Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Nederlandse aanpak wegwerpplastic mist ambitie

Plastic Soup Foundation

‘Door te kiezen voor een “zuivere” of minimale implementatie van de SUP-richtlijn laat de Nederlandse overheid een kans voorbijgaan om ambitieuzere doelstellingen te realiseren. Andere lidstaten, zoals Frankrijk, doen dat wel.’

Aldus de reactie van Plastic Soup Foundation (PSF) op het ontwerp Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik, dat dient als de Nederlandse vertaling van de SUP-richtlijn. PSF schrijft dat de aangekondigde maatregelen niet toereikend zijn, dat slechts een deel van het zwerfvuil aangepakt wordt en dat bedrijven nog veel mogelijkheden hebben om onder de richtlijn uit te komen.

Met andere Nederlandse milieuorganisaties heeft PSF ook een gezamenlijke reactie gestuurd naar staatssecretaris Van Veldhoven (D66). Lees hierover het bericht in Trouw. De Nederlandse SUP-regelgeving gaat pas volgend jaar 3 juli in, maar kan nu nog aangescherpt worden.

Enkele punten uit de reactie van PSF zijn:

NEDERLAND BLIJFT KIEZEN VOOR VRIJWILLIGE AANPAK

Nederland kiest voor een minimale toepassing van de SUP-richtlijn. De richtlijn verbiedt een aantal wegwerpproducten, zoals plastic bestek en rietjes. Die worden volgend jaar ook in Nederland verboden. Maar de Europese eis van een ‘ambitieuze en aanhoudende consumptievermindering’ van eenmalige plastic verpakkingen en producten wordt door Nederland nauwelijks ingevuld. Nederland laat in tegenstelling tot Frankrijk de beleidsruimte die het heeft voor wettelijke regelgeving onbenut, en kiest voor een vrijwillige aanpak door bedrijven. PSF: ‘De keuze voor verdere stappen door middel van niet-bindende afspraken met bedrijven en organisaties in het kader van het Plastic Pact, ziet Plastic Soup Foundation niet als een structurele oplossing.’

VERBIED ALLE PLASTIC VERPAKKINGEN DIE VAAK IN HET MILIEU KOMEN

Het standpunt van PSF is dat items die vaak in het milieu belanden überhaupt niet van plastic gemaakt mogen worden. Al deze verpakkingen en producten moeten in principe vallen onder het handelsverbod, maar doen dat grotendeels niet. PSF verwijst hierbij naar de gegevens van het project Schone Rivieren en de meetresultaten van World Cleanup Day 2019. Deze tellingen laten zien welke productgroepen bij de bron aangepakt moeten worden om plasticvervuiling in Nederland tegen te gaan. Kies in deze gevallen voor materialen die niet persistent zijn.   

VERBIED KNIJPZAKJES EN ANDERE ON-THE-GO-VERPAKKINGEN

‘Een reeks producten voor eenmalig gebruik wordt straks niet verboden, daaronder vallen ook de knijpzakjes of pouches, die tot de meest gevonden items in het zwerfvuil horen (CapriSun). Deze worden niet apart ingezameld en kunnen niet (goed) gerecycled worden omdat ze uit meerdere lagen bestaan. En ondanks dat het gaat om kleine eenheden die on-the-go geconsumeerd worden, kunnen ze volgend jaar nog steeds te koop worden aangeboden. Dit éne voorbeeld laat al zien dat de uitwerking van de SUP-richtlijn in het conceptbesluit schromelijk tekortschiet,’ schrijft PSF in de brief.

PSF bepleit een verbod voor to-go-voedsel en drinkverpakkingen die veelvuldig in het milieu belanden en anders op zijn minst bindende reductiedoelstellingen. Ook die bindende reductiedoelstellingen ontbreken in het voorbereide Besluit.

STIMULEER HERGEBRUIK

Om wegwerpplastic tegen te gaan, moet ingezet worden op herbruikbare alternatieven en refill-systemen. Deze alternatieven moeten aantrekkelijk gemaakt worden en dat kan door inzet van fiscale instrumenten. In het voorliggend conceptbesluit ontbreekt het aan die inzet. In een echte circulaire economie wordt prioriteit gegeven aan preventie en hergebruik boven recycling, zoals de SUP-richtlijn bepaalt, maar in het Nederlandse beleid gaat het overwegend om recycling.

VOORKOM ONTSNAPPINGSROUTES

Plastic Soup Foundation constateert dat de industrie nu al naar manieren zoekt om plastic verpakkingen en producten van de voorliggende regelgeving uit te zonderen. Het verkopen van plastic bestek als ‘afwasbaar’, of voedselverpakkingen als anderhalve of dubbele portie, of vochtige doekjes als ‘droge doekjes’, zijn daarvan sprekende voorbeelden. Dit is toegestaan volgens de letter van de SUP-richtlijn, maar druist in tegen de geest. PSF roept de Nederlandse overheid daarom op zich in te zetten om dergelijke ontsnappingsroutes in de formulering van de guidelines (die nu door de Europese Commissie per item worden geformuleerd) zoveel mogelijk uit te sluiten. 

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van de Plastic Soup Foundation:

https://www.plasticsoupfoundation.org/2020/08/nederlandse-aanpak-wegwerpplastic-mist-ambitie/

Nederlandse aanpak wegwerpplastic mist ambitie

Plastic Soup Foundation

Plastic Soup Foundation, Sumatrakade, Amsterdam, Nederland
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Meer berichten over

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV