun families. Ook gaan we lokale zorgverleners en medewerkers van andere organisaties trainen in traumazorg en bescherming aan kinderen en hun families in noodsituaties.

Dit bericht is afkomstig van de website van Terre des Hommes:

https://www.terredeshommes.nl/nl/actueel/kinderen-in-beiroet-krijgen-traumahulp

Categorieën
Stichting Vluchteling

Ruim € 12,9 miljoen voor Beiroet na Nationale Actiedag

Op vrijdag 14 augustus vroegen de Samenwerkende Hulporganisaties de hele dag steun voor de hulpverlening aan de bevolking van Beiroet. Dit deden zij via een livestream vanuit een speciaal actiecentrum in Hilversum. Daarnaast reed een ‘collectebus’ van Giro 555 door het land om geld op te halen en organiseerden veel mensen hun eigen actie. Na de Nationale Actiedag, stond de teller van de donaties op ruim € 12,9 miljoen.

Bekende Nederlanders in actie voor Giro 555

Veel bekende Nederlanders werkten mee aan de Nationale Actiedag. De presentatie van de livestream was afwisselend in handen van Irene Moors, Daphne Bunskoek, Liesbeth Staats en Tom Klein. Op Twitter sprak minister-president Mark Rutte zijn steun uit voor de Nationale Actiedag en riep hij de rest van het land op hetzelfde te doen. Ambassadeurs van Stichting Vluchteling Art Rooijakkers en Pernille La Lau waren eveneens betrokken bij Giro555.

Steun van alle kanten

De steun voor de actie van Giro 555 was groot. Door het hele land hebben mensen acties opgezet om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de explosie. Op Instagram verkochten mensen bijvoorbeeld mondkapjes en kettingen en in Amsterdam doneerde een Libanees restaurant al haar omzet van donderdag 13 augustus aan Giro 555. Ook bakkers zijn begaan met de mensen in Beiroet. Meer dan dertig bakkerijen sloten zich aan bij het initiatief ‘Bakkers voor Beiroet’. Zij vroegen hun klanten om 1 euro extra te betalen voor hun brood voor Giro555. 

Hou de website in de gaten om te lezen wat er precies met jouw geld gebeurt en hoe Stichting Vluchteling hulp biedt in Beiroet. Je kunt overigens nog steeds doneren, de mensen in Beiroet hebben onze hulp hard nodig. Help je ook mee? Doneer op Giro 555 (IBAN NL08 INGB 0000 0005 55).

Dit artikel is afkomstig van de website van Stichting Vluchteling:

https://www.vluchteling.nl/nieuws/2020/8/ruim-%E2%82%AC-12,9-miljoen-voor-beiroet-na-nationale-actiedag

Categorieën
War Child

Een ooggetuige: “Heel Libanon lijkt in actie te zijn gekomen…”

Nog steeds werkt iedereen in Beiroet nauw samen in de hulpoperaties die volgden op de explosie eerder deze maand. War Child-medewerker Felicity Brown was ter plekke en zag de enorme veerkracht van de Libanese bevolking. Zij deelt haar verhaal hier.

“Ik weet niet meer precies wat ik deed op het moment van de explosie. Ik was in een appartement vlakbij de haven van Beiroet. Ik stond precies in de lijn van de explosie. Maar blijkbaar op de juiste want ik heb geen zware verwondingen opgelopen. Het appartement is ernstig beschadigd. Er kan niet meer in geleefd worden. Wonder boven wonder had ik slechts wat snijwondjes en hechtingen.

Ik heb ongelofelijk veel geluk gehad. Veel van de mensen om mij heen niet. Een van mijn buren uit mijn gebouw is overleden. Verschillende andere buren en vrienden raakten zwaargewond. Ik ben mij heel erg bewust van het geluk dat ik de middelen en steun heb om in mijn directe behoeften te voorzien. Voor velen geldt dat niet.”

“De situatie in Beiroet is verwoestend. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Overal voel je het immense verdriet. Maar ook het trauma, de angst en de woede. Maar tegelijkertijd zal ik nooit het medeleven, de vriendelijkheid en onbaatzuchtigheid van vrienden, collega’s en onbekenden vergeten.”

Felicity Brown – War Child medewerker

“Het lijkt alsof heel Libanon in actie is gekomen om alles en iedereen te steunen. Lokale en internationale organisaties hebben gezamenlijk vele acties opgezet: schoonmaakteams, eerstehulpposten en voedsel- en kledinghulp. Voor mij totaal onbekende mensen boden mij na de ontploffing spontaan water, tissues en een telefoonoplader aan.

Toen ik uiteindelijk naar het appartement terugkeerde, boden veel mensen in de buurt mij ook van alles aan: voedsel, drinkwater, desinfecterende middelen, maskers, hulp bij het schoonmaken en het verzorgen van mijn wonden. Dat zal ik nooit vergeten.”

War Child distributing supplies to support the community_War Child Lebanon_200817
War Child medewerkers in Libanon bieden hulpgoederen om de gemeenschap te ondersteunen.
War Child staff jumped into action as part of the ongoing relief operations and clean up to support the community_War Child Lebanon_200817
Er is geen gebrek aan motivatie om de schoonmaak sessies door te zetten.

“Het herstel voor Beiroet zal nog lang duren. Ook omdat het land al maanden lijdt onder een ernstige economische crisis.”

Felicity Brown

“Aan motivatie bij de mensen geen gebrek! Ik hoop echt dat iedereen die betrokken is bij de noodhulp ook eerst goed voor zichzelf zorgt. Alleen dan kun je anderen goed helpen.

Verder hoop ik oprecht dat de internationale gemeenschap Libanon de nodige financiële middelen kan verstrekken. Om zo de lokale inspanningen voor de wederopbouw en herstel van deze afgrijselijke ramp te ondersteunen.”

Dit bericht is afkomstig van de website van War Child:

https://www.warchild.nl/nieuws/ooggetuige-libanon/

Categorieën
Care Nederland

Een week later in Beiroet: “We leven nog, maar we zijn niet ok”

Het is een week na de verwoestende explosie in Beiroet wanneer we CARE medewerker Ramzi Saliba spreken.  Hij is programma medewerker in Canada, maar komt oorspronkelijk uit Libanon.  De hoofdstad van zijn geboorteland werd opgeschrikt door een explosie die niet eerder in vredestijd is voorgekomen en heeft de helft van de stad weggevaagd.

Ramzi belde  direct na de explosie zijn naasten in Libanon om zeker tw weten dat ze in orde zijn.“Hoe gaat het?” vroeg hij aan een vriend. Waarop hij antwoorde: “Ik ben ok” om vervolgens te pauzeren en te vervolgen met “aan de buitenkant”. Het antwoord van alle anderen die hij belde was vrijwel hetzelfde. Mensen voelen zich verdoofd en leeg.  Ze voelen zich hopeloos. Wat hij hoort is het trauma dat ze stuk voor stuk hebben opgelopen.

Een ramp, twee perspectieven

Als relatieve buitenstaander, omdat hij nu in Canada woont, ziet hij deze ramp vanuit twee perspectieven.Ramzi:  “Ik zie hoe mensen uit verschillende landen, waarondere Canada, ontzettend meeleven en willen helpen. Door hun vrijgevigheid kan noodhulp verleend kan worden aan het Libanese volk. Het geeft mij hoop en troost tijdens deze tragedie.”

Aan de andere kant hoort hij van vrienden en familie in Libanon dat de verwoesting groter is dan je je kan voorstellen. Zelfs tien dagen na de ramp kunnen mensen die het hebben megemaakt nog niet beseffen wat er is gebeurd. Zij zagen hun stad in enkele seconden verworden tot  puin. Er is geen blog, nieuwsitem of social media post dat de schaal van verwoesting ooit kan vastleggen.

Libanezen ruimen hun stad op

Maar hoe groot de tragedie ook is; mensen vanuit het hele land komen samen in actie. Ze doen wat ze kunnen, pakken een bezem en schep op en gaan naar Gemmayzeh, Mar Mikhael en Ashrafief om op te ruimen. Ze brengen, met maskers op tegen COVID-19, hoop waar het het meest nodig is. Dit zijn de echte helden.

Een onherkenbare stad

“Als ik foto’s zie van Beiroet herken ik de stad niet meer terug. Alle straten en bekende bezienswaardigheden zijn verwoest.” zegt Ramzi. Er wacht geen enorme taak al om deze straten, gebouwen en huizen te herbouwen.

Zijn vrienden Marc, Tracy en Joanna zijn nu in Libanon als vrijwilligers aan het werk om de stad op te ruimen. Ze kozen een apartementsgebouw in Jeitawi als hun eerste project. Wat ze aantroffen waren kapotte deuren, ramen die er compleet uitgeblazen waren een beschadigd zwembad, maar een onverschrokken eigenaar.

“Ze krijgen me niet kapot. Mijn huis is verwoest en ik heb mijn hond moeten laten inslapen (omdat hij zo zwaar gewond was door de explosie).  Maar ik zal dit huis herbouwen. Ik blijf hier, want dit is mijn thuis” zei de eigenaar.

Ramzi’s vrienden gingen naar het bovenste appartement, waar ze bloed op de muren, deuren, vloeren en trappen vonden. Je kon het bloed gewoon ruiken. Ze besloten om het terras op te ruimen, welke een panoramisch uitzicht heeft over de stad, de haven en ground zero van de explosie.

1% van de totale verwoesting

Het opruimen van de stad is een taak van enorme grootte. Na twee en een half uur zwaar werk is er nog veel te doen.  Toen besloten zijn vrienden om de parkeersplaats schoon te vegen zodat wagens toegang krijgen tot het terrein om puin op te halen. Ondertussen vroeg een oude vrouw vanuit het raam of ze konden helpen om een kapotte tv naar beneden te brengen en een familie vroeg hen om plastic te spannen voor de ramen waar ruiten uit weggeblazen waren.

“Wat je op tv ziet is slechts 1% van de totale verwoesting” vertelde zijn vriendin Joanna. “Je hoeft maar een straat door te lopen of er wordt geroepen om hulp. Iedereen heeft hetzelfde gevoel: “We leven nog, maar we zien niet ok”

Door alles wat Libanezen hebben meegemaakt staan ze wereldwijd bekend om hun weerbaarheid. Tussen alle verwoesting, zie je tekenen van overleving, van hope, vastberadenheid en de sterke wil om te herbouwen. Maar nu, vandaag, is het Libanese volk simpelweg niet ok, ze hebben dringend onze hulp nodig.

CARE is al jarenlang  actief in Libanon en werkt met locale partners om levensreddende hulp te bieden met voedselpakketten, het verstrekken van geld, psychosociale hulp en hygiëneproducten voor de eerstkomende maanden. Hoe CARE de slachtoffers helpt ziet u in onderstaande video:

Dit artikel is afkomstig van de website van Care Nederland:

https://www.carenederland.org/een-week-later-in-beiroet-we-leven-nog-maar-we-zijn-niet-ok/

Categorieën
Rode Kruis

Rode Kruis zoekt vermiste personen in Beiroet: “Niet weten waar een geliefde is, dat is tergende onzekerheid”

Slapeloze nachten en koortsachtig wachten bij de telefoon: na de explosie in Beiroet verkeren veel families in grote onzekerheid. Een geliefde was in de buurt van de ramp en ze weten niet wat er met hem of haar gebeurd is. Twee weken na de explosie zijn er nog altijd personen vermist. De Nederlandse Meike Groen werkt voor het Internationale Rode Kruis in Beiroet en helpt mensen om hun familieleden terug te vinden.

Stel je voor: je woont in een klein dorpje op het platteland in Bangladesh. De rijstplantage van je familie levert niet veel op, en daarom heeft je broer een goed betaalde baan aangenomen in de haven van Beiroet. Vanuit Libanon stuurt hij elke maand zijn salaris naar huis.

Op een dag zie je iets verschrikkelijks op het nieuws: in Beiroet heeft een enorme explosie plaatsgevonden. Het havengebied is compleet verwoest en duizenden mensen zijn gewond. Je voelt je keel dichtknijpen en onmiddellijk bel je het nummer van je broer. Je krijgt geen gehoor. Je blijft het proberen: eerst elke tien minuten, dan ieder uur, dan elke dag. Na een week heb je nog altijd niets van hem gehoord. Je hebt geen idee wat er met je broer is gebeurd en weet zelfs niet of hij nog in leven is.

Wereldwijd verkeren duizenden families in onzekerheid over hun geliefden. Soms omdat hun familielid is verdwenen tijdens een burgeroorlog, maar ook doordat ze vermist zijn geraakt tijdens grote rampen zoals aardbevingen, tsunami’s of de explosie in Beiroet.

Antwoorden vinden

Het Rode Kruis helpt families in de hele wereld om deze vermiste geliefden op te sporen. Meike Groen doet dit voor het Internationale Comité van het Rode Kruis in Beiroet. Normaliter houdt ze zich met haar team voornamelijk bezig met personen die in Syrië vermist zijn geraakt. Daarnaast zoeken ze uit wat er gebeurd is met mensen die zijn verdwenen tijdens de Libanese burgeroorlog tussen 1975 en 1990.

Maar sinds de explosie in de haven van Beiroet worden ook mensen vermist. Samen met haar collega’s en het Libanese Rode Kruis probeert Groen antwoorden te vinden voor bezorgde familieleden, die vaak niet uit Libanon komen.

Het niet weten waar een geliefde is en of deze persoon nog leeft, is voor families ondraaglijk, legt Groen uit. “Zolang mensen niet weten waar hun geliefde is, is dat een tergende onzekerheid. Het is heel belangrijk dat mensen zo snel mogelijk antwoorden krijgen.”

Meike Groen werkt in Beiroet voor het Internationale Rode Kruis. Ze helpt families om personen te vinden die vermist zijn geraakt.
Meike Groen

Om die antwoorden te vinden, heeft het Rode Kruis in Libanon hulplijnen ingesteld. Daar kunnen mensen naartoe bellen als ze een familielid kwijt zijn. Het Rode Kruis probeert dan te achterhalen waar de vermiste persoon is.

Om dat werk te kunnen doen, staat het Rode Kruis in nauw contact met de lokale overheid, die over het bergen en identificeren van lichamen gaat. Daarnaast controleert het team van Groen of vermiste personen zijn opgenomen in een ziekenhuis.

Wie op zoek gaat naar vermiste personen, ontdekt hoe belangrijk het bijhouden van een goede administratie kan zijn, legt Groen uit. Want als niet wordt geregistreerd wie gewond of overleden is, of bijvoorbeeld in een coma ligt, wordt het voor families bijna onmogelijk om deze mensen terug te vinden.

Groen is onder de indruk van de aanpak van het Libanese Rode Kruis in de eerste uren na de explosie in Beiroet. Ondanks de enorme chaos heeft de organisatie binnen 24 uur een registratie opgetuigd van alle gewonden. Hierdoor voorkwam de organisatie dat mensen elkaar onnodig kwijtraakten. “Door de registratie op orde te krijgen, is ook weer leed voorkomen. Het lijkt een hele simpele administratieve actie, maar het is meer dan dat”, legt Groen uit.

Families nog altijd in onzekerheid

Inmiddels is de explosie twee weken geleden. Veel Libanezen hebben duidelijkheid gekregen over het lot van hun geliefde, maar enkele tientallen mensen worden nog altijd vermist. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat er nog overlevenden worden gevonden, gaat de zoektocht naar antwoorden voor de families door.

Veel van die families komen niet uit Libanon. In het land wonen veel arbeidsmigranten uit onder andere Bangladesh, de Filippijnen en Ethiopië. De families van deze migranten wonen vaak niet in Libanon, spreken de taal niet en kunnen hun geliefde niet als vermist opgeven. Zij kunnen bij het Rode Kruis terecht in hun eigen land. Via het grote internationale netwerk wordt dan geprobeerd om antwoorden te vinden.

Groen benadrukt hoe belangrijk het is dat mensen weten wat er gebeurd is, zelfs als ontdekt wordt dat een persoon overleden is. “De tergende onzekerheid maakt dat mensen niet kunnen rouwen. Als er geen lichaam is gevonden, als er geen duidelijkheid is wat er met mensen gebeurd is, kunnen families het niet afsluiten.”

De wanhoop en het verdriet bij deze families is enorm en het Rode Kruis blijft daarom doorgaan met de zoektocht. “Er is echt een noodzaak om zo snel mogelijk met antwoorden te komen. Er zijn ook families die meerdere mensen kwijt zijn. En dat gaat je toch wel heel nauw aan het hart.”

Meer over de explosie in Beiroet

Op 4 augustus werd Beiroet getroffen door een allesverwoestende explosie. Meer dan 200 mensen zijn overleden en ruim 6.000 mensen raakten gewond. Zo’n 300.000 mensen werden van het ene op het andere moment dakloos.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Nederlandse Rode Kruis:

Rode Kruis zoekt vermiste personen in Beiroet: “Niet weten waar een geliefde is, dat is tergende onzekerheid”

Categorieën
ActionAid

ActionAid lanceert Beiroet noodhulpplan ter bescherming van vrouwen tegen geweld

ActionAid werkt samen met haar partners om noodhulp te verlenen aan de slachtoffers van de explosie in Beiroet met een focus op de bescherming van vrouwen en meisjes die het hardst door de ramp zijn getroffen. ActionAid’s partner ABAAD (Centrum voor Gendergelijkheid) is bezig met het opzetten van mobiele veilige ruimtes en verwijzingsportalen, waar vrouwen die een hoog risico lopen op huiselijk en seksueel geweld terecht kunnen.

Caroline McCausland, Director ActionAid Arab Region legt uit:

Veel mensen vertonen tekenen van psychologisch trauma als gevolg van de explosie. Mensen zijn verhuisd naar tijdelijke opvangplekken of verblijven bij familie en vrienden en in deze nieuwe omgeving, lopen vrouwen helaas meer kans op seksueel geweld.

Caroline McCausland, Director ActionAid Arab Region

ActionAid heeft daarnaast een nieuw digitaal platform opgezet dat de noodhulp-initiatieven van alle partnerorganisaties coördineert. Hierdoor weten vrouwen welke diensten er voor hen beschikbaar zijn in de nieuwe locaties waar ze verblijven en waar ze bescherming kunnen vinden tegen (seksueel) geweld in tijdelijke blijf van mijn lijf huizen.

Ook heeft ActionAid 3 nieuwe veilige ruimtes opgezet die als Covid-19 isolatie units dienstdoen, omdat het risico op de verspreiding van Covid-19 in deze noodtoestand groot is.

Als gevolg van de verwoesting van huizen en gebouwen, zijn 300.000 mensen op zoek naar nieuw onderdak, met families die dakloos zijn en vrouwen die risico lopen op straat. ActionAid zorgt voor dekens en kussens om ervoor te zorgen dat families ’s nachts kunnen slapen terwijl hun huizen worden herbouwd. Volgens de UNCHR zijn er zo’n 10.000 kwetsbare families die urgent hulp nodig hebben.

Dit bericht is afkomstig van de website van ActionAid:

ActionAid lanceert Beiroet noodhulpplan ter bescherming van vrouwen tegen geweld