De SGF is van mening dat beschikbaarheid van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek voor iedereen van groot belang is. Zowel voor de eigen achterban, die ontwikkelde kennis wil inzien en wil weten waar de investeringen toe leiden, als voor wetenschappers en professionals die deze kennis kunnen gebruiken om verder onderzoek te doen en de doorontwikkeling naar bruikbare toepassingen te versnellen.

Vrije, gratis toegang tot wetenschappelijke informatie, ook wel “Open Access” genoemd, leidt uiteindelijk tot efficiëntere wetenschap. Het bevordert een effectievere behandeling van aandoeningen en het sneller toepassen van nieuwe behandelingen. Om deze redenen onderschrijft de SGF, met een achterban van 8 miljoen chronisch zieken, het belang van Open Access.

Open Access is een onderdeel van Open Science: een brede beweging om onderzoeksresultaten, data en wetenschappelijke ontwikkelingen vrij toegankelijk te maken. Hiertoe behoort het Open Access publiceren van onderzoeksresultaten, maar ook het openbaar maken van onderliggende data en methoden, zodat deze hergebruikt en gereproduceerd kunnen worden. Open Science in brede zin is niet meer weg te denken uit het wetenschappelijke veld. Bij financiers van onderzoek is het steeds vaker beleid Open Science-principes toe te passen.

De SGF beschouwt het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de transitie richting Open Science (en daarmee meer transparantie). Daarom zetten ook wij stappen richting Open Science. De volledige overgang naar Open Science vergt tijd, investeringen in mankracht en middelen en aandacht voor risico’s. De SGF volgt de ontwikkelingen binnen het Nationaal Plan Open Science nauwlettend. Overeenkomstig met de in dit plan geformuleerde ambitie, zullen de aangesloten gezondheidsfondsen van SGF inzetten op 100% Open Access publiceren in 2020.

Het standpunt van de gezondheidsfondsen ten aanzien van Open Science is op de website terug te vinden onder ‘Publicaties’.

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633