Hoera! Het gaat er komen: CO2-heffing

Het is gelukt, onze stemmen zijn gehoord. Dankzij de 40.000 mensen die afgelopen zondag meeliepen met de Klimaatmars gaat de vervuiler nu betalen. De politiek gaat een CO2-heffing voor de industrie invoeren. Eindelijk een écht groene en eerlijke maatregel.

Politiek ziet eindelijk het licht

Vandaag werd bekend dat we met het Klimaatakkoord niet genoeg CO2-uitstoot kunnen terugdringen. Hoe kunnen we de doelen wel halen? Juist, met een CO2-heffing voor grote vervuilers. Dit ziet de politiek eindelijk ook in. Door de heffing wordt de energierekening voor huishoudens lager, en die van bedrijven juist hoger. De verhouding was 50/50. Nu wordt dat 1/3 om 2/3. Een stuk eerlijker.

Rutte praat over een ‘verstandige’ CO2-heffing

Premier Rutte pleit voor een ‘verstandige’ CO2-heffing. De heffing komt bovenop de huidige prijs op de uitstoot van CO2, zoals is afgesproken met Europa (het zogenaamde ETS-systeem). Ook zegt Rutte dat de opslag van CO2 onder de grond (CCS) beperkt zal worden. Mooie woorden van Rutte, nu nog daden. Wij gaan hem uiteraard aan zijn woord houden en zijn volop bereid om hem daarbij te helpen.

PBL en CPB zijn het met ons eens

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) bevestigden vandaag in hun doorrekening onze grootste zorg: het boetesysteem voor vervuilende industrie is niet goed te controleren. Het zal dus niet goed werken. Daardoor wordt de CO2-uitstoot niet teruggedrongen en blijven huishoudens en het midden- en kleinbedrijf (mkb) opdraaien voor de kosten. Helemaal terecht dat zij daarom ook een CO2-heffing voorstellen.

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633