Meer weten? informatie@fondsen.org

Sterke verhalen van sterke vrouwen

In 100 jaar (1919 algemeen vrouwenkiesrecht) hebben vrouwen enorm veel bereikt. Anno 2019 is kiesrecht vanzelfsprekend. De Verenigde Naties richten zich nu met de Sustainable Development Goals op een einde aan armoede in de wereld in 2030. 

Vrouwen van Nu en Stichting Melania werken samen in het internationale project Sterke verhalen en sterke vrouwen wereldwijd. In deze serie ligt de focus op duurzaam ontwikkelingsdoel 5: gendergelijkheid en empowerment van meisjes en vrouwen wereldwijd. Het project brengt de positie van vrouwen van 50+ in Nederland en Kenia in beeld aan de hand van verhalen van sterke vrouwen. het project is gefinancierd met een bijdrage vanuit Frame Voice Report!, een Europees subsidieprogramma met als doel om de kennis van en de betrokkenheid bij de duurzame ontwikkelingsdoelen onder EU-burgers te vergroten.

Concreet gaat het ons over het recht van vrouwen om zich overal vrij en veilig te bewegen (van me too in het westen tot geweld en vervolging in andere delen van de wereld). Vrouwen tonen zich krachtig in hun streven naar gelijkberechtiging en doen dat vanuit ondernemerschap, persoonlijk leiderschap en empowerment.

Zoeken in berichten:

Categorieen

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633