Meer weten? informatie@fondsen.org

Hoe vinden cliënten en hun verwanten dat wij ons werk doen?

Teamreflectie

Een belangrijk middel om te leren, is de teamreflectie op kwaliteit: doen we de goede dingen goed? Teams leggen hun bevindingen en ontwikkelpunten vast. Deze inzichten bundelen we jaarlijks in een kwaliteitsrapport voor heel ’s Heeren Loo. De volgende thema’s hebben de komende jaren onze prioriteit:

  1. Sturen op kwaliteit
  2. Samenwerken in de driehoek
  3. Veilige zorg
  4. Verder ontwikkelen van de kwaliteit van complexe zorg
  5. Versterken van teams en medewerkers

Hoe gaat dat in de praktijk?

René van den Berg werkt als ambulant begeleider in Deventer. Hij coördineerde één van de vier thema’s van teamreflectie: cliëntervaring en –tevredenheid. Of in gewone taal: ‘Hoe vinden cliënten en hun verwanten dat wij ons werk doen?’ René: “Ik reflecteer op dit thema, omdat dit het dichtste bij de cliënt staat. Want het gaat om hen. Je probeert hen zo goed mogelijk te begeleiden.” De uitkomsten waren overwegend positief. De werkstijl van de begeleiders komt overeen, ze maken goed contact, geven complimenten, maar geven ook grenzen aan. “De uitkomsten bevestigden wel ongeveer onze verwachtingen. Het was mooi om te doen, want normaal voer je zo’n gesprek niet zo snel.”

Meer weten?

Wil je meer weten over de kwaliteit van ’s Heeren Loo? En hoe we daar dit jaar mee aan de slag zijn gegaan? Lees dan het hele Kwaliteitsrapport 2018. Of stuur een mailtje naar Jochem Stoll.

Categorieen

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633