Categorieën
Plastic Soup Foundation

Coca-Cola draait 180 graden om: ‘voor optimale recycling is statiegeld onmisbaar’

Bijna alle merken van Coca-Cola in Nederland en Noorwegen zullen in de loop van 2021 worden verkocht in flesjes die gemaakt zijn van 100% gerecycled PET. Zweden is als enige land ter wereld al zover.

In Nederland vallen volgend jaar óók de kleine flesjes onder de statiegeldregeling. Daardoor komt meer PET als zuivere grondstof voor recycling beschikbaar. De transitie van nieuw (virgin) plastic naar gerecycled plastic (rPET) is alleen mogelijk in landen met een goed werkend statiegeldsysteem, aldus Coca-Cola West-Europa in een persverklaring.

Na zich jarenlang fel verzet te hebben tegen statiegeld, ziet Coca-Cola het door de overheid opgelegde inleversysteem nu zelfs als enige mogelijkheid om de eigen duurzaamheidsdoelen te halen. De drankengigant zet hiermee een belangrijke stap in de goede richting. Maar er zijn nog wel open vragen.

World without waste

Coca-Cola heeft wereldwijd duurzaamheidsdoelen geformuleerd in het programma World Without Waste. Deze doelen zijn voor Europa aangescherpt:

  • Al het verpakkingsmateriaal van Coca-Cola moet in 2025 voor 100% te recyclen zijn.
  • In al het verpakkingsmateriaal moet in 2023 minstens 50% gerecycled materiaal zijn verwerkt.
  • In 2025 moet voor elke verkochte fles of blik er een ingezameld worden.
  • Over tien jaar mag er geen nieuw (virgin) plastic meer worden gebruikt voor de flessen.

Om deze doelen te realiseren is statiegeld onontbeerlijk. Coca-Cola Europa is daarom ineens een groot pleitbezorger geworden van een goed georganiseerde statiegeldsysteem in Europa. Voor Nederland zal de overgang naar flessen die geheel van rPET gemaakt zijn volgens het bedrijf jaarlijks meer dan 10.000 ton nieuw (virgin) plastic besparen. Ook de CO2-besparing is met 21% aanzienlijk.

Hoe ver is de nieuwe recyclingtechniek?

Coca-Cola’s ambitie om op den duur helemaal geen virgin plastic meer te gebruiken, kent echter een aantal hobbels. Niet alle flesjes zullen teruggebracht worden en sommige flesjes zullen na inlevering niet meer geschikt zijn om te recyclen. Daarnaast is het onmogelijk om PET altijd te blijven recyclen, omdat de kwaliteit van het materiaal na enkele cycli al slechter wordt. Dit betekent dat er altijd plastic toegevoegd zal moeten worden aan de voorraad. Dat geldt uiteraard helemaal wanneer de verkoop toeneemt.

Uit een interview in het Financieel Dagblad met twee voormannen blijkt dat een nieuwe recycling-techniek de oplossing moet bieden. Het gaat om een tussenvorm van mechanische en chemische recycling, waarbij ook plastic van andere verpakkingen gebruikt kan worden voor de nieuwe flessen. Coca-Cola heeft daarvoor geïnvesteerd in CuRe Technology. Die techniek is echter nog in ontwikkeling.

Waarom zijn hervulbare PET-flessen geen optie?

Niet genoemd als oplossing om geen virgin plastic meer te hoeven gebruiken, is de hervulbare plastic fles. In plaats van ingezamelde PET flessen te vermalen tot korrels waarmee opnieuw flessen geblazen worden, is de andere optie om flessen gewoon opnieuw te vullen, zoals ook met Cola-flessen van glas gebeurt. In Duitsland is de hervulbare plastic fles al jarenlang in gebruik en kan een enkele fles tot wel veertig cycli mee.

Hoe zit het met de knijpzakjes?

Op de knijpzakjes van Capri-Sun, een merk van Coca-Cola, zit nu nog geen statiegeld, ook volgend jaar niet. Consumenten kunnen ze nergens inleveren. Je ziet ze veel op straat liggen. De knijpzakjes bestaan uit meerdere lagen (plastic en aluminium) en zijn om die reden niet goed recyclebaar. Hoe pakken de doelstellingen van Coca-Cola uit voor dit product? Zijn de duurzaamheidsambities van Coca-Cola pas echt serieus te nemen, wanneer besloten wordt dat dergelijke verpakkingsproducten helemaal niet meer worden verkocht?

Hoe zit het met statiegeld buiten europa?

Coca-Cola is het bedrijf dat wereldwijd het meeste bijdraagt aan de plasticsoep. Het concern verkoopt jaarlijks drank in miljarden plastic flessen, ook in landen waar helemaal geen statiegeldsysteem is. Die verkoop gaat gewoon door en er is geen enkele duidelijkheid over de manier waarop Coca-Cola ervoor gaat zorgen dat elke verkocht flesje of blikje weer ingezameld wordt en niet in zee verdwijnt.

Het is gemakkelijk scoren met landen waar een statiegeldsysteem functioneert. Om echt geloofwaardig te zijn, zal Coca-Cola alles op alles moeten zetten om statiegeld in alle landen ingevoerd te krijgen en niet recyclebare producten uit de handel moeten nemen.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van de Plastic Soup Foundation:

https://www.plasticsoupfoundation.org/2020/09/coca-cola-draait-180-graden-om-voor-optimale-recycling-is-statiegeld-onmisbaar/

Categorieën
Plastic Soup Foundation

Veolia verkoopt zichzelf onbeschaamd als ‘Ecologische Afvaldokter’

Hoe overtuig je aandeelhouders van je overname-ambities? Je zet een sterk verhaal neer! En dat is wat afvalreus Veolia deze week deed met een onverwachte aankondiging om de eveneens Franse afvalverwerker SUEZ op termijn volledig over te willen nemen. Met deze overname zou een ‘Wereldkampioen Ecologische Transitie’ ontstaan. Met dit soort mooie woorden hoopt Veolia ons zand in de ogen te strooien, maar daar trappen wij bij Plastic Soup Foundation dus niet in.

GROOT, GROTER, GROOTST

Berichtgevingen over overnames komen natuurlijk vaker uit de lucht vallen en zijn op zichzelf niet verontrustend te noemen. Wat daarentegen wel verontrustend is, is de manier waarop deze megafusie wordt aangekondigd; namelijk als de ‘Wereldkampioen Ecologische Transformatie’!

Een volledig misplaatste benaming, want deze fusie heeft niets wat het stempel ‘ecologisch’ verdient en heeft ook niets met een verbetering van verwerking te maken, maar is puur gericht op het vergroten van het marktaandeel en het behalen van betere kosten-efficiëntie. ‘

CRIMINEEL

Eerder deze week kwam er een schrikbarend Interpol-rapport uit over de toenemende criminalisering van internationale handel in plasticafval. Hieruit blijkt dat vóór 2018 ongeveer 85% van al het EU-afvalplastic op transport ging naar China. Nadat China noodgedwongen de deuren sloot voor ons afval ontstond een verschuiving naar landen in Zuid-Oost Azië die daarvoor absoluut niet de verwerkingscapaciteit hadden.

Volgens het rapport kan zelfs Frankrijk, de thuishaven van Veolia en Suez, op dit moment de grote hoeveelheden plasticafval die het zelf produceert niet meer aan, met als gevolg illegale transporten, naast dumpingen en illegaal verbranden in eigen land. Hoezo ‘ecologische transitie’?

GEVAARLIJKE TOEKOMST

Met zinssneden als ‘vuilnismannen als experts op het gebied van circulaire economie’, creëert Veolia een beeld waarbij het bedrijf zich omtovert tot wonderdokter. Het gevoel dat ze geven bij ‘wij lossen het op, het is slechts een ecologisch transitie’ is verontrustend te noemen. Zolang iedereen er heilig in blijft geloven dat afvalverwerking volledig circulair is gaan we een gevaarlijke toekomst tegemoet.

Afvalverwerking en recycling zíjn uiteraard hoogst noodzakelijk om het probleem beheersbaar te krijgen, maar de benodigde schaalvergroting blijft helaas uit en we zien weinig hoogwaardige recycling die kan voorkomen dat we overspoeld raken door nieuwe plastics.

De plastic afvalstromen zijn simpelweg te complex, de wereldwijde omvang van het afvalprobleem is niet meer te bevatten, en de mogelijkheden om alles in te zamelen en te verwerken zijn zeer beperkt. Daarnaast is de olieprijs dermate laag dat de afzet van plasticrecyclaat zo goed als stil is gevallen. De kans op verschuiving van recycling naar meer verbranding of stort is hierdoor extra groot geworden. Dit soort ecologische beloftes van Veolia zijn daarom sterk misleidend te noemen.

AFVALVERWERKING DRAAIT VOORAL OM GELD

In Nederland verkeren we in de gelukkige omstandigheid dat afvalinzameling in ieder geval goed geregeld is. Dit in tegenstelling tot vele andere landen wereldwijd waar de economische mogelijkheden of infrastructuur dit beletten. Ook bij ons is weliswaar vaak niet helemaal duidelijk wat er met het afval gebeurt, maar het is uit ons zicht en we vertrouwen erop dat het goed komt.

Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw is er veel veranderd; waar afval toen lokaal nog waarde had en bestemming kreeg, werd bij de intrede van huishoudelijk plasticafval het systeem op zijn kop gezet. Ineens konden we niet anders meer dan centraal storten of verbranden met veel vervoersbewegingen tot gevolg. Grootschalige afvalverwerking werd hierdoor big business. En door de toenemende groei in afval zien we dat er steeds meer grote spelers op de markt ontstaan waarbij het volume, dus het claimen van zoveel mogelijk afval, de belangrijkste motivatie is.

STANDPUNT PLASTIC SOUP FOUNDATION

Harmen Spek, Manager Innovations & Solutions van Plastic Soup Foundation: ‘De echte oplossing zit natuurlijk in het reduceren van de afvalstroom door simpelweg minder plastic te gebruiken, want wat er niet bijkomt hoef je ook niet te verwerken. Megafusies als deze helpen niet in het terugdringen van de hoeveelheid plasticafval, sterker: ze houden de status quo in stand omdat volumegaranties en zelfs opschalen noodzakelijk zijn voor een geborgde en ‘gezonde’ bedrijfsvoering. Maar laten we nu eens proberen een éérlijk verhaal over plasticafval te vertellen waarbij we ook het effect op de circulaire economie sterk onder de loep nemen. Blijven verkondigen dat het allemaal goed komt is niet meer van deze tijd. Consumenten én aandeelhouders hebben recht op een eerlijk verhaal, Veolia moet zich daarom diep schamen.’

Foto door Antoine Giret, gemaakt in Albanië

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van de Plastic Soup Foundation:

https://www.plasticsoupfoundation.org/2020/09/veolia-verkoopt-zichzelf-onbeschaamd-als-ecologische-afvaldokter/

Categorieën
Plastic Soup Foundation

Plasticbelasting als onderdeel van het herstelfonds

Per 1 januari 2021 gaat de EU belasting heffen op plastic verpakkingsafval dat niet gerecycled wordt. Deze afspraak is begin deze week gemaakt door de Europese regeringsleiders in het kader van de onderhandelingen over het herstelfonds van 750 miljard euro. Dit fonds moet de Europese landen helpen die zwaar zijn getroffen door de corona-pandemie.

Naar verwachting zal de recycling van plastic bevorderd worden, omdat de belasting gekoppeld is aan hergebruik van plastic. De komende maanden worden de technische details door de Europese Commissie uitgewerkt.

Plussen en minnen

De Europese Unie doet nu wat de Nederlandse regering al lang had moeten doen: het belasten van verpakkingen die schadelijk zijn voor het milieu. Het is winst in de strijd tegen de plasticsoep dat deze Europese belasting er nu komt, al zijn er kritische kanttekeningen te maken:

  1. De belasting zal 80 cent per kilogram bedragen. Hoe slechter een land plastic recyclet, des te meer zal het straks aan Brussel moeten afdragen. Maar is de belasting überhaupt wel hoog genoeg om effect te hebben?
  2. De belasting is niet gericht op de plastic verpakkingen die het vaakst in de natuur belanden, zoals flesjes, tasjes of bijvoorbeeld to go-drinkbekers.
  3. Nieuw of virgin plastic wordt niet belast. De belasting biedt dus geen prikkel om  de plasticproductie als zodanig te verminderen.

Al twee jaar discussie over europese plasticbelasting

In 2018 tweette de toenmalige EU-commissaris Oettinger, verantwoordelijk voor de begroting, de suggestie of de Europese Unie niet beter belasting kon gaan heffen op het produceren van plastic. Dat voorstel zou twee vliegen in één klap slaan. Het duurder maken van plastic zorgt voor lagere verkoop, en de Europese Unie zou over meer inkomsten beschikken. Zijn voorstel haalde het toen niet, mede vanwege een effectieve lobby van de plasticindustrie en van landen als Nederland die niet willen dat Brussel rechtstreeks belasting heft.

Afgelopen februari blies Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, het voorstel nieuw leven in. Maar in zijn nu geaccepteerde variant was geen sprake meer van het belasten van virgin plastic. Tijdens de afgelopen top over de financiering van het corana-hulpfonds werd Michels voorstel door de regeringsleiders geaccepteerd.

Foto: Europese Unie

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van de Plastic Soup Foundation:

https://www.plasticsoupfoundation.org/2020/07/plasticbelasting-als-onderdeel-van-het-herstelfonds/