A Just Transition III: De wereld voeden met Agro-Ecologie

ActionAid droeg ook bij aan de derde web-sessie voor “A Just Transition” die ging over hoe de wereld te voeden met Agro-Ecologie . De eerste sessie ging over klimaatrechtvaardigheid en de tweede sessie over de energietransitie. De huidige industriële landbouw draagt voor zo’n 25% bij aan de uitstoot van broeikasgassen en dus ook aan klimaatverandering […]