Bestuurslid Jeugd, Brabant Noord

Het Rode Kruis, afdeling Noordoost-Brabant, bereidt zich op de locaties Oss, Uden en Grave met in totaal een 200 tal vrijwilligers voor op het helpen en ondersteunen van mensen in noodsituaties. Dit doen wij door EHBO en Reanimatie &AED opleidingen te verzorgen, eerste hulp te verlenen bij diverse evenementen en mensen te begeleiden om zelfredzamer te worden in hun privé situatie. Bovendien beschikken wij, op de locatie Oss, over een bloeiende jeugdafdeling. Het Rode Kruis wil meer aandacht geven aan de opleiding van jeugdleden. Zowel is Uden als in Grave hopen wij daarom dit jaar een jeugdafdeling te kunnen opstarten.

Het bestuurslid Jeugd maakt deel uit van een team van 8 bestuursleden. Zij bepalen het operationele beleid van de afdeling. Elk bestuurslid rapporteert in haar of zijn specialisatie aan een bestuurslid van het district Brabant Noord. Het bestuurslid Jeugd werkt nauw samen met bestuursleden en coördinatoren van Evenementenhulpverlening. Eén van de strategische doelen van het Rode Kruis is Respect & Hulpbereidheid (R&H) Omdat de activiteiten voor de jeugd veelal in het teken staan van R&H, zal het nieuwe bestuurslid ook hiervoor in de afdeling het aanspreekpunt zijn.

Wat moet er worden gedaan?

 • Het vertalen en presenteren van Rode Kruis beleid naar afdelingsbeleid en naar operationele uitvoeringsdoelen, werkplannen en budgetten
 • Het, in overleg met de coördinatoren Jeugd van de locaties, adviseren bij de ontwikkeling van lokale doelen en actieplannen
 • Het beoordelen van de effectiviteit van acties en de inzet van financiële middelen
 • Het, in samenwerking met de Vrijwilligersmanager, werven en selecteren van de Jeugd coördinatoren
 • Het voeren van gesprekken met vrijwilligers over hun opleiding en ontwikkeling bij het Rode Kruis
 • Het voeren van inhoudelijk overleg met het bestuurslid Respect & Hulpbereidheid van het district, o.a. over het landelijke beleid
 • Het, in samenwerking met de overige bestuursleden, zorgdragen voor het realiseren van de afdelingsdoelen door mee te denken en te adviseren, ook buiten de eigen discipline

Wie zoeken wij?

 • Een “mensenmens” met een Hbo denk- en werkniveau die de beginselen van het Rode Kruis onderschrijft en beleidsuitgangspunten kan vertalen naar doelen en activiteiten
 • Een denker & doener die graag in een team met enthousiaste bestuurders wil samenwerken en operationeel ingesteld is; een hands-on houding
 • Een toegankelijke en motiverende persoonlijkheid met affiniteit voor ontwikkeling van jeugd, ervaring heeft met het werken met jeugd
 • Iemand die minimaal 4 tot 6 uur per week beschikbaar is en die deze uren flexibel kan inzetten, overdag en/of in de avond

Wij bieden

 • Interessant vrijwilligerswerk in een dynamische omgeving, veel contact met mensen binnen de afdeling. En samenwerken met enthousiaste mensen die dit vrijwilligerswerk als een zeer zinvolle vrijetijdsbesteding ervaren.
 • Een reis- en onkostenvergoeding en een verzekering

Ben je enthousiast geworden?
Solliciteer direct door een mail met CV en motivatie te sturen naar: shoogendoorn@redcross.nl.

Wil je meer info over de functie? Bel Sietske op 06-11585765.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options