Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Impact corona op zorg bij kanker

Maag Lever Darm Stichting

De gevolgen van corona zijn zichtbaar in het hele zorgsysteem van Nederland. Tijdens de lockdown is de reguliere (anders dan de corona) zorg op een lager pitje komen te staan. De zorg voor niet-coronapatiënten werd in vele gevallen uitgesteld. Langzamerhand wordt duidelijk welke gevolgen het coronavirus heeft op de zorg en wat dit betekent voor patiënten. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft bij meer dan 5.000 kankerpatiënten onderzocht welke impact het coronavirus heeft gehad op hun zorg. Een groep die vaak ook tot de risicogroep behoort. En dus extra zorgen erbij kregen.

Corona virus

Bezorgdheid onder patiënten toegenomen

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste patiënten met kanker bezorgd waren over de impact van de coronapandemie op hun behandeling. Circa 30% van de patiënten ervoeren gevolgen van hun behandeling en vervolgafspraken. De behandeling die het vaakst uitgesteld werd, waren chemo of immunotherapie. 50% van de patiënten had contact met hun ziekenhuis over hun situatie, maar 19% van de patiënten namen minder snel contact op met het ziekenhuis. Een groot zorgpunt in het kader van tijdige behandeling.

24% van de kankerpatiënten maakt zich zorgen dat de coronacrisis gevolgen zal hebben op hun behandeling. En de helft van de respondenten is bang om zelf het coronavirus op te lopen. Mensen die palliatieve zorg krijgen, maken zich hier meer zorgen over dan patiënten waarbij genezing nog mogelijk is. Een reden die wordt genoemd is de angst om niet opgenomen te worden op de IC, gezien de strenge criteria die gehanteerd worden.

Diagnoses met kankers gedaald

Naast dat behandelingen zijn uitgesteld, is er ook een sterke daling te zien in het aantal personen dat is gediagnosticeerd met kanker. Een daling van wel 30% in de maanden maart en april. Dat is zorgelijk. Mensen die anders al wel de diagnose hadden gekregen, zijn in die periode niet opgespoord. Mogelijke verklaringen voor deze daling kunnen zijn; de zorg kwam sterk onder druk te staan, de aarzeling bij patiënten om contact op te nemen met de (huis)arts, maar ook het stopzetten van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het bevolkingsonderzoek darmkanker is sinds half mei weer opgestart. Er is een inhaalslag gemaakt en loopt nu weer volgens de planning.

Vroege opsporing

Vroege opsporing bij spijsverteringskankers is erg belangrijk. Hoe eerder het wordt ontdekt hoe beter de behandelingsmogelijkheden zijn. Zo ook bij darmkanker. Als darmkanker wordt opgespoord in een vroeg stadium is de overlevingskans na 5 jaar 95%. In een laat stadium is dat slechts 12%. Dit zijn enorme verschillen. Daarom is het zo belangrijk om met klachten, die kunnen duiden op een spijsverteringskanker, de huisarts te bezoeken. Klachten zoals aanhoudende buikklachten, veranderd ontlasting patroon, onverklaarbaar gewichtsverlies, bloed bij de ontlasting, slikklachten of eten dat niet goed zakt, kunnen alarmsignalen zijn voor spijsverteringskankers.

De gevolgen van corona in de zorg voor niet-coronapatiënten worden steeds duidelijker. En deze zijn niet gering. De zorgen onder patiënten zijn toegenomen. Het is noodzakelijk dat de zorg ook voor niet-coronapatiënten zo goed als mogelijk door blijft gaan. Zodat de patiënten hier geen nadelen meer van ondervinden. En dat het duidelijk is voor patiënten dat corona geen reden is om zijn of haar klachten niet te melden!

Heb je klachten? Blijf het melden!

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Maag Darm Lever Stichting:

https://www.mlds.nl/impact-corona-op-zorg-bij-kanker/

Impact corona op zorg bij kanker

Maag Lever Darm Stichting

Gezondheid en Handicaps
Maag Lever Darm Stichting, Stationsplein, Amersfoort, Nederland
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Meer berichten over

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV