Sponsoring van kinderen in dagcentra gaat stoppen

Art20van20Grondelle20Kenia20Dag202204820.jpg

De sponsoring van kinderen die dagcentra bezoeken, gaat stoppen. De laatste kinderen uit dit programma ronden binnenkort hun schoolopleiding af. Dat past helemaal in het beleid van Red een Kind om steeds meer in dorpsprogramma’s te werken.

Sponsors van Red een Kind die een kind steunen dat een dagcentrum bezoekt, steunen dit kind in principe totdat hij of zij de opleiding heeft afgerond. Wij zijn momenteel bezig de ondersteuning van deze dagcentra af te bouwen. Sponsors krijgen binnenkort bericht dat het programma wordt beëindigd. In overleg met de partnerorganisatie kijken we altijd hoe we de kinderen en jongeren in dat programma het beste kunnen opvangen. We willen er zoveel mogelijk voor zorgen dat de kinderen in elk geval hun opleiding helemaal kunnen afmaken. 

In deze nieuwsbrief uit Kenia leest u hoe blij kinderen en jongeren zijn met de ondersteuning die ze uit een van de programma’s hebben gekregen.

Dorpsprogramma’s

Vanaf 2009 is Red een Kind bezig over te stappen naar dorpsprogramma’s. In dorpen worden álle kinderen blijvend geholpen. Dat doen we in gemiddeld zeven jaar. In de programma’s met de dagcentra beperkt de ondersteuning zich tot individuele kinderen.

In de dorpsprogramma’s is aandacht voor het verbeteren van voorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg. Nog belangrijker zijn de zelfhulpgroepen. Hierin leren ouders samen werken, samen sparen en samen investeren. De resultaten van onze aanpak zijn bijzonder goed: het inkomen van de gezinnen neemt toe. Er is geld voor voldoende eten, de kinderen gaan allemaal naar school en de gezinnen kunnen tegenslagen als ziekte zelf goed opvangen. Zo groeit het hele dorp uit de armoede.  

Deze nieuwe aanpak zorgt er niet alleen voor dat meer kinderen geholpen kunnen worden, maar ook dat ouders en dorpsgemeenschappen zelfredzaam worden en geleidelijk zelf er voor kunnen zorgen dat kinderen naar school gaan en de medische hulp krijgen die ze nodig hebben.

Sponsors steunen met hun bijdrage het dorpsprogramma. Hun steun komt dus niet alleen ten goede aan hun eigen sponsorkind, maar aan het hele dorp!


Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

MEER NIEUWSBERICHTEN