Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Lekkende oliepijpleiding voor ABP op de Zuidas

Greenpeace roept op om te stoppen met beleggen in verwoestende teerzandolie

31 juli, Amsterdam – Actievoerders van Greenpeace Nederland hebben zojuist een lekkende oliepijpleiding gelegd voor het kantoor van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) op de Zuidas in Amsterdam om te laten zien wat het gevolg is van beleggen in vervuilende en omstreden teerzandolie. Ondanks protesten van 150 inheemse volken, staan er nieuwe pijpleidingen door Canada en de VS gepland. Gevolgen: ernstige milieuvervuiling door lekkages en verwoesting van eeuwenoude bossen en landschap. ABP belegt via zijn uitvoeringsorganisatie APG voor 738 miljoen euro in teerzandolie en pijpleidingen voor de export van Canadese teerzandolie naar Azië en de VS.

Kees Kodde, campagneleider Greenpeace Nederland: “Pensioengeld van ambtenaren en onderwijzers wordt geïnvesteerd in verwoestende teerzandolie. Veel internationale beleggers zijn hier al mee gestopt. Waarom belegt ABP daar dan nog wel in? Willen we de opwarming van de aarde beperken met maximaal 1.5 graad zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs, dan moet deze olie in de grond blijven en zijn deze beleggingen straks waardeloos. Daarom is beleggen in teerzandolie niet alleen slecht voor het klimaat, maar ook een groot risico voor de pensioenen van 2,9 miljoen* Nederlanders.”

Vuil pensioengeld
Greenpeace eist dat ABP zich direct terugtrekt uit deze vervuilende industrie en werk maakt van klimaatbeleid. Tijdens de vreedzame actie op de Zuidas in Amsterdam nodigt Greenpeace medewerkers van ABP uit om symbolisch de geldkraan voor teerzandolie dicht te draaien. Greenpeace heeft overleg gevoerd met ABP en APG, maar ABP wil de beleggingen in teerzandolie niet van de hand doen. Ze sluiten een aantal sectoren uit, zoals tabak en kernwapens, maar willen deze stap niet zetten als het gaat om teerzandolie. Daarom is Greenpeace een petitie gestart: Teerzandolie? Niet met mijn geld! Greenpeace wil dat Nederlanders niet langer ongewild bijdragen aan deze verwoestende industrie.

Teerzandolie en pijpleidingen
Teerzanden zijn zanderige gronden, doordrenkt met dikke, kleverige aardolie. In Alberta, Canada ligt ‘s werelds grootste open mijn waar deze teerzanden worden afgegraven. Om de productie en export van teerzandolie op te schroeven wordt in Canada en de VS gewerkt aan drie nieuwe pijpleidingen. Het is een duur, energieverslindend en verwoestend proces om deze olie te winnen en er bruikbare brandstof van te maken. Bovenop de teerzanden staat eeuwenoud bos dat in hoog tempo wordt verwoest. Deze bossen zijn van oudsher het thuis van inheemse volken. Hun bos verdwijnt voor de ontginning van teerzanden en er worden pijpleidingen gepland dwars door hun leefgebied. Zo’n 150 inheemse volken in Canada en de VS hebben zich verenigd in hun verzet tegen de aanleg van deze oliepijpleidingen. Lekkages van de oliepijpleidingen zijn onvermijdelijk*, sinds 2010 gebeurt dat bijna wekelijks.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie

Geeke van der Sluis

Persvoorlichting Greenpeace

Email: geeke.van.der.sluis@greenpeace.org

Telefoon: 06 25 03 10 13

Foto’s van de actie zijn zsm via Flickr beschikbaar

Bronvermelding:

Leaking oil pipeline for pension fund ABP

Greenpeace calls for divesting from pipelines for tar sand oil

31 July, Amsterdam – Greenpeace Netherlands activists have constructed a leaking oil pipeline in front of the ABP office in the financial district of Amsterdam. The activists want to show what the polluting and controversial result is of investing in tar sand oil. In spite of indigenous peoples protests, pipeline companies are planning 3 new pipelines through Canada and the US for the export of the dirtiest oil on the planet: tar sand oil. This will lead to devastation of ancient forests and environmental pollution through leaking pipelines.

Pension fund ABP, the 5th largest of the world, currently invests 738 million euros in tar sands and pipelines for tar sands. Greenpeace demands that ABP withdraw from this polluting industry and work on their climate policy. The pension of teachers and civil servants should not be invested in the most polluting oil on the planet. Greenpeace invites ABP employees during the peaceful action to symbolically close the money tap for oil sand.

Tar sands

Tar sands are sandy soils, infused with thick, sticky petroleum. In Alberta, Canada is the world’s largest open mine where these tar sands are excavated. To boost the production and export of tar sand oil, three new pipelines are being planned in Canada and the US. Ancient forests above the tar sands are being destroyed at a rapid pace. These forests have traditionally been home to indigenous peoples. Their forest disappears for the reclamation of tar sands and pipelines are planned right through their habitat. 150 indigenous peoples in Canada and the US have united in their opposition to the construction of these oil pipelines. The chance of leakage from the oil pipelines is inevitable, since 2010 this happens almost every week.

Kees Kodde, campaigner Greenpeace Netherlands: “Pension money from civil servants and teachers is invested in devastating tar sand oil. Many international investors have already pulled out. Why does ABP still invest in this? If we are to keep the worlds temperature rise below 1,5 degrees, then this tar sands oil should stay in the ground, which will make the investments of ABP worthless. Investing in tar sands pipelines is needlessly putting in the pensions of 2,9 million Dutch people at financial risk.”

Time to take steps

Greenpeace consulted with ABP, but ABP still does not want to exit its investments in tar sands oil. ABP claims to reduce the CO2 impact of its investments by 25% in 2020, but fails to explain why its investments in tar sand oil and coal have increased over the last years

Lekkende oliepijpleiding voor ABP op de Zuidas

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV