Bestuurslid Noodhulp, Zaanstreek-Waterland

Het Nederlandse Rode Kruis is volop in beweging. In 2014 starten we met de implementatie de nieuwe strategie: ‘Op weg naar 2020’. Duidelijke doelen gericht op noodhulp, zelfredzaamheid en vergroten van respect en hulpbereidheid. Om hier ook op bestuurlijk niveau invulling aan te geven is het district Zaanstreek-Waterland van het een

Bestuurslid Noodhulp (vrijwillig)

De samenstelling van het bestuur
Het bestuurslid Noodhulp maakt deel uit van het districtsbestuur Zaanstreek-Waterland. Het districtsbestuur bestaande uit in totaal 6 leden, is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig zijn. Samen met je collega’s geeft het bestuurslid Noodhulp invulling aan de nieuwe strategie. Dat maakt het leuk en uitdagend werk op bestuurlijk niveau. Het betreft een onbetaalde functie waarbij je rekening moet houden met een verwachte tijdsinvestering van ca. 8 uur per week.

Wat houdt het werk van het bestuurslid Noodhulp zoals in?
Eén van de belangrijkste doelstellingen van het Rode Kruis is het verlenen van (nood)hulp aan de kwetsbare medemens, zoals in oorlogssituaties en bij (inter-)nationale rampen.

Portefeuillehouder Noodhulp

· Is aanspreekpunt voor lokale overheden binnen de veiligheidsregio als het gaat om Geneeskundige Eenheden (GE), Opvang & Verzorging (O&V) en Verwanteninformatie (VWI) (nieuwe benaming O&V en VWI: burgerzorg).

· Geeft richting en sturing aan het district op het gebied van noodhulp (GE; O&V; VWI) en evenementenhulp.

· Bewaakt en toetst de inhoud en voortgang van werkplannen op het gebied van noodhulp en evenementenhulp.

· Is op de hoogte van in- en externe ontwikkelingen die voor noodhulp en evenementenhulp van belang zijn.

· Beschikt over een lokaal netwerk op het gebied van noodhulp.

· Informeert het gehele districtsbestuur over nieuwe ontwikkelingen, afspraken en richtlijnen en legt waar nodig verantwoording af.

Het bestuurslid Noodhulp is;

· Accuraat , planmatig en ontplooit zelfstandig initiatieven op het gebied van zelfredzaamheid.Heeft gevoel voor veranderende organisaties en beschikt over overtuigingskracht

· Heeft ervaring bij andere besturen en/of het bedrijfsleven.

· Kan goed samenwerken in teamverband en is een echte netwerker

· Communiceert helder in woord en geschrift en weet anderen te enthousiasmeren.

Wat kunnen wij je bieden?
De voldoening dat je iets kunt betekenen voor de maatschappij is voor veel vrijwilligers een belangrijke drijfveer. Maar naast het vrijwilligerscontract, vrijwilligersverzekering en een goede regeling voor onkostenvergoeding geeft het Rode Kruis ook de mogelijkheid om jezelf te ontplooien. Het Districtsbestuur streeft naar een grote diversiteit op het gebied van geslacht, afkomst e.d.

Heb je belangstelling voor deze leuke en uitdagende bestuursfunctie?
Ben je enthousiast en wil je direct reageren dan kunt je je motivatie en CV sturen naar: vrijwilligersmanagement.districtzawa@rodekruis.nl of bel met Marjolein Reijling. Op 0638827565

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options