Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Online klachtenformulier gaat zorgen CETA niet wegnemen

SOMO

Vandaag praten de leden van de Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking over de verdere behandeling van CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada. Centraal staat een voorstel van de Europese Commissie voor een klachtenmechanisme om de naleving van afspraken in handelsverdragen te verbeteren. Hiermee lijkt de Commissie gehoor te geven aan de breed gedragen zorgen over de rechtsongelijkheid die verdragen als CETA creëren, en in het bijzonder de kritiek van de Partij van de Arbeid over de gebrekkige mogelijkheden voor maatschappelijke organisaties en vakbonden om vermeende schending van duurzaamheidafspraken en arbeidsnormen aan te kaarten.

Publicatie / november 12, 2020 Een oproep voor eerlijke en duurzame handel

De Commissie voorziet in een integraal loket voor handhavingszaken, waarbij belanghebbenden uit de EU een klacht bij de Commissie kunnen indienen over het niet-naleven van zowel markttoegangafspraken als duurzaamheidbepalingen in handelsverdragen. Het klachtenformulier voor duurzaamheidbepalingen staat open voor EU-lidstaten, bedrijven, maatschappelijke organisaties, vakbonden en burgers. Belang-hebbenden van buiten de EU kunnen geen klacht indienen in het geval dat de EU of een EU-lidstaat een duurzaamheidafspraak schendt.

De Commissie bepaalt zelf welke klachten het verder brengt om een oplossing te zoeken, bijvoorbeeld op basis van beschikbare capaciteit. Het mechanisme heeft geen precieze tijdslijnen waarbinnen de Commissie moet reageren en het bevat ook geen duidelijke richtlijnen voor de Commissie om de klacht te onderzoeken en een besluit met onderbouwde argumenten te verantwoorden.

Maar uiteindelijk blijft ook de Commissie met handen en voeten gebonden aan het vrijblijvende karakter van de duurzaamheidbepalingen in handelsverdragen. Een klacht op basis van de bestaande handelsverdragen kan niet tot sancties leiden, omdat die verdragen de duurzaamheidhoofdstukken expliciet uitsluiten van het geschillenbeslechtingmechanisme. Voor CETA betekent dit dat de Commissie hooguit formele consultaties met Canada kan aanvragen, en bij een negatieve uitkomst de klacht kan voorleggen aan een expertpanel, die Canada slechts aanbevelingen kan doen.

Tegelijkertijd kunnen bedrijven via hetzelfde formulier een klacht neerleggen bij de Commissie op basis van een verordening over handelsbelemmeringen. In deze wetgevingshandeling zijn de procedurele rechten van bedrijven formeel vastgelegd. De Commissie is gebonden aan deadlines en kan niet zo maar een klacht naast zich neerleggen. Bedrijven kunnen de Commissie ertoe bewegen gebruik te maken van het geschillenbeslechtingmechanisme tussen staten in handelsverdragen. Bovendien hebben bedrijven ook nog de mogelijkheid om direct te procederen onder het Investment Court System. Het inleven roepen van een website met een klachtenformulier trekt de procedurele rechten van maatschappelijke organisaties en vakbonden niet recht.

Terwijl het politieke en maatschappelijke draagvlak voor verdere marktverruiming en privileges voor multinationals verder afneemt, blijven beleidsmakers in Brussel en Den Haag steeds nieuwe geitenpaadjes bewandelen om steun voor CETA en andere vrijhandelsverdragen te vergaren. Samen met leden van de Handel Anders!-coalitie roept SOMO de leden van de Eerste Kamer op om voorbij dit laatste charmeoffensief van de Europese Commissie te kijken en meer oog te hebben voor de structurele weeffouten van het huidige vrijhandelsregime. Dat regime heeft te lang de belangen van multinationale bedrijven en hun aandeelhouders boven die van werknemers, midden- en kleinbedrijf en boeren wereldwijd gezet, en uitputting van natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering in de hand gewerkt. Alleen een onvolprezen ‘nee’ tegen CETA maakt de weg vrij voor een fundamentele koerswijziging richting een progressief, duurzaam en solidair alternatief. Blijf op de hoogte via SOMO’s nieuwsbrief  

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van SOMO:

https://www.somo.nl/nl/online-klachtenformulier-gaat-zorgen-ceta-niet-wegnemen/

Online klachtenformulier gaat zorgen CETA niet wegnemen

SOMO

Maatschappij
Sarphatistraat 30, Amsterdam, Nederland
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Meer berichten over

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV