Categorieën
Bartimeus Fonds

Richtlijnen toegankelijke dagjes uit op 1,5 meter

Dinsdagmiddag 30 juni vond in Den Haag de overhandiging plaats van de aanvulling op het protocol ‘Veilig Samen Uit’ aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

De staatssecretaris is enthousiast over het initiatief van de community ‘ToegankelijkDagjeUit’:

Dit past ook heel erg bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, want ook mensen met een beperking hebben een portemonnee. Dit geeft vertrouwen dat het gewoon kan en dat het ook veilig kan! Dank jullie wel voor al het werk dat jullie gedaan hebben.

Ervaringsdeskundigen, ondernemers, belangenbehartigers en experts uit verschillende disciplines hebben een aanvulling geschreven op het 1,5 meter protocol van de Club van Elf en de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen ‘Veilig samen Uit ’. De koepel van de 23 grootste Nederlandse dagattracties heeft dit protocol gemaakt vanwege de nieuwe 1,5 meter samenleving. Er was in het protocol nog onvoldoende aandacht voor gasten met een lichamelijke, cognitieve of zintuigelijke beperking, vonden de betrokken partijen, terwijl zij juist een aanpak op maat nodig hebben.

De recreatieondernemers zijn blij met de input: ‘Er is veel wat wij niet weten. Die ervaringskennis moeten we ophalen. Wat heb jij nodig? Hoe kunnen wij dit toegankelijk en veilig maken? Samen!’ (Coen Bertens, parkdirecteur de Efteling). Dagattracties weten nu waar ze op kunnen letten om ook deze bezoekers gastvrij en veilig te kunnen ontvangen. Zo is het belangrijk dat er goede informatie over toegankelijkheid op de website staat van een dagattractie voor gasten met een beperking. Ook zijn de hoogte van desinfectiepunten en het borgen van eenrichtingsverkeer essentieel voor gasten in een rolstoel.

Recreatie is belangrijk voor een inclusieve samenleving

Een dagje uit is meer dan ontspannen en genieten. Het is ook ontdekken, leren, ontmoeten, zien en gezien worden. Ook richting de vanzelfsprekendheid van een inclusieve maatschappij. Zoals Rick Brink, de minister van Gehandicaptenzaken bij omroep KRO-NCRV, zegt: ‘Ook mensen met een beperking willen er graag weer op uit. Het gaat erom dat we kijken hoe je wél op een verantwoorde en veilige manier een dagje uit kunt. Dat hebben we samen uitgewerkt!’

Community ‘ToegankelijkDagjeUit’

Het is uniek dat recreatieondernemers, ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers de handen ineen hebben geslagen. Tot nu toe werden initiatieven voor toegankelijke dagjes uit afzonderlijk opgepakt door organisaties. Er is echter meer nodig om alle dagjes uit toegankelijk te maken. Zoals Karin Stiksma van Joint Projects (initiatiefnemer community) verwoordt: ‘Plezier voor iedereen, door Iedereen! Alle partijen hebben een rol in het toepassen van het 1,5 meter protocol en in het toegankelijk maken van een dagje uit.’ Toen de eerste contouren van de 1,5 meter samenleving zichtbaar werden en Nederland weer perspectief kreeg, zijn de verschillende partijen met elkaar om tafel gegaan. De samenwerking tussen ondernemers uit de dagrecreatie en belangenorganisaties is veelbelovend. Het levert nieuwe perspectieven op voor alle deelnemende organisaties. Naast die van de gast is er bijvoorbeeld ook aandacht voor het commerciële belang van de ondernemer en het maatschappelijke belang. De community evalueert samen met gasten met een beperking hoe het 1,5 meter protocol in de praktijk werkt. De community gaat – ook op de langere termijn – dagattracties ondersteunen vanuit alle beschikbare kennis en mogelijkheden bij het breed toegankelijk maken van hun dagattracties. Met als doel dat 50% van alle dagrecreatie bedrijven in 2030 voldoet aan de basisvoorwaarden van toegankelijkheid.

Het Bartiméus Fonds is onderdeel van de Community ToegankelijkDagjeUit.

The post Richtlijnen toegankelijke dagjes uit op 1,5 meter appeared first on Bartiméus Fonds.

Dit bericht is afkomstig van de website van Bartiméus Fonds.nl:

Richtlijnen toegankelijke dagjes uit op 1,5 meter

Categorieën
KWF

Alle bevolkingsonderzoeken zijn weer opgestart

Belangrijke stap voor kankerbestrijding in coronatijden. KWF roept Nederlanders op om in te gaan op hun uitnodiging

Op woensdag 1 juli gaat ook het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker weer van start, nadat eerder de bevolkingsonderzoeken naar darm- en borstkanker weer werden opgestart. Vanwege de uitbraak van het coronavirus lagen de onderzoeken sinds halverwege maart tijdelijk stil. Mede hierdoor is het aantal kankerdiagnoses in deze periode met een kwart gedaald volgens de Nederlandse Kankerregistratie. Dankzij bevolkingsonderzoeken is het mogelijk om kanker vroegtijdig op te sporen, waardoor vaker een effectieve behandeling mogelijk is. 

KWF-directeur Johan van de Gronden is blij met de herstart van de bevolkingsonderzoeken:
‘Vroege opsporing is essentieel voor de kankerbestrijding. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter de vooruitzichten. Het is ontzettend belangrijk dat deze mogelijkheid er weer is en ik roep dan ook iedereen op: ga in op de uitnodiging. Het is veilig, de centra hebben passende maatregelen genomen en vroege opsporing kan honderden voortijdige sterfgevallen voorkomen. ‘

Veiligheid voorop

De screeningsorganisaties hebben maatregelen genomen die nodig zijn voor veilige screening. Zo zijn er aanpassingen gedaan aan de speciale bus waarin de borstkankerscreening plaatsvindt. Er zijn voldoende beschermende middelen voor de medewerkers beschikbaar.

Zorg opgestart

Inmiddels is er weer laboratoriumcapaciteit voor de analyses van uitstrijkjes die zijn afgenomen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Ook hebben de huisartsen voldoende ruimte om uitstrijkjes te nemen. Tot slot neemt ook de capaciteit van de ziekenhuizen gestaag toe. Wat betekent dat er ook ruimte is voor de vervolgonderzoeken voor mensen die een verwijzing krijgen vanuit het bevolkingsonderzoek.

Categorieën
CP Nederland

Nascholing problemen rondom voeding bij cerebrale parese

Er is een nascholing ontwikkeld over problemen rondom voeding bij cerebrale parese.
(Deze e-learning modules zijn in principe voor diëtisten en andere healthcare professionals, maar ook ouders kunnen deze e-learning volgen). De complete nascholing bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de aandoening in het algemeen en in het tweede deel komt specifiek de voedingstoestand van kinderen met cerebrale parese aan bod.

Bij CP zijn er, behalve de motorische stoornissen ook vaak stoornissen van horen en zien, cognitie, communicatie en gedrag, evenals epilepsie en secundaire problemen van spierstelsel en skelet. Vanwege deze stoornissen komt voedingsproblematiek vaak voor. Multidisciplinaire zorg is dan noodzakelijk.

Deze e-learnings zijn mogelijk gemaakt dankzij een educational grant van Nestlé Health Science en zijn kosteloos te volgen. Kijk voor meer informatie op: www.voedingvisie.nl/cerebraleparese

Dit artikel is afkomstig van de website van CP Nederland:

https://cpnederland.nl/nascholing-problemen-rondom-voeding-bij-cerebrale-parese/

Categorieën
Aidsfonds

Nieuw hiv-medicijn voor kinderen

Er komt een nieuw medicijn voor kinderen met hiv beschikbaar. Het hiv-medicijn (Tivicay PD) werd onlangs goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration. Het nieuwe medicijn is de eerste hiv-remmer die oplosbaar is in water. Dit maakt het makkelijker voor kinderen met hiv om hun medicijnen in te nemen.

Wereldwijd krijgt slechts 54% van de kinderen met hiv van 0 tot 14 jaar, levensreddende medicijnen. Voor volwassenen is dit percentage iets hoger, namelijk 62%. Met het nieuwe medicijn komen er meer opties voor behandeling van kinderen met hiv.

“Alleen effectief als het betaalbaar is”

Rouzeh Eghtessadi van Aidsfonds’ partnerorganisatie in Zimbabwe is blij met de komst van het nieuwe middel, maar ook kritisch. “De nieuwe hiv-remmer is alleen effectief,” zegt ze, “als het middel betaalbaar en op grote schaal beschikbaar is voor onze kinderen die opgroeien in een kansarme omgeving.”

ViiV Healthcare, de producent van het nieuwe middel, heeft toegezegd dat het kindermedicijn betaalbaar wordt voor lage inkomenslanden en in Sub-Sahara Afrika. Daar worden kinderen het hardst geraakt. Volgens de farmaceut wordt het middel in deze landen tegen productie- en distributiekosten aangeboden tot er een generieke variant op de markt komt.

Snelle beschikbaarheid

Voor een medicijn op de markt komt, is goedkeuring van de lokale gezondheidsautoriteit nodig. Door een versneld proces loopt die aanvraag in een aantal Afrikaanse landen al. Maar door de coronacrisis zal implementatie van het middel waarschijnlijk vertraging oplopen in veel landen. Aidsfonds gaat samen met partnerorganisaties helpen bij de uitrol van het nieuwe medicijn, zodat het zo snel mogelijk beschikbaar wordt voor kinderen met hiv.

Kinderen lopen achter

Er leven 1,7 miljoen kinderen met hiv op de wereld. Ruim de helft van deze kinderen krijgt geen medicijnen die ervoor zorgen dat ze gezond kunnen opgroeien. Hierdoor sterven iedere dag 273 kinderen aan de gevolgen van aids.

De hoop is dat het medicijn veel kinderen met hiv kan helpen. Sabrina Erné, adviseur kinderprojecten: “De komst van dit medicijn is enorm belangrijk voor de kwetsbare kinderen die wij helpen”.

Aidsfonds heeft een unieke aanpak om deze kinderen te helpen. Lokale gezondheidswerkers gaan in afgelegen gebieden langs gezinnen om kinderen en hun ouders te testen op hiv en ervoor te zorgen dat ze zorg en medicijnen krijgen. Ontdek daar meer over in dit interactieve verhaal.

Dit bericht is afkomstig van de website van het SOA - Aidsfonds:

https://aidsfonds.nl/nieuws/

Categorieën
Alzheimer Nederland

Geen beperkingen meer voor verpleeghuizen waar geen corona meer heerst

Alzheimer Nederland is blij dat Minister De Jonge van VWS zojuist tijdens de persconferentie heeft aangedrongen op het verder openstellen van de verpleeghuizen voor bezoek. Nu de meeste huizen één vaste bezoeker toelaten en de besmettingen in de geopende huizen uitblijven, kan het verder openen volgens Alzheimer Nederland niet langer uitgesteld worden. De vrijheid voor bewoners kan weer voorop komen te staan. Als een verpleeghuis coronavrij is, gelden er in principe geen beperkingen meer voor bezoek. Ook zijn bewoners vrij om naar buiten te gaan als zij dat wensen.

Besmettingen na (her)opening uitgebleven

In verband met de snelle verspreiding van het coronavirus werd in maart besloten om de verpleeghuizen te sluiten voor bezoek. Begrijpelijk, want we hadden te maken met een onbekende situatie met onbekende gevaren en risico’s. Bovendien werden de verpleeghuizen bovengemiddeld getroffen door het coronavirus. De maatregel was ingesteld vanuit de risico’s op de fysieke gezondheid van bewoners en zorgpersoneel. Inmiddels hebben we veel geleerd en hebben we meer kennis over de verspreiding van het virus. In vrijwel alle verpleeghuizen die inmiddels weer geopend zijn, zijn besmettingen uitgebleven. Dit wordt goed gemonitord.

De geleerde lessen

Nu we vele maanden verder zijn gaat de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners en hun naasten meer tellen dan ooit. Alzheimer Nederland directeur Gerjoke Wilmink: ‘Er is samen met andere partijen een handreiking gemaakt die al een aantal weken ruimte biedt voor versoepeling. In de praktijk zien wij dat veel verpleeghuizen hier strenger in zijn dan nodig. Wij hebben steeds aangegeven dat alle verpleeghuizen maximaal de versoepeling moeten toepassen, behalve uiteraard op afdelingen waar een besmetting is.

Eigen verantwoordelijkheid

Alzheimer Nederland vindt het positief dat de minister de verpleeghuizen aanmoedigt om de deuren weer te openen, mits er geen corona heerst. ‘En, indien het coronavirus weer ergens opleeft zijn wij geen voorstander meer van een generieke bezoekersstop’, aldus Gerjoke Wilmink.  ‘Dat kon volgens ons alleen een tijdelijke noodoplossing zijn voor een situatie waar we allemaal mee moesten leren omgaan. We moeten vanaf nu per situatie kijken en vertrouwen hebben in de bewoners, familie en andere naasten. We weten immers nu allemaal hoe we ons moeten gedragen om zo min mogelijk risico te lopen en we hebben nu voldoende testcapaciteit en beschermende materialen. We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om het risico op besmetting laag te houden. Er is nog geen vaccin en ouderen blijken een zeer kwetsbare groep voor Covid19.’

Dit bericht is afkomstig van de website van Alzheimer Nederland:

https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/bezoekersregeling-verpleeghuizen

Categorieën
Alzheimer Nederland

Verhogen negatieve gedachten de kans op dementie?

Mensen die herhaaldelijk negatieve gedachten hebben, lopen een hoger risico op het ontwikkelen van dementie. Dit melden deze maand onder andere NOS.nl, margriet.nl en diverse buitenlandse nieuwsbronnen. Ze schreven het op basis van een nieuw onderzoek dat een verband vond tussen negatieve gedachten en de ziekte van Alzheimer. Voorkom je met optimisme dementie? Het blijkt nog veel te vroeg om dat te zeggen, maar toch kan een beetje extra optimisme geen kwaad volgens de onderzoekers. En een optimistische kijk, kun je bevorderen.

Het onderzoek vond een verband tussen regelmatige negatieve gedachten en de ziekte van Alzheimer. Een verband is echter nog geen oorzaak. Daarom is het goed om eens beter te kijken naar wat is onderzocht en wat we daarvan kunnen leren.

Regelmatige negatieve gedachten

In het onderzoek zijn ‘negatieve gedachten’ het zorgen maken over de toekomst of het blijven malen over acties of gebeurtenissen uit het verleden. Nu doet iedereen dat wel eens. Maar bij een hoge score worden iemands gedachten er meer door in beslag genomen en lukt het niet of minder goed om andere dingen uit te voeren. Ook moeten deze gedachten vaak voorkomen.

Nu was het in dit onderzoek opvallend dat de gemiddelde scores laag waren. De onderzoekers zagen dus effect van relatief weinig negatieve gedachten. Dus juist de (extreme) optimist had wat minder alzheimereiwitten dan mensen met een gemiddelde hoeveelheid aan negatieve gedachten.

Negatieve gedachten en alzheimereiwitten  

Mensen met negatieve gedachten gingen iets sneller achteruit op metingen van mentale vermogens en de onderzoekers zagen dus ook wat meer schadelijke alzheimereiwitten. Het is echter belangrijk om te noemen dat dit maar bij zo’n 170 mensen is gemeten. Dat maakt het onderzoek vrij klein. Bovendien werden de gezonde deelnemers maar kort gevolgd. We weten daardoor niet of de toename in schadelijke eiwitten ook daadwerkelijk leidt tot dementie.  

Echt waar?

Naast bovenstaande punten zijn er nog een heleboel mitsen en maren bij het onderzoek te plaatsen. Zo zijn er verschillende alternatieve verklaringen voor het resultaat. Bijvoorbeeld dat de gevoeligheid voor negatieve gedachten juist wordt veroorzaakt door de alzheimereiwitten. Een andere mogelijkheid is, is dat optimisten juist goed zijn in het aanpakken van problemen. Zo zijn ze sneller geneigd naar de dokter te gaan met problemen of symptomen. Zodat andere risicofactoren van dementie, zoals hoge bloeddruk, diabetes, te weinig bewegen of overgewicht sneller worden aangepakt. Nieuw onderzoek moet dus gaan aantonen of het echt de negatieve gedachten zijn die de kans op alzheimer verhogen.

Adviezen voor de praktijk

Op dit moment is er nog veel te weinig bewijs dat herhaaldelijke negatieve gedachten echt bijdragen aan de ziekte van Alzheimer. Desondanks zijn depressie en negatieve gedachten ook in het hier en nu zeer vervelend en vaak moeilijk om mee om te gaan. Wanneer u zich zorgen maakt over negatieve of depressieve gevoelens kan de (huis)arts met u bekijken of er iets aan de hand is en wat daar aan te doen is. Maar ook voor ieder ander kan wat extra optimisme geen kwaad. Er zijn ook een aantal technieken die mensen kunnen helpen om een beetje optimistischer te denken. Hieronder beschrijven we er twee:

  • Best mogelijke zelf
    Bij deze methode stelt u zich voor hoe uw leven er uitziet in de best mogelijke toekomst. Denk dan bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van relaties, werk, hobby’s, persoonlijke groei of gezondheid. Dit mooie zelfbeeld schrijft u in een kwartiertje op, zonder u te laten afleiden door hoe u dat precies moet bereiken of wat voor sociale, financiële of tijdsgebonden drempels er zijn. Alleen al dagdromen over een betere zelf, bleek een positief effect te hebben op iemands gemoed.
     
  • Dankbaarheidsdagboek
    Een andere manier om uw optimistische kijk te bevorderen is door aan het eind van iedere dag op te schrijven waar u dankbaar voor bent. Bijvoorbeeld de mooie mensen of dingen in uw leven. Daarnaast kunt u de mooie ervaringen van de dag erbij schrijven. Zo bouwt u iedere dag even een moment in, om u bewust te zijn van de mooie dingen in het leven.

Meer tips

Wilt u meer tips zoals bovenstaande? Kijk dan eens op de website mentaalvitaal.nl. Dit is een website van het gerenommeerde Trimbos instituut. De site staat vol met, meestal gratis, tips en tools om je mentaal beter te voelen, met ook aandacht voor meer positiviteit.

Dit bericht is afkomstig van de website van Alzheimer Nederland:

https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/verhogen-negatieve-gedachten-kans-dementie

Categorieën
Bartimeus Fonds

Inclusie moet in verkiezingsprogramma’s

Voor veel mensen is deze coronacrisis de eerste keer dat zij met beperkingen worden geconfronteerd. Maar voor mensen die bijvoorbeeld slechtziend of blind zijn is leven met beperkingen de realiteit van iedere dag. Een nieuw gevoel van saamhorigheid en empathie is ontstaan nu iedereen hier tijdelijk door is geraakt, reden voor de samenwerkende oogorganisaties om een oproep te doen aan de politiek: houd dit momentum, vast en neem inclusiviteit mee in de nieuwe verkiezingsprogramma’s!

De oproep om inclusiviteit als uitgangspunt mee te nemen in de verkiezingsprogramma’s is een initiatief van de Oogvereniging, Dedicon, Koninklijke Visio, Bartiméus, Stichting Accessibility, CBB, Bibliotheekservice Passend Lezen, Vereniging Onbeperkt Lezen, Robert Coppes Stichting en het Bartiméus Fonds. Zij refereren aan het al in 2016 door Nederland geratificeerde VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap.

Concreet

De oogorganisaties hebben gezamenlijk een viertal thema’s opgesteld die voor mensen met een visuele beperking van groot belang zijn. Op ieder thema doen zij concrete voorstellen aan de politiek voor aanpassingen op het huidige beleid om tot een meer inclusieve samenleving te komen. Er is aandacht voor de gedeelde verantwoordelijkheid van politiek, bedrijfsleven en burgers, daarom is een van de thema’s ‘Sociale bewustwording en inclusie’. Verder komen aan bod: ‘Inclusieve informatievoorziening en media’, ‘Mobiliteit en toegankelijke openbare ruimte’ en ‘Arbeidsparticipatie’.

Ervaringsdeskundigheid

Voor alle thema’s geldt volgens de oogorganisaties dat ervaringsdeskundigen en expertiseorganisaties zouden moeten worden betrokken bij politieke besluitvorming. Want alleen door de mensen om wie het gaat te betrekken, kan een echt inclusieve samenleving worden gerealiseerd.

The post Inclusie moet in verkiezingsprogramma’s appeared first on Bartiméus Fonds.

Dit bericht is afkomstig van de website van Bartiméus Fonds.nl:

Inclusie moet in verkiezingsprogramma’s

Categorieën
CP Nederland

Enquête Ieder(in): de coronacrisis voor mensen met een beperking nog lang niet voorbij

Iedereen in Nederland lijkt klaar te zijn met corona en wil weer normaal doen. Toch is er een grote groep mensen voor wie de crisis nog niet voorbij is: mensen met een beperking of chronische aandoening.

“Wanneer horen wij dat het voor ons weer veilig is? Ik zit al 12 weken binnen, ik mis mijn leven.” Belangenbehartiger Ieder(in) hield in mei een enquête onder ruim 2100 chronisch zieken, mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en de resultaten geven een beeld van meer uitsluiting, eenzaamheid en verlies van kwaliteit van leven.

Lees meer op de website van Ieder(in).

Dit artikel is afkomstig van de website van CP Nederland:

https://cpnederland.nl/enquete-iederin-de-coronacrisis-is-voor-mensen-met-een-beperking-nog-lang-niet-voorbij/

Categorieën
Bartimeus Fonds Gezondheid en Handicaps

‘Ook in deze coronatijd bieden wij zorg op maat.’

Door hun meervoudige beperking zijn de bewoners van Bartiméus extra afhankelijk van aanraken en nabijheid. Wat betekent dat in deze tijd van coronamaatregelen? Bestuursvoorzitter Jopie Nooren vertelt hoe de zorgmedewerkers er tóch zo goed mogelijk voor iedere bewoner zijn.

‘Voor onze 600 bewoners blijven de richtlijnen van het RIVM en de aanwijzingen van onze artsen leidend voor hoe wij ons werk doen. En we kijken goed wat iedere bewoner nodig heeft en praktisch haalbaar is. Ook in deze tijd bieden wij zorg op maat. Zo kunnen we met bewoners die doofblind zijn en een verstandelijke beperking hebben vaak alleen communiceren door hun handen aan te raken. Daarom houden we bij hen geen anderhalve meter afstand. Want zonder hun voelbare gebarentaal vereenzamen deze bewoners. Om toch de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken, werkt op elke woongroep zoveel mogelijk een vast team van zorgmedewerkers. Voor bezoek zoeken we naar veilige oplossingen, zoals een speciaal aangepaste portakabin. En onze medewerkers wassen bovenmatig veel hun handen.’

Extra zorg en aandacht

‘Ook al proberen we de zorg zo goed mogelijk te laten doorgaan, voor onze bewoners blijven de coronamaatregelen ingrijpend. Ze missen vooral hun vertrouwde contacten. Dat raakt me persoonlijk het meest. We geven ze dan ook zoveel mogelijk extra zorg en aandacht. Diverse projecten die wij al eerder dankzij de steun van donateurs van het Bartiméus Fonds konden realiseren helpen hierbij enorm. Zo biedt de beweegtuin bij het vernieuwde Henriette van Heemstra Huis de bewoners een welkome afleiding. En met de extra zorguren kan iedere bewoner even genieten van één op één aandacht.’

Hartverwarmende acties

‘Daarnaast kunnen we dankzij de steun van donateurs allerlei hartverwarmende acties mogelijk maken om onze bewoners én zorgmedewerkers te bemoedigen. Veel lokale middenstanders dragen hier ook hun steentje aan bij. Geweldig dat mensen zo omkijken naar elkaar. Ik vind het heel belangrijk dat onze zorgmedewerkers zo ervaren dat hun werk ertoe doet en mensen respect hebben voor hun inzet en betrokkenheid. Want elke dag opnieuw staan ze klaar. En ze moeten nog een lange adem hebben. Zij verdienen écht onze waardering.’

The post ‘Ook in deze coronatijd bieden wij zorg op maat.’ appeared first on Bartiméus Fonds.

Categorieën
Bartimeus Fonds Gezondheid en Handicaps

Geluksmomenten

Bartiméus Fonds ambassadeur Marjolein van den Broek neemt je mee in haar leven.

Marjolein is getrouwd en heeft twee kinderen. Vijf jaar geleden werd ze volledig blind na een operatie. ‘Ook al ben ik blind, ondanks alles heb ik een prachtig leven. Goed, leven in het donker vind ik moeilijk, maar mijn leven in het donker is wel mooi. Met super lieve mensen en een super lieve geleidehond om me heen.’ In dit blog vertelt ze over wat haar gelukkig maakt.

Mijn geluksmomenten zitten in grappige voorvallen met de kinderen en mooie ervaringen. Zo gaan mijn koorrepetities vanwege de coronapandemie niet door, maar ieder zingt thuis. Deze opnames worden gemixt. Zo klinken we toch als ons koor en blijven we verbonden. Het zorgt ook voor grappige momenten. Op een morgen was ik vol overgave aan het zingen. Ik leefde me helemaal uit en stopte al mijn emotie erin. De deur vloog open en mijn zoon riep: stil mam, ik zit in een online les! Met een knalrood hoofd hoopte ik dat zijn klas me niet had horen zingen…

Trouwjurk

Of de keer dat ik met mijn zus haar trouwjurk ging uitzoeken. Ik voelde aan de jurken en zij vertelde me hoe ze eruit zagen. In gedachten stelde ik me haar voor als stralende bruid. En toen vielen we allebei voor dezelfde jurk! Helaas konden mijn zus en zwager door corona alleen in kleine kring voor de wet trouwen. Maar op een later moment gaan we het groots vieren. Zij in de jurk die we samen hebben uitgekozen, ik kan niet wachten!

Meer lezen van Marjolein?

Volg ons op Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram, dan weet je direct wanneer Marjoleins nieuwe blog online komt.

The post Geluksmomenten appeared first on Bartiméus Fonds.