Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

IND vraagt mensen met hiv om onmogelijk bewijs bij aanvraag medisch verblijf

Aidsfonds – Soa Aids Nederland

Mensen met hiv die in Nederland verblijf aanvragen om medische redenen, worden door de IND regelmatig teruggestuurd zonder zicht op noodzakelijke medische behandeling. Dat komt doordat het bewijs dat de IND vraagt, vrijwel onmogelijk te leveren is. Het gevolg: mensen komen in levensbedreigende situaties terecht. 26 januari 2021

We maken ons grote zorgen over de wijze waarop verzoeken nu door de Immigratie- en Naturatisatiedienst (IND) worden behandeld. Met de petitie Bewijslast onmogelijk doen de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren, de beroepsafdeling Verpleegkundig Consulenten Hiv, Hiv Vereniging en Aidsfonds – Soa Aids Nederland een dringend beroep op de Tweede Kamer: de IND moet een reële toets gaan doen. De petitie werd vandaag (digitaal) overhandigd. 

Bewijslast

De IND legt de bewijslast voor het ontbreken van toegang tot zorg volledig bij de aanvrager. Zo moet de aanvrager aantonen dat er in het land van herkomst geen enkele kans is op toegang tot een medische behandeling.

De petitie werd digitaal aangeboden door de vier organisaties.

En dit bewijs moet door mensen zelf in hun land van herkomst verzameld worden, terwijl zij hun land juist ontvlucht zijn vanwege discriminatie, stigma en het ontbreken van medische behandeling. Algemeen aanvaarde en internationaal gerespecteerde bronnen als rapportages van UNAIDS en de Wereldgezondheidsorganisatie worden niet geaccepteerd als bewijs.

Menselijke maat

“De huidige werkwijze van de IND waarin ze aan mensen met hiv een onmogelijke bewijslast vragen, is met recht inhumaan te noemen. Dit is schadelijk voor de gezondheid van mensen met hiv, die op medische gronden verblijf aanvragen. De menselijke maat moet terug,” zei Bertus Tempert, voorzitter Hiv Vereniging, vandaag bij het overhandigen van de petitie.

Levensbelang

Voor mensen met hiv is toegang tot zorg en medicatie letterlijk van levensbelang. Een zorgvuldige en redelijke procedure bij een aanvraag tot verblijf op medische gronden is dan ook essentieel. In 2016 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een belangrijke uitspraak gedaan in het Paposhvili arrest. Het Hof oordeelde dat iemand die ernstig ziek is niet mag worden uitgezet als er geen daadwerkelijke toegang is tot noodzakelijke medische voorzieningen in het land van herkomst. Hiermee leek de rechtspositie van mensen die op medische gronden verblijf vragen (dus ook mensen met hiv) te verbeteren. In de praktijk handelt IND niet in de geest van het arrest en lijkt zoveel mogelijk aanvragen voor verblijf op medische gronden af te wijzen.

De partijen achter de petitie hebben een dossier samengesteld met diverse schrijnende casussen van mensen met hiv die door het huidige IND-beleid terug moeten keren naar het land van herkomst. Juist voor mensen met hiv is continuïteit van zorg en medicatie essentieel. Onderbreking van behandeling van hiv kan leiden tot resistentie voor medicijnen, waardoor behandeling wordt bemoeilijkt. Bij langduriger ontbreken van behandeling kan zich aids ontwikkelen, met de dood als gevolg.

Dit bericht is afkomstig van de website van het SOA - Aidsfonds:

https://aidsfonds.nl/nieuws/ind-vraagt-mensen-met-hiv-om-onmogelijk-bewijs-bij-aanvraag-medisch-verblijf/

IND vraagt mensen met hiv om onmogelijk bewijs bij aanvraag medisch verblijf

Aidsfonds – Soa Aids Nederland

Gezondheid en Handicaps
Logo Aidsfonds
Keizersgracht 392, 1016 GB Amsterdam, Nederland
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Meer berichten over

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV