IFAW beantwoordt jouw COVID-19 vragen

Chinese_market-coronavirus.jpg

Wat is de juiste terminologie?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie en aanvullende bronnen:

  • De term coronavirus verwijst eigenlijk naar een grote familie van virussen die bij dieren of mensen ziekten kunnen veroorzaken
  • COVID-19 is de infectieziekte die wordt veroorzaakt door het meest recent ontdekte coronavirus (in 2019)
  • Experts noemen dit coronavirus het nieuwe coronavirus, wat betekent dat het een nieuw type coronavirus is dat niet eerder bekend was
  • Voorbeelden van eerdere coronavirussen zijn SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) en (MERS – Middle East Respiratory Syndrome).

Kwam het nieuwe coronavirus (COVID-19) echt van wilde dieren?

We hebben alle reden om dat te geloven. Wetenschappers geloven dat deze nieuwe vorm van het coronavirus afkomstig is van een vismarkt in Wuhan, waar verschillende soorten wilde dieren illegaal werden verkocht en geslacht. Experts van het Chinese Center for Disease Control (CDC) hebben het virus met succes geïsoleerd uit monsters die op de markt zijn genomen.

Markten voor levende dieren waar een grote verscheidenheid aan inheemse en wilde diersoorten voor consumptie wordt verkocht zijn perfecte broedplaatsen voor ziekten. Dieren die op deze markten worden verkocht, worden vaak in kleine kooien op elkaar gestapeld gehouden. De stress van gevangenschap verzwakt hun immuunsysteem, waardoor virussen zich gemakkelijker van soort tot soort kunnen verspreiden. Met de SARS-epidemie in 2003 sprong het virus als tussengastheer van vleermuizen naar civetkatten voordat het op mensen werd overgedragen. Wetenschappers in China hebben geconcludeerd dat dit nieuwe type coronavirus van vleermuizen is ‘gesprongen’ naar een andere intermediaire soort en uiteindelijk ook naar de mens.

Ziekten die door dieren worden overgedragen, zijn ‘zoönotische ziekten’. Er zijn veel voorbeelden van moderne zoönosen die zich van wilde dieren tot mensen verspreiden. Aangenomen wordt dat hiv / aids is ontstaan ​​bij chimpansees in West-Afrika, gejaagd en geslacht voor menselijke consumptie. Het reservoir voor ebola bevindt zich in Afrikaanse vleermuizen, die in delen van Afrika als delicatesse worden beschouwd. Daarom is de verspreiding van zoönoseverwekkers een wereldwijd probleem. Nieuwe ziekten afkomstig van wilde dieren kunnen in alle delen van de wereld opduiken, zolang mensen blijven jagen, verhandelen en afslachten.

Wat doet IFAW om de kans op een nieuwe pandemische uitbraak zoals COVID-19 te verkleinen?

  • We gebruiken dezelfde aanpak als die om wereldwijde wildedierencriminaliteit (wildlife crime) te bestrijden in alle schakels van de handelsketen. Om dit broeinest van epidemieën in te dammen zijn er sterke wetten, wereldwijde coördinatie, krachtige handhaving en verandering van consumentengedrag nodig om de vraag naar onderdelen en producten van wilde dieren te verminderen.
  • We dringen er bij regeringen over de hele wereld op aan om duidelijke wetgeving te ontwikkelen die de commerciële handel in wilde dieren verbiedt, gebaseerd op zoönotische risico’s voor de mens en de ecologische waarde van wilde dieren in het wild.
  • We ondersteunen wetshandhavers en justitiële instellingen in het wild bij het handhaven van dergelijke wetten en het vervolgen van misdrijven in het wild. Daarbij bieden we ook proactief op maat gemaakte trainingen en mentorprogramma’s voor wetshandhavers en deskundige workshops voor gerechtelijke experts aan.
  • We voeren campagnes voor het veranderen van sociaal gedrag om de vraag van consumenten naar dieren in het wild te verminderen. Momenteel tonen we reclameborden op de terminals van Beijing International Airport met een aankondiging van de openbare dienst met de tekst Eating Wildlife is a Crime. We hebben een gezamenlijke campagne geactiveerd met MeiTuan, een van China’s grootste apps voor eten bezorgen / winkelen met 35 miljoen actieve gebruikers. In slechts twee dagen tijd zagen we dat meer dan 7.500 bedrijven en restaurants ‘wildvlees’ van hun menu’s haaalden. En meer dan 17.000 restaurants en bedrijven deden mee aan de oproep om de verkoop van wilde dieren af te wijzen.
  • IFAW werkt wereldwijd samen met de particuliere sector om levende dieren en producten van wilde dieren te verwijderen van online marktplaatsen. In China werken we bijvoorbeeld direct samen met webreuzen Baidu, Alibaba en Tencent, die allemaal een strikt nultolerantiebeleid hebben aangenomen tegen de handel in wilde dieren. Alibaba heeft meer dan tien jaar geleden zelfs de handel in onderdelen en producten van olifanten, tijgers, neushoorns, beren, schubdieren, schildpadden en haaien verboden. Alibaba heeft het verbod nu uitgebreid tot meer dan 1 miljoen diersoorten. Dit was een cruciale stap in onze strijd om een ​​einde te maken aan de handel in bedreigde diersoorten en wilde dieren op online marktplaatsen.
  • Buiten China werken we ook in landen met consumentenmarkten voor wilde dieren om de wetgeving en handhaving te versterken. De verspreiding van zoönosen is niet alleen een Chinees probleem. Het is een wereldwijd probleem dat keer op keer terugkomt als regeringen en internationale organisaties niet handelen.

Klik hier voor meer informatie.

Wat doet de Chinese overheid?

Zodra het verband werd bevestigd tussen de besmettelijke ziekte die bekend staat als COVID19 en de handel in wilde dieren, vaardigde China een tijdelijk verbod uit op wilde-dierenmarkten. Sinds het instellen van dit verbod heeft China hard opgetreden tegen de handel in wilde dieren. Binnen een tijdspanne van 20 dagen hebben de Chinese autoriteiten 682 zaken onderzocht, 680 mensenhandelaars veroordeeld en 38.000 wilde dieren en 2.347 kg producten voor wilde dieren in beslag genomen.

Als gevolg op de publieke verontwaardiging stemde de belangrijkste wetgevende commissie van China op 24 februari voor een verbod op het kopen, verkopen, vervoeren en eten van wilde dieren. Daarnaast leggen zij zich toe op het afschaffen van de gewoonte wilde dieren te consumeren. Het verbod, dat veel steun van de samenleving heeft gekregen, staat vast tot een herziening op de wet op de bescherming van wilde dieren.

Tijdens de piek van de uitbraak riskeerden handhavers hun eigen veiligheid om door te gaan met optreden tegen illegale handel. Hierbij werden 9 verdachten gearresteerd, wat leidde tot de confiscatie van 820 kg schubben. Continue inspanning om beleid en sociaal gedrag aan te pakken zal helpen de illegale handel in wilde dieren een halt toe te roepen.

Wat gebeurt er met het IFAW Beijing Raptor Rescue Center?

Ons Beijing Raptor Rescue Center (BRRC) loopt nog steeds een hoog risico. Hoewel we tijdelijk zijn gestopt met het toelaten van nieuwe dieren, is ons toegewijde team van dierenexperts sinds het begin van de uitbraak in december niet gestopt met werken.

Momenteel zijn er 26 vogels onder onze hoede. Zes van hen zijn klaar om te worden vrijgelaten, maar vanwege de verkeersbeperkingen konden ze niet worden vervoerd naar de vrijlatingssite in de buitenwijk van Peking. Door de dieren langer dan nodig in gevangenschap te houden, kan hun welzijn in gevaar komen. We werken samen met de autoriteiten om toestemming te krijgen zodat de herstelde vogels zo snel mogelijk naar de hemel kunnen terugkeren.

Naast de zorg voor de dieren in het centrum, houdt het team toezicht na de vrijlating om het welzijn van de vrijgelaten dieren te waarborgen. Momenteel volgen teams een Upland Buzzard en een Golden Eagle met GPS en de ontvangen gegevens geven aan dat ze in goede staat verkeren.

Klik hier voor meer informatie.

Wat kan ik doen om het werk van IFAW te steunen?

Blijf veilig, blijf op de hoogte en help anderen dat ook te doen.

Grace Gabriel, de regionale directeur van het IFAW in Azië, heeft deelgenomen aan een interview met The New York Times, werd geciteerd in een recente video van Vox en schreef al eerder stukken op de IFAW-website.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van IFAW:

https://www.ifaw.org/nl/nieuws/covid-19-vragen-en-antwoorden

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

MEER NIEUWSBERICHTEN