Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Natuurorganisaties positief over RES, wel alternatieven nodig voor wind en zon in natuurgebieden

Natuurmonumenten

Op 3 juni besluit Provinciale Staten van Noord-Holland over de zoekgebieden voor de toekomstige plaatsing van windmolens en zonnevelden in de provincie. Zij stellen dan de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vast. Natuurorganisaties zijn positief over de ambitieuze doelstelling van de RES en de meeste zoekgebieden. Veel voorgenomen zoeklocaties in natuurgebieden zijn geschrapt en er blijft voldoende nieuwe groene energie over. Niet positief zijn de organisaties over vier zoekgebieden in IJsselmeer, IJmeer, polder Holendrecht en langs de dijk naar Marken.

Op die plekken pakken windmolens en zonne-atollen slecht uit voor vogels èn zijn ze een aantasting van het waardevolle landschap. Daarom vragen Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, Landschap Noord Holland, Het Goois Natuurreservaat en Vogelbescherming Nederland aan Provinciale Staten om deze zoeklocaties te verplaatsen naar geschiktere gebieden.

Weidse en open water essentieel

De natuur en milieuorganisaties in Noord-Holland zijn positief over het bod aan opgewekte energie in 2030. “Om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad is maximale energiebesparing en opschaling van duurzame energie-opwek nodig”, aldus Sijas Akkerman, directeur van MNH. “Noord-Holland draagt hier met deze eerste stap naar vermogen aan bij.” Tegelijk heeft het plaatsen van windmolens en zonnepanelen in natuurgebieden zoals het IJsselmeer en IJmeer grote gevolgen voor vogels. Windmolens zorgen voor vogelslachtoffers. Ook zijn windmolens een barrière voor trekvogels tijdens hun lange reis. Open water zonder obstakels is voor hen essentieel om te broeden, te rusten en voedsel te zoeken. Dat geldt niet alleen voor windmolens, ook voor zonnepanelen, al dan niet op eilanden geplaatst. Alles wat ten koste gaat van het weidse open water doet hier afbreuk aan. Het IJsselmeer is niet voor niets een internationaal beschermd natuurgebied; het dient als cruciale plek in belangrijke vogeltrekroutes.

Iconische landschappen behouden

Windmolens lang de dijk bij Marken betekenen een aantasting van het aanzicht op dit idyllische schiereiland. Duizenden toeristen genieten dagelijks van de karakteristieke houten huisjes gebouwd op terpen. De vrije horizon en weidsheid zijn uniek en willen de organisaties ongeschonden houden. Marken is bovendien een van de beste weidevogelgebieden van Nederland. Het zoekgebied nadert de broedgebieden tot op enkele honderden meters.

Alternatieve locaties

De natuurorganisaties zijn voorstander van het opwekken van duurzame energie maar vragen Provinciale Staten juist bij deze locaties rekening te houden met kwetsbare natuur en waardevolle landschappen. Willem Hellevoort, ambassadeur Natuurmonumenten Noord-Holland: “Het zou zonde zijn als we het klimaatprobleem helpen oplossen met duurzame energie maar tegelijkertijd windmolens plaatsen die schade doen aan natuur. Ook de biodiversiteit staat er enorm slecht voor. Daarom roepen we op we deze zoeklocaties met negatieve impact op natuur en landschap te verplaatsen”. Alternatieve locaties die de organisaties aandragen zijn bijvoorbeeld de Schermer, Purmer, het gebied tussen Alkmaar en Schagen en het Noordzeekanaalgebied. Ze roepen de Statenleden op om meer onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor opwek van zon- en windenergie in deze gebieden en bewoners en partijen uit de buurt daarbij te betrekken.

Op de juiste plek

De gezamenlijke natuurorganisaties in Noord-Holland droegen vorig jaar al in hun eigen visie zoeklocaties aan waar géén ruimte is voor zonneweiden en windmolens vanwege natuur en waardevol landschap en waar plaatsing onder voorwaarden wél zou kunnen. Ook pleiten de organisaties voor regionale en provinciale regie om een ‘confetti’ van windmolens te voorkomen.

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/ijdoorn/nieuws/natuurorganisaties-positief-over-res-wel-alternatieven-nodig-voor

Natuurorganisaties positief over RES, wel alternatieven nodig voor wind en zon in natuurgebieden

Natuurmonumenten

Natuur, Milieu en Dieren
Stationsplein 1, 3818 LE Amersfoort
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Meer berichten over

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV