Meer weten? informatie@fondsen.org

Nederland dreigt vier kinderen uit te zetten naar Afghanistan

Afghanistan niet veilig genoeg voor gedwongen terugkeer

Volgens de Afghaanse minister van Migratie en Immigratie is het niet veilig genoeg voor terugkeer. Aanslagen en geweld, van alle partijen, nemen toe waardoor veel burgers omkomen. Afghanistan is het strijdtoneel van de Taliban, IS en Al Qaida aan de ene kant en het Afghaanse regeringsleger en de NAVO troepen aan de andere kant. Burgers zitten hiertussen klem. Het ambtsbericht Afghanistan van het Ministerie van Buitenlandse zaken beschrijft dat er in 2018 10.993 burgerslachtoffers vielen, waarvan 3.804 doden. Dit is een toename ten opzichte van 2017 met 11 procent. Het recente rapport van European Asylum Support Office van 12 juni 2019 laat opnieuw zien dat de situatie in Afghanistan gestaag blijft verslechteren. Sinds het begin van de terugtrekking van buitenlandse troepen (2012) hebben opstandelingen de Afghaanse troepen steeds vaker aangevallen.

Gevaarlijke omstandigheden voor kinderen

Uit het Kinderambtsbericht Afghanistan van UNICEF blijkt dat kinderen in Afghanistan in zeer moeilijke en gevaarlijke omstandigheden opgroeien. Het systeem van kinderbescherming kan kinderen onvoldoende bescherming bieden tegen geweld, misbruik, kindhuwelijken, kinderarbeid of rekrutering als kindsoldaat. Meer dan een kwart van alle burgerslachtoffers is kind. Een rapport van Save the Children onderschrijft dit beeld.

Verbijstering over uitzetten gezinnen

Nederland zit in de achterhoede als het gaat om toekenningspercentages van verblijfsaanvragen voor mensen uit Afghanistan. In Nederland schommelt dit percentage rond de 35%, terwijl dit in andere landen veel hoger ligt. Zo kent Italië een toekenningspercentage van 98.4%, Slovenië 77.7%, Frankrijk 66,9% Duitsland 52.2% en België 50,6%. Nederland, Denemarken en Noorwegen zijn de enige landen in Europa die gezinnen met kinderen uitzetten. Nog steeds is Afghanistan volgens de Global Peace Index het meest gewelddadige land ter wereld. VluchtelingenWerk is verbijsterd dat het beleid voor Afghanistan nog niet is aangepast en er daadwerkelijk gezinnen met kinderen worden uitgezet.

  • Dit bericht wordt ondersteund door Amnesty International, Cordaid, Defence for Children, Don’t Send Afghans Back, INLIA, Kerk in Actie, Stichting LOS, Oxfam Novib, PAX, Save the Children en VluchtelingenWerk Nederland.

Zoeken in berichten:

Categorieen

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633