Commissielid

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor de commissie
K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden

Over K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden
De K.F. Hein Stichting heeft in 1995 het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden opgericht om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar financiële steun bij bijzondere noden en bij studie. Het fonds steunt cliënten van maatschappelijk werk in de provincie Utrecht die geen of onvoldoende aanspraak kunnen maken op voorliggende voorzieningen. Daarnaast steunt het fonds studenten met een tweetal studiebeurzen: Beurs buitenland en Beurs tegemoetkoming studiekosten. Jaarlijks behandelt het fonds circa 400 aanvragen. De steun kan bijvoorbeeld bestaan uit een bijdrage voor studieboeken, een nieuwe wasmachine, woninginrichting of een fiets. Het fonds heeft nauw contact met de Utrechtse organisaties die fondsaanvragen indienen en geeft desgewenst advies omtrent indiening en mogelijke cofinanciering. Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden is tevens founding father van het in 2004 opgerichte Stichting Noodhulp Utrecht.

De commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de K.F. Hein Stichting en bestaat momenteel uit vier leden en een adviseur. In de samenstelling van de commissie streven we naar diversiteit.

Functieomschrijving
De kerntaak van de commissie is besluitvorming over fondsaanvragen, waarbij vertrouwelijke gegevens met discretie worden behandeld. Daarnaast houdt de commissie zich bezig met beleidvorming op basis van actuele ontwikkelingen in het werkveld. De commissie vergadert vier keer per jaar. De functie van commissielid neemt, inclusief voorbereiding op de vergaderingen, circa 3 uur per maand in beslag. De functie is onbezoldigd, maar er is wel een onkostenvergoeding beschikbaar. Onderdeel van de activiteiten van de commissie is het uitreiken van de jaarlijkse Stimuleringsprijs en de bijbehorende jurering. Ook brengt de commissie jaarlijks een werkbezoek aan diverse Utrechtse maatschappelijke instellingen.

Profiel

  • Concrete ervaring en aantoonbare affiniteit met de doelgroep (cliënten van maatschappelijk werk en/of studenten)
  • Kennis van actuele ontwikkelingen en beleid binnen het maatschappelijk werkveld
  • Maatschappelijk betrokken
  • Een actueel en relevant netwerk in de provincie Utrecht
  • HBO of WO werken denkniveau
  • Sterk beoordelingsvermogen en communicatief ingesteld
  • Een onafhankelijke positie is een vereiste
  • Ervaring met fondsen en het bestuurlijke speelveld is een pré

Reacties
U kunt uw CV en motivatie tot en met 10 november 2017 sturen naar: hein@kfhein.nl o.v.v. Sollicitatie Commissie K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden.

Gesprekken worden gevoerd op 22 november in de ochtend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daniëlle Sauren, projectadviseur, via: hein@kfhein.nl of 030-2322114. Meer informatie over onze organisatie vindt u op onze website.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options