Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Ruime meerderheid Nederlanders vindt dat mondzorg terug moet in het basispakket

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld peilt mening bij start landelijke mondzorgcampagne

84% van de Nederlanders vindt dat mondzorg terug moet in het basispakket van de zorgverzekering. Dat blijkt uit een onderzoek van Peil.nl in opdracht van Dokters van de Wereld[i]. Opname in het basispakket hoeft niet tot premieverhoging te leiden[ii], maar zelfs als dat gebeurt wil 58% terug naar de situatie van voor begin jaren negentig. Sindsdien moeten volwassenen zich extra verzekeren voor mondzorg, of de tandarts en mondhygiënist uit eigen zak betalen. Bijna anderhalf miljoen mensen in Nederland hebben daar nu al het geld niet voor[iii]. Door de coronacrisis loopt dat aantal verder op[iv].

“Mensen kloppen bij ons aan met rotte kiezen, gebroken tanden, ontstekingen in de mond of erger”, zegt Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld. “Want als je tandziekten niet behandelt, worden de problemen alleen maar groter. Mensen krijgen moeite met eten, kunnen niet slapen door de pijn en trekken zich terug uit schaamte over hun slechte gebit. Op iets langere termijn kunnen verwaarloosde gebitsproblemen zelfs tot hart- en vaatziekten leiden. Dat kan weer leiden tot ziekteverzuim of werkeloosheid. Daarmee zijn tandziekten niet alleen een probleem voor iemands gezondheid, maar voor de hele maatschappij. Alleen al het productiviteitsverlies door tandziekten in Nederland wordt geschat op 3 miljard euro per jaar[v], terwijl opname van mondzorg in het basispakket volgens het CPB 1,2 tot 1,9 miljard euro kost[vi]. Mondzorg opnemen in het basispakket is dus voor iedereen voordeliger.”

Start landelijke mondzorgkaravaan

Tot het zover is, probeert Dokters van de Wereld zoveel mogelijk mensen te helpen in haar mobiele tandartspraktijk. Vanaf 23 februari worden elke maand in een andere provincie gratis noodbehandelingen en poetsvoorlichting gegeven aan mensen met gebitsproblemen die de tandarts écht niet kunnen betalen. Dokters van de Wereld doet dit met financiële steun van Prodent en in samenwerking met tandartsen en lokale partnerorganisaties zoals schuldhulpverlening, daklozenopvang en voedselbanken. De aftrap vindt plaats in Amersfoort. “Onze cliënten worden gedwongen om keuzes te maken”, zegt Dick van Maanen, directeur van stadsring51 en bestuurslid van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening. “Zij moeten leven van een klein bedrag per maand. De aanvullende verzekering is vrijwillig en wordt vaak opgezegd om kosten te besparen. Andere cliënten worden uit de aanvullende verzekering gezet omdat ze er schulden hebben. Een bezoek aan de tandarts zit er dan niet meer in.”

Politieke actie

Voor mensen met schulden is onlangs een belangrijke eerste stap gezet. Kuipers: “De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met ons voorstel om mensen die in de schuldhulpverlening zitten niet meer uit de aanvullende verzekering te gooien. Daar zijn we heel blij mee, maar het is niet genoeg. Mondzorg moet weer in het basispakket komen. Daarom blijven we politieke druk uitoefenen en zijn we een petitie gestart. We hebben al enkele tienduizenden handtekeningen verzameld en we hopen op zeker tienduizenden meer: dat helpt om druk op de Tweede Kamer te kunnen blijven zetten.” Ook van Maanen sluit zich aan bij het pleidooi om mondzorg weer op te nemen in het basispakket, ook in het belang van minima. “In een welvarend land als Nederland zou mondzorg geen luxe mogen zijn.”

Uitbreiding tandartsnetwerken

In verschillende plaatsen in Nederland zijn er gelukkig al tandartsen die onverzekerde mensen belangeloos behandelen. Dokters van de Wereld zet zich in om deze tandartsnetwerken, zogeheten friendly networks, uit te breiden totdat er een structurele oplossing is bereikt en iedereen, ongeacht financiële situatie, status en achtergrond, toegang heeft tot mondzorg. Kuipers: “We blijven strijden voor structurele verandering voor iedereen, en ondertussen helpen we zoveel mogelijk mensen. Mondzorg opnemen in het basispakket is haalbaar, rechtvaardig en wordt breed gesteund. Logisch, want mondzorg is geen luxe, maar een basisrecht.”

[i] Peil.nl heeft in opdracht van Dokters van de Wereld onderzoek gedaan. Op de vraag ‘Vindt u dat mondzorg terug moet in het basispakket van de zorgverzekering?’ antwoordde 84% van de respondenten volmondig ‘ja’. Ook toen ‘ook al wordt de zorgverzekering voor iedereen daardoor zo’n 8 euro per maand duurder’ aan de vraag werd toegevoegd, bleef een meerderheid van 58% voor opname van mondzorg in de basisverzekering.

[iii]  In een onderzoek van The Commonwealth Fund uit 2016 werd de vraag gesteld: ‘During the past 12 months, was there a time when you skipped dental care or dental checkups because of the cost?’ Dit geldt voor 1,49 miljoen volwassenen in Nederland. Zie https://www.commonwealthfund.org/publications/surveys/2016/nov/2016-commonwealth-fund-international-health-policy-survey-adults. In 2019 liet Dokters van de Wereld een onderzoek uitvoeren door Peil.nl waarin aan mensen die langer dan een jaar niet bij de tandarts zijn geweest de vraag werd gesteld: ‘Wat was de reden dat u langer dan een jaar niet bij de tandarts bent geweest?’ Voor 1,46 miljoen volwassenen in Nederland blijken dat de (hoge) kosten te zijn.

[iv] Zie onderzoek van Deloitte en SchuldenlabNL ‘COVID-19 en schuldenproblematiek in Nederland- Onderzoek en oplossingsrichtingen voor een gezamenlijk actieplan | 16 juni 2020’.

Dit artikel is afkomstig van de website van Dokters van de Wereld:

Ruime meerderheid Nederlanders: mondzorg moet terug in het basispakket

Ruime meerderheid Nederlanders vindt dat mondzorg terug moet in het basispakket

Dokters van de Wereld

Ontwikkelingshulp
Dokters Van De Wereld, Nieuwe Herengracht, Amsterdam, Nederland
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Meer berichten over

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV