Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Grote banken zoals ING financieren de plasticsoep

Banken investeren dagelijks 790 miljoen dollar in veertig grote bedrijven die betrokken zijn bij de productie en het gebruik van verpakkingsplastic. Tussen januari 2015 en september 2019 bedroeg de financiering meer dan 1,7 biljoen dollar. De grootste bijdrage aan de plasticsoep komt van het eenmalige plastic waarmee levensmiddelen worden verpakt. Desondanks blijven banken kapitaal verstrekken zonder rekening te houden met de gevolgen.

Het deze maand uitgebrachte rapport Bankrolling Plastics. The banks that fund plastic packaging pollution vermeldt dat banken zwijgen over hun rol in deze feitelijke financiering van de plasticsoep, terwijl plasticvervuiling erkend wordt als een van de allergrootste milieurampen. Het ontbreekt de banken aan een stelsel van zorgvuldigheidseisen, zoals die wel op andere terreinen wordt toegepast.

Het rapport werd opgesteld door Portfolio.earth, een non-profitorganisatie die wijst op de rol van financiële instellingen bij de vernietiging van de natuur.

Twintig banken financieren bija gehele plasticproductie

Van de 1,7 biljoen dollar aan leningen en uitgifte van obligaties voor plastic is 1,4 biljoen dollar afkomstig van twintig grote banken (80%). De tien grootste banken nemen 62% voor hun rekening. Er zijn geen aanwijzingen dat deze banken hun investeringen terugschroeven, ondanks de schade die plastic aan het milieu berokkent. Drie Amerikaanse banken — Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase — voeren de lijst aan.

Ook banken moeten hun verantwoordelijkheden nemen

De Plastic Soup Foundation vindt, net zoals de opstellers van dit rapport, dat banken afscheid moeten nemen van business models die afhankelijk zijn van eenmalig verpakkingsplastic en zich voortaan richten op hergebruik, recycling en lokale bevoorrading. Portfolio.earth constateert dat er een grote discrepantie is ontstaan tussen overheidsbeleid om het gebruik van plastic te ontmoedigen en het financieringsbeleid van de banken. Zo dreigen banken de legitimiteit van hun handelen te verliezen.

Om een noodzakelijke systeemverandering te bewerkstellingen, bepleit Portfolio.earth dat banken:

  • niet langer ondernemingen financieren die nieuw (virgin) plastic gebruiken voor eenmalige verpakkingen van consumentenproducten;
  • voor kredietverstrekking zorgvuldigheidseisen opstellen die gericht zijn op vermindering van eenmalig plastic en het stimuleren van hergebruik;
  • inzicht geven in de relatie tussen het uitgeleende kapitaal en plasticvervuiling.

ING staat in de Top 20

De enige Nederlandse bank in de top-20, op plaats 17, is de ING Groep. Deze bank neemt 1,87% van de financiering in plastic voor haar rekening. Voor nummer 1, de Bank of America, is dat 10,3%.

Het rapport Bankrolling Plastics stelt vast dat geen van de banken in de top-20 een investeringsbeleid geformuleerd heeft dat zich richt op vermindering van de plasticsoep. ING heeft weliswaar de Global Commitment van de New Plastic Economy van de Ellen MacArthur Foundation onderschreven, om plasticafval tegen te gaan en recycling te bevorderen, maar toetst kapitaalverstrekkingen niet aan criteria die de plasticvervuiling moeten tegengaan.

ING: wel woorden geen daden

Het ontbreken van dergelijke criteria leidt tot vreemde situaties. Zo publiceerde de bank in 2019 het rapport Plastic verpakkingen in de voedingssector. Daarin maakt de bank zich zorgen over de plasticsoep. Terwijl het rapport oplossingsrichtingen aanreikt, zoals betere recycling van verpakkingen, blijft onbenoemd dat ING zelf als financier een grote verantwoordelijkheid draagt, laat staan dat vermeld wordt dat zorgvuldigheidseisen bij kapitaalverstrekking ontbreken.

Uit het onderzoek Plastic Finance (2019) van de Eerlijke bankwijzer in samenwerking met Plastic Soup Foundation, blijkt dat ING sinds 2010 in schaliegas- en plasticproductie minstens 3,9 miljard dollar heeft geïnvesteerd. Het is tegenstrijdig wanneer ING zegt zich zorgen te maken over de plasticsoep, terwijl de bank ondertussen schaliegasproducenten financiert. Schaliegas zorgt immers juist voor een forse toevloed van goedkoop eenmalig verpakkingsplastic.

In Nederland heeft alleen de ASN een beleid dat expliciet rekening houdt met de plasticsoep.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van de Plastic Soup Foundation:

https://www.plasticsoupfoundation.org/2021/01/grote-banken-zoals-ing-financieren-de-plasticsoep/

Grote banken zoals ING financieren de plasticsoep

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Meer berichten over

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV