Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Plastic: de lekke reddingsboei van Shell

Plastic Soup Foundation

Als gevolg van de klimaatcrisis, de lage olieprijzen en de pandemie leidt Shell een historisch verlies. Het olie- en gasbedrijf verlaagt in reactie daarop het dividend voor aandeelhouders en schrapt 10% van de banen.  

Om de grootste crisis in zijn bestaan te boven te komen, gokt Shell op verhoogde productie van nieuw plastic. Maar die reddingsboei is zo lek als een mandje.

MEGA PLASTICFABRIEK VAN SHELL

Terwijl de olie- en gaskranen langzamerhand dicht gedraaid worden, en COVID-19 daar bovenop zorgt voor een sterk verminderde vraag, heeft Shell miljarden dollars geïnvesteerd in de productie van nieuw plastic. Shell is zeker niet de enige; heel Big Oil gokt op plastic als groeimarkt waar winst gemaakt kan worden. Uit ethaan, een goedkoop bijproduct van schaliegas, wordt ethyleen gemaakt, een grondstof voor plastic. Met dat nieuwe (virgin) plastic wordt de markt overspoeld.

THE FUTURE’S NOT IN PLASTICS

Maar ‘Plastic zal de olie-industrie niet redden’, zeggen de financiële experts van Carbon Track. Zij hebben uiteengezet waarom de groei van plastic juist zal afvlakken. Volgens het rapport reageert de wereld op de plasticcrisis door:

  • het gebruik van nieuw (virgin) plastic te reduceren,
  • een transitie naar hergebruik te stimuleren en,
  • gebruik van gerecycled plastic te bevorderen.

Het rapport zet uiteen hoe deze ontwikkelingen negatief uitpakken voor de verwachtingen van Shell en consorten. Door de miljarden investeringen komt er bovendien een overschot aan plastic. Die zal de prijs drukken en daardoor de winstmarges. Het resultaat: stranded assets (investeringen die waardeloos worden) én een recyclingsector die niet kan concurreren tegen de dumpprijzen.

VIER PROBLEMEN

De olie-industrie kan niet op de oude voet doorgaan. Volgens het rapport zijn er nu al vier ontwikkelingen of onderwerpen waar de industrie rekening mee moet houden:

  • Productie en verbranding van plastic dragen bij aan broeikasgasemissies. De plasticproductie vormt een ernstige bedreiging voor het halen van de klimaatdoelstellingen die in Parijs zijn afgesproken.
  • Plastic brengt kosten met zich mee voor de samenleving en voor toekomstige generaties die niet zijn meegenomen in de prijs van nieuw plastic. Het rapport berekent die zogeheten externaliteiten op 1000 dollar per ton nieuw plastic. Wanneer die kosten door belasting of andere maatregelen worden doorberekend wordt nieuw plastic duurder en neemt de vraag af. 
  • Het structureel hoge aandeel afval in de plasticketen, waarvan veel in het milieu terechtkomt, leidt tot toenemende maatschappelijke weerstand tegen plastic.
  • Door maatschappelijke ontwikkelingen om van een lineair systeem (nieuw plastic) over te schakelen naar een circulair systeem (hergebruik van plastic), neemt de vraag naar nieuw plastic ook af.

NEDERLANDSE OVERHEID BLIJFT PASSIEF…

De Tweede Kamer vroeg afgelopen zomer aan het kabinet of het bereid was om ‘beleid te formuleren (en na te leven) om investeringen in de productie van nieuw plastic tegen te gaan’ en ook om ‘Shell op te roepen om het Europese Plastic Pact alsnog te ondertekenen’. Ondernemingen die het Europese Plastic Pact ondertekenen, zetten zich op vrijwillige basis in om het gebruik van plastic te reduceren en recycling te bevorderen. Uit het antwoord blijkt dat die bereidheid er helemaal niet is. De staatssecretaris komt niet verder dan het vrijblijvende ‘Ik zal het Europese Plastic Pact en de oproep tot ondertekening daarvan onder de aandacht blijven brengen van Shell’.

…MAAR INVESTEERDERS LOPEN VERHOOGD RISICO

Investeerders weten beter. Er is een almaar hoger risico om in plastic en schaliegas te investeren. Ook zijn deze investeringen niet in overeenstemming met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDGs). Op investeringen in plastic en schaliegas zullen banken en verzekeraars afgerekend gaan worden. Particuliere investeerders zullen op hun beurt geen risico’s willen lopen en hun geld niet meer in olie, gas en plastic beleggen. Moody’s, het gezaghebbende adviesbureau voor investeerders, waarschuwde al in 2018 dat alle op stapel staande maatregelen om plastic verpakkingen in te dammen nadelige gevolgen hebben voor de kredietwaardigheid van de industrie. 

SHELL MOET NÓG EEN DRAAI MAKEN

In antwoord op de oliecrisis kondigde Shell’s topman Van Beurden verduurzaming aan. Shell zal als energiebedrijf veel meer in duurzame energiebronnen investeren. Maar hoe lang zal het dan duren voor de multinational aankondigt van plasticproductie af te zien? 

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van de Plastic Soup Foundation:

https://www.plasticsoupfoundation.org/2020/10/plastic-de-lekke-reddingsboei-van-shell/

Plastic: de lekke reddingsboei van Shell

Plastic Soup Foundation

Plastic Soup Foundation, Sumatrakade, Amsterdam, Nederland
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Meer berichten over

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV