Extra zand voor stranden Marker Wadden Vanaf 19 oktober brengt Boskalis extra zand aan op Marker Wadden. Dit is nodig omdat op de afgelopen jaren op een aantal stranden veel zand door storm is verdwenen. Het zandverlies door stormen heeft geen effect op de robuustheid van de eilanden, maar door de afkalving is het strand kleiner geworden. Het extra zand zorgt dat... Lees meer Natuurmonumenten Noordse woelmuis voelt zich prima thuis op Tiengemeten Bij bewoners van Tiengemeten, denk je bij dieren al snel aan de vele vogelsoorten, de Schotse hooglander, de bever en het ree. Toch is er ook nog een karakteristieke bewoner op het eiland, al laat die zich niet zo snel zien: de noordse woelmuis. Dat het deze muis wel bevalt op Tiengemeten, bleek wel... Lees meer Natuurmonumenten Behoud bossen en graslanden Malpiebeemden vraagt stabielere grondwaterstand De bossen en de natte graslanden in het beekdal van de Dommel hebben erg veel last van verdroging. Om de bossen en de bijzondere graslanden te kunnen behouden werken we aan het herstellen van de waterhuishouding. Stabiele grondwaterstand De bossen en de natte graslanden in het beekdal van de Dommel hebben erg veel last van verdroging.... Lees meer Natuurmonumenten Minister slaat advies over halvering stikstofuitstoot in de wind "Het belangrijkste advies van commissie Remkes om de stikstofuitstoot binnen tien jaar te halveren, slaat de minister met deze brieven in de wind. Absurd, want alleen die halvering kan unieke en kwetsbare natuur daadwerkelijk beschermen.” Dat zegt Johan Vollenbroek, voorzitter van Mobilisation for the Environment in reactie op de brieven die landbouwminister Schouten vanmiddag... Lees meer Milieudefensie Start onderzoek naar verzanding kustgebied monding Haringvliet In november start een uitgebreid onderzoek naar de verzanding van het kustgebied bij de monding van het Haringvliet. Dat staat in de samenwerkingsovereenkomst ‘Kust Zuid-Hollandse eilanden, Onderzoek naar de effecten van de kustmorfologie in de Haringvlietmonding’, die twaalf partijen onlangs hebben ondertekend. Het gaat om de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Nissewaard... Lees meer Natuurmonumenten Wetsvoorstel stikstof biedt schijnoplossing Door vast te houden aan de helft van de benodigde stikstofreductie, kiest het kabinet opnieuw voor een papieren oplossing ten koste van onze natuur. Daarmee sorteren we voor op een volgende stikstofcrisis. Dat concluderen natuur- en milieuorganisaties in reactie op het stikstofwetsvoorstel. De organisaties doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om toekomstgerichte... Lees meer Natuurmonumenten

NATUUR, MILIEU EN DIEREN

OF DONEER DOOR IETS TE KOPEN VIA ONZE WEBSHOP GOEDEDOELENCADSEAUS.NL WAARBIJ 10% VAN JE ORDER GEDONEERD WORDT NAAR EEN GOED DOEL VAN JE KEUZE. 

Natuurmonumenten
fondsen.org

IJsvogel op Marker Wadden

De bijzondere waarneming werd op 18 september gedaan tijdens de maandelijkse watervogel- en PTT-telling (Punt-Transect-Tellingenproject, het langst lopende monitoringproject van Sovon).  Hoofdeiland Op het hoofdeiland zaten

Lees verder »
Natuurmonumenten
fondsen.org