03-09-2018

Afgelopen week zijn belangrijke stappen genomen bij de VN-besprekingen over killer robots in Genève. Er zijn twee concrete voorstellen gedaan over hoe om te gaan met deze wapens. Frankrijk en Duitsland hebben een voorstel gedaan voor een politieke verklaring. Oostenrijk, Brazilië en Chili hebben voorgesteld om te onderhandelen over een ‘juridisch bindend instrument’ – een verdrag – dat betekenisvolle menselijke controle over het selecteren en aanvallen van een doelen garandeert.

PAX is erg blij dat er nu voorstellen zijn, die breed worden gesteund. Dit toont aan dat de overgrote meerderheid van staten de noodzaak zien van maatregelen die killer robots reguleren. “Maar dat betekent niet dat we eindeloos kunnen praten over opties”, zegt Daan Kayser, die voor PAX in Genève was.

Deze week was de tweede week in 2018 waarin killer robots besproken werden. In april werd het al duidelijk dat de overgrote meerderheid van staten menselijke controle over wapensystemen, en specifiek het gebruik van geweld, als het centrale element van de discussie zien.

Wat PAX deed
PAX sprak afgelopen week met een groot aantal landen en bepleitte daarbij de noodzaak van een verbod. Dat doen we samen met andere maatschappelijke organisaties van over de hele wereld, binnen de Campaign to Stop Killer Robots. PAX benadrukte ook in een statement dat er haast geboden is om killer robots te verbieden. Daarnaast vonden er paneldiscussies plaats, waaronder een over de ethische bezwaren met betrekking tot killer robots. Een belangrijk onderwerp voor PAX, omdat wij vinden dat een algoritme niet mag beslissen over leven en dood. Bij de paneldiscussie stelde een Google medewerker dat we nooit moeten toestaan dat killer robots ontwikkeld worden. Een vertegenwoordiger van het Future of Life Institute riep staten op om te luisteren naar de vele oproepen van wetenschappers en tech-bedrijven die waarschuwen voor deze wapens.

Hoe verder
Voor PAX is een verdrag de enige optie die de juridische, ethische en veiligheidsbezwaren adequaat adresseert. PAX hoopt dat de staten in november besluiten tot een formeel onderhandelingsmandaat voor 2019. Zoals deze week bleek groeit de groep landen die een verbod steunen gestaag en wordt dat perspectief dus steeds realistischer. Daan Kayser: “Een verbod is niet alleen haalbaar. Het is ook essentieel om de mensheid tegen deze wapens te beschermen.”

Bekijk hier de vlog-serie over de VN-besprekingen.

Omstreden wapens en wapenhandel

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633