Het is nu of nooit voor het Klimaat(akkoord)

Het klimaat warmt snel op. Toch dreigt het Klimaatakkoord op een mislukking uit te lopen. De afspraken die tot nu toe zijn gemaakt, zijn niet goed genoeg. Milieudefensie luidt daarom samen met andere organisaties de noodklok: het is nu of nooit voor het klimaat. We leggen hieronder uit waarom het Klimaatakkoord nu nog niet goed genoeg is.

Grote zorgen over het Klimaatakkoord

Milieudefensie, Natuur & Milieu, Greenpeace en de Natuur en Milieufederaties maken zich zorgen over de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord. Als deelnemers aan de onderhandelingen zetten Milieudefensie en de andere organisaties zich volop in voor verbetering van het Klimaatakkoord. Maar als de juiste maatregelen er niet in komen te staan, dan kunnen we het akkoord niet ondertekenen.

Het kan wél

Wij willen betere en eerlijke maatregelen op alle onderwerpen die aan de Klimaattafels worden besproken: elektriciteit, mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving en industrie. Na 9 maanden onderhandelen, lijkt het erop dat de benodigde maatregelen niet worden genomen. Terwijl het wél kan.

Dit is nodig:

  • Beprijs de uitstoot van CO2, zodat de vervuiler betaalt
  • Zet in op écht duurzame energie en juist minder op biobrandstof en CO2-opslag
  • Kies voor bindende afspraken, in plaats van onduidelijke maatregelen en vage richtlijnen

Geen tijd te verliezen voor het klimaat

Klimaatverandering vraagt om stevige maatregelen. En snel ook! Het laatste IPCC rapport en de uitspraak in de klimaatzaak van Urgenda tonen dat aan. Ook op de klimaattop deze week in Polen is de urgentie voelbaar. Aan de onderhandeltafels lijkt de urgentie echter nog niet voldoende te zijn doorgedrongen. Zo is nog niet goed doordacht wie de rekening gaat betalen. De grootste vervuilers vragen zelfs om subsidie. Maar het kan niet zo zijn dat de belastingbetaler opdraait voor de kosten.

Nog een paar weken te gaan voor een eerlijk akkoord

Op 21 december moet er een Klimaatakkoord liggen. Het Planbureau voor de Leefomgeving zal het akkoord daarna doorrekenen. Maar er volgen geen nieuwe onderhandelingen meer. We hebben dus nog maar een paar weken de tijd om het akkoord te verbeteren. Daarom luiden wij nu de noodklok. Het is nu of nooit voor het klimaat.

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633