De Song of the Whale is in Monaco aangekomen, op de helft van haar onderzoeksmissie in de Middellandse Zee.

De Song of the Whale, een uniek jacht dat speciaal is uitgerust voor niet-invasief walvisonderzoek, speelt een prominente rol in het Accobams Survey Initiative: het eerste grootschalig onderzoek naar walvissen en dolfijnen in de Middellandse Zee, dat deze zomer plaatsvindt en de gehele Middellandse Zee bestrijkt. Na de officiële start van het project op 8 juni in Malaga, op Wereldoceanendag, heeft de Song of the Whale nog twee onderdelen van het project uitgevoerd, en nu doen ze dan de volgende haven aan – Monaco.

Hoewel Monaco de op een kleinste natie ter wereld is, speelt dit vorstendom internationaal een belangrijke rol en geniet het veel aanzien als pleitbezorger voor de bescherming van de oceanen. Zo is het wereldberoemde Oceanografisch Museum er gevestigd, gesticht door de betovergrootvader van de huidige prins, en heeft ACCOBAMS er zijn permanente secretariaat. Ook is het staatje vermaard om zijn Yacht Club de Monaco, waar de Song of the Whale tijdens haar korte bezoek met diverse evenementen in een schitterende, glamoureuze en met veel publiciteit omgeven ambiance voor anker ligt.

Twee jonge grampers zwemmen mee met de Song of the Whale © Marine Conservation Research International /ACCOBAMSIn de Middellandse Zee en de Zwarte Zee komen 12 soorten walvissen en dolfijnen voor die regelmatig worden waargenomen. De mens heeft ervoor gezorgd dat deze vrijwel geheel omsloten zeeën enorm onder druk staan; ruim 30% van al het maritiem scheepvaartverkeer doorkruist de Middellandse Zee, en ook de visserij en vervuiling van het water vormen een bedreiging voor de walvisachtigen die daar leven. Het Accobams Survey Initiative streeft ernaar om walvisachtigen op den duur optimaal in deze wateren te kunnen volgen, wetenschappers en deskundigen uit de omliggende landen voor dit werk te mobiliseren, en de interregionale samenwerking te versterken in het kader van internationale afspraken ter bescherming van de mariene biodiversiteit in wateren die onder het ACCOBAMS-verdrag vallen.

Tijdens de zomer ontvangt de bemanning van de Song of the Whale talloze internationale deelnemers en wetenschappers uit omringende landen aan boord. Tot nu toe hebben ze gasten uit Marokko, Algerije, Montenegro, Spanje, Frankrijk en Israël mogen verwelkomen. Vanuit Tunesië en Turkije zijn deelnemers in Marokko aangekomen om te participeren in dit onderzoek in de Middellandse Zee van west tot oost. Zij gaan waarnemingen en de verspreiding van onder meer walvissen en dolfijnen registreren, maar zullen ook bijhouden welke vervuiling ze in deze wateren aantreffen. Dit walvisonderzoek – een momentopname van de huidige stand van zaken in heel de Middellandse Zee – gaat schattingen opleveren van de dichtheid en verspreiding van alle walvissoorten die in deze zee worden aangetroffen. Het onderzoek vindt tussen mei en augustus 2018 plaats en wordt zowel op zee vanaf schepen als vanuit de lucht met vliegtuigen uitgevoerd.

© Marine Conservation Research International /ACCOBAMSHet is de rol van de Song of the Whale om zich te concentreren op wateren die niet door luchtverkenning worden afgedekt en om aanvullend ‘veldonderzoek’ te doen, met name naar soorten die zich op grote diepten ophouden. Omdat deze walvisachtigen, waartoe ook spitssnuitdolfijnen en potvissen behoren, de meeste tijd in diepe wateren doorbrengen, onttrekken ze zich aan visuele waarneming. De meest effectieve manier om deze soorten te lokaliseren is passief geluidsonderzoek – in dit geval door meerdere hydrofoons (een serie onderwatermicrofoons) zowel heen als terug op het uitgezette vaartraject achter het vaartuig aan te slepen.

Behalve gegevens over walvisachtigen en andere megafauna (waaronder maanvissen en schildpadden) verzamelen we ook gegevens over de aanwezigheid van zeeafval, zowel op het zeeoppervlak als binnen de waterkolom. De oppervlaktedichtheid van kleine plastic deeltjes wordt gemeten met behulp van een ‘mantasleepnet’, speciale bemonsteringsuitrusting die wij samen met 5 Gyres inzetten. Tot nu toe bevatten de monsters een relatief grote hoeveelheid plastic deeltjes.

Het team heeft de wateren rond de Straat van Gibraltar voor de kust van Marokko en Algerije al verkend, evenals het gebied ten westen van Sardinië via Spaanse en Franse wateren. Ze hebben tijdens de tot dusverre afgelegde afstand van ca. 10.000 kilometer een hele reeks aan soorten gedocumenteerd, van enorme vinvissen tot de op grote diepten levende potvissen, en van de moeilijk te traceren dolfijnen van Cuvier en grote groepen grienden tot talloze andere dolfijnensoorten.

Song of the Whale-onderzoeker Conor met collega’s uit Algerije. © Marine Conservation Research International /ACCOBAMSTijdens de twee dagen durende tussenstop in Monaco wordt de Song of the Whale door scholieren bezocht en is er een receptie waarbij de eerste resultaten van de lucht- en zeeverkenningen aan overheidsvertegenwoordigers en andere invloedrijke gasten zullen worden getoond. Ook de media zijn uitgenodigd. Als de Song of the Whale Monaco weer verlaat, zal ze in zuidelijke richting koers zetten, via het Pelagosreservaat (het eerste zeereservaat voor zeezoogdieren) en de Tyrreense Zee tussen Corsica en Italië, en zo verder naar Tunesië, Sicilië, om uiteindelijk in Griekse wateren aan te komen voor de laatste onderzoeksfase voor het team van de Song of the Whale. Die vindt plaats in de Helleense Trog, een gevaarlijk gebied voor potvissen in verband met het drukke scheepvaartverkeer.  

Meld je aan voor de volgende update vanaf de Song of the Whale in augustus, als het team op zoek gaat naar potvissen en spitssnuitdolfijnen in de drukbevaren wateren langs de Griekse kust. Dit onderzoek sluit mooi aan bij het werk van het IFAW, dat er samen met Griekse partnerorganisaties en de Griekse overheid aan werkt om het gevaar van botsingen tussen potvissen en schepen zoveel mogelijk te elimineren.

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633