Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Investeer in omschakeling naar natuurinclusieve landbouw

Natuurmonumenten

Minister Schouten maakte vanmiddag maatregelen bekend die ervoor moeten zorgen dat de stikstofuitstoot door de landbouw wordt teruggedrongen. Natuurmonumenten en LandschappenNL zijn blij dat er een maatregelenpakket op tafel ligt, maar benadrukken dat de investeringen moeten zijn gericht op de transitie naar natuurinclusieve landbouw en op natuurherstel.

In de brief staat nog niets concreets over investeringen in natuurherstel. Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten: “De oplossing schuilt juist in een tweesporenaanpak: terugdringen van uitstoot én versterken van de natuur. Het kabinet moet inzetten op de realisatie van een natuurnetwerk zoals bij de oorspronkelijke Europese hoofdstructuur het plan was. Zo’n natuurnetwerk zorgt voor natuur die tegen een stootje kan. We benadrukken dat hierover snel duidelijkheid moet komen.”

Investeer in natuurinclusieve landbouw

De natuurorganisaties pleiten voor ruimhartige ondersteuning aan boeren die de transitie naar natuurinclusieve landbouw willen aangaan. Een transitiefonds en het beschikbaar stellen van gronden voor extensivering passen daarin goed. “Daarmee bieden we toekomstperspectief aan de boer en loopt hij niet over een paar jaar weer tegen (nieuwe) grenzen aan. Investeringen in technische oplossingen –gesloten stalsystemen, luchtwassers – zorgen op korte termijn voor reductie, maar zijn niet genoeg om op langere termijn een gezonde landbouwsector én een gezonde natuur zeker te stellen.

Halveer de uitstoot in 2035

Wij vinden: halveer de totale stikstofuitstoot met de helft, vóór 2035. Maar het Kabinet spreekt niet over een wettelijke borging van een streefwaarde voor reductie en een daar aan gekoppelde termijn. Van den Tweel: “Dat is wat ons betreft onmisbaar, want hiermee geef je zowel aan boeren als aan natuurbeschermers duidelijkheid en juridische zekerheid

Verplaatsen van het probleem

Het kabinet kiest ervoor om bij sanering de dierrechten in te nemen en dat juichen Natuurmonumenten en LandschappenNL toe. “Het is de enige manier om te voorkomen dat het probleem zich verplaatst. Voor dierrechten die bij saldering vrijkomen moet het uitgangspunt zijn dat die rechten alleen benut mogen om lokaal (startende) boeren te helpen bij de transitie naar natuurinclusief en grondgebonden.

Hetzelfde geldt voor het herbestemmen van gronden die vrijkomen als een boer ervoor kiest te stoppen met zijn bedrijf. Om ervoor te zorgen dat er geen ongecontroleerde opkoop en bestemmingswijziging van veehouderij en hun gronden ontstaat, wil de minister hier samen met de provincies regie op voeren. Van den Tweel: “Goed dat de minister hier regie op wil houden. De gronden die na overname beschikbaar komen, moeten een extensieve landbouwfunctie of een natuurfunctie krijgen. Zodat bestaande natuur robuuster wordt en gebieden met elkaar worden verbonden.”

Investeer in omschakeling naar natuurinclusieve landbouw

Natuurmonumenten

Natuur, Milieu en Dieren
Stationsplein 1, 3818 LE Amersfoort
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV