“In Gods schepping is geen plaats voor armoede en ongelijkheid”

Wat vind je mooi aan ZOA als organisatie?
“Bij ZOA hebben we volop ambities op gebied van groei, kwaliteit, professionaliteit. Tegelijkertijd worden we gedreven door het verlangen om Gods opdracht tot naastenliefde en zorg voor zijn schepping gestalte te geven. Die formule maakt ZOA sterk. Het is belangrijk dat we als ZOA de mensen voor wie we werken altijd vooropzetten. Ze zijn mede-schepselen, door God gemaakt en gewild. Door ons werk willen we hen iets laten ervaren van Gods liefde. Wanneer mensen verworden tot projecten, gaat het mis.”

Waarom voel je je gedreven om dit werk te doen? What makes you tick?
“Ik zou er heel veel over kunnen zeggen… maar laat ik het kort samenvatten. Het feit dat ik ben geboren in een Nederlandse wieg heeft me een enorme voorsprong gegeven op de meeste andere wereldbewoners. Niets daarvan is mijn eigen verdienste. Wat mij drijft, is om iets van de enorme voorrechten en de rijkdom die ik heb gekregen te delen met anderen. Het delen is geen doel op zich, maar juist een manier om te laten zien hoe God Zijn schepping oorspronkelijk heeft bedoeld: als een plek waar voor armoede en ongelijkheid geen plaats is.
Soms lijkt het dat het kwaad in deze wereld meer en meer de overhand krijgt. Het heeft geen zin om kwaad met kwaad te bestrijden. De bijbel leert juist dat onze opdracht is om er iets goeds tegenover te zetten. Het staat heel krachtig verwoord in de Romeinenbrief: Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.” (Rom. 12:21)

Waar kan ZOA in groeien? Waar ligt je ambitie voor de komende tijd?
“Het werkveld van noodhulp en wederopbouw verandert heel snel. Nieuwe technologieën openen nieuwe mogelijkheden, zoals block chain technologie, digitale datacollectie en -visualisatie. Er is ook een voortdurende nadruk op schaalvergroting: meer omvang, meer samenwerking, efficiëntie en impact. Het is belangrijk dat we als ZOA soepel inspelen op deze veranderingen. Daarin moeten we niet alleen volgend zijn, maar ook onze nek uit durven steken en aanjager van veranderingen zijn. Dat kan alleen als we voortdurend samenwerking zoeken met andere partijen, in Nederland en daarbuiten.
Verder wil ik graag werken aan een versterking van ZOA’s relatie met de achterban in Nederland. Dat er zo veel mensen, kerken en bedrijven in Nederland zijn die zich verbonden voelen met ZOA, is iets waar we echt zuinig op moeten zijn. Het is belangrijk dat we in gesprek blijven met elkaar en kijken hoe we de verbondenheid kunnen laten groeien. Dan gaat het zeker niet alleen om financiën, maar juist ook om het in contact brengen van ZOA’s werk in de landenprogramma’s met de leefwereld van mensen in Nederland. Vanuit die verbinding kan de verbondenheid verder groeien.

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633