Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

WO=MEN Dutch Gender Platform

Het doel van WO=MEN

WO=MEN, Dutch Gender Platform is een vereniging waarin we met een steeds groter groeiende unieke samenstelling van organisaties en individuen de ongelijke (machts)verhoudingen tussen vrouwen en mannen wereldwijd op de kaart zetten. (Machts)ongelijkheid op het gebied van gender is zowel een schending van de mensenrechten als een belemmering voor duurzame ontwikkeling.

Onze missie is een rechtvaardige wereld waarin geen plaats is voor genderongelijkheid en discriminatie van vrouwen en minderheden.

Hoe WO=MEN werkt

  • WO=MEN verbindt, coördineert en ondersteunt institutionele en individuele leden
  • WO=MEN monitort in de rol van waakhond, advocaat en diplomaat het inter- en nationale beleid
  • WO=MEN agendeert belangrijke onderwerpen op de politieke inter- en nationale agenda
  • WO=MEN deelt gerichte kennis en informeert rondom de thema’s Gender, Vrede en Veiligheid en Duurzame Economische Ontwikkeling
  • WO=MEN legt actief stereotypering in genderrollen bloot.

De kracht van WO=MEN

WO=MEN, het grootste gender netwerk in Europa, zet zich al tien jaar in voor zowel een sterk en onafhankelijk genderbeleid binnen het Nederlandse buitenland beleid, als voor de noodzakelijke aandacht voor gender mainstreaming op andere beleidsterreinen. Door de brede samenstelling is WO=MEN beter geïnformeerd en kan als netwerk beter en efficiënter invloed uitoefenen op de besluitvorming dan ‘stand-alone’ organisaties.

WO=MEN heeft een uniek en divers netwerk van individuele leden en organisaties zoals: bedrijven, ondernemers en ZZP’ers, organisaties voor internationale samenwerking (NGO’s), militairen, politie, vrouwenrechtenorganisaties en -activisten, diaspora- en migranten-organisaties, mannenorganisaties en -bewegingen, kennisinstituten, academici en studenten, vakbonden, media en opiniemakers. Individuele leden zijn jong en oud, van diverse culturele achtergrond, mannen en vrouwen.

Meer weten over WO=MEN Dutch Gender Platform:

WO=MEN Dutch Gender Platform

Korte Poten 9B, 2511 EB, Den Haag

Vacatures van WO=MEN Dutch Gender Platform:

Nieuwsberichten van WO=MEN Dutch Gender Platform:

SER-advies ‘Samen naar een duurzame keten’: zet meer in op gendergelijkheid en vrouwenrechten in internationale waardeketens

Op 18 september 2020 publiceerde de Sociaal Economische Raad (SER) haar advies ‘Samen naar duurzame ketenimpact’ over de herziening van het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) beleid. Gendergelijkheid en vrouwenrechten worden genoemd in het advies en de SER stelt dat aanvullende wetgeving leidt tot de meeste impact. WO=MEN Dutch Gender Platform en haar leden zien dit advies als een goede eerste stap naar betekenisvolle vo…

Huidige invulling kinderopvang, partnerverlof en mantelzorg staat emancipatie in de weg

Uit nieuw onderzoek van DirectResearch in opdracht van belangenorganisatie WOMEN Inc. blijkt dat het huidige voorzieningenstelsel (kinderopvang, verlofregelingen en respijtzorg) gelijke kansen tussen mannen en vrouwen wat betreft het combineren van werk en zorg in de weg staat. Door deze voorzieningen anders in te richten en financieel te ondersteunen, kan hierin een doorbraak worden bereikt. Het onderzoek laat zien dat door hervormingen in het h…

Nieuw onderzoek: COVID-19 vergroot wereldwijde terugslag op gendergelijkheid en vrouwenrechten

COVID-19 vergroot de bestaande ongelijkheid in de wereld. Dat blijkt uit onderzoek gedaan in opdracht van WO=MEN Dutch Gender Platform. Gemarginaliseerde groepen worden het hardst geraakt. Gendergerelateerd geweld neemt wereldwijd toe, essentiële seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten worden teruggeschroefd, vredesprocessen worden onderbroken, toegang tot internet bepaalt of organisaties hun werk kunnen doen en werknemers in de informele e…

Vice Versa en WO=MEN Dutch Gender Platform lanceren genderspecial

Het journalistieke platform voor mondiale vraagstukken (Vice Versa) en het netwerk dat strijdt voor wereldwijde gendergelijkheid en vrouwenrechten (WO=MEN Dutch Gender Platform) lanceren in september 2020, in samenwerking met zeven andere organisaties, een genderspecial met als thema Beijing 25+. Het is dit jaar een kwart eeuw geleden dat de vierde Wereldvrouwenconferentie in Beijing plaatsvond waar activisten van over heel de wereld een progress…
2 / 212

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV