Categorieën
Rijksmuseum

19de-eeuwse topstukken uit het Rijksmuseum te zien op Schiphol

Meesterwerken

De getoonde meesterwerken tonen zowel een gefantaseerde als een zichtbare werkelijkheid. De romantische visie uit het begin van de eeuw toont een idylle, terwijl halverwege de eeuw kunstenaars naar buiten trokken en de natuur gingen schilderen zoals deze zich aan hen voordeed. Dan ontstaat het beeld van Nederland zoals de hele wereld dit kent: een land van groene weiden en hoge stapelwolken boven een lage horizon. 

Typisch Nederlands

Tot de hoogtepunten behoren Het moeras van Anton Mauve (1885-1888), dat op sublieme wijze de doorbekende zon en zijn reflectie in het water verbeeldt, en het zonovergoten Weide met koeien aan het water van Willem Maris (1895-1904). Van de romantische schilder Charles Leickert is een geïdealiseerd winterlandschap van het IJ voor Amsterdam te zien. Typisch Nederlands is Jozef Israëls’ Naaistertje (1850-1888), een werkend meisje in een visserswoning met Delfts blauwe tegels en een tulp. Delfts blauw figureert ook in stillevens, zoals het magistrale Stilleven met appels in een schaal van Willem de Zwart (1880-1890).

Publicatie

De presentatie sluit aan bij de publicatie van Spiegel van de werkelijkheid. 19e-eeuwse schilderkunst in Nederland. In dit nieuwe standaardwerk biedt Jenny Reynaerts, senior conservator schilderkunst van het Rijksmuseum, een actueel overzicht van de Nederlandse 19e-eeuwse schilderkunst. Het boek en de presentatie laten zien wat de Hollandse kunst uit deze tijd te bieden heeft.

Rijksmuseum Schiphol

Het Rijksmuseum was in 2002 het allereerste kunstmuseum met een dependance op een luchthaven. Reizigers kunnen het museum daar 24 uur per dag gratis bezoeken. De dependance ligt tussen Lounge 2 en 3 achter de veiligheidscontrole op Amsterdam Airport Schiphol.

Onmisbare steun

Het Rijksmuseum is hard geraakt door de maatregelen rond Covid-19. Meer dan ooit is duidelijk dat het Rijksmuseum niet zonder zijn begunstigers kan. Subsidie van de overheid, bijdragen van het bedrijfsleven, schenkingen en nalatenschappen zijn en blijven essentieel om het voortbestaan van het Rijksmuseum te waarborgen.

Deze presentatie op Rijksmuseum Schiphol wordt mogelijk gemaakt door ING en Amsterdam Airport Schiphol.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van het Rijksmuseum:

https://www.rijksmuseum.nl/nl/pers/persberichten/19de-eeuwse-topstukken-uit-het-rijksmuseum-te-zien-op-schiphol

Categorieën
Rijksmuseum

Tentoonstelling Caravaggio-Bernini in Rijksmuseum trekt ondanks Covid-19 165.000 bezoekers

e tentoonstelling Caravaggio-Bernini. Barok in Rome kon, ondanks de maatregelen die het Rijksmuseum in verband met Covid-19 hanteert, toch door 165.000 mensen op een veilige manier worden bezocht. De tentoonstelling was nog geen maand open toen het Rijksmuseum zijn deuren moest sluiten vanwege het coronavirus. Om het publiek een zo veilig mogelijk bezoek te bieden werd de capaciteit na heropening op 1 juni drastisch beperkt. Dankzij de generositeit van de vele internationale bruikleengevers was het mogelijk de tentoonstelling met 3 maanden te verlengen. Het overgrote deel van de bezoekers, 86%, was afkomstig uit Nederland. De Nederlandse editie van de bijbehorende catalogus raakte volledig uitverkocht.

De tentoonstelling_ Caravaggio-Bernini_ was een omvangrijke tentoonstelling met meer dan 70 internationale bruiklenen en gemaakt in nauwe samenwerking met het Kunsthistorisches Museum in Wenen.

Taco Dibbits, hoofddirecteur: Kunst verruimt je blik en juist in deze tijd is het van belang om de blik naar buiten te richten en tentoonstellingen als deze te presenteren. Het is goed dat toch nog zoveel mensen de tentoonstelling hebben kunnen zien.

Duurzame tentoonstellingsbouw

De tentoonstelling_ Caravaggio-Bernini_ is vormgegeven door bureau Formafantasma in nauwe samenwerking met Kvadrat en gemaakt door bouwatelier Fiction Factory. Voor de inrichting van deze tentoonstelling is voor het eerst gekozen voor gebruik van circulaire materialen. Alle inrichtingsmaterialen, panelen, stoffen en vitrines voor deze tentoonstelling zijn zo gemaakt dat ze voor het merendeel hergebruikt kunnen worden. Het Rijksmuseum zal in de toekomst meer tentoonstellingen maken met een circulaire aanpak.

Caravaggio-Bernini. Barok in Rome

De briljante schilder Caravaggio en de geniale beeldhouwer Bernini introduceerden in de eerste decennia van de 17de eeuw een nieuwe kunsttaal, waarbij niet langer elegantie de norm was, maar het oproepen van emoties: de barok. Theatrale kunst met drama, dynamiek en bravura. Een kunst waarbij schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur innig samenwerkten. Een revolutie in de westerse kunst, die in Rome begon en in heel Europa zijn sporen naliet. Meer dan zeventig meesterwerken van Caravaggio, Bernini en hun tijdgenoten waren te zien op de tentoonstelling_ Caravaggio-Bernini. Barok in Rome_. De schilderijen en beeldhouwwerken waren afkomstig uit internationale musea en uit particuliere collecties.

Mogelijk gemaakt door

De tentoonstelling Caravaggio – Bernini. Barok in Rome is mede mogelijk gemaakt door Ammodo, ING, Kvadrat, Rijkspatronen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Onmisbare steun

Ook het Rijksmuseum is hard geraakt door de maatregelen met betrekking tot Covid-19. Meer dan ooit is duidelijk dat het Rijksmuseum niet zonder zijn begunstigers kan. Subsidie van de overheid, schenkingen en nalatenschappen van particulieren, bijdragen van fondsen en het bedrijfsleven zijn juist nu essentieel om het voortbestaan van het Rijksmuseum te waarborgen.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van het Rijksmuseum:

https://www.rijksmuseum.nl/nl/pers/persberichten/tentoonstelling-caravaggio-bernini-in-rijksmuseum-trekt-ondanks-covid-19-165.000-bezoekers

Categorieën
Boijmans

Depot Boijmans Van Beuningen wint Rooftop Award 2020

Margot Bleeker, directeur Erasmus MC Trustfonds en betrokken bij de winnaar van 2018, Tim van Hattum, programmaleider Green Climate Solutions bij Wageningen University Research, en DakenDiva Esther Wienese, auteur van Het Rotterdamse Dakenboek, nieuw gebruik van dak en stad hadden de eer om uit de zeven genomineerden de winnaar te kiezen. Zij beoordeelden de inzendingen op de volgende criteria: Innovatie, Inspiratie, Publieke Toegankelijkheid, Zichtbaarheid, Duurzaam en Groen en de Staat van het dak nu, en kozen bijna unaniem het depot als winnaar. Esther Wienese: ‘De Rooftop Award was dit jaar voor ‘het meest in het oog springende dak van Nederland’. Dat is Depot. De bomen op het dak van de spiegelende pot trekken vanzelf de aandacht naar boven. Daarmee heeft dit gebouw alles in zich om mensen bewust te maken en te inspireren om meer met hun dak te doen.’

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Museum Boijmans van Beuningen:

https://www.boijmans.nl/nieuws/depot-boijmans-van-beuningen-wint-rooftop-award-2020

Categorieën
Rijksmuseum

Rijksmuseum presenteert Ed van der Elsken: Crazy World

Ed van der Elsken: Crazy World is van 30 oktober 2020 t/m 10 januari 2021 te zien in het Rijksmuseum en is gemaakt in samenwerking met het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. De tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt door Fonds 21.

Ed van der Elsken: Crazy World

Fotografen maken meer foto’s dan ze publiceren of tentoonstellen. Dat is ook het geval bij Ed van der Elsken. In het huis van Van der Elsken in Edam werden veel bekende en onbekende werken bewaard: foto’s, dummies, contactvellen met aantekeningen en omslagontwerpen. Met al deze objecten werd meer dan eens duidelijk dat een foto de uitkomst is van keuzes en experimenten. In de tentoonstelling zijn juist die foto’s gekozen die de sporen dragen van de beslissingen, twijfels en overwegingen bij het fotograferen én afdrukken. Zo zijn bijvoorbeeld reeksen afdrukken van een en dezelfde opname te zien – verschillend in formaat, uitsnede en contrast – waardoor soms compleet verschillende eindresultaten ontstaan.

Experiment

In de tentoonstelling komt vooral zijn voorliefde voor het experiment terug. Ed van der Elsken ‘speelde’ niet alleen met uitsnedes en afdruk, hij was een zeer goede ontwerper en had zelf een hand in de vormgeving van verschillende van zijn fotoboeken. In de jaren (c. 1960-66) dat hij aan zijn magnum opus Sweet Life (1966) werkte, varieerde Van der Elsken met titel, volgorde, grootte en combinaties van foto’s. In de tentoonstelling wordt een selectie uit zijn dummy Crazy World, de werktitel voor Sweet Life, getoond.

Ed van der Elsken: pionier van de subjectieve weergave

Ed van der Elsken (1925-1990) fotografeerde in Nederland, Parijs, Zuid-Afrika, Sierra Leone, Japan, Hong Kong, Mexico, de Verenigde Staten en Indonesië, kortom over de hele wereld. Hij was een mensenfotograaf pur sang: heel direct en ontwapenend in zijn benadering. Zijn oeuvre is buitengewoon veelzijdig en ongelooflijk rijk. In zijn directe benadering wist hij de mens in zijn essentie te treffen. Met zijn eigenzinnige, rauwe stijl van fotograferen liet Van der Elsken zien dat fotografie veel meer is dan zomaar een plaatje: zijn foto’s zijn de uiting van een persoonlijke visie. Van der Elsken wordt internationaal erkend als een van de pioniers van de subjectieve weergave, van hoe een fotograaf de mens en de wereld beziet en in beeld brengt.

Nalatenschap

In juni 2020 maakte het Rijksmuseum samen met het Nederlands Fotomuseum bekend dat beide musea de nalatenschap van Ed van der Elsken mochten verwerven. Lees meer over de verwerving

De nalatenschap van Ed van der Elsken is voor een groot deel geschonken door Anneke Hilhorst en deels aangekocht dankzij het Mondriaan Fonds, de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Themafonds Fotografie en Video en haar Dura Kunstfonds), deelnemers van de BankGiro Loterij, Paul Huf Fonds/Rijksmuseum Fonds en het Marque Joosten & Eduard Planting Fonds/Rijksmuseum Fonds.

Onmisbare steun

Het Rijksmuseum verbindt mensen, kunst en geschiedenis. Het Rijksmuseum beheert, conserveert, restaureert, onderzoekt, verzamelt, publiceert en presenteert. Schenkingen en nalatenschappen van particulieren, fondsen, (familie)stichtingen, de overheid en het bedrijfsleven zijn en blijven daarbij essentieel. Meer dan ooit is duidelijk dat het museum niet zonder zijn begunstigers kan. Het Rijksmuseum is ongelooflijk dankbaar voor alle begunstigers die zich met het museum verbonden hebben.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van het Rijksmuseum:

https://www.rijksmuseum.nl/nl/pers/persberichten/rijksmuseum-presenteert-ed-van-der-elsken-crazy-world

Categorieën
Boijmans

Restitutie van twee objecten uit de nalatenschap van Emanuel Vita Israël

Bij het herkomstonderzoek werd op de inventariskaarten van een wijwateremmer en bronzen kandelaar de naam Vita Israël als voormalig eigenaar aangetroffen. Na verder onderzoek bleek dat deze Joodse apotheker en kunstverzamelaar Emanuel Vita Israël (1873-1940) kort na de Duitse inval op 15 mei 1940 zelfmoord heeft gepleegd. Zijn nagelaten collectie waaronder de wijwateremmer en kandelaar, kwam op 7 november 1940 ter veiling bij de Amsterdamse firma Mensing & Zoon, Frederik Muller & Co. alwaar Mr. J.W. Frederiks (1889-1962) het zeer waarschijnlijk kocht. In 1968 gaf de heer Frederiks de wijwateremmer en de kandelaar in bruikleen aan Museum Boijmans Van Beuningen. In 1994 werden deze aan het museum geschonken als onderdeel van de collectie van Mr. J.W. Frederiks.

Het museum heeft in samenspraak met de vertegenwoordiger van de erven van Vita Israël, in het voorjaar van 2019, de twee objecten voorgelegd voor bindend advies aan de Restitutiecommissie. Eind juli 2020 heeft de Restitutiecommissie geadviseerd dat de gemeente Rotterdam en daarmee het museum gehouden zijn tot restitutie van de twee objecten aan de erven Vita Israel. Hieraan wordt uiteraard gevolg gegeven.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Museum Boijmans van Beuningen:

https://www.boijmans.nl/nieuws/restitutie-van-twee-objecten-uit-de-nalatenschap-van-emanuel-vita-israel

Categorieën
Rijksmuseum

Rijksmuseum brengt levensgrote Nachtwacht naar 30 verpleeg- en verzorgingshuizen

Deze zomer brengt het Rijksmuseum in samenwerking met Founder Philips een levensgrote Nachtwacht naar dertig verpleeg- en verzorgingshuizen en seniorencomplexen door heel Nederland. Op elke locatie blijft het grootste meesterwerk van Rembrandt een week te zien, waarna het doorreist naar een volgende bestemming. Vandaag, op de verjaardag van Rembrandt, is de eerste Nachtwacht geplaatst in het Dr. Sarphatihuis in Amsterdam. Uitjes naar culturele instellingen zoals het Rijksmuseum zijn in deze periode voor veel ouderen niet mogelijk.

Hendrikje Crebolder, directeur Media & Development: Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn nu niet in staat een bezoek te brengen aan het Rijksmuseum. We komen graag naar hen en hopen met dit initiatief een hart onder de riem te steken. Alle dank gaat uit naar Founder Philips, de Elisabeth Art Foundation / Rijksmuseum Fonds en de vrijwilligers die dit mogelijk maken.

Nanda Huizing, Head of Brand, Communications & Digital Philips Benelux: We zijn erg blij dat we samen met het Rijksmuseum de Nachtwacht naar mensen toe kunnen brengen die getroffen zijn in deze pandemie. Met dit initiatief willen we, samen met onze medewerkers, de bewoners een lichtpuntje geven. Het is tevens een kans voor onze medewerkers om ook op een andere wijze iets te betekenen.

De levensgrote Nachtwacht is een afdruk van de hoogste resolutie foto die eerder dit jaar beschikbaar werd gesteld. Bij de Nachtwacht, die op een centrale plek in het verpleeg- of verzorgingshuis komt te staan, biedt het Rijksmuseum ook een begeleidend programma aan, zoals een ‘rondleiding’ en workshop, en voor elke bewoner een pakket met meer informatie over het kunstwerk en de kunstenaar. Uiteraard wordt rekening gehouden met de veiligheidsmaatregelen en staat de gezondheid van de bewoner voorop.

Verpleeg- en verzorgingshuizen die interesse hebben in dit initiatief, kunnen zich ook aanmelden via de website van het Rijksmuseum. Er is nog een aantal plekken beschikbaar.

Het initiatief kwam tot stand in samenwerking met Founder Philips en de Elisabeth Art Foundation / Rijksmuseum Fonds.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van het Rijksmuseum:

https://www.rijksmuseum.nl/nl/pers/persberichten/rijksmuseum-brengt-levensgrote-nachtwacht-naar-30-verpleeg--en-verzorgingshuizen

Categorieën
Boijmans

Boijmans Ahoy drive-thru museum

Nooit eerder vertoond – drie weken lang, zeven dagen per week, tien uur per dag – in de auto door de grote donkere hal van Ahoy op zoek naar topstukken uit de museumcollectie van Boijmans. De kaartverkoop start 24 juli.

Rotterdam Ahoy en Museum Boijmans Van Beuningen ontwikkelden samen een uniek, vreemd, aantrekkelijk, corona-proof plan in deze bijzondere tijd. Ahoy stelt haar locatie ter beschikking, Boijmans de kunstwerken; samen maken zij een bijzondere ervaring, een primeur die wordt aangeboden aan Rotterdam. Ruim vijftig werken uit de collectie worden opgesteld in de evenementenhal van 10.000 m2, waar 750 bezoekers per dag in elektrische auto’s doorheen rijden. Een gloednieuwe ervaring.

Een nieuwe start voor Rotterdam

Corona heeft ons geleerd dat een stad zonder kunstleven zo dood is als een pier. Stille theaters, geen podiumkunsten, geen opwinding in de expositiezalen. Festivals een vervagende herinnering. Het kunstleven speelt zich af tussen de schuifdeuren en op de beeldschermen thuis. Museum Boijmans Van Beuningen is nu ruim een jaar ‘in lockdown’ en zoekt via buren, scholen en internationaal een weg naar het publiek, ook in het post covid-19 tijdperk. Rotterdam, de stad met een bloeiend kunstleven, snakt naar een nieuwe start.

“We zijn intens blij dat iedereen zich museumbreed achter dit plan heeft geschaard en we in bijzonder korte tijd en met snel bijeengebrachte middelen van fondsen en sponsoren zoiets moois kunnen neerzetten in samenwerking met Ahoy. We verlangen naar dit event dat actie en contemplatie, plezier en beschouwelijkheid, opwinding en verbazing belooft.”

Sjarel Ex, directeur Museum Boijmans Van Beuningen.

“We leven in een heftige en bijzondere tijd tegelijk. Het is geweldig om te zien hoe dit unieke idee en deze samenwerking tot stand zijn gekomen. Door creativiteit en met de wil vanuit beide partijen en vele partners die erbij ondersteunen, bieden we het grote publiek volgende maand een once in a lifetime ervaring.”

Jolanda Jansen, Algemeen Directeur Rotterdam Ahoy.

De tentoonstelling

In Hal 1 van Ahoy, een ruimte ter grootte van bijna anderhalf voetbalveld worden de kunstwerken als in een parcours opgesteld. De hal is minimaal uitgelicht en wordt bijgeschenen door de koplampen van de auto’s die er stapvoets doorheen rijden. Bezoekers ervaren de drive-tru tentoonstelling vanuit hun eigen cocon in de auto. Vreemd genoeg hét vervoermiddel waarin men zich nu veilig waant. De tentoonstelling heeft een vrolijke vorm met een serieuze ondertoon. De natuur geeft ons een signaal zonder weerga. Een harde stop veroorzaakt door een klein virus waar niemand nog een antwoord op heeft, dat wereldwijd om zich heen slaat en angst creëert. Tegelijkertijd is dit signaal ook een moment van heroverweging en het zoeken naar de resetknop. Nieuwe inzichten ontstaan.

Boijmans Ahoy drive-thru museum gaat over de complexe relatie tussen mens en natuur: een verwevenheid van onderlinge kwetsbaarheid. We tonen kunst in een tijd waarin we een andere sociale interactie aan moeten gaan, in een totaalervaring met mens en machine. De tentoonstelling is naar een idee van Ted Noten.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Museum Boijmans van Beuningen:

https://www.boijmans.nl/nieuws/boijmans-ahoy-drive-thru-museum

Het Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten is hét cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten.

Het gaat het Fonds Podiumkunsten daarbij om kwaliteit in de meest ruime zin van het woord. Naast kwaliteit spelen prestaties een steeds belangrijkere rol. Het Fonds streeft naar een podiumkunstsector die zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt, raakt én midden in de samenleving staat.

Daarnaast wil het Fonds Podiumkunsten zich onderscheiden door zorgvuldig en transparant te zijn in haar beoordelingen en besluiten. Het Fonds heeft een budget van 62 miljoen euro beschikbaar.

Naast de meerjarige activiteitensubsidie (2017-2020) biedt het Fonds Podiumkunsten diverse programmering- en productiesubsidies en individuele subsidies. Bijzondere aandacht gaat uit naar internationalisering en pluriformiteit bij gezelschappen, podia en publiek. Het Fonds besteedt ook extra aandacht aan culturele diversiteit in de breedst mogelijke zin.
Het stimuleren van innovatie in de keten van scheppen, productie, distributie en afname is een speciale taak van het Fonds.

Het Fonds Podiumkunsten werkt met een grote pool van adviseurs die in commissies met wisselende samenstelling advies uitbrengen over subsidieaanvragen. Hun deskundigheid wordt daarnaast ook ingezet voor voorstellingsbezoek en beleidsontwikkeling.

Categorieën
Cultuur Focusgebieden Goede Doelen Rijksmuseum

Kinderkookboek ‘Het geheim van de tuin’ feestelijk gepresenteerd in de Rijksmuseumtuin

Een superspannend verhaal van kinderboekenschrijver Jan Paul Schutte, prachtige illustraties van Floor Rieder en de allerlekkerste recepten van topkok Joris Bijdendijk. Het Rijksmuseum, de gemeente Amsterdam en Uitgeverij Gottmer presenteerden vandaag het kinderkookboek ‘Het geheim van de tuin. Een avontuurlijk kinderkookboek’. Het boek is gemaakt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Amsterdamse schooltuinen. In dit jubileumjaar heeft één schoolklas haar schooltu…

Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum: Het is fantastisch dat schoolkinderen in de tuin van het Rijksmuseum een jaar lang hun eigen groenten kunnen kweken. Koken is ook een vorm van kunst. Het is geweldig dat alle Amsterdamse kinderen nu de lekkerste recepten van Joris zelf kunnen maken.

Bijzonder kinderkookboek

Het kinderkookboek is tot stand gekomen door een bijzondere samenwerking tussen Joris Bijdendijk (chef-kok restaurant RIJKS ®), Jan Paul Schutten (kinderboekenschrijver) en Floor Rieder (illustrator). Het is véél meer dan alleen een kookboek geworden. Er staan prachtige illustraties in en allerlei bijzondere weetjes over groenten en fruit. Het is ook een spannend leesboek met een verhaal over een kok die moeilijke opdrachten moet vervullen.

Museumles en cadeau

De tuin van het Rijksmuseum is een oase in de stad. Vele bloemen in de tuin zijn geïnspireerd op de meesterwerken van het museum. Zo is de kunst niet alleen binnen, maar ook buiten te beleven. Alle Amsterdamse schooltuinkinderen kunnen dat dit jaar zelf ervaren. Speciaal voor het jubileumjaar werd door het Rijksmuseum een bijzondere museumles gemaakt. Alle kinderen die meedoen met het schooltuinprogramma ontvangen een exemplaar van het boek Het geheim van de tuin. Een cadeau van de gemeente in dit bijzondere jubileumjaar.

Schooltuinieren: leerzaam en leuk!

De thema’s voedsel, biodiversiteit en natuur zijn actueler dan ooit. Hoe kun je beter beginnen met bewustwording van de waarde van voedsel dan kinderen te leren hun eigen groenten te verbouwen? Als je groente zelf hebt gezaaid en je hebt ervoor gezorgd, dan wil je het ook eten. Dat is ook de mening van de kinderburgemeester van Amsterdam, Ilias. Nog maar een paar jaar geleden had hij zelf een schooltuin. Daar heeft hij hele goede herinneringen aan. Kinderen van groep 6 van Basisschool De Oostelijke Eilanden hebben hun tuin dit jaar in het Rijksmuseum. Joris Bijdendijk maakte met een aantal kinderen een heerlijke salade van de eerste oogst van hun tuintje (het recept ervan staat in het boek!). En een aantal kinderen ging op zoek naar de sleutel van de schatkist. Toen die klus geklaard was, hielpen zij Ilias met het openen van de schatkist met daarin het eerste exemplaar van Het geheim van de tuin.

Trots op

Zowel Joris, Floor en Jan Paul zijn heel trots op het eindresultaat. Een ongewoon maar heel bijzonder boek, zo vinden zij. We hebben er met ongelofelijk veel plezier aan gewerkt. We denken dat er in het boek heel veel te beleven is. We hopen dat alle kinderen – en hun ouders – er net zoveel plezier van hebben als wij bij het maken!

Het kinderkook-, lees-, en doeboek Het geheim van de tuin. Een avontuurlijk kinderkookboek is vanaf 10 juni in de boekwinkel te koop. Je kunt het nu al kopen in de winkel van het Rijksmuseum – en in het Rijksrestaurant.
Auteurs: Jan Paul Schutten en Joris Bijdendijk
Illustraties: Floor Rieder
96 pagina’s, gebonden, 25 x 20,5 cm
ISBN 978 90 257 7362 5
Verkoopprijs 16,99
Samenwerking van Gemeente Amsterdam, Rijksmuseum en Uitgeverij Gottmer

Boijmans

Museum Boijmans Van Beuningen – een huis voor verbeelding, inspiratie en creativiteit

Museum Boijmans Van Beuningen is een veelzijdig en eigenzinnig museum in het hart van de havenstad Rotterdam. Het museum laat als enige museum in Nederland de bezoeker grasduinen door de westerse kunstgeschiedenis van de middeleeuwen tot nu.

Verzamelaarsmuseum met veelzijdige collectie

Bezoekers van het museum zijn vaak verrast door de rijkdom en veelzijdigheid van de collectie. Deze is ontstaan vanuit de passie van 1.700 particuliere verzamelaars. Zij hebben in de bijna 170 jaar dat het museum bestaat maar liefst 50.000 kunstobjecten geschonken.

Het museum ontleent zijn naam aan twee belangrijke verzamelaars: Frans Boijmans en Daniël George van Beuningen. Zij voegden vele topstukken toe aan de collectie, waaronder ‘De Marskramer’ van Jheronimus Bosch en ‘Het korenveld, op de achtergrond de Zuiderzee’ van Jacob van Ruisdael.