Zorgen over terugkeerafspraken Afghanistan

Vandaag stemde de Tweede Kamer vóór een samenwerkingsovereenkomst tussen Afghanistan en de EU. De overeenkomst beoogt het land te stabiliseren en bevat ook afspraken die het gedwongen terugsturen van Afghaanse asielzoekers makkelijker kan maken. VluchtelingenWerk Nederland vindt Afghanistan te onveilig om naar terug te keren en vreest dat het terugsturen van grote groepen mensen juist […]

Stichting Vluchteling helpt ontheemden en vluchtelingen in Afghanistan

In Afghanistan wisselen oorlogen en conflicten elkaar al decennialang af. Het is het meest gevaarlijke land ter wereld. In 2019 heeft een alliantie van Nederlandse hulporganisaties (Dutch Relief Alliance), waaronder Stichting Vluchteling, Afghanen geholpen aan huisvesting, cashhulp, voedselzekerheid en schoon drinkwater. Die hulp was hard nodig. Bijna 3 miljoen ontheemdenDiverse conflicten in het land hebben al […]

Alarm over “de ergste voedselcrisis in decennia”

We stevenen af op “de ergste voedselcrisis in decennia”, zeggen de Verenigde Naties. Al eerder waarschuwde het Wereldvoedselprogramma dat het aantal mensen in acute voedselonzekerheid dit jaar kan verdubbelen tot 265 miljoen als gevolg van de coronacrisis. Geen enkele regio in het Zuiden is immuun, zeggen de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en het Wereldvoedselprogramma (WFP). […]