Rode Kruis paraat bij verzoek repatriëring kinderen Syriëgangers

Moeten de kinderen van Syriëgangers worden teruggehaald naar Nederland? Deze politieke discussie speelt al een tijd. Daarbij is nu de vraag ontstaan of het Rode Kruis een rol kan spelen bij deze terugkeer. Als de hulporganisatie hiervoor gevraagd wordt, zou dit kunnen. Dan moeten wel alle partijen hiermee akkoord gaan.

Het is aan de overheid om te besluiten of kinderen en burgers worden teruggehaald en onder welke voorwaarden. Als de Nederlandse overheid besluit om dit te doen, moet zij samen met andere partijen (zoals het land waar gestreden wordt en de doorreislanden) overeenkomen hoe zij dit vervolgens gaan organiseren. Mocht het Rode Kruis gevraagd worden, is de hulporganisatie altijd beschikbaar voor (vertrouwelijk) overleg met de overheid en andere partners. Ook  de terugreis faciliteren is mogelijk, als er een beroep op ons gedaan wordt en als alle partijen daarmee akkoord gaan.

Geen beslissingsbevoegdheid

Het Rode Kruis zal nooit op eigen initiatief mensen terughalen. Als onafhankelijke, neutrale organisatie opereren we zelfstandig, maar hebben we nadrukkelijk geen beslissingsbevoegdheid in deze kwestie. Er zal eerst een concreet verzoek moeten komen van de betrokken overheden en partijen om de terugkeer te faciliteren en alle partijen moeten het hiermee ermee eens zijn. Mocht dat verzoek komen, zullen wij ons uiterste best doen om in volledige transparantie de vrouwen en kinderen veilig terug te brengen naar Nederland.

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633