Meer weten? informatie@fondsen.org

Investeren in een EMB-netwerk: denk klein en neem de tijd

Spel ‘Who Cares’

Begeleiders en verwanten kunnen het spel samen spelen. Stapsgewijs en methodisch brengen zij het bestaande netwerk in kaart. En zoeken samen naar mogelijkheden en kansen om het netwerk te behouden, vergroten of verstevigen. Het spel leidt tot acties en afspraken die passen bij de behoeften, wensen en interesses van de persoon om wie het draait. Door deze concrete aanpak is er bewust aandacht voor zijn of haar sociale netwerk. Download het spel en de handleiding hier

Klein denken

Aafke kent verschillende voorbeelden waarbij heel kleine, simpele oplossingen een grote impact hebben. “Mensen denken vaak dat grote acties nodig zijn”, zegt Aafke. “Maar het is juist de kunst om klein te denken. Bijvoorbeeld het hebben van een eigen mobiele telefoon. Op die manier kan iedereen die iets onderneemt met de persoon met EMB hier foto’s of filmpjes van maken en dit versturen in de familie- en vrienden WhatsApp groep. Hierdoor is het voor de omgeving ook gemakkelijker om op de hoogte te blijven van het dagelijkse leven.”

Ook bij mensen met lastig gedrag

Bij cliënten met lastig gedrag nemen begeleiders en verwanten soms onbewust aan dat er geen of zeer beperkte mogelijkheden zijn om een (nieuw) sociaal netwerk op te bouwen. Aafke: “Door creatief te denken kun je vaak toch mogelijkheden vinden. Zo was er een jongen met schreeuwgedrag die gek is op voetbal. Hij gaat nu wekelijks naar de voetbalclub. Daar heeft het schreeuwen een functie gekregen. Het publiek en spelers reageren positief en hij stimuleert andere toeschouwers om ook mee te juichen bij de wedstrijd. Hij heeft een plek in de maatschappij.”

Breder kijken

Ook ontstaan soms verrassende relaties door bewust te kijken welke mensen in de omgeving een rol kunnen spelen in iemands leven. “De begeleider van een woongroep zwaaide elke dag enthousiast naar een buurtbewoonster die met haar hond langs de locatie wandelde”, vertelt Aafke. “Op een dag werd ze uitgenodigd voor een kop koffie. Dit werd vervolgens een dagelijks ritueel en inmiddels is de buurtbewoner actief betrokken op de groep als vrijwilligster.”

Grip krijgen op een groot thema

Investeren in een sterk sociaal netwerk is belangrijk voor de persoon zelf en zijn of haar verwanten doordat hun kwaliteit van leven positief wordt beïnvloed. Ook kan het op den duur de druk voor het netwerk zelf verlagen. Het spel helpt daarbij. Aafke: “Professionals en de omgeving krijgen grip op een groot thema dat vaak als iets ongrijpbaars ervaren wordt.”

Een paar speltips

Tips die Aafke spelers van het spel mee wil geven: 

  • Besluit in overleg met verwanten om het spel te spelen. 
  • Betrek mensen die de persoon vanuit verschillende perspectieven kennen.
  • Neem de tijd. Speel het spel tijdens een (deel van) een team- of multidisciplinair overleg.
  • Denk in kleine stapjes.
  • Zie sociale contacten als een vast onderdeel van het dagelijkse leven van iemand met EMB dat net zo belangrijk is als eten en drinken. 

Training

De uitkomsten van het onderzoek van Aafke zijn nu vertaald in een spel. En daarnaast bieden we ook een training aan voor begeleiders. Op onze pagina van het expertisecentrum EMB vind je hier meer informatie over. 

Meer weten?

Het spel is ontwikkeld in het kader van ‘Wetenschap naar de praktijk’ samen met en Vilans. Om de uitkomsten van het onderzoek van Aafke toegankelijk te maken voor de medewerkers op de werkvloer zijn de belangrijkste bevindingen vertaald in dit spel. Het spel leert je op een leuke manier de nieuwe inzichten toepassen. Neem contact op met Aafke Kamstra als je hier mee over wilt weten. Of kijk op Kennisplein Gehandicaptensector.

Categorieen

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633