Twee leden Raad van Toezicht Wereldkinderen

In verband met het verlopen van zittingstermijnen, is de Raad van Toezicht Wereldkinderen per november 2018 op zoek naar:

2 nieuwe leden Raad van Toezicht Wereldkinderen

voor de aandachtsgebieden

 • Internationale projecten
 • Juridische zaken

Taken Raad van Toezicht en individuele leden
De Raad van Toezicht heeft als taak het toezicht houden, vooraf en achteraf, op de uitvoering van het door de Algemene Leden Vergadering vastgestelde beleid en bijbehorende begroting door de directie van de Vereniging en treedt op als werkgever van het bestuur.

Daarnaast treden individuele leden van de Raad indien gewenst op als gesprekspartner en klankbord van het bestuur en kunnen het bestuur adviseren op hun specifieke inhoudelijke werkveld of vakgebied.

Een belangrijke taak is ook het actief openstellen en gebruiken van het eigen professionele netwerk om de doelstellingen van Wereldkinderen te ondersteunen.

Algemene functie-eisen:

 • academisch werken denkniveau;
 • relevante positie op zijn/haar aandachtsgebied of vakgebied;
 • heeft netwerken op ditzelfde gebied;
 • kan als klankbord en adviseur optreden voor het bestuur op zijn/haar aandachtsgebied of vakgebied;
 • betrokkenheid bij en enthousiasme voor de Vereniging en haar doelstelling; affiniteit met internationale projecten en/of adoptie;
 • visie;
 • kan op strategisch niveau denken;
 • bestuurlijke ervaring c.q. ervaring als toezichthouder;
 • inzicht in bestuur en management c.q. management ervaring;
 • analytisch vermogen;
 • teamgeest;
 • resultaat gericht;
 • geen conflicterende betaalde of onbetaalde (neven)functies of bestuurlijke verantwoordelijkheden;
 • voldoende beschikbaar zonder bezoldiging

Overige informatie

 • De Raad van Toezicht vergadert vijf tot zes keer per jaar met de bestuurder.
 • De Raad van Toezicht streeft met de samenstelling van de Raad naar een goede afspiegeling van de maatschappij voor wat betreft sekse, ras, religie en culturele achtergrond.
 • De Raad zal het contact met de achterban (c.q. de adoptieouders) zeker stellen door minimaal twee adoptieouders op te nemen in de Raad van Toezicht.
 • Wij streven naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen in de Raad van Toezicht. Gezien de huidige samenstelling gaat onze voorkeur uit naar één vrouw en één man.

Uw reactie
Kandidaten die zich in het bovenstaande herkennen, worden gevraagd hun kandidatuur per email voor 13 juli a.s. kenbaar te maken bij de voorzitter, mevrouw mr. Edith van Ruitenbeek: edithvanruitenbeek@vanhilten.nu. Bekijk de vacature ook op onze website.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options